Efendić Suad

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Efendić Suad

Datum rođenja:

  • 1937.

Mjesto rođenja:

  • Trebinje

Datum smrti:

  • 2022.

Mjesto smrti:

  • Stockholm

 

 

 

Efendić Suad

Preminuli članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus
  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (30.01.1997. – 21.11.2022.)

Suad Efendić, internist i endokrinolog, rođen je u Trebinju 8. travnja 1937. U Zagrebu završio srednju školu 1955. i studij medicine 1961. te je stažirao i radio na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu. U Švedskoj specijalizirao internu medicinu i endokrinologiju te 1970. doktorirao tezom Studies on the Effect of Catecholamines on Human Adipose Tissue Metabolism u Karolinskom institutu u Stockholmu. U tamošnjoj je Karolinskoj bolnici od 1985. — kao prvi u Skandinaviji — profesor dijabetologije i 1988–95. voditelj Endokrinološkog odjela, a od 1995. profesor endokrinologije i predstojnik Odjela molekularne medicine u Karolinskom institutu. Proučavaoje patogenezu i terapiju tipa II dijabetesa, istražuje imunohistokemiju i mehanizam djelovanja somatostatina a i njegovu ulogu u reguliranju funkcije endokrinog pankreasa. Od 2006. godine je professor emeritus.

Surađivao u periodicima: Medicinar (1961), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1962), Anali Kliničke bolnice »Dr. M. Stojanović« (1966), Bulletin scientifique (1966), Liječnički vjesnik (1966), Acta endocrinologica (København 1969, 1972–73, 1975–77, 1979–83, 1985–86, 1988–89, 1992), Hormone and Metabolism Research (Stuttgart 1970, 1976–79, 1982, 1984, 1987, 1993), Diabetes (New York 1972, 1974, 1976, 1978–79, 1983–84, 1987–90, 1994–95), Excerpta medica (Amsterdam 1972, 1975–76, 1979, 1982, 1988), Acta anaesthesiologica Scandinavica (København 1974), Diabetologia (Berlin, Basel 1975, 1977–78, 1980–83, 1986–87, 1991–94), Läkartidningen (Stockholm 1975–77, 1980, 1982, 1984, 1988), Acta diabetologica Latina (Milano 1978, 1981, 1985), Annals of Clinical Research (Helsinki 1978, 1980), Kärnan (Stockholm 1978), Diabetologia Croatica (1980, 1989), Frontiers of Hormonal Research (Basel 1980), Diabetes Care (New York 1981, 1986–87, 1991, 1994), Endocrinology (Baltimore 1982–83, 1988–91, 1994), American Journal of Physiology (Bethesda 1983–84, 1986, 1989–90, 1992, 1995), Periodicum biologorum (1983, 1993), Endocrine Reviews (New York 1984), Diabetes Research (Diabetes Research and Clinical Practice, New York 1986–88, 1991, 1994), Journal of the Internal Medicine (Oxford 1991, 1993), Biomedical Research (Tokyo 1994), British Journal of Surgery (Guildford 1994), Blood pressure (Oslo 1994), Clinical Endocrinology (Oxford 1995) i dr. te u djelima: Advances in Metabolic Disorders (New York 1978), The Hypothalamus (New York 1978), The Islets of Langerhans (New York 1981), Metabolic Risk Factors in Ischemic Cardiovascular Disease (New York 1982), The Endocrine Pancreas (New York 1991), Nutrient Regulation of Insulin Secretion (Portland 1992).

Bio je član je Švedskog vijeća za znanstvenoistraživački rad, Nobelova vijeća od 1991. i Kraljevske švedske akademije znanosti od 1996., a od 1997. dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umro je u Stockholmu 21. studenog 2022.