Tišljar Josip, F.C.A.

Deceased Members III. Department of Natural Sciences
Tišljar Josip

Datum rođenja:

 • 01.06.1941

Mjesto rođenja:

 • Ludbreg

Datum smrti:

 • 09.08.2009

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Tišljar Josip, F.C.A.

Deceased Members III. Department of Natural Sciences

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2004. – 09.08.2009)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (09.06.1983. – 20.05.2004.)

Obrazovanje:

 • Dipl. inž. geologije 1965. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Geološki odsjek
 • Specijalizacija iz Petrologije sedimenata – Sveučilište Charles – Prag 1972/73
 • Specijalizacija iz Sedimentologije Ruhr-University – Bochum, Njemačka – 1973/74
 • Magistar geoloških znanosti 1973. Sveučilište u Zagrebu
 • Doktor prirodnih znanosti iz područja geologije 1976. Sveučilište u Zagrebu

Zaposlenje i znanstveno nastavna zvanja

 • 1967-1998. geolog – Industrijsko građevno poduzeće Petrinja
 • 1968-1976. asistent  – Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Geološki odsjek
 • 1976-1980. docent
 • 1980-1983. izvaredni profesor
 • 1983-1997. redoviti profesor
 • 1997– redoviti profesor u trajnom zvanju

Važnije dužnosti:

 • Pročelnik Geološkog odjela RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1981-1983
 • Dekan Zajedničkog studija geologije Sveučilišta u Zagrebu:1987-1990
 • Predstojnik Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGNF-a : 1991-1993.
 • Predsjednik Znanstvenoga vijeća za naftu HAZU: 1996-1999.
 • Voditelj svih smjerova postdiplomskog studija iz geologije – polje geoznanosti na RGN fakultetu 1994. – …
 • član Matičnoga povjerenstva za polje geologije i geografije područnog vijeća za prirodne znanosti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: 1998 – 2004.
 • predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za međunarodni program geološke korelacije IGCP UNESCO-a (International Geological Correlation Programme) pri HAZU (2000-2004.)
 • član Matičnoga odbora za područje prirodnih znanosti – polje geoznanosti  Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske: od 2005. –

Znanstveni projekti:

 • Glavni istraživač i voditelj projekta 195-1953068-2704: Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla
 • Voditelj programa 1953068: Geološki procesi i resursi Dinarskog krškog područja  koji obuhvaća slijedeće projekte: 195-1953068-2704, 181-1953068-0241, 181-1953068-0363 i 181-1953068-0242.
 • Član radne skupine bilateralnog austrijsko-hrvatskog znanstvenog projekta: Comparasion of Jurassic-Cretaceous Sedimentary Succeaaions in the Eastern Alps (Austria) and Dinarides (Croatia)
 • Glavni istraživač i voditelj projekta 0195 034: Sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina: 2003
 • Voditelj projekta 195 005: Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnoga ciklusa: 1997-2003
 • Voditelj projekta I-09-323: Evolucija okoliša taloženja Jadranske karbonatne platforme: 1994-1997
 • član Working group 4 – Global Sedimentary Geology ProgramCretaceous Carbonate Platforms (Inernational Association of Sedimentologists) 1998–
 • Član radne skupine Projekta br. 195, i projekta br. 25 IGCP-a UNESCO-a;
 • Voditelj nacionalne radne grupe projekta 187 i 262 IGCP-a UNESCO-a;.
 • Član radne skupine na projektu: Herkunft und Zusammensetzung Paläoboden Istriens, Kroatien: Ein Beitrag zur Klärung der paläotektonischen und paläoklimatischen Verhaltnisse der Unterkreide (Institut für Bodenforschung und Baugeologie der Univertität für Bodenkultur, Wien).
 • Član Working group 4 – Global Sedimentary Geology ProgramCretaceous Carbonate Platforms: (Inernational Association of Sedimentologists): Cretaceous Platforms of CRER (CRETACEOUS RESOURCES, EVENTS, AND RHYTHMS).

Voditeljstvo magistarskih i doktorskih teza

 • Voditelj 11 magistarskih i 8 doktorskih disertacija, te 32 puta član povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova.

Znanstveni skupovi

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima: 15 pozvanih i 1 plenarno predavanje, 47 priopćenja i 26 suautorstva vodiča ekskurzija

 • 2. Internationale Symposium – KREIDE, Univ. München, 1982 (s plenarnim predavanjem).
 • 4th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Split, 1983 (s 3 priopćenja i vođenjem 2 znanstvene sedimentološke ekskurzije).
 • 27th International Geol. Congres, Moscow, 1984 (s 1 priopćenjem)
 • 6th European Regional Meeting I.A.S., Abstracts & Poster Abstracts,International Assoc. of Sedimentologists, 686–690, Lleida, 1985 (s 2 priopćenja)
 • 7th Regional European Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Krakow, 1986 (s 1 priopćenjem)
 • 8th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, 199–204, Tunis, 1987 (s 1 priopćenjem)
 • 2. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT ’87, Univ. Heidelberg, 1987 (s 1 priopćenjem)
 • 4. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT ’89, Univ. Innsbruck (Österreich), 1989 (s 1 priopćenjem)
 • Internat. Symposium on the Evolution of the Karstic Carbonate Platform: Relation with other Periadriatic Carbonate Platforms, Trieste, 1987 (s 1 priopćenjem)
 • Second Internat. Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Zadar, 1991 (voditelj i prvi autor vodiča znanstvene eksurzije)
 • International Dolomieu Conference an Carbonate Platforms and Dolomitization, Bolzano St. Urlich (Italija), 1991 (s 1 priopćenjem)
 • 1. International Meeting on the Perimediterranean Carbonate Platforms, Marseille (Francuska), 1994 (s 3 priopćenja)
 • European Union of Geosciences – EUG 9, Strasbourg (Francuska), 1997 (s 1 priopćenjem)
 • 11th International Clay Conference, Clays for our Future, Otawa, Canada, 1997 (s 1 priopćenjem)
 • Inter. Working Meeting of ISSS–Commission V and INQUA–Commission on Paleopedology: Recent and Paleo-Pedogenesis as Tools for Modelling Past and Future Global Changes. Giessen, 1997 (s 1 priopćenjem)
 • International Meeting Riunione Scientifica dei ricercatori alpini e appeninnici – “Gruppo Alpi”, Udine (Italija), 1997 (s 1 pozvanim predavanjem)
 • 60th EAGE Conference and Technical Exhibition – Petrolerum Division, European Association of Geoscientists & Engineers, Leipzig, 1998 (s 1 priopćenjem)
 • International Symposium and Field Workshop on “Paleosols and Climatic Change”. Inter. Soc. of Soil Science – Paleopedology Commission, Lanzhou (Kina), 1998 (s 1 priopćenjem)
 • Conference of the European Clay Groups Assoc., Euroclay 1999 – Kraków (Poljska), 1999 (s 1 priopćenjem)
 • 80Riunione estiva, Trieste, Societŕ Geologica Italiana, Trieste (suautor ekskurzije).
 • 6th International Congress On Rudists, Rovinj–Croatia, 2002 (suautor vodiča i voditelj ekskurzije).
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija, 2003 (s pozvanim predavanjem, vođenjem triju ekskurzija i 1 priopćenjem).
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003.
 • 23rd IAS Meeting of Sedimentology – Coimbra-Portugal, 2004. (s priopćenjem)
 • 7th International Symposium on the Cretaceous,Neuchatel, 2005. (s priopćenjem)
 • 4th International Symposium on Petroleum Geology, Zagreb, 2006. (s priopćenjem)
 • 1st International Symposium ADRIA 2006, Urbino : Universita degli Studi di Urbino, 2006. (s 2 priopćenja)
 • International Symposium on Foraminifera – FORAMS 2006, 2006. (s priopćenjem)
 • 3rd Mid-European Clay Conference,  UniversityZagreb, Fac. of Scienece, Fac. of Mining, Geology and Petroleum Engineering, 2006. (s priopćenjem).
 • 9th International Symposium on Fosil Algae, Opatija, 2007.(s 3 priopćenja)
 • 2007 GSA Denver Annual Meeting and Exhibition Geological Society of America, Denever, 2007. (s priopćenjem)
 • 4th Mid-European clay Conference, Zakopane, 2008. (s priopćenjem)

Sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima: 10 pozvanih predavanja, 17 priopćenja i 5 suatorstva vodiča ekskurzija i vođenja ekskurzije)

 • II Skup sedimentologa SFRJ, Beograd, 1976 (s 1 priopćenjem)
 • III Skup sedimentologa SFRJ, Zagreb, 1978 (s 1 pozvanim predavanjem i suatorstvom vodiča ekskurzija i vođenja ekskurzije)
 • IX Kongresa geologa SFRJ, Sarajevo, 1978 (s 1 priopćenjem)
 • Znanstveni skup “20 godina LMGK, Beograd, 1980 (s 1 pozvanim predavanjem i 2 priopćenja)
 • Znanstveni simpozij “Naftno-geološka problematika podmorja i priobalnih dijelova Jadranskog mora.– Znanstveni savjet za naftuJAZU, Split, 1981 (s 1 priopćenjem)
 • V Skup sedimentologa SFRJ, Brijuni, 1986 (s 1 pozvanim predavanjem i 1 suautorstvom vodiča ekskurzija i vođenjem ekskurzija)
 • VI Skup sedimentologa SFRJ, Cetinje, 1988 (s 1 pozvanim predavanjem)
 • XII Kongres geologa Jugoslavije, Ohrid, 1990 (s 1 priopćenjem)
 • Savjetovanje o kolektorskim stijenama u Panonskom bazenu, Znanstveno vijeće za naftuHAZU, Zagreb, 1993 (s 1 pozvanim predavanjem i 2 priopćenja)
 • Simpozij “Prirodni arhitektonski kamen od ležišta do ugradnje (Kamen u hrvatskom nasljeđu), Zagreb, 1994 (s 1 pozvanim predavanjem)
 • 1. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 1995 (s 5 priopćenja i vođenjem 2 ekskurzije)
 • 2. Hrvatski geološki kongres, Cavtat–Dubrovnik, 2000 (s 2 priopćenja)
 • 1. Znanstveni skup Karbonatna platforma ili karbonatne platforme Dinarida – Zagreb, 2001 (s 4 pozvana predavanja)
 • 1. Znanstveni skup: Hrvatski prirodoslovci 13., Matica hrvatska, Odjel za prirodoslovlje i matematiku, Gospić, 2004. (spozvanim predavanjem)
 • 3. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 2005 (s 2 priopćenja)

Predsjedavanje na znanstvenim skupovima:

 • III Skup sedimentologa SFRJ, Zagreb, 1978.
 • Znanstveni skup “20 godina LMGK, Beograd, 1980.
 • 4th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Split, 1983.
 • V Skup sedimentologa SFRJ, Brijuni, 1986.
 • 2. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT ’87, Univ. Heidelberg, 1987.
 • Međunarodni miting Istraživanje ukrasnog kamena i zaštita kamenih spomenika i građevina – Universita Karlova Praha, 1988.
 • 4. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen – SEDIMENT ’89, Univ. Innsbruck (Österreich), 1989.
 • Second Internat. Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Zadar, 1991.
 • VI Skup sedimentologa SFRJ, Cetinje, 1988.
 • Savjetovanje o kolektorskim stijenama u Panonskom bazenu, Znanstveno vijeće za naftuHAZU, Zagreb, 1993.
 • 1. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 1995.
 • 1st Internat. Symposium of Petroleum Geology Economic Aspects of Petroleum Exploration: an Approach to Rational Exploration, Zagreb, 1996.
 • 1. Znanstveni skup Karbonatna platforma ili karbonatne platforme DinaridaZagreb, 2001.
 • Internat. Symposium on the Evolution of the Karstic Carbonate Platform: Relation with other Periadriatic Carbonate Platforms, Trieste, 1987.
 • 3. Hrvatski geološki kongres, Opatija, 2005: član Znanstvenog odbora

Organiziranje skupova

 • III Skup sedimentologa SFRJ, Zagreb – 1978: član Organizacijskog odbora
 • 4th Regional Meeting of International Assoc. of Sedimentologists, Split, 1983: član Organizacijskog odbora
 • V Skup sedimentologa SFRJ, Brijuni – 1986: član Organizacijskog i Znanstvenog odbora
 • Internat. Symposium on the Evolution of the Karstic Carbonate Platform: Relation with other Periadriatic Carbonate Platforms, Trieste, 1987: član Organizacijkog odbora
 • Savjetovanje o kolektorskim stijenama u Panonskom bazenu – Znanstveno vijeće za naftu HAZU Zagreb, 1993: predsjednik Organizacijskog odbora
 • 1. hrvatski geološki kongres – Opatija – 1995:član Znanstvenog odbora
 • 1st Internat. Symposium of Petroleum Geology Economic Aspects of Petroleum Exploration: an Approach to Rational Exploration, Zagreb, 1996: član Znanstvenog odbora
 • 2. Hrvatski geološki kongres, Cavtat–Dubrovnik – 2000 : član Znanstvenog odbora
 • 1. Znanstveni skup Karbonatna platforma ili karbonatne platforme Dinarida – Zagreb, 2001: član Organizacijskog odbora.
 • 6th International Congress On Rudists, Rovinj–Croatia, 2002: član Organizacijkog odbora
 • 6th International Congress on Rudists, Rovinj–Croatia, 2002: član Organizacijskog odbora
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003: predsjednik Znanstvenog odbora i član Organizacijskog odbora
 • 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003: predsjednik Znanstvenog odbora
 • 3. Hrvatski geološki kongres, Opatija 2005 : član Znanstvenog odbora
 • International Symposium on Petroleum Geology, HAZU -Znanstveno vijeće za naftu, EAGE, Zagreb, 2006: predsjednik Znanstvenog odbora

Uredništvo znanstvenih časopisa i publikacija:

 • Član uređivačkog odbora Geološkog vjesnika 1986-1990.
 • Član uredništva časopisa: Geologia Croatica i 1991 –
 • Član uredništva slovenskog časopisa Geologija 1998 –
 • 4th Regional Meeting I.A.S., International Association of Sedimentologists, SplitAbstracts-book, 1983, Zagreb (ur.: Jelaska, V. & Tišljar, J.)
 • Evolution of Depositional Environments from the Palaeozoic to the Quaternary in the Karst Dinarides and Pannonian Basin. – Field Trip Guidebook, 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, Zagreb (ur. :  Vlahović, I. & Tišljar, J.)

Nagrade:

 • Nagrada Josip Juraj Strossmayer   za najuspješnije znanstveno djelo iz područja prirodnih znanosti objavljeno na hrvatskom jeziku u 1994. god. (Za knjigu “SEDIMENTNE STIJENE”, Školska knjiga, Zagreb, 422 str.)
 • Nagrada Grada Zagreba – 2005. god. “za cjeloviti autorski opus u području sedimentologije temeljen najvećim dijelom na rezultatima vlastitih opsežnih terenskih istraživanja krških Dinarida …. i uvođenje novih metoda i pristupa, što je pionirsko postignuće u istraživanju i tumačenju uvjeta postanka karbonatnih stijena
 • Nagrada Josip Juraj Strossmayer za najuspješnije znanstveno djelo iz područja prirodnih znanosti objavljeno na hrvatskom jeziku u 2004. god. (Za knjigu “SEDIMENTOLOGIJA KLASTIČNIH I SILICIJSKIH TALOŽINA”, Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 426 str.).