Vrsalović Mislav

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti
Vrsalović Mislav

Datum rođenja:

  • 1973

Mjesto rođenja:

  • Split

Adresa:

  • Zavod za bolesti krvnih žila Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC „Sestre milosrdnice“, Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb

Telefon:

  • +385 01 3787 111

E-mail adrese:

Vrsalović Mislav

Članovi suradnici IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • pročelnik – Zavod za bolesti krvnih žila Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb
  • izvanredni profesor – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Mislav Vrsalović rođen je 16. veljače 1973. u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu (MIOC), a 1997. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (summa cum laude). Godine 1998. položio je stručni ispit, 2003. obranio magistarski rad, 2004. položio specijalistički ispit iz interne medicine, 2007. položio je subspecijalistički ispit iz kardiologije, a 2009. obranio je doktorski rad. Od 2016. uži je specijalist kliničke hipertenziologije Europskog društva za hipertenziju (ESH Clinical Hypertension Specialist). Govori engleski i talijanski jezik.
Od 2010. pročelnik je Zavoda za bolesti krvnih žila Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb. Uže područje znanstvenog i stručnog interesa prof. Vrsalovića je kardiologija/angiologija (vaskularna medicina), ehokardiografija (napredne ehokardiografske tehnike), vaskularni ultrazvuk, arterijska hipertenzija, sportska kardiologija, akutni koronarni sindrom te biomarkeri u kardiovaskularnim bolestima. Educirao se u Sjedinjenim Američkim Državama (Ann Arbor Cardiovascular Center, Michigan) te Austriji (AKH Wien) iz područja naprednih ehokardiografskih tehnika i vaskularne medicine.
2015. godine postaje prvi Hrvat punopravni član Američkog društva za vaskularnu medicinu (Fellow, Society for Vascular Medicine), a 2016. punopravni član Europskog kardiološkog društva (Fellow, European Society of Cardiology). Godine 2009. izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2017. izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U siječnju 2020. izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 2013. do 2016. bio je izabrani član Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te zamjenik člana Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2019.).
Prof. Vrsalović je organizator i predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog simpozija „Hrvatski vaskularni dan (CROVASCULAR)“ koji je jedinstveni znanstveni skup posvećen angiologiji u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2010. ustrojio je prvi nacionalni registar bolesnika s perifernom arterijskom bolesti koji je bio osnova za više uzastopnih znanstvenih projekata Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Vrsalović 2016. postaje prvi Hrvat član Nukleusa Radne skupine za aortu i periferne vaskularne bolesti Europskog kardiološkog društva, a navedenu je dužnost obnašao u dva mandata. U sklopu navedenog aktivno je sudjelovao u realizaciji smjernica o dislipidemijama Europskog kardiološkog društva, bio je predavač na prvom europskom naprednom tečaju iz angiologije, recenzent kongresnih sažetaka Europskog kardiološkog kongresa za područje angiologije i naprednih metoda oslikavanja u kardiologiji te predavač na Europskom kardiološkom kongresu.
Objavio je ukupno 42 in extenso znanstvena rada (European Heart Journal, International Journal of Cardiology, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Clinical Cardiology, Journal of Clinical Hypertension, Blood Pressure, Journal of Cardiovascular Pharmacology, Clinical Biochemistry, American Journal of Emergency Medicine, American Journal of Surgery, Current Vascular Pharmacology, BMC Cardiovascular Disorders, Journal of Infection), s više od 1500 citata (najveći čimbenik odjeka 23,24), preko 50 kongresnih sažetaka te četiri poglavlja u sveučilišnim udžbenicima. U 25 znanstvenih radova bio je prvi i glavni autor.
Recenzent je u međunarodno indeksiranim časopisima: The Lancet, Heart, International Journal of Cardiology, Clinical Cardiology, Journal of Clinical Hypertension, Cardiology, Cardiovascular Diabetology, European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes, Diabetes Research in Clinical Practice, BMJ Open, Scandinavian Journal of Surgery, Oncotarget, Biomedical and Environmental Sciences, Annals of Translational Medicine, The Journal of Thoracic Disease, Journal of International Medical Research.
Aktivno sudjeluje na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim kongresima, te je suradnik i voditelj na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. U suradnji s kolegama s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu osmislio je projekt „Modelling of an uncomplicated type B aortic dissection“ koji je 2020. godine dobio potporu Hrvatske zaklade za znanost.
U 2018. prof. Vrsalović je dobitnik nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za područje medicinskih znanosti.
U 2020. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za medicinske znanosti).


Bibliografija

Mislav Vrsalović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI