Vuletić Nikola

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Vuletić Nikola

Datum rođenja:

  • 1979.

Mjesto rođenja:

  • Zadar

Adrese:

  • Sveučilište u Zadru, Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar

Telefoni:

  • +385 023 200 665

E-mail adrese:

Vuletić Nikola

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Sveučilište u Zadru

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (19.5.2022. – …)

Životopis

Nikola Vuletić, rođen u Zadru 1979. godine, redoviti je profesor Sveučilišta u Zadru od 2019. Diplomirao je francuski jezik i književnost i ruski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru (2004.), a na istome je sveučilištu doktorirao s temom iz romanske lingvistike (2007.) pod mentorstvom akademika Augusta Kovačeca. Postdoktorsko usavršavanje iz hispanske povijesne lingvistike (židovskošpanjolski) proveo je na Sveučilištu u Barceloni (2010.).

Područja znanstvenog interesa su mu etimologija, povijesna lingvistika i lingvistička geografija, a glavne istraživačke teme leksik hrvatskih jadranskih govora, dalmatoromanski elementi u istočnojadranskoj toponimiji, mletački u Dalmaciji i na Kvarneru te židovskošpanjolski.

Na Sveučilištu u Zadru radi od 2005., prvo kao znanstveni novak. Od 2008., kao docent, posvetio se osnivanju i vođenju studija hispanistike s izbornim predmetima iz katalonskog, galješkog i portugalskog na Odjelu za francuske i iberoromanske studije. Godine 2011. prelazi u Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, gdje radi i danas. Od 2008. do 2011. obnašao je dužnost zamjenika voditelja doktorskoga studija „Humanističke znanosti“ na Sveučilištu u Zadru, a od 2020. voditelj je smjera „Lingvistika“ na tome studiju.

Kao suradnik sudjelovao je na četverima domaćim i trima stranim istraživačkim projektima. Voditelj je internoga projekta Sveučilišta u Zadru Jezični atlas pomorske i ribarske kulture Dalmacije i Kvarnera. Organizirao je dva međunarodna skupa u području etimologije i geolingvistike (2011. i 2013.). Kao mentor ili komentor vodio je šest obranjenih disertacija. Član je Odbora za etimologiju i Odbora za onomastiku HAZU.

Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 19. svibnja 2022.


Bibliografija

Nikola Vuletić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI