Veselić Krešimir

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Veselić Krešimir

Datum rođenja:

  • 1940

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Veselić Krešimir

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus
  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

Krešimir Veselić, hrvatski matematičar, rođen je 1940. u Zagrebu gdje je 1959. maturirao i 1964. diplomirao primijenjenu matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Magistrirao je 1968., a doktorirao 1970. Od 1964. bio je asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku, od 1970. docent, a od 1976. izvanredni profesor. Iste je godine postao izvanredni profesor Sveučilišta u Dortmundu, a od 1979. redoviti je profesor Sveučilišta u Hagenu. Bavio se teorijom linearnih operatora s primjenama u kvantnoj i klasičnoj mehanici, spektralnom koncentracijom, egzistencijom valnih operatora, konstrukcijom spektralne teorije, ne relativističkim limesom te numerikom matrica.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997.

Krešimir Veselić – osobna stranica