Udovičić Božo, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Udovičić Božo

Rođen:

 • 26. rujna 1933. u Rašeljkama, kraj Tomislavgrada

Preminuo

 • 21. travnja 2022. u Zagrebu

Udovičić Božo, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Znanstveno vijeće za energetiku (1993. – 2016.)
 • zamjenik tajnika – Razred za tehničke znanosti (01.01.2001. – 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. – 21.04.2022.)

Životopis

Akademik Božo Udovičić, istaknuti hrvatski inženjer elektrotehnike i stručnjak za energetiku, rodio se u Rašeljkama kod Tomislavgrada 26. rujna 1933. Osnovnu školu pohađao je u Jakšiću kraj Požege, a gimnaziju u Požegi. Diplomirao je 1959. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao od 1959. do 2003., a do 1990. radio u Institutu za elektroprivredu. Doktorirao je 1974. Od 1977. do 2003. predavao je i na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu gdje je 1983. izabran za redovitoga profesora, a od 1996. do 2003. predavao je na i Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku

Bio je ministar za energetiku i industriju u prvoj i drugoj Vladi Republike Hrvatske od 1990. do 1991., a zatim je do umirovljenja 1998. bio direktor Sektora za energetiku i industriju Gospodarske komore. Za redovitog člana HAZU, u Razredu za tehničke znanosti, izabran je 1997., a od 1993. do 2017. bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za energetiku HAZU.

Bavio se elektroenergetikom i kompleksnom energetikom, zaštitom okoliša i političko-socijalnim stanjem u društvu. Suosnivač je, s akademikom Hrvojem Požarom, u svijetu poznate Zagrebačke energetske škole. Objavio je mnogobrojne stručne i znanstvene članke, studije i elaborate te više knjiga i udžbenika. Glavna djela su mu Elektroenergetika (1983.), Energija i izvori energije (1988.), Energetske pretvorbe i bilance (1988.), Energija i društvo (1988.), Energija i okolina (1989.), Energetika (1993.), Razvitak i energetika (1998.), Statisti u demokraciji, Čitanka za buduću povijest (1999.), Moralna praznina u Hrvatskoj (2001.), Energetika i okoliš u globalizaciji (2002.), Elektroenergetski sustav (2005.), Pad umjesto uspona – statisti u demokraciji (II. dio, 2006.) te Nastojao sam biti…(2007.).

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1978.), Spomenicom Domovinskog rata (1992.), Redom hrvatskog trolista (1995.), Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (1998.). 2003. izabran je za počasnog građanina Požege, a 2005. za prvog počasnog građanina Općine Jakšić.

Za svoj znanstveni i stručni rad nagrađen je: 1975. g. nagradom “Nikola Tesla”, 1988. g. “Nagradom grada Zagreba”, 1994. g. nagradom “Josip Juraj Strossmayer”, 1995. g. nagradom “Hrvoje Požar”, 2021. nagrada za životno djelo u stvaranju i radu HRO CIGRE – Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave HRO CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques), najveće i najstarije međunarodne udruge u području elektroenergetike.

Uz navedene nagrade i odlikovanja dobio je mnogo plaketa i priznanja, a najvažnije su: 1984. g. Priznanje Saveza rezervnih vojnih starješina, 1986. g. Priznanje “Elektroslavonije” Osijek, 1990. g. Plaketa JUKO CIGRE (Jugoslavenskog komiteta međunarodne konferencije za velike mreže), 1996. g. Postaje počasnim članom Elektrotehničkog društva Zagreb, 1997. g. Priznanje Hrvatskog društva za promociju mikroelektronike i informatike (MIPRO), 2001. g. Priznanje Hrvatskog komiteta CIGRE.


Bibliografija

Znanstveni radovi

 1. Udovičić: Aproksimacija dnevne krivulje trajanja opterećenja Energija, br. 11-12, 1961. (374-378) 5 str.
 2. Vuletić-Udovičić: Paralelni rad transformatora koji ne ispunjavaju uvjete za takav rad Energija, br. 5-6 i 7-8, 1962. (154-161)8 str.
 3. Udovičić: Vrijednost gubitaka u nekim vodovima elektroenergetskog sistema Jugoslavije Energija, br. 5-6, 1964. (142-145)4 str.
 4. Požar-Udovičić: Die instalierte Leistung eines Wasserkraftwerkes – als Funktion seiner Kennwerke und der Entwicklung des Verbundsystems Oze26 (1973) s (357-370)14 str.
 5. Udovičić: Optimizacija elektroenergetskog sistema Energija, br. 7-8, 1973. (203-209)7 str.
 6. Požar-Mandić-Udovičić: Struktura termoelektrana u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije u daljoj budućnosti Energija, br. 11-12, 1975. (371-404)34 str.
 7. Udovičić-Alerić: Usporedba koncepcije energetskog iskorištavanja jednog vodotoka Energija, br. 3-4, 1977. (118-121)4 str.
 8. Požar-Udovičić-Granić: Neki aspekti opskrbe SR Hrvatske električnom energijom Energija, br. 9-10, 1978. (281-294)15 str.
 9. Udovičić: Mogući razvoj potrošnje i proizvodnje električne energije u Hrvatskoj Elektrotehnika, br. 3-4, 1979. (148-158)11 str.
 10. Požar-Udovičić-Alerić: Energetska vrijednost energije i snage hidroelektrana Energija br. 5-6, 1979. (127-138)12 str.
 11. Udovičić: Potrebe i mogućnosti izgradnje elektrana u Hrvatskoj za podmirenje potrošnje električne energije u budućnosti Energija, br. 5-6, 1979. (139-146)8 str.
 12. Udovičić: Energetski trenutak SR Hrvatske Stručni časopis “Đ. Đaković”, br. 2, 1982. Sl. Brod (15-17)3 str.
 13. Udovičić: Mogućnosti i potrebe optimalne izgradnje elektrana u elektroenergetskom sustavu Hrvatske do 2000. g. Energija, br. 6, 1983. (435-444)10 str.
 14. Udovičić: Potrebna izgradnja serije nuklearnih elektrana u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije do 2010. g. “Nukelarna tehnologija”, br. 1, 1985. (3-13)11 str.
 15. Udovičić: Energija – preduvjet razvoja društva “Naše teme”, br. 7-9, 1985. (667-678)14 str.
 16. Granić-Udovičić: Stohastički pristup predviđanju potrošnje električne energije Energija, br. 4, 1985. (265-271)7 str.
 17. Udovičić: Problemi planiranja razvoja elektroprivrede i njenog povezivanja sa strogradnjom “Naše teme”, br. 5-6, 1986. (677-686)10 str.
 18. Udovičić: Mogući efekti optimizacije razvoja elektro-energetskog sistema Jugoslavije Monografija “Energija i razvoja”, Beograd, 1986. (527-532)6 str.
 19. Udovičić: Dileme, energetske bilance “Čovjek i životna sredina”, br. 3, 1986. (21-28)8 str.
 20. Udovičić-Pešut-Vuk: Planiranje razvoja energetskog sistema Energija, br. 5, 1988. (439-445)7 str.
 21. Udovičić: Energija – preduvjet razvoja Vjesnika HAZU: 1-3/93. (100-124)25 str. 22.
 22. Udovičić: Čovječanstvo između razvoja i okoliša Ambalaža, 1997.
 23. Udovičić: Mogućnosti i potrebe razvoja energetike Hrvatske Časopis ekonomista sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1999.
 24. Udovičić: Sa slobodnim tržištem električne energije – oprezno Energija, br. 2, 2001.
 25. Udovičić: Elektroenergetska situacija Republike Hrvatske Elektroenergetika, br. 2, 2005.

Monoautorske knjige

 1. Udovičić: Neka poboljšanja metode konstantne i varijabilne energije za elektroenergetske analize Doktorska disertacija, Elektrotehnički fakultet, Zagreb, 1974. 177str.(177 tekst)
 2. Udovičić: Elektroenergetika Školska knjiga, Zagreb, 1983. 192.str.(192 tekst)
 3. Udovičić: Energetski resursi i razvoj energetike u Hrvatskoj (dio u knjizi: Razvoj elektrifikacije Hrvatske, II. dio), Zagreb, 1985. 19str.(35-51)
 4. Udovičić: Energija i izvori energije Građevinska knjiga, Beograd, 1988. 136str.(136 tekst)
 5. Udovičić: Energetske pretvorbe i bilance Građevinska knjiga, Beograd, 1988. 269str.(269 tekst)
 6. Udovičić: Energija i društvo Građevinska knjiga, Beograd, 1988. 217str. (217 tekst)
 7. Udovičić: Energija i okolina Građevinska knjiga, Beograd, 1989. 190str. (190 tekst)
 8. Energetika Školska knjiga Zagreb, 1993. 325str.
 9. Udovičić: Razvitak i energetika Inačica, Zagreb, 1998. 70 str.
 10. Udovičić: Statisti u demokraciji : Čitanka za buduću povijest, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999. 680 str.
 11. Udovičić: Moralna praznina u Hrvatskoj Vlastita naklada, Zagreb, 2001. 260 str.
 12. Udovičić: Energetika i okoliš u globalizaciji Vlastita naklada, Zagreb, 2002. 260 str.
 13. Udovičić: Development and energy (prijevod s hrvatskog) Zagreb, 2000. 70 str.
 14. Udovičić: Neodrživost održivog razvoja, Kigen, Zagreb, 2004. 396 str.
 15. Udovičić:& Elektroenergetski sustav Kigen, Zagreb, 2005. 340 str.
 16. Udovičić: Pad umjesto uspona – statisti u demokraciji (II dio) Kigen, Zagreb, 2006. 950 str.
 17. Udovičić Nastojao sam biti …, Kigen, Zagreb, 2007, 376 str.
 18. Udovičić Kriza se produbljuje, Kigen, Zagreb, 2008. 302 str.
 19. Udovičić Čovjek i okoliš, Kigen, Zagreb, 2009. 312 str.
 20. Udovičić Četiri jahača hrvatske apokalipse, Kigen, Zagreb, 2011. 208 str.

Multiautorske knjige

 1. Udovičić (koautor): Razvoj elektrifikacije Hrvatske Institu za elektroprivredu, Zagreb 1987.
 2. Udovičić (koautor): Hrvatska, Prilozi za strategiju razvoja, HAZU, Zagreb, 1994.
 3. Udovičić (koautor): Hrvatska, Prilozi za strategiju razvoja – ENERGETIKA, HAZU, Zagreb, 1996.
 4. Udovičić (koautor): Hrvatska agenda 2000., Europski dom Zagreb, 2004.
 5. Udovičić (koautor): Aktualni problemi prirodnih znanosti i obrazovanja – stanje, perspektive i prijedlozi, HAZU, Zagreb, 2001.
 6. Udovičić (koautor): Hrvoje Požar: velikan energetike i moderne sveučilišne nastave, Energetski institut «Hrvoje Požar», Zagreb, 2003.
 7. Udovičić (koautor): Deklaracija o znanju – Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja, HAZU, Zagreb, 2004.

Stručni tekstovi

 1. Požar-Udovičić: Usmjeravanje studija, istražnih radova i izgradnja elektroenergetskih objekata na području SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1961. 177str.(135 tekst, 30 tabl., 12 dij.)
 2. Požar-Udovičić: Razvoj potrošnje električne energije u daljnjoj budućnosti Institut za elektroprivredu, 1961. 79str.(28 tekst, 24 tabl., 23 dij.)
 3. Udovičić: Aproksimacija dnevne krivulje trajanja opterećenja trim apravcima Institut za elektroprivredu, 1961. 81str.(5 tekst, 1 tabl., 75 dij.)
 4. Požar-Udovičić: Neki podaci za korištenje hidroelektrana na slivu Cetine Institu za elektroprivredu, 1962. 128str.(78 tekst, 8 tabl., 42 dij.)
 5. Požar-Udovičić: Tokovi energije među područjima Jugoslavije u 1980. godini Institut za elektroprivredu, 1962. 107str.(23 tekst, 75 tabl., 9 dij.)
 6. Požar-Udovičić: Eksploatacija hidroelektrane Gojak Institut za elektroprivredu, 1962. 50str.(20 tekst, 2 tabl., 28 dij.)
 7. Udovičić: Ovisnost opterećenja termoelektrana o postotku hidroenergije u sistemu Institut za elektroprivredu, 1962. 214str.(15 tekst, 16 tabl., 183 dij.)
 8. Udovičić: Optimalno vrijeme stupanja u pogon nove hidroelektrane u ovisnosti o razvoju konzuma Institut za elektroprivredu, 1962. 88str.(24 tekst, 47 tabl., 17 dij.)
 9. Udovičić: Moguća proizvodnja HE Orlovac s utjecajem na hidroelektrane na Cetini Institut za elektroprivredu, 1963. 70str.(45 tekst, 25 dij.)
 10. Požar-Udovičić: Elektroenergetski odnosi u sistemu Jugoslavije 1965-1968. godine Institut za elektroprivredu, 1964. str.(490 tekst, 90 dij.)
 11. Požar-Udovičić: Vrijednost gubitaka prijenosa u elektroenergetskom sistemu Institu za elektroprivredu, 1964. 72str.(50 tekst, 22 dij.)
 12. Udovičić: Elektroenergetske podloge za superponiranu mrežu Jugoslavije u 1968. godini Institut za elektroprivredu, 1964. 121str.(90 tekst, 31 dij.)
 13. Požar-Udovičić: Problem veličine agregata u termoelektranama elektroenergetskog sistema Jugoslavije Institut za elektroprivredu, 1965. 140str.(110 tekst, 30 dij.)
 14. Požar-Keglević-Udovičić: Uloga HE Trnovo u opskrbi SR Slovenije električnom energijom Institut za elektroprivredu, 1965. 220str.(195 tekst, 25. dij.)
 15. Požar-Udovičić-Keglević: Redoslijed izgradnje elektrana u SR Hrvatskoj Institut za elektroprivredu, 1966. 283str.(73 tekst, 188 tabl., 22 dij.)
 16. Požar-Udovičić: Valorizacija snage i energije elektrana kao osnova za raspodjelu ukupnog prihoda elektroenergetskog sistema Srbije Institut za elektroprivredu, 1967. 216str.(43 tekst, 170 tabl., 3 dij.)
 17. Požar-Udovičić: Valorizacija snage i energije elektrana kao osnova za raspodjelu ukupnog prihoda parcijalnog sistema regije Rijeka Institut za elektroprivredu, 1967. 149str.(37 tekst, 109 tabl., 3 dij.)
 18. Požar-Udovičić: Valorizacija energije razmjene između parcijalnih sistema Institut za elektroprivredu, 1967. 372str.(75 tekst, 295 tabl., 2 dij.)
 19. Požar-Udovičić: Valorizacija snage i energije elektrana kao osnova za raspodjelu prihoda sistema Institut za elektroprivredu, 1967. 243str.(72 tekst, 168 tabl., 3 dij.)
 20. Požar-Udovičić: Valorizacija elektrana za određivanje redoslijeda izgradnje Institut za elektroprivredu, 1967. 214str.(69 tekst, 134 tabl., 11 dij.)
 21. Požar-Udovičić: Uklapanje nuklearne elektrane u elektroenergetski sistem SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1968. 171str.(70 tekst, 85 tabl., 16 dij.)
 22. Požar-Udovičić: Usporedba mogućnosti proizvodnje HE Orlovac s dva i tri agregata Institut za elektroprivredu, 1968. 95str.(35 tekst, 50 tabl., 10 dij.)
 23. Požar-Udovičić: Pogon turbinskog-pumpnog postrojenja Buško Blato Institut za elektroprivredu, 1968. 80str.(2 tekst, 75 tabl., 3 dij.)
 24. Požar-Udovičić: Raspodjela prihoda u elektroenergetskom sistemu BiH Institut za elektroprivredu, 1969. 200str.(57 tekst, 141 tabl., 2 dij.)
 25. Požar-Udovičić: Utjecaj načina korištenja akumulacija na energetsku vrijednost akumulacionih hidroelektrana Institut za elektroprivredu, 1969. 20str.(20 tekst)
 26. Požar-Udovičić: Opravdanost povećanja akumulacija za HE Senj i redoslijed izgradnje akumulacionih bazena u slivu rijeke Like Institut za elektroprivredu, 1969. 95str.(80 tekst, 15 tabl.)
 27. Požar-Udovičić-Bodlović: Studija optimalne strukture izgradnje nuklearnih i drugih energetskih objekata u zapadnom dijelu SFRJ Institut za elektroprivredu, 1970. 124str.(111 tekst, 13 dij.)
 28. Požar-Udovičić-Bodlović-Alerić: Energetsko-ekonomski odnosi velikih potrošača i udružene elektroprivrede u narednom periodu s prijedlogom konkretnih mjera Institut za elektroprivredu, 1970. 232str.(230tekst, 12 dij.)
 29. Požar-Bodlović-Udovičić: Utjecaj veličine agregata na sigurnost opskrbe potrošača u zapadnom dijelu Jugoslavije (I. dio) Institut za elektroprivredu, 1970. 65str.(65 tekst)
 30. Požar-Udovičić-Bodlović: Utjecaj instalirane snage na energetiku vrijednost hidroelektrane Institut za elektroprivredu, 1971. 116str.(92 tekst, 19 tabl., 5 dij.)
 31. Požar-Udovičić-Keglević: Optimalni volumen akumulacije i optimalna veličina izgradnje hidroelektrana Institut za elektroprivredu, 1972. 170str.(130 tekst, 40 dij.)
 32. Požar-Alerić-Udovičić: Osnovne karakteristike hidroelektrana Jugoslavije Institut za elektroprivredu, 1972. 220str.(150 tekst, 70 dij.)
 33. Udovičić: Uklapanje toplinskog bloka 125/135 MW u elektroenergetski sistem SR Hrvatske uz zapadni toplinski sistem Institut za elektroprivredu, 1973. 25str.(25 tekst)
 34. Požar-Udovičić-Granić-Alerić: Analiza prilika u čvorištu Zagreb u 1976. godini Institut za elektroprivredu, 1973. 120str.(120 tekst)
 35. Požar-Mandić-Udovičić-Joksimović-Granić-Kalan: Optimalni kapaciteti nuklearnih elektrana u elektro-energetskom sistemu Jugoslavije Institut za elektroprivredu, 1973. 214str.(132 tekst, 75 tabl., 7 dij.)
 36. Požar-Mandić-Udovičić: Struktura termoelektrana u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije u daljoj budućnosti Institut za elektroprivredu, 1975. 134str.(82 tekst, 52 dij.)
 37. Požar-Udovičić-Frajman: Dugoročna projekcija razvoja elektroprivrede SR Hrvatske i neke varijante izgradnje elektrana Institut za elektroprivredu, 1975. 175str.(175 tekst)
 38. Požar-Udovičić-Granić: Elektroenergetski aspekti izgradnje nuklearnih elektrana Institut za elektroprivredu, 1977. 216str.(135 tekst, 27 tabl., 54 dij.)
 39. Udovičić-Granić-Keglević-Požar-Kalan: Osnovni elaborat metodologije za izradu elektroenergetske bilance Institut za elektroprivredu, 1977. 193str.(110 tekst, 32 tabl., 51 dij.)
 40. Požar-Udovičić-Šimurina: Energetske bilance SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1977. 157str.(150 tekst, 7 dij.)
 41. Udovičić-Alerić-Bilčar-Hatić: Elektroenergetske osnove za 15-godišnji plan razvoja potrošnje i izgradnje izvora električne energije u Hrvatskoj do 1995. s osvrtom na 2000. godinu Institut za elektroprivredu, 1978. 103str.(100 tekst, 1 tabl., 2 dij.)
 42. Alerić-Čorak-Hatić-Magdić-Malbaša-Udovičić: Razvoj elektroenergetike u Slavoniji i Baranji do 2000. godine Institut za elektroprivredu, 1979. 223str.(191 tekst, 32 dij.)
 43. Požar-Tocigl-Udovičić-Frajman-Krešić: Osnovni principi tarifnog sistema za prodaju električne energije Institut za elektroprivredu, 1979. 452str.(260 tekst, 93 tabl., 99 dij.)
 44. Udovičić: Metoda za određivanje tjedne moguće proizvodnje hidroelektrana Institut za elektroprivredu, 1979. 93str.(47 tekst, 46 dij.)
 45. Udovičić-Alerić-Marković-Tonković: Mogućnost korištenja i izgradnje termoelektrana na Kosovu za potrebe elektroenergetskog sustava Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1979. 105str.(74 tekst, 31 dij.)
 46. Alerić-Udovičić-Granić: Ispitivanje uloge HE Vinodol u elektroenergetskom sistemu SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1979. 57str.(44 tekst, 13 dij.)
 47. Alerić-Udovičić-Granić: Opravdanost angažiranja tehničkog minimuma na blokovima TE Sisak I i II Institut za elektroprivredu, 1979. 68str.(47 tekst, 21 dij.)
 48. Barbić-Milonja-Olujić-Udovičić: Udruživanje rada i sredstava radi izgradnje elektrana u drugim republikama Institut za elektroprivredu, 1979. 259str.(142 tekst, 117 tabl.)
 49. Hruška-Jurišić-Kalođera-Milonja-Nušinović-Požar-Staničić-Šimović-Udovičić-Zorić: Društveno-ekonomski odnosi u elektroprivredi Hrvatske Institut za elektroprivredu Zagreb i Ekonomski institut Zagreb, 1980. 350str.(330 tekst, 20 tabl.)
 50. Udovičić-Alerić: Daljnje energetsko iskorištenje vodnih snaga SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1980. 53str.(32 tekst, 12 tabl.)
 51. Požar-Vuk-Udovičić-Šimurina: Energetske bilance SR Hrvatske 1981.-1985. Institut za elektroprivredu, 1980. 214str.(64 tekst, 149 tabl., 1 dij.)
 52. Udovičić-Granić: Godišnja, mjesečna i tjedna planiranja elektroenergetskog sustava SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1980. 40str.(34 tekst, 1 tabl., 5 dij.)
 53. Udovičić-Alerić: Vrijednost i doprinos CHE Vinodol u elektroenergetskom sustavu SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1980. 93str.(60 tekst, 15 tabl., 18 dij.)
 54. Pešut-Udovičić: Proračun sigurnosti snabdjevanja u čvorištima mreže 380/11 kV za 1985. godinu Institut za elektroprivredu, 1981. 84str.(20 tekst, 60 tabl., 4 dij.)
 55. Udovičić-Alerić: Poboljšanje metode bilanciranja u elektroenergetskom sustavu Institut za elektroprivredu, 1981. 95str.(58 tekst, 3 tabl., 34 dij.)
 56. Udovičić-Bilčar-Milonja: Elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja radne organizacije za prijenos električne energije u Hrvatskoj Institut za elektroprivredu, 1982. 106str.(93 tekst, 6 tabl., 7 dij.)
 57. Udovičić-Alerić-Bilčar-Granić-Alerić-Komerički: Energetsko-ekonomska vrijednost nekih rješenja hidroenergetskog potencijala Krke i Zrmanje u odnosu na neka rješenja preostalog neiskorištenog hidropotencijala u Hrvatskoj Institut za elektroprivredu, 1982. 87str.(42 tekst, 36 tabl., 9 dij.)
 58. Udovičić-Bilčar-Granić-Alerić-Komerički: Optimalna struktura proizvodnje električne energije do 2000. godine Institut za elektroprivredu, 1982. 77str.(60 tekst, 5 tabl., 12 dij.)
 59. Udovičić-Pešut: Neke mogućnosti opskrbe grada Zagreba energijom Urbanistički zavod grada Zagreba, 1982. 92str.(48 tekst, 32 tabl., 12 dij.)
 60. Granić-Udovičić-Alerić-Bilčar-Frajman-Zeljko: Izgradnja tarifnog sistema u elektroprivredi Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1983. 593str.(149 tekst, 398 tabl., 46 dij.)
 61. Udovičić-Bilčar-Alerić: Struktura proizvodnje električne energije Elektroprivrede rijeka do 2000. godine Institut za elektroprivredu, 1983. 76str.(24 tekst, 30 tabl., 22 dij.)
 62. Granić-Udovičić-Bilčar-Alerić-Zeljko-Komerički-Morić-Posavec: Prilagođavanje rada specijalnih potrošača mogućnostima elektroenergetskog sistema i efekti takvog rada Institut za elektroprivredu, 1983. 96str.(20 tekst, 65 tabl., 11 dij.)
 63. Udovičić-Bilčar-Šimurina-Bunjevčević-Vuk-Granić-Majstorović-Fuštar: Konvencionalni izvori energije i njihova upotreba u Dalmaciji (Energetika Dalmacije) ( I. dio istraživanja) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1984. 137str.(137 tekst)
 64. Udovičić-Bilčar-Alerić-Komerički: Obrada mogućih lokacija za izgradnju termoelektrana na ugljen izvan republike i određivanje prioriteta priprema Institut za elektroprivredu, 1984. 177str.(52 tekst, 125 tabl.)
 65. Udovičić-Granić-Pešut: Definicija serije nuklearnih elektrana koje će se graditi u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije do 2010. godine Institut za elektroprivredu, 1984. 90str.(41 tekst, 37 tabl., 12 dij.)
 66. Blaževski-Udovičić: Razvoj na energetikata vo SR Makedonija 2005. godine EMO, Skopje, 1986. 205str.(180 tekst, 5 tabl., 20 dij.)
 67. Požar-Udovičić: Primjena energije Sunčeva zračenja za proizvodnju električne energije Institut za elektroprivredu Zagreb, 1989. 113str.(82 tekst, 31 dij.)
 68. Stanišić-Udovičić-Bilčar-Magdić-Vuk: Ekonomski elementi razvoja elektroprivrede Institut za elektroprivredu Zagreb, 1989. 158str.(140 tekst, 7 tabl., 9 dij.)
 69. Udovičić: Energetika Hrvatske i energetski uvjeti za uključivanje Hrvatske u Europsku uniju Hrvatska elektroprivreda Zagreb, 2000.
 70. Udovičić: Energija i razvoj – razvoj i zaštita okoliša Agencija za posebni otpad Zagreb, 2000.
 71. Požar-Udovičić: Energetsko opravdanje izgradnje HE Sklope Institut za elektroprivredu, 1961. 11str.(7 tekst, 1 tabl., 3 dij.)
 72. Požar-Udovičić: Prilike u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije (1962.-1967.) Institut za elektroprivredu, 1961. 526str.(tabl. i dij. ukomponirani u tekst)
 73. Požar-Udovičić: Mogućnost izvoza i potrebe uvoza električne energije u Jugoslaviju Institut za elektroprivredu, 1961. 221str.(56 tekst, 93 tabl., 72 dij.)
 74. Požar-Udovičić: Vrijeme trajanja iskorištenja snage TE Plomin Institut za elektroprivredu, 1961. 103str.(7 tekst, 96 dij.)
 75. Požar-Udovičić: Energetska usporedba HE Sklope, HE Rijeka i 3 agregata HE Split Institu za elektroprivredu, 1961. 44str.(9 tekst, 16 tabl., 19 dij.)
 76. Udovičić: Studijske podloge za razmjenu električne energije s Italijom Institut za elektroprivredu, 1961. 50str.(15 tekst, 35 tabl.)
 77. Požar-Udovičić: Elektroenergetske podloge za studij superponirane mreže SFRJ Institut za elektroprivredu, 1962. 261str.(41 tekst, 190 tabl., 30 dij.)
 78. Požar-Udovičić: Moguća proizvodnja HE Obrovac, HE Đale, HE Senj i hidroelektrana na Dravi Institut za elektroprivredu, 1962. 52str.(2 tekst, 34 tabl., 16 dij.)
 79. Udovičić: Analiza kritičnog perioda u elektroenergetskom sistemu Jugoslavije za period 1963.-1967. godine Zajednica jugoslavenske elektroprivrede, Beograd, 1962. 23str.(23 tekst)
 80. Požar-Udovičić: Uklapanje TE Šestanj B (2×150 MW) u elektroenergetski sistem Jugoslavije Institut za elektroprivredu, 1963. 96str.(45 tekst, 35 tabl., 16 dij.)
 81. Požar-Udovičić: Moguća proizvodnja hidroelektrana Jugoslavije (dopunski elaborat) Institut za elektroprivredu, 1963. 850str.(550 tekst, 300 dij.)
 82. Požar-Udovičić: Elektroenergetske podloge za studij superponirane mreže SFRJ (dopunski elaborat) I Institut za elektroprivredu, 1963. 120str.(120 tekst)
 83. Požar-Udovičić: Moguća proizvodnja HE Obrovac i HE Varaždin Institut za elektroprivredu, 1963. 70str.(45 tekst, 25 dij.)
 84. Udovičić: Raspored potrošnje po mjesecima i kategorijama u periodu 1963.-1970. Zajednica jugoslavenske elektroprivrede, Beograd, 1963. 12str.(2 tekst, 20 tabl.)
 85. Udovičić: Analiza kritičnog perioda u 1967. godini podaci o proizvodnji postojećih i novih hidroelektrana Zajednica jugoslavenske elektroprivrede, Beograd, 1963. 17str.(17 tekst)
 86. Udovičić: Kritični period u 1969. godini Zajednica jugoslavenske elektroprivrede, Beograd, 1963. 7str.(2 tekst, 4 tabl., 1 dij.)
 87. Udovičić: Energetske prilike u Zapadnom sistemu Jugoslavije u 1965. godini Institut za elektroprivredu, 1963. 25str.(16 tekst, 9 dij.)
 88. Udovičić: Moguća proizvodnja HE Buk Bijela s utjecajima na HE Bajina Bašta i HE Zvornik (kriterij jug. invest. banke) Institut za elektroprivredu, 1964. 12str.(4 tekst, 7 tabl., 1 dij.)
 89. Udovičić: Moguća proizvodnja HE Obrovac Institut za elektroprivredu, 1964. 16str.(10 tekst, 6 dij.)
 90. Udovičić:
  Moguća proizvodnja HE Višegrad i HE Dubravica nakon HE K. Brod i HE B. Bijela 330 m3/sek Institut za elektroprivredu, 1964. 25str.(15 tekst, 10 dij.)
 91. Udovičić: Moguća proizvodnja HE Komarnica i HE Peručica (kriterij jug. invest. banke) Institut za elektroprivredu, 1964. 17str.(15 tekst, 2 dij.)
 92. Udovičić: Moguća proizvodnja HE Tara-Morača III (konačna izgradnja) i HE Andrijevo II (konačna izgradnja) Institut za elektroprivredu, 1964. 11str.(3 tekst, 5 tabl., 3 dij.)
 93. Udovičić: Moguća proizvodnja Peručica sa 5 i 7 agregata Institut za elektroprivredu, 1964. 9str.(3 tekst, 5 tabl., 1 dij.)
 94. Udovičić: Elektroenergetske podloge za superponiranu mrežu Jugoslavije u 1968. godini Institut za elektroprivredu, 1964. 121str.(90 tekst, 31 dij.)
 95. Požar-Udovičić: Elektroenergetske prilike u područjima SR BiH u 1965., 1966. i 1968. godini Institut za elektroprivredu, 1965. 241str.(230 tekst, 11 dij.)
 96. Požar-Udovičić: Elektroenergetski odnosi u sistemu Jugoslavije 1969.-1971. Institut za elektroprivredu, 1966. 792 str. (224 tekst, 533 tabl., 35 dij.)
 97. Požar-Udovičić: Elektroenergetska bilanca SR BiH od 1969.-1974. Institut za elektroprivredu, 1966. 165str.(62 tekst, 129 tabl., 36 dij.)
 98. Udovičić: Elektroenergetske podloge za superponiranu mrežu Jugoslavije u 1971. godini Institut za elektroprivredu, 1966. 89str.(25 tekst, 61 tabl., 3 dij.)
 99. Požar-Udovičić: Elektroenergetski odnosi u 1967. g. između područja SR H i tih područja sa susjednim republikama (SR Slovenija i SR BiH) Institut za elektroprivredu, 1967. 548str.(68 tekst, 480 tabl.)
 100. Požar-Udovičić: Hidroenergetski potencijal SR Crne Gore Institut za elektroprivredu, 1968. 597str.(136 tekst, 447 tabl., 14 dij.)
 101. Požar-Udovičić: Elektroenergetske prilike u sistemu Makedonije 1971. i 1975. godine Institut za elektroprivredu, 1968. 116str.(90 tekst, 26 dij.)
 102. Udovičić: Elektroenergetske podloge za superponiranu mrežu Jugoslavije u 1973., 1975. i 1980. godini Institut za elektroprivredu, 1968. 262str.(52 tekst, 210 tabl.)
 103. Požar-Udovičić: Utjecaj izgradnje dvaju agregata u HE Peručica na prilike u sistemu Crne Gore u 1972. godini Institut za elektroprivredu, 1969. 78str.(24 tekst, 16 tabl., 38 dij.)
 104. Požar-Udovičić: Viškovi i manjkovi električne energije u elektroenergetskom sistemu Dalmacije Institut za elektroprivredu, 1969. 62str.(61 tekst, 1 dij.)
 105. Požar-Udovičić: Približne energetske vrijednosti hidroelektrana u Dalmaciji u 1966., 1967. i 1968. godini Institut za elektroprivredu, 1969. 65str.(20 tekst, 17 tabl., 28 dij.)
 106. Požar-Udovičić-Keglević: Opskrba električnom energijom aluminijskog kombinata u Crnoj Gori Institut za elektroprivredu, 1969. 193str.(180 tekst, 13 dij.)
 107. Požar-Udovičić: Analiza boniteta izvora električne energije u elektroenergetskom sistemu Dalmacije Institut za elektroprivredu, 1970. 28str.(27 tekst, 1 dij.)
 108. Udovičić: Snabdjevanje električnom energijom druge i treće etape Kombinata aluminija Titograd Zavod za energetiku Titograd, 1970. 138str. (54 tekst, 43 tabl., 41 dij.)
 109. Požar-Udovičić: Redoslijed izgradnje elektrana u elektroenergetskoj regiji Zagreb Institut za elektroprivredu, 1970. 120str.(120 tekst)
 110. Požar-Udovičić-Keglević: Raspodjela prihoda u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine u 1970. godini Institut za elektroprivredu, 1970. 97str.(95 tekst, 2 dij.)
 111. Požar-Keglević-Udovičić: Energetske karakteristike HE Grabovica i HE Selakovac Institut za elektroprivredu, 1970. 144str.(110 tekst, 14 tabl., 20 dij.)
 112. Udovičić: Uklapanje druge etape TE Sisak u elektroenergetski sistem Institut za elektroprivredu, 1970. 35str.(35 tekst)
 113. Požar-Udovičić-Čulo-Kalan: Pokusna primjena metoda za određivanje optimalne energetske strukture na području SR Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1972. 140str.(90 tekst, 50 tabl.)
 114. Požar-Udovičić-Keglević: Optimalna instalirana snaga HE Obrovac Institut za elektroprivredu, 1972. 103str.(96 tekst, 7 dij.)
 115. Požar-Udovičić-Keglević: Korištenje akumulacionih bazena hidroelektrana u 1973. godini (s elektroenergetskim bilancama) u sistemu Jugoslavije Institut za elektroprivredu, 1972. 264str.(250 tekst, 10 tabl., 4 dij.)
 116. Požar-Keglević-Udovičić: Raspodjela prihoda u sistemu regije Rijeka u 1971. godini Institut za elektroprivredu, 1972. 60str.(60 tekst)
 117. Udovičić: Elektroenergetske podloge za visokonaponsku mrežu zapadnog dijela Jugoslavije u 1975., 1978. i 1982. godini Institut za elektroprivredu, 1972. 63str.(63 tekst)
 118. Požar-Udovičić-Keglević: Rezultati analize prilika u elektroenergetskom sistemu Makedonije 1973. do 1977. godine Institut za elektroprivredu, 1972. 51str.(19 tekst, 32 tabl.)
 119. Udovičić: Moguća proizvodnja hidroelektrana na Neretvi Institut za elektroprivredu, 1973. 37str.(30 tekst, 7 tabl.)
 120. Požar-Udovičić-Frajman: Osnovni projekt perspektivnog razvoja elektro-energetskog sistema Makedonije za period 1978. do 1985. godine Institut za elektroprivredu, 1973. 911str.(176tekst, 735 tabl.)
 121. Udovičić-Alerić: Elektroenergetske podloge za visokonaponsku mrežu zapadnog dijela Jugoslavije Institut za elektroprivredu, 1973. 30str.(30 tekst)
 122. Požar-Udovičić-Granić: Analiza međusobnih utjecaja HE Zlatoličje i HE Varaždin 67str.(35 tekst, 4 tabl., 28 dij.)
 123. Požar-Udovičić-Granić: Analiza prilika u elektroenergetskom sistemu Hrvatske u 1975., 1976. i 1977. godini Institut za elektroprivredu, 1974. 186str.(110 tekst, 76 dij.)
 124. Požar-Keglević-Udovičić-Alerić-Frajman-Krešić: Povećanje instalirane snage i volumena akumulacije u hidroenergetskom sistemu Lika-Gacka Institut za elektroprivredu, 1974. 453str.(440 tekst, 12 tabl., 1 dij.)
 125. Udovičić: Izbor makrolokacije NE u Hrvatskoj na temelju manjkova i viškova energije i snage u regijama za period 1981.-1990. godine Institut za elektroprivredu, 1975. 57str.(49 tekst, 6 tabl., 2 dij.)
 126. Udovičić: Uklapanje TE Plomin II u elektroenergetski sistem Institut za elektroprivredu, 1975. 154str.(47 tekst, 94 tabl., 13 dij.)
 127. Udovičić-Granić: Izbor najpovoljnije veličine izgradnje HE Obrovac Institut za elektroprivredu, 1975. 57str.(46 tekst, 11 dij.)
 128. Požar-Granić: Veličine izgradnje hidroelektrana na Krki i Zrmanji Institut za elektroprivredu, 1975. 101str.(101 tekst)
 129. Požar-Udovičić-Frajman: Uloga HE Mratinje u elektroenergetskim sistemima SR Crne Gore i SR Srbije Institut za elektroprivredu, 1976. 181str.(181 tekst)
 130. Požar-Udovičić-Granić: Uklapanje u sistem HE Senj I Institut za elektroprivredu, 1976. 150str.(46 tekst, 75 tabl., 29 dij.)
 131. Udovičić-Alerić: Opravdanost izgradnje akumulacije Ričica Institut za elektroprivredu, 1976. 131str.(55 tekst, 58 tabl., 18 dij.)
 132. Požar-Udovičić-Granić: Veličina izgradnje HE Zakučac III Institut za elektroprivredu, 1976. 131str.(55 tekst, 58 tabl., 18 dij.)
 133. Udovičić-Granić: Elektroenergetske podloge za visokonaponsku mrežu zapadnog dijela Jugoslavije u 1976. i 1977. godini Institut za elektroprivredu, 1876. 39str.(33 tekst, 3 tabl., 3 dij.)
 134. Udovičić-Alerić-Kalan: Elektroenergetske podloge za mrežu SR Hrvatske za daljnju perspektivu u 1984. i 1985. godini i godišnji gubici energije Institut za elektroprivredu, 1977. 69str.(39 tekst, 30 tabl.)
 135. Udovičić-Alerić: Vrijeme korištenja blokova TE Sisak Institut za elektroprivredu, 1977. 60str.(56 tekst, 4 dij.)
 136. Udovičić: Elektroenergetska analiza mogućnosti proizvodnje i elektroenergetske vrijednosti HE Orlovac Institut građevinarstva Hrvatske, 1977. 37str.(23 tekst, 13 tabl., 1 dij.)
 137. Alerić-Udovičić-Komerički: Analiza varijanti izgradnje hidroelektrana na Krki i Zrmanji Institut za elektroprivredu, 1978. 96str.(86 tekst, 10 dij.)
 138. Udovičić-Alerić: Energetska vrijednost akumulacije Kosinj Institut za elektroprivredu, 1979. 39str.(19 tekst, 15 tabl., 5 dij.)
 139. Alerić-Udovičić: Uklapanje TE Plomin II (200 MW) u elektroenergetski sustav Hrvatske Institut za elektroprivredu, 1980. 60str.(25 tekst, 23 tabl., 12 dij.)
 140. D. Bendeković-J. Bendeković-Brozović-Juraga-Nušinović-Teodorović-Udovičić: Ocjena investicionog projekta – Proizvodnja velikih turbina Ekonomski institut Zagreb, 1981. 83str.(83 tekst)
 141. Udovičić-Bilčar-Granić-Alerić-Magdić-Komerički: Analiza opravdanosti prijevremene izgradnje elektrana kontinuiteta Institut za elektroprivredu, 1983. 34str.(34 tekst)
 142. Alerić-Udovičić-Bilčar-Komerički: Moguća proizvodnja i energetsko-ekonomska vrijednost nekih hidroelektrana užeg i šireg sliva Dalmacije Institut za elektroprivredu, 1983. 93str.(33 tekst, 58 tabl., 2 dij.)
 143. Bilčar-Granić-Udovičić-Vuk-Šimurina: Energetika ZO Rijeka Institut za elektroprivredu, 1983. 216str.(91 tekst, 123 tabl., 2 dij.)
 144. Alerić-Udovičić-Bilčar-Komerički: Veličina izgradnje hidroelektrane Zrmanja (Krupa) Institut za elektroprivredu, 1983. 78str.(32 tekst, 36 tabl., 10 dij.)
 145. Udovičić-Granić-Alerić: Uklapanje NE Slavonija u elektroenergetski sistem Institut za elektroprivredu, 1984. 53str.(26 tekst, 26 tabl., 1 dij.)
 146. Udovičić-Tonković-Granić-Alerić-Bilčar-Zeljko: Uključivanje NE Prevlaka u elektroenergetski sistem i visokonaponsku mrežu Institut za elektroprivredu, 1984. 124str.(81 tekst, 43 tabl.)
 147. Udovičić-Granić-Vuk-Majstrović-Fuštar-Ganza-Majer: Konvencionalni izvori energije i njihova primjena upotrebe u Dalmaciji (Energetika Dalmacije, II dio) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1985. 189str.(111 tekst, 55 tabl., 23 dij.)
 148. Udovičić-Bilčar-Magdić-Alerić: Analiza mogućnosti podmirenja manjkova električne energije i supstitucije tekućeg goriva u termoelektranama u Hrvatskoj (II dio) Institut za elektroprivredu, 1985. 79str.(43 tekst, 12 tabl., 24 dij.)
 149. Udovičić-Vuk-Fuštar-Majstrović-Šimurina: Konvencionalni izvori energije (Energetika Dalmacije) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1986. 128str.(84 tekst, 10 tabl., 34 dij.)
 150. Udovičić-Filipović-Vuk-Majstrović-Fuštar-Topić-Hill-Šimurina: Dugoročni program opskrbe energijom grada Splita (knjiga I) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1986. 157str.(114 tekst, 25 tabl., 18 dij.)
 151. Udovičić-Vuk i ostali: Dugoročni program opskrbe energijom grada Splita (Dosadašnji razvoj energetike grada – II knjiga) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1986. 143str.(123 tekst, 20 dij.)
 152. Milonja-Udovičić-Magdić-Staničić: Samoupravno organiziranje, dohodovno povezi-vanje i financiranje elektroprivrednih organizacija Institut za elektroprivredu, 1986. 540str. (508 tekst, 36 tabl.)
 153. Udovičić-Pešut-Vuk: Dugoročni program opskrbe energijom grada Splita (Budući razvoj opskrbe energijom industrije – knjiga III) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1987. 148str.(117 tekst, 23 tabl., 8 dij.)
 154. Udovičić Razvoj, energija i zaštita okoliša, Okrugli stol o energetici, Rijeka, 2006. (12 stranica)

Rad na međunarodnim skupovima

 1. Požar-Udovičić: Studija optimalne strukture elektrana u zapadnom dijelu Jugoslavije. Simpozij o uklapanju NTE u elektroenergetskom sistemu Evropska ekonomska komisija OUNKomitet za električnu energiju, Beč, 1970.41str.
 2. Požar-Udovičić: Utjecaj snage i faktor raspoloživosti agregata u nuklearnim elektranama na prilike u elektro-energetskom sistemu. Simpozij o efektima uključivanja NE u elektroenergetske sisteme sa aspekta iskorištenja i sigurnosti u proizvodnji električne energije u zemljama članicama ECE, Madrid, 1973.23str.
 3. Požar-Udovičić-Alerić: Valeur economique de Energie et de la puissance des centrales hidroelectriques hydroelectric schemes under the new energy situation and on the related problems, Athens (Greece), 1979. 39str.
 4. Požar-Udovičić: The influence of thermo-power and hydro-power plants structure in the power system on justifying the building pumpstorage plants United Nations, Economic Commision for Europe. Seminar on the Medium-term and Longterm Prospekts for the Electric Power Industry, London, October 1981.29str.
 5. Požar-Udovičić-Granić: Fitling Hydroelectric Plants into the Mathematical Model used for Analysing the Condition within an electric Power System, Conference on Electric Power systems, Conference on Electric Generating System Expansion Analysis, Ohio State University, Ohio, 1981.23str.
 6. Hill-Udovičić-Đajić-Judin: New apporoaching in planing the energy needs XIII kongres Svjetske energetske konferencije, Cannes, 1986.19str.
 7. Udovičić: Opravdanost povećane upotrebe plina u energetici Treći susret plinskih stručnjaka, Opatija, 1987. 10str.
 8. Udovičić: Uloga plina u energetici krajem ovog i početkom slijedećeg stoljeća IV. susret plinskih stručnjaka, Opatija, 1988. 26str.
 9. Udovičić: Energetsko-ekološke prednosti upotrebe plina. V. Međunarodni susret plinskih stručnjaka, Opatija, listopad 1989.7str.
 10. Udovičić: Razvoj i zaštita okoliša (Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja Plastična ambalaža)Koprivnica, 1997.
 11. Udovičić: Development of energy industry under market conditions, Seventinternational expert meeting: POWER ENGINEERING, Maribor, 1998.
 12. Udovičić: For the New Century – New Managers, Conference of energy Management, Dubrovnik, 1998.
 13. Udovičić: Gospodarstvo i energetika središnje Europe. Znanstveni skup srednjoeuropskih akademija: Povezivanje srednjoeuropskih zemalja s Jadranom (Mediteranom)Zbornik, Zagreb, 1999.
 14. Udovičić: Energetski sustavi u globalizaciji i slobodnom tržištu, Međunarodni susret stručnjaka za plin, Opatija, 2002.
 15. Udovičić: Energy and the Environment 2004, Opatija, 2004.
 16. Udovičić: Temeljne odrednice razvoja, XIII. međunarodni znanstveni skup „Ekonomska politika“, Zagreb, 2006. (18 str.)
 17. Udovičić: Energetski razvoj i zaštita okoliša, međunarodni kongres „Energija i okoliš“, Opatija, 2006.
 18. Udovičić: Edukacija i zaštita okoliša, međunarodni simpozij Gospodarenje otpadom, Zagreb, 2008.

Rad u zborniku

 1. Udovičić: Tokovi energije u 1980. godini u elektro-energetskom sistemu Jugoslavije VI. savjetovanje CIGRE, Budva, 1962. 6 str.
 2. Udovičić: Vrijednost gubitaka u nekim vodovima elektro-energetskog sistema Jugoslavije VII. savjetovanje CIGRE, Bled, 1964. 9str.
 3. Udovičić: Kratkoročno prognoziranje protoka po krivuljama opadanja protoka III. savjetovanje o eksploataciji hidroelektrana Ohrid, 1966. 11str.
 4. Udovičić: Praktično korištenje linearnog programiranja za određivanje optimalne strukture elektrana IX. savjetovanje CIGRE, Vrnjačka Banja, 1968. 11str.
 5. Požar-Udovičić: Utjecaj sigurnosti opskrbe potrošača na prilike u elektroenergetskom sistemu X. savjetovanje CIGRE, Dubrovnik, 1970. 16str.
 6. Požar-Udovičić: Instalirana snaga hidroelektrana, funkcija njenih karakteristika i razvitka elektroenergetskog sistema XI. zasjedanje CIGRE, Ohrid, 1972. 26str.
 7. Požar-Udovičić-Granić: Metoda za određivanje optimalnog pogona pumpno-akumulacionih postrojenja i njihovog utjecaja na elektroenergetski sistem Savjetovanje o hidroelektranama i pumpno-akumulacijskim elektranama, Split, 1974. 35str.
 8. Požar-Udovičić: Razvoj elektroprivrede Jugoslavije sa stanovišta primarnih oblika energije VIII. savjetovanje ekonomista elektroprivrede, Portorož, 1974. 50str.
 9. Požar-Udovičić: Neki kriteriji za određivanje optimalne izgradnje i eksploatacije elektroenergetskog sistema Jugoslavije VIII. savjetovanje ekonomista elektroprivrede Portorož, 1974. 47str.
 10. Požar-Udovičić-Granić: Određivanje faktora raspoloživosti termoelektrana u elektroenergetskom sistemu XII. zasjedanje CIGRE, Budva, 1975. 16str.
 11. Požar-Udovičić: Mogući kapaciteti nuklearnih elektrana u elektro-energetskom sistemu Jugoslavije II. savjetovanje: Razvoj NE U elektroprivredi Jugoslavije, Dubrovnik, 1976. 69str.
 12. Udovičić-Alerić: Usporedba koncepcije energetskog iskorištenja jednog vodotoka XIII. zasjedanje CIGRE, Bled, 1977. 12str.
 13. Udovičić-Granić: Predviđanja potrošnje energije u SR Hrvatskoj Savjetovanje o energetici u SR Hrvatskoj, Zagreb, 1978. 14str.
 14. Požar-Udovičić-Granić: Neki aspekti opskrbe SR Hrvatske električnom energijom u budućnosti Savjetovanje o energetici u SR Hrvatskoj, Zagreb, 1979. 41str.
 15. Požar-Udovičić-Granić: Konvencionalni energetski izvori u opskrbi Jugoslavije električnom energijom XIV. Savjetovanje CIGRE, Sarajevo, 1979. 46str.
 16. Udovičić: Elektroenergetski sistemi Jugoslavije i Hrvatske, stanje i perspektive razvoja Jugoslavensko udruženje za regulaciju, mjerenja i automatizaciju JUREMA, Zagreb, 1982. 5str.
 17. Udovičić-Alerić: Uloga i doprinos crpno-akumulacijske hidro-lektrane u elektroenergetskom sustavu Savjetovanje o hidroelektranama, Mostar, 1982. 12str.
 18. Udovičić: Značaj i načini predviđanja potrošnje energije XVII. savjetovanje CIGRE, Struga, 1985. 11str.
 19. Udovičić: Energetska ekonomska valorizacija malih hidro-lektrana Savjetovanje «Izgradnja i eksploatacija malih hidroelektrana», DELIT, Sisak, 1985. 11str.
 20. Udovičić: Energija kao preduvjet razvoja društva Znanstveni skup «Tehnologija samoupravljanja i društveni razvoj», Komiža, 1985. 12str.
 21. Udovičić: Zajedničko planiranje razvoja elektroprivrede Jugoslavije i njegovo financiranje X. savjetovanje ekonomista elektroprivrede Jugoslavije, Mostar, 1985. 14str.
 22. Udovičić: Pozicija nuklearnih elektrana u elektro-energetici nakon Černobila Simpozij «Tehnologija, ekonomika i ekologija nuklearnih elektrana», Opatija, 1987. 12str.
 23. Udovičić: Energija i racionalizacija Savjetovanje o energiji, Opatija, 1987. 13str.
 24. Udovičić: Problemi u zajedničkoj eksploataciji elektro-energetskog sustava Jugoslavije Savjetovanje: Racionalno projektiranje, izgradnja, i eksploatacija energetskih postrojenja i instalacija Poreč, 1988. 22str.
 25. Udovičić-Bilčar: Problemi razvoja energetike Jugoslavije Okrugli stol Instituta za elektroprivredu, Zagreb, 1988. 26str.
 26. Udovičić-Bilčar-Staničić: Utjecaj dispariteta cijena energije na troškove proizvodnje električne energije XIX. zasjedanje CIGRE, Bled, svibanj 1989.l 8str.
 27. Udovičić-Požar: Mogućnosti korištenja energije Sunčeva zračenja za proizvodnju električne energije Naučno-stručni skup: «Električna energija za potrošače na ostrvima Jadrana i udaljenim naseljima», Split, 24-26. oktorba 1989. 15str.
 28. Požar-Udovičić: Neke energetske karakteristike eolskih elektrana Naučno-stručni skup: «Električna energija za potrošače na ostrvima Jadrana i udaljenim naseljima», Split, 24-26. oktobra 1989. 11str.
 29. Udovičić-Pešut-Bilčar: Problemi razvoja energetike Jugoslavije Savjetovanje energetičara: «Energetika u reformi privrednog sistema», Opatija, 8-10. novembra 1989. 14str.
 30. Udovičić: Potrošnja i racionalno korištenje električne energije CIGRE, Ohrid, 1990. 7str.
 31. Udovičić: Problemi razvoja energetike Republike Hrvatske HAZU, Hrvatska, Prilozi za strategiju razvoja, Zagreb 1994. 12str.
 32. Udovičić: Električna energija i kvaliteta života II. Simpozij Hrvatskog nuklearnog društva, Zagreb, 1994. 10str.
 33. Udovičić-Begović: Počeci razvitka Hrvatske elektroprivrede Simpozij 100-godišnjice Hrvatske elektroprivrede, Šibenik, 1995. 20str.
 34. Udovičić: Planiranje razvoja energetike u Hrvatskoj HAZU, Zagreb, 1995. 27str.
 35. Udovičić: Kritički osvrt na 16. kongres WEC-a (Svjetskog energetskog savjeta) HAZU, Zagreb, 1996. 12str.
 36. Udovičić: Kvalitetom na svjetsko tržište Prva hrvatska konferencija o kvaliteti, Cavtat, 1998.
 37. Udovičić: Energija – podloga svakom razvitku Znanstveni skup HAZU: Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća, Zagreb, 2000. (str. 233-251)
 38. Udovičić: Pogledi na energetsku i ekološku budućnost Zbornik radova znanstvenog skupa: aktualni problemi prirodnih znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj – stanje, perspektive i prijedlozi, HAZU, 2001.
 39. Udovičić: Problemi slobodnog tržišta električne energije Znanstveni skup: Hrvatska gospodarska kriza i pravci zaokreta iz recesije u ekonomski razvoj, HAZU, 2001.
 40. Udovičić: Globalizacija i slobodno tržište električne energije, Energetika: jučer-danas-sutra, Privredni vjesnik, Zagreb, 2003.