Sokač Branko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti
Sokač Branko

Rođen:

  • 27. svibnja 1933. u Tivtu

Preminuo:

  • 8. rujna 2021. u Zagrebu

Sokač Branko, akademik

Preminuli članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik u miru – Institut za geološka istraživanja u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • tajnik – Razred za prirodne znanosti (2004. – 2006.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. – 08.09.2021.)
  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (19.05.1988. – 18.06.1992.)

Akademik Branko Sokač, istaknuti hrvatski geolog rodio se 27. svibnja 1933. u Tivtu u Boki Kotorskoj. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu gdje je 1956. diplomirao geologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i doktorirao 1973. disertacijom Geologija Velebita. Od 1959. do umirovljenja 2002. radio je u Geološkom zavodu u Zagrebu (danas Hrvatski geološki institut), od 1985. u zvanju znanstvenog savjetnika. Predavao je geologiju na poslijediplomskom studiju PMF-a i vodio znanstvene projekte, među kojima se ističe program izrade Osnovne geološke karte Republike Hrvatske (1985.–1999.).

Za redovitog člana HAZU izabran je 1992., a od 1988. bio je član suradnik. Od 2004. do 2006. bio je tajnik Razreda za prirodne znanosti, a od 1994. do 1997. predsjednik Znanstvenoga vijeća za naftu. Glavna područja znanstvenog rada akademika Sokača bila su regionalna geologija (suautorstvo u izradbi i tumačima listova Osnovne geološke karte SFRJ, 1970.–1982.), stratigrafija mezozoika Dinarida te taksonomija i morfologija vapnenačkih alga, od kojih je uspostavio i opisao deset novih rodova i pedesetak novih vrsta. Radio je na mnogim geološkim istraživanjima, među kojima i na istraživanjima na izradi geoloških osnova za potrebe hidroakumulacija, izgradnje prometnica, kao i onih vezanih za mineralne sirovine (eksploatacije tehničkog i ukrasnog kamena) te regionalnim naftno-geološkim istraživanjima područja Dinarida i Jadrana.


Bibliografija

Branko Sokač – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI