Spicijarić Paškvan Nina, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Spicijarić Paškvan Nina, dr. sc.

Datum rođenja:

  • 18.12.1980

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adrese:

  • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Ružićeva 5, 51000 Rijeka

Telefoni:

  • +385 051 355 807

E-mail adrese:

Spicijarić Paškvan Nina, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

  • doktor znanosti (2013. – …)

Institucije:

  • viša znanstvena suradnica – Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (znanstveno zvanje 8. 5. 2023., radno mjesto 1. 12. 2023.)
  • znanstvena suradnica – Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (znanstveno zvanje 8. 7. 2014., radno mjesto 1. 6. 2015.)
  • viša asistentica/poslijedoktorandica – Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (30. 1. 2014.)
  • asistentica – Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (1. 5. 2008.)

Životopis

Nina Spicijarić Paškvan rođena je u Rijeci 1980., gdje je završila osnovnu školu (1995.) i gimnaziju (jezično odjeljenje – 1999.). Studij hungarologije i talijanskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2005. Za vrijeme studija jedan je semestar pohađala na Eötvös Lóránd Tudományegyetem-u u Budimpešti, Mađarska.

Od 2005. do 2008. godine davala je privatne poduke iz talijanskoga jezika te ga je predavala u školama u Zagrebu i Rijeci. Uz to, radila je kao turistički djelatnik tijekom studija i kao turistički pratitelj na putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Povremeno radi kao prevoditelj s talijanskog jezika, a služi se i engleskim, njemačkim, španjolskim i slovenskim jezikom.

Od 2008. godine djelatnica je Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli na znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologije.

Doktorirala je 2013. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani obranom doktorskoga rada Lessemi di origine romanza relativi alla sfera semantica dell’economia domestica attestati negli idiomi dell’isola di Veglia: analisi etimologica e lessicologica (Leksemi romanskoga podrijetla u semantičkoj sferi kućanstva posvjedočeni u govorima otoka Krka: etimološka i leksikološka analiza) (mentorica dr. Martina Ožbot Currie).

Područje njezina znanstvenoga i stručnoga djelovanja obuhvaća kontaktnu lingvistiku (posebno romansko-slavensku), frazeologiju, toponimiju, etimologiju, sociolingvistiku, te je uglavnom vezano za područje Kvarnerskoga primorja. U okviru lingvističkih i interdisciplinarnih istraživanja objavila je članke u raznim časopisima i zbornicima te je priopćenjima sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.


Bibliografija

Nina Spicijarić Paškvan – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI