Tišljar Josip, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Tišljar Josip

Rođen:

  • 01. lipnja 1941. u Ludbrebu

Preminuo:

  • 09. kolovoza 2009. u Zagrebu

Tišljar Josip, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2004. – 09.08.2009.)
  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (09.06.1983. – 20.05.2004.)

Spomenica Josip Tišljar : 1941.-2009. / urednik Ivan Gušić

Akademik Josip Tišljar, hrvatski geolog, rodio se 1. lipnja 1941. godine u Ludbregu, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Varaždinu. Diplomirao je 1965. te doktorirao 1976. disertacijom Petrološka studija krednih sedimenata zapadne i južne Istre na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija radio je u kamenolomima građevinskog poduzeća u Petrinji, a od 1968. na matičnome fakultetu, od 1986. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Geologija, Petrologija sedimentnih stijena, Metode analize stijena, Analize facijesa. Bio je dekan Instituta za geologiju i mineralne sirovine (1987−90) te predstojnik Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine (1991−93) Fakulteta.

Pored specijalizacija iz kvantitativnih optičkih istraživanja minerala i stijena u Mineraloško-petrografskom muzeju i analitičke kemije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1969–1971) završio je i specijalizaciju iz petrologije sedimenata na Sveučilištu Karlova Praha u Pragu (1972/73) i specijalizaciju iz sedimentologije karbonata na Ruhr-Universität Bochum (1973/74).

Upravo je sedimentologija, osobito sedimentologija karbonata i evaporita, postala područje rada u kojem je akademik Tišljar postigao najveće uspjehe: pored utemeljenja čitavog niza potpuno novih kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju aktivno je vodio i surađivao na brojnim znanstvenim projektima kojima je istraživan slijed naslaga mezozojske Jadranske karbonatne platforme. Pored više od stotinu znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima objavio je i nekoliko udžbenika i priručnika, među kojima se osobito ističu knjige “Sedimentne stijene” za koju je dobio Nagradu Josip Juraj Strossmayer za najuspješnije znanstveno djelo iz područja prirodnih znanosti objavljeno na hrvatskom jeziku u 1994. god., “Sedimentologija karbonata i evaporita” (2001), te “Sedimentologija klastičnih i silicijskih taložina” za koju je dobio Nagradu Josip Juraj Strossmayer za najuspješnije znanstveno djelo iz područja prirodnih znanosti objavljeno na hrvatskom jeziku u 2004. god. Za cjelokupni znanstveni opus akademik Tišljar je nagrađen Nagradom Grada Zagreba za 2005. god.

Josip Tišljar izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1984. godine, a za redovitoga člana 2004. godine.

Aktivno sudjelovao i u brojnim istraživanjima za potrebe gospodarstva, osobito u istraživanjima arhitektonsko-građevinskog i tehničkog kamena, za potrebe istraživanja pitke vode, nafte i plina, kao i pri izradi velikih infrastrukturnih projekata poput autocesta, željezničkih pruga i tunela. Tijekom svoje dugogodišnje karijere bio je član organizacijskih i znanstvenih odbora desetak velikih međunarodnih znanstvenih kongresa, član uredništava i recenzent za više međunarodnih znanstvenih časopisa i recenzent domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.