Tolić Iva

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Tolić Iva

Datum rođenja:

  • 1974

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefoni:

  • : ++385 1 457 1370

E-mail adrese:

Tolić Iva

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (16.11.2020. – …)

 

Iva Tolić istražuje mehanizme diobe stanice metodama molekularne i stanične biologije i biofizike. O tim je istraživanjima, sa skupinom u kojoj je radila, objavila 82 znanstvena teksta u prestižnim svjetskim znanstvenim časopisima. Ti su tekstovi citirani 3.552 puta (uz h-index 28) u bazi Web of Science te 5.560 (uz h-indeks 33) u bazi Google Scholar. Iva Tolić vodi dva projekta za Europsko istraživačko vijeće (European Research Council), šest projekata Njemačke zaklade za znanost, dva projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a suvoditeljica je i projekta za Europski socijalni fond (European Social Fund).

Za svoj dosadašnji znanstveni rad Iva Tolić primila je 18 nagrada i priznanja (od Rektorove nagrade, Državne nagrade za znanost, odličja Reda Danice hrvatske i nagrade Austrijske akademije znanosti do članstva u Europskoj organizaciji za molekularnu biologiju i drugih). S obzirom na njezinu dob i znanstvenoistraživačku orijentaciju, može se očekivati da će i u budućnosti postizati jednako zapažene rezultate.

Iz: NOVI ČLANOVI HAZU 2020.


Pregled radova u bazi CROSBI