Stahuljak Zrinka

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Stahuljak Zrinka

Datum rođenja:

  • 1969

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Stahuljak Zrinka

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (16.11.2020. – …)

Biografija

Zrinka Stahuljak rođena je 1969. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala se 1987. godine na studij engleskoga jezika i književnosti te studij francuskoga jezika i književnosti. Taj je izbor i usmjerio njezin kasniji put. Nakon angažmana u Domovinskom ratu kao tumača i prevoditelja na ratnim linijama, najprije kao dragovoljka za Croatian Liaison Office, a onda kraće vrijeme kao zaposlenica hrvatske Vlade, diplomirala je na Filozofskom fakultetu početkom 1993. U ljeto 1993. otišla je na magistarski studij iz francuskog na Sveučilište države Kansas. Dvije godine kasnije započela je doktorat iz srednjovjekovne francuske književnosti na Sveučilištu Emory (Emory University) u Atlanti. Na tom su joj studiju osobito dobro došli znanje latinskog i starofrancuskog te romanske filologije sa zagrebačkoga studija. Doktorirala je 2000. i odmah se zaposlila. U jesen 2001. započela je predavati na Sveučilištu u Bostonu (Boston University), a 2005. zaposlila se na prestižnom Sveučilištu države Kalifornije (University of California – UCLA) u Los Angelesu, gdje od 2013. djeluje kao redoviti profesor usporedno na Department of French and Francophone Studies i na Department of Comparative Literature Kalifornijskoga sveučilišta u Los Angelesu (UCLA). Od srpnja 2019. direktorica je Center for Medieval and Renaissance Studies (CMRS) na UCLA, a također i izdavač (Series Editor) niza Anamnèses: Médiéval/Contemporain (Éditions Macula, Paris).

Glavninu svojih istraživanja posvetila je analizi starofrancuskih i drugih srednjovjekovnih književnih i neknjiževnih tekstova ne samo sa stajališta povijesti književnosti nego i polazeći od onoga što nam ti tekstovi mogu reći o srednjovjekovnom društvu, njegovu ustroju, normama i funkcioniranju te polazeći od toga kako su se pojedine srednjovjekovne pojave odražavale u potonjim razdobljima i eventualno utjecale na društveni razvitak. Srednjovjekovnim tekstovima često je nužno morala pristupati interdisciplinarno pa je surađivala sa stručnjacima za povijest, povijest umjetnosti, medicinu, sociologiju i sl.

Osim znanstvenih studija u uglednim filološkim časopisima i zbornicima te niza stručnih radova, objavila je šest knjiga (Bloodless Genealogies of the Middle Ages,…2005; Thinking through Chrétien de Troyes,…/u suautorstvu/ 2011; Pornographic Archaeology,…2013/prevedena i na francuski 2018/; Médiéval contemporain: Pour une littérature connectée, 2020/; na temelju istraživanja srednjovjekovnih rukopisa u suautorstvu objavila je The Adventures of Gillion de Trazegnies,...2015.), Les Fixeurs au Moyen Âge: Histoire et littérature connectées, 2021, Éditions du Seuil, Paris. Priredila je za izdavanje dvije knjige drugih autora.

Surađivala je i s Muzejom J. Paul Getty (J. Paul Getty Museum) u Los Angelesu. U lipnju 2018. kao gostujući profesor održala je ciklus predavanja Les Fixeurs au Moyen Âge na Collège de France. Dobila je više stipendija za znanstveno usavršavanje (Guggenheim stipendija, 2016; Fulbright, 2013; Institute for Advanced Study, Princeton, 2005. – 2006.), a redovito je pozivana kao gostujući profesor na ugledna sveučilišta u Europi i u Americi (Chaire des Amériques, Université Rennes 2, Francuska, 2016; International Visiting Fellow, Warwick University, Velika Britanija, 2019; Profesor, University of Iceland-Reykjavik, Island, 2022). Sudjelovala je na brojnim drugim projektima u Europi, npr. kao suvoditeljica projekta GLOHUM – Global Humanisms, 300-1600, zajedno s prof. dr. Miljenkom Jurkovićem, unutar Programa znanstvene suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori.

Za dopisnu članicu HAZU izabrana je 2020.

Zrinka Stahuljak – osobna stranica