Solar Milivoj, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost
Solar Milivoj

Datum rođenja:

  • 08.04.1936

Mjesto rođenja:

  • Koprivnica

Adrese:

  • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za književnost HAZU: +385(01)4895169

E-mail adrese:

Solar Milivoj, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • akademik (29.05.2008. – …)
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dopisni član – Crnogorska akademije nauka i umjetnosti (CANU) u Podgorici (29.11.2011. – …)
  • professor emeritus – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (29.05.2008. – …)

 

Životopis

Akademik Milivoj Solar, hrvatski književni i kulturni teoretičar i komparatist (Koprivnica, 8. IV. 1936). Studij filozofije i jugoslavistike završio 1959. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1964. doktorirao disertacijom o književnom opusu F. Galovića te bio redoviti profesor pri Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. Od 2007. profesor emeritus. Redoviti član HAZU od 2008. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 2009. i Državne nagrade za znanost za životno djelo (2016). Gostujuća predavanja iz područja komparativne književnosti, hrvatske književnosti i književne teorije održavao je na mnogim inozemnim sveučilištima. Također je obnašao dužnost ministra prosvjete i kulture 1987–90. Objavio je mnogobrojne radove u domaćim i inozemnim časopisima. Osnovna su područja njegova interesa komparativna povijest hrvatske književnosti, svjetska književnost, naratologija i teorija trivijalne književnosti i popularne kulture, teorija mita i komparativna mitologija te različiti aspekti suvremene književne i kulturne teorije (Pitanja poetike, 1971; Ideja i priča, 1974; Književna kritika i filozofija književnosti, 1976; Teorija književnosti, 1976; Uvod u filozofiju književnosti, 1978; Smrt Sancha Panze, 1981; Suvremena svjetska književnost, 1982; Mit o avangardi i mit o dekadenciji, 1985; Eseji o fragmentima, 1985; Filozofija književnosti, 1985; Roman i mit, 1988; Teorija proze, 1989; Laka i teška književnost, 1995; Vježbe tumačenja: interpretacije lirskih pjesama, 1997; Edipova braća i sinovi, 1998; Granice znanosti o književnosti, 2000; Povijest svjetske književnosti: kratki pregled, 2003; Predavanja o lošem ukusu: obrana estetičkog uma, 2004; Retorika postmoderne, 2005; Rječnik književnoga nazivlja, 2006; Nakon smrti Sancha Panze, 2009., i dr.). Radovi domaćih književnih znanstvenika prigodom njegova 70. rođendana prikupljeni su u zborniku Poetika pitanja (2006).

Solar, Milivoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.