Viličić Damir

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Viličić Damir

Datum rođenja:

  • 27.05.1948

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Viličić Damir

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • professor emeritus

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (19.05.2015. – …)

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik – Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana (01.03.2012. – 30.09.2014.)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. – …)

 

Životopis

Damir VILIČIĆ, rođen je 27. svibnja 1948. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1973, magistrirao 1977 i doktorirao 1983. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov znanstveni interes je ekologija mora. Objavio je 166 znanstvenih radova. U znanstvena zvanja: znanstveni suradnik izabran je 1983., viši znanstveni suradnik 1986., a znanstveni savjetnik 1991. godine. Od 1975 do 1996. godine zaposlen je u Institutu za oceanografiju i ribarstvo , Biološkom zavodu u Dubrovniku, a zatim prelazi na Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je izabran u zvanje redovitog profesora, a 2003 u trajno zvanje redovitog profesora. Osnivač je Laboratorija za istraživanje fitoplanktona u Biološkom zavodu u Dubrovniku, te na Biološkom odsjeku, PMFa u Zagrebu. Glavni je urednik časopisa Acta Botanica Croatica (1998 – 2013). Tajnik je (1995–2011) i predsjednik (2012 – 2014) Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU. Dobitnik je Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu, za područje prirodnih znanosti i matematike. Izabran je za Člana suradnika HAZU, Razreda za prirodne znanosti (2006. -). U mirovini je od 2014. godine, a 2015 je izabran u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  IZBORNA SKUPŠTINA – 12. svibnja 2016.


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI