Turina Marko

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Turina Marko

Datum rođenja:

  • 1937

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Turina Marko

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. – …)

Životopis

Marko Turina, hrvatski liječnik, jedan od vodećih svjetskih kardiovaskularnih kirurga, rođen je 23. siječnja 1937. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te 1961. diplomirao na Medicinskom fakultetu. Nakon toga je specijalizirao iz opće i kardiovaskularne kirurgije u Zürichu i San Diegu, te od 1962. djelovao u Sveučilišnoj bolnici u Zürichu, gdje je od 1976. bio voditelj instituta za eksperimentalnu kirurgiju, a od 1985. predstojnik Klinike za kardiovaskularnu kirurgiju. Od 1996. do 1998. bio je dekan Medicinskog fakulteta u Zürichu.

Bavio se transplantacijama srca i usavršavanjem umjetnog srca te je 1977. prvi u svijetu ugradio umjetno srce izvan prsnoga koša, a bio je i prvi kirurg koji je operirao srčanu deformaciju kod novorođenčeta.

Bio je redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zürichu i Medicinskoga fakulteta u Osijeku.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1992. godine.


Bibliografija