Skoko Dragutin, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Skoko Dragutin

Datum rođenja:

 • 24.07.1930

Mjesto rođenja:

 • Karlovac

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Skoko Dragutin, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (2001. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (17.05.1990. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (06.06.1975. – 17.05.1990.)

Životopis

Obrazovanje

 • Maturirao na realnoj gimnaziji u Karlovcu 1949.
 • Studij fizike-geofizike na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio 1954.
 • Doktorsku disertaciju Prilog određivanju magnitude potresa obranio je 1969.
 • Bio je više puta na specijalizaciji i usavršavanju u inozemnim institutima (Varšava, Prag, Tokijo, Oxford).
 • Zaposlenja / Znanstveno-nastavna zvanja
 • Škola učenika u privredi u Karlovcu 1955-1956
 • Osmogodišnja škola u Dugoj Resi 1956-1958.
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
  • asistent 1958.
  • docent 1969.
  • izvanredni profesor 1975.
  • redoviti profesor 1980.
  • pročelnik Fizičkog odjela PMF-a
 • pročelnik Geofizičkog odjela PMF-a 1982-1985. i 1992-1995.
 • prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1997/78 – 1981/1982.
 • umirovljen 2000.10.1.
 • od 9. studenog 2001. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • član suradnik JAZU od 1975.
 • izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1990.
 • redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1991.
 • zamjenik tajnika Prirodoslovnog razreda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1. siječnja 2001.
 • više godina predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • predsjednik Znanstvenog savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1990. do 1997.
 • predsjednik Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. do 1999. i od 2001.
 • član je Europske seizmološke komisije Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku od 1985. do 1997.
 • bio je član Znanstvenog savjeta Astronomskog opservatorija Geodetskog fakulteta Hvar

Nagrade i priznanja

 • Republička nagrada “Nikola Tesla” za znastvena dostignuća s područja tehničkih i biotehničkih znanosti 1983,
 • Zahvalnica s plaketom “Andrija Mohorovičić” Zajednice za seizmologiju SFRJ 1985.
 • Zahvalnica s plaketom Međunarodne asocijacije za seizmologiju i fiziku Zemljine unutrašnjosti, Istanbul 1989.
 • Znanstveni i stručni skupovi
 • Sudjelovao na 30-tak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Na nekima predsjedavao.

Znanstveni projekti

 • Kontinuirano vodio znanstvene projekte s područja seizmologije financiranih od strane Ministarstva znanosti i tehnologije.
 • Bio je voditelj za područje Hrvatske međunarodnih znanstvenih projekata koji su se realizirali u okviru UNDP/UNESCO: Survey of the seismicity of the Balkan region, 1970-1976. i Seismic risk reduction of the Balkan region, 1985-1990.

Nastavna djelatnost

 • Glavni kolegiji koje je vodio prof. D. Skoko na dodiplomskoj nastavi iz područja su seizmologije, Zemaljskog magnetizma i fizike Zemljine unutrašnjosti, a većinu njih uveo je i uhodao. Bio je inicijator izgradnje nove zgrade Geofizičkog odsjeka PMF-a na Horvatovcu, što je realizirano u okviru međunarodnih znanstvenih projekata UNDP/UNESCO-a.
 • Na postdiplomskom studiju geofizike organizirao je i izvodio nastavu kolega iz seizmologije i fizike Zemljine unutrašnjosti. Osim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sudjeluje u postdiplomskoj nastavi na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je i u postdiplomskoj nastavi Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju Sveučilišta u Skopju.
 • Prof. D. Skoko bio je voditelj 10 izrađenih i obranjenih magistarskih radova i član 40-tak povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskog rada.
 • Prof. D. Skoko odgojio je nekoliko generacija geofizičara koji uspješno rade u institucijama Hrvatske i izvan nje.

Voditeljstvo teza

 • Bio je voditelj izrađenih i obranjenih 7 doktorskih disertacija i 10 magistarskih radnji.

Uređivanje publikacija

 • Član je uredništva domaćeg znanstvenog časopisa Geofizika od 1984.
 • Član uredništva časopisa Acta Seismologica Iugoslavica od 1971. do 1991.
 • Glavni urednik Biltena Znanstvenog savjeta (vijeća) za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. do 1997.

Bibliografija

Znanstveni radovi

Članci

 • Skoko, D., Satô, Y., 1965, Reduction and Analysis of Seismograms Consisting of Only Maxima and Minima, Journal of Physics of the Earth, Tokyo, Vol. 13, No. 1, 5-9.
 • Satô, Y., Skoko, D., 1965, Optimum Distribution of Seismic Observation Points. II, Bulletin of the Earthquake Research Institute, Vol. 45, Tokyo, 451-457.
 • Skoko, D., Satô, Y., Ochi, I., Dutta, T., K., 1966, Accuracy of the Determination of Earthquake Source parameters as Determined by Monte Carlo Method. Observation on Indian Network, Bulletin of the Earthquake Research Institute, Vol. 44, Tokyo, 893-900.
 • Skoko, D., Satô, Y., 1966, Optimum Distribution of Seismic Observation Points. III. Bulletin of the Earthquake Research Institute, Vol. 14, Tokyo, 13-22.
 • Skoko, D., Satô, Y., Ochi, I., 1967, Optimum Distribution of Seismic Observation Points. IV. – Desirable Location of a New Station in Yugoslavia, Bulletin of the Earthquake Research Institute, Vol. 45, Tokyo, 289-298.
 • Skoko, D., Kotake, Y., Satô, Y., 1968, Optimum Distribution of Seismic Observation Points. V. – Desirable Location of New Stations in Yugoslavia, Bulletin of the Earthquake Research Institute, Vol. 46, Tokyo, 821-840.
 • Skoko, D., 1969, Prilog određivanju magnitude potresa, disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 127 str.
 • Bubnov, S., Cvijanović, D., Jurak, V., Magdalenić, A., Skoko, D., Vukovojac, D., 1971, Preliminarna karta seizmičke mikrorajonizacije grada Zagreba, Problemi hidrologije i inženjerske geologije, 2, Zagreb, 67-73.
 • Iosif, T., Skoko, D., Satô, Y., 1972, Optimum Distribution of Seismic Stations in Romania, Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 9, Tokyo, 121-136.
 • Skoko, D., Satô, Y., 1973, Strong Motion Seismogramme of off-Boso Earthquake on November 26, 1953, Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 11, Tokyo, 43-66.
 • Gupta, H., K., Skoko, D., Satô, Y., 1973, Accuracy of Determination of Epicenter and Origin Time of Small-magnitude Earthquakes in the Indian Subcontinent, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 63, No. 6, 1901-1912.
 • Skoko, D., Arsovski, M., Hadžievski, D., 1976, Određivanje mogućih žarišta potresa na području Jugoslavije, Acta Seismologica Iugoslavica, 4, Beograd, 7-14.
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., 1976, Seizmotektonska karta SR Hrvatske, Acta Seismologica Iugoslavica, 4, Beograd, 19-23.
 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Skoko, D., 1978, O uzročnoj vezi neotektonskih gibanja i seizmičke aktivnosti u SR Hrvatskoj, Geološki vjesnik, 30/2, Zagreb, 745-755.
 • Skoko, D., Jorgić , M., 1979, Odabiranje povećanja seizmografa SKM-3, Geofizički zavod PMF-a, Radovi, III ser., No. 19, 7-26.
 • Mišković, D., Živčić, M., Skoko, D., 1980, Katalog potresa s epicentrima na području Jugoslavije u godini 1978, Geofizički zavod PMF-a, Radovi, III. ser., No. 23, 6-41.
 • Živčić, M., Mišković, D., Skoko, D., 1980, Potresi 25. VII 1979.g. u Imotskom polju, Acta Seismologica Iugoslavica, 6, 29-38.
 • Mišković, D., Živčić, M., Skoko, D., 1981, Katalog potresa s epicentrima na području Crnogorskog primorja i njegove okolice u razdoblju od 01.01.1978. do 15.04. 1979, Acta Seismologica Iugoslavica, 7, Beograd, 1-59.
 • Prelogović, E., Blašković, I., Cvijanović, D., Skoko, D., Aljinović, B., 1981, Seizmotektonske značajke vinodolskog područja, Geološki vjesnik, 34, Zagreb, 75-93.
 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Skoko, D., Blašković, I., Kranjec, V., 1982, Potresi u jadranskom području, Pomorski zbornik, 20, Rijeka, 413-431.
 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Skoko, D., Blašković, I., Zagorac, Ž., 1982, Seizmotektonska aktivnost duž priobalnog dijela Jugoslavije, Geološki vjesnik, 35, Zagreb, 195-207.
 • Mišković, D., Mastnak-Car I., Živčić, M., Skoko, D., Herak, M., 1982, Katalog potresa s epicentrima na području Jugoslavije u godini 1979, Geofizički zavod PMF-a, Radovi, Ser. III, No. 25, Zagreb5-100.
 • Herak, M., Skoko, D., Mišković, D., 1982, Prilagodba Geigerovog postupka za lociranje hipocentra potresa, Acta Seismologica Iugoslavica, 8, Beograd, 1-13.
 • Allegretti, I., Skoko, D., Živčić, M., 1984, Određivanje osnovnih parametara potresa zamjenom grafičkog postupka K. Wadatija analitičkim (četiri postaje), Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 169-191.
 • Živčić, M., Allegretti, I., Skoko, D., 1984, Poopćenje analitičkog oblika Wadatijeve metode lociranja žarišta blizih potresa, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 193-201.
 • Aljinović, B., Blašković, I., Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., Brdarević, N., 1984, Correlation of Geophysical, Geological and Seismological Data in the Coastal Part of Yugoslavia, Bull. di Oceanologia Teorica ed Applicata, Vol. II, N. 2, Aprile 1984, Trieste, 77-90.
 • Aljinović, B., Prelogović, E., Skoko, D., 1987, Novi podaci o dubinskoj geološkoj građi i seizmotektonski aktivnim zonama u Jugoslaviji, Geološki vjesnik, Vol. 40, 255-263.
 • Skoko, D., Prelogović, E., Aljinović, E., 1987, Geological structure of the Earth’s crust above the Moho discontinuity in Yugoslavia, Royal Astronomical Society, Geophysical Journal, Vol. 89, Number 1, April 1987, Oxford, 379-382.
 • Skoko, D., Prelogović, E., 1989, Geološki i seizmološki podaci potrebni za određivanje maksimalnih magnituda potresa, Geološki vjesnik, Vol. 42, Zagreb, 287-299.

Objavljena rasprava in ext. u zborniku

 • Bubnov, S., Cvijanović, D., Jurak, V., Magdalenić, A., Skoko, D., Vukovojac, D., 1970, Seismic zoning of Zagreb, Proceedings of the third European Symposium on Earthquake Engineering, Sofia, Sept. 14-17, 1970, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 95-102.
 • Skoko, D., 1972, Some characteristics of seismograms in near earthquakes, Simpozij o Mohorovičićevom diskontinuitetu, Zagreb, 26. do 30. ožujka 1968, JAZU, Zagreb, 161-168.
 • Bašović, R., Cvijanović, D., Hadžievski, D., Janković, M., Milenković, D., Milosavljević, R., Nedeljković, S., Ribarić, V., Skoko, D., 1974, Epicentral Map of Yugoslavia, Proceedings of the Seminar on the Seismotectonic Map of the Balkan Region, Dubrovnik, April 17-27, 1974, UNESCO/UNDP, Skopje, 190-195.
 • Bašović, R., Cvijanović, D., Hadžievski, D., Janković, M., Metović, M., Ribarić, V., Skoko, D., Vučinić, S., 1974, Map of Distribution of Maximum macroseismic Intensities, Proceedings of the Seminar on the Seismotectonic Map of the Balkan Region, Dubrovnik, April 17-27, 1974, UNESCO/UNDP, Skopje, 196-208.
 • Biondić, B., Cvijanović, D., Skoko, D., Vučić, Ž., 1975, Seizmotektonska karta područja Rijeke, Jugoslavenski simpozij o seizmičkoj mikrorajonizaciji, Plitvička jezera, 16-17. IX 1975, Jug. društvo za seizmičko građevinarstvo, Jug. koordinacioni odbor za seizmologiju, Institut građevinarstva Hrvatske, 19, Zagreb, 1-5.
 • Skoko, D., Arsovski, M., Hadžievski, D., 1976, Determination of possible earthquake origin zones on the territory of Yugoslavia, Proceedings of the Seminar on Seismic Zoning Maps, Skopje, October 27 – November 4, 1975, UNDP/UNESCO, Skopje, 1, 116-131.
 • Skoko, D., 1976, O jednom odnosu parametara seizmologije i geologije, Osnivačka skupština Jugoslavenskog komiteta za geofiziku, Jugoslavenski komitet za geofiziku, Beograd, 19-21.
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., 1976, Seismotectonic Characteristics of the Croatian Region, Proceedings of the Seminar on Seismic ZoningMaps of the Balkan Region, Skopje, Oct. 27 – Nov. 4 1975, UNDP/UNESCO, I, Skopje, 52-68
 • Skoko, D., Cvijanović, D., Prelogović, E., 1978, Seismic Activity based on the Neotectonic, Proceedings of the Symposium on the Analysis of Seismicity and on Seismic Risk, Liblice, 17-22 October, 1977, CSAV, Praha, 81-91.
 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Kranjec, V., Skoko, D., Fritz, F., Bojanić, I., Zagorac, Ž., Hernitz, Z., Velić, J., Ivičić, Đ., Marić, K., 1978, Primjeri definiranja projektnih parametara učinaka seizmičkih sila povezanih s geološkom građom u SR Hrvatskoj, Zbornik radova 5. jugoslavenskog simpozijuma o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, Beograd, 18-20. IV 1978, Jugoslavenski komitet za hidrogeologiju, inženjersku geologiju i geofiziku, 2, Beograd, 215-234.
 • Skoko, D., 1978, Structure response to earthquakes – Analysis done by A. Mohorovičić in 1910, Sixth European Conference on Earthquake Engineering, September 18-22, 1978, Dubrovnik – Yugoslavia, 2. Eartquake resistant design, Yugoslav Association for Earthquake Engineering, Ljubljana, 1-5.
 • Skoko, D., Cvijanović, D., Prelogović, E., 1978, Seismic activity based on neotectonics, Proceedings of the Symposium on the Analysis of Seismicity and on Seismic Risk, Liblice, Czechoslovakia, October 17-22, 1977, Czechoslovak Academy of Sciences, Geophysical Institute, Prague, 81-91.
 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Skoko, D., Zagorac, Ž., 1980, Sesimotectonic activity of the coastal part of Yugoslavia, 26 Congr. Geol. Intern., Geološki vjesnik, 35, 195-207.
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., Marić, K., Mišković, D., 1980, Seizmotektonska rajonizacija Medvednice, Zbornik referatov 6. jugoslavenskega simpozija o hidrogeologiji in inženirski geologiji, Potorož, 12-16. V 1980, Jugosl. komite za hidrogeologijo in inženirsko geologijo, Slovensko geološko društvo, 2, Ljubljana, 13-25.
 • Živčić, M., Mišković, D., Skoko, D., 1980, Seizmička aktivnost na području Crnogorskog primorja u vremenu od 1. 01. 1978 – 15. 04. 1979. godine, Zbornik radova – Simpozijum o zemljotresu na Crnogorskom primorju od 15. IV 1979. godine, Herceg Novi, 15 – 17. april 1980, Zajednica za seizmologiju SFRJ i Republički seizmološki zavod SR Crne Gore, Titograd, 79-84.
 • Skoko, D., 1980, Istraživanje potresa u Hrvatskoj u 19. stoljeću, Zbornik radova drugog simpozija iz povijesti znanosti, Prirodne znanost u Hrvatskoj u XIX. stoljeću, Zagreb, 13-15. listopada 1977, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 21-28.
 • Volarić, B., Lisac, I., Skoko, D., 1980, Osnivanje i razvoj Geofizičkog zavoda u Zagrebu do 1900. godine, Zbornik radova drugog simpozija iz povijesti znanosti, Prirodne znanost u Hrvatskoj u XIX. stoljeću, Zagreb, 13-15. listopada 1977, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 137-157.
 • Prelogović, E., Blašković, I., Cvijanović, D., Skoko, D., Aljinović, B., 1981, Izbor metoda istraživanja seizmotektonskih odnosa na primjeru sjevernog Jadrana, Jubilarni Simpozij “20 godina LMGK”, Beograd, 20-21. mart 1980, Laboratorija za metode geološkog kartiranja, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 257-273.
 • Mišković, D., Živčić, M., Skoko, D., 1981, Seismic activity on the Montenegro Coastal territory during the period: January 1, 1987 – December 31, 1979, Proceedings of the 2nd International Symposium on the Analysis of Seismicity and on Seismic Hazard, Liblice – Czechoslovakia, May 18-23, 1981, Czechoslovak Academy of Sciences – Geophysical Institute, Prague, 194-204.
 • Skoko, D., 1981, Istraživanje potresa u Hrvatskoj početkom 20. stoljeća, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti, Prirodne znanost i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb, 8-10. listopada 1979, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 37-46.
 • Aljinović, B., Cvijanović, D., Labaš, V., Prelogović, E., Skoko, D., 1982, Geologica-geophysical interpretation of the profiles in the Adriatic and Dinarides, International Symposium HEAT, Proceedings, I, 5-21.
 • Benamatić, D., Cvijanović, D., Kožinec, S., Kuk, V., Skoko, D., Raljević, B., 1983, Seizmička mikrorajonizacija područja Babin Kuk kod Dubrovnika, Savjetovanje Jedinstvena geotehnička istraživanja urbanih cjelina u svrhu geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije, Zadar, 11-13. svibnja 1983, Republički komitet za građevinarstvo SRH, Zagreb, 145-159.
 • Biondić, B., Cvijanović, D., Skoko, D., Sviben, D., Šaban, B., Vulić, Ž., 1983, Seizmička mikrorajonizacija Rijeke, Savjetovanje Jedinstvena geotehnička istraživanja urbanih cjelina u svrhu geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije, Zadar, 11-13. svibnja 1983, Republički komitet za građevinarstvo SRH, Zagreb, 107-121.
 • Cvijanović, D., Mavar, R., Skoko, D., Kuk, V., Raljević, B., Hrelić, Đ., Jakovljević, S., Aljinović, B., Prelogović, E., 1983, Seizmička i geotehnička mikrorajonizacija stare gradske jezgre Dubrovnika, Savjetovanje jedinstvena geotehnička istraživanja urbahih cjelina u svrhu geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije, Zadar, 11-13. svibnja 1983, Republički komitet za građevinarstvo SR Hrvatske, Zagreb, 327-343.
 • Dujmić, N. D., Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., Šikić, V., Kožinec, S, Muhavec, I., 1983, Seizmička mikrorajonizacija urbanističkog područja grada Siska, Savjetovanje jedinstvena geotehnička istraživanja urbahih cjelina u svrhu geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije, Zadar, 11-13. svibnja 1083, Republički komitet za građevinarstvo SR Hrvatske, Zagreb, 123-144.
 • Novosel, T., Cvijanović, D., Prelogović, E., Garašić, M., Mavar, R., Višić, I., Skoko, D., Marić, K., Prelogović, E., Babić, Ž., Marković, S., Fritz, F., Urli, M., 1983, Doprinos seizmičke i geotehničke mikrorajonizacije prostornom planiranju na primjeru Zadra, Savjetovanje jedinstvena geotehnička istraživanja urbahih cjelina u svrhu geotehničke i seizmičke mikrorajonizacije, Zadar, 11-13. svibnja 1083, Republički komitet za građevinarstvo SR Hrvatske, Zagreb, 345-369.
 • Skoko, D., 1985, Stjepan Gradić i dubrovački veliki potres od godine 1667, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Hrvatsko prirodoslovno društvo – Sekcija za povijest znanosti, Zagreb, 121-130.
 • Skoko, D., Prelogović, E., 1989, Seismic Potential of Yugoslavia Territory, Proceedings of Ninth World Conference on Earthquake Engineering, Japan, Tokyo-Kyoto, August 2-9, 1988, 9WCEE Org. Committee, Tokyo, Vol. II, 163-168.
 • Skoko, D., 1989, Seizmičnost dubrovačkog područja, Simpozij “Otok Lokrum”, Dubrovnik, 8-11.9.1987, Hrvatsko ekološko društvo, Ekološke monografije, knjiga 1, Zagreb, 113-138.
 • Aljinović, B., Prelogović, E., Skoko, D., 1990, Tectonic processes on the contact of the Adriatic platform and the Dinarides in the area of the Northern Dalmatia – Yugoslavia, Proceedings of the International conference on Mechanics of Jointed and Faulted rock, Vienna, 18-20 April 1990, Technical University of Vienna, Institute of Mechanics, Rossmanith (ed.) © Balkema, Rotterdam, 179-182.
 • Skoko, D., 1990, Pregled aktivnosti Geofizičkog zavoda u Zagrebu i razvoj geofizike u Hrvatskoj, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija “Sveučilište u razvoju znanosti od 1966. do danas”, Zagreb, listopada 1989, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 71-73.
 • Skoko, D., 1993, Andrija Mohorovičić u znanosti i vremenu, Znanstveni skup “Hrvatski prirodoslovci”, Zagreb, 17. i 18. lipnja 1993, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Razdio za prirodne i tehničke znanosti, Radovi, knjiga 3, sv. 1, Zagreb, 77-93.
 • Skoko, D., Prelogović, E., 1994, Značenje Pilarovog doprinosa prirodoznanstvenom tumačenju potresa, Zbornik znanstvenog skupa o Gjuri Pilaru (1846.-1893.), Slavonski Brod 01.10.1993, HAZU, Razred za prirodne znanosti, Posebna izdanja, knjiga 11, Zagreb, 117-133.
 • Skoko, D., Kuk, V., 1996, Geomagnetske značajke šireg područja otoka Palagruže, Simpozij “Palagruža – Jadranski dragulj”, Split, 28. – 30. lipnja 1995, Hrvatska pomorska meteorološka služba, Zbornik radova, Split – Kaštela, 359-363.
 • Kuk, V., Skoko, D., 1996, Seizmološke značajke područja otoka Palagruže, Simpozij “Palagruža – Jadranski dragulj”, Split, 28. – 30. lipnja 1995, Hrvatska pomorska meteorološka služba, Zbornik radova, Split – Kaštela, 365-369.
 • Skoko, D., 1997, Dostignuća geofizike u Hrvatskoj, Simpozij o fundamentalnim istraživanjima, Zagreb, 14. i 15. prosinca 1995, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova, Zagreb, 216-228.
 • Prelogović, E., Kuk, V., Buljan, R., Tomljenović, B., Skoko, D., Recent tectonic movements and earthquakes in Croatia, 1999, Proc. 2nd Intern. Symp., Geodymanics of the Alps-Adria area by means of terrestrial and satellite methods, Dubrovnik, Sept. 28 – Oct. 2, 1998, Čolić K. and Moritz H. ed., Zagreb a. Graz, 255-260.
 • Skoko, D., 1999, Doprinosi Andrije Mohorovičića hrvatskoj i svjetskoj znanosti, Znanstveni skup “Andrija Mohorovičić” – 140. obljetnica rođenja, Zagreb, 10. – 12.03.1998., Zbornik radova, 1-11.

Sažeci

 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Blašković, I., Zagorac, Ž., Skoko, D., 1980, Seismotectonic Activity of the Coastal Part of Yugoslavia, 26° Congres Geologique International, Paris 7 au 17 Juillet 1980, Abstracts, P: 164.
 • Skoko, D., Prelogović, E., Cvijanović, D., Borić, M., 1981, Mechanism of tectonic Movements in the epicentral Areas along the Adriatic, European Geophysical Society, Eigth meeting, 24-29 August, 1981, University of Uppsala, 91-92.
 • Aljinović, B., Blašković, E., Prelogović, E., Skoko, D., 1985, Preliminary map of the Mohorovičić Discontinuity within the Area of the Middle and South-Eastern Part of Europe in Correlation with the Geological Structure, IAG-SSG 5.97/3.90 International Workshop, Density Distribution of the Lithosphere: Static and Dynamic Models, ETH-Zü rich, May 28-31, 1985, Workshop-Report, P: 12.
 • Aljinović, B., Blašković, I., Prelogović, E., Skoko, D., 1985, Deformations of the Mohorovičić Discontinuity and the Global Tectonic Movements in the Area of Yugoslavia, EUG 3 Union Symposia, Strasbourg, 1-4 April 1997, Abstracts, P: 479.
 • Aljinović, B., Prelogović, E., Skoko, D., 1987, Mechanism of Tectonic Movements in the most Active Seismic Zones in Yugoslava, EUG IV Symposium, Strasbourg, 13-16 April 1987, European Union of Geosciences, TERRA Cognita, Abstracts, Vol. 7, No. 2-3, Strasbourg, P: 297.
 • Prelogović, E., Skoko, D., 1988, Geological Structure of the Earth and Seismic Active Zones on Yugoslavia Territory, Geofizika, Vol. 5, Zagreb, P: 141.
 • Skoko, D., Prelogović, E., Aljinović, E., 1989, Seismotectonic Activity of Northern Adriatic Sea Area, The 25th General Assembly of IASPEI, Istanbul, August 21 – September 1, 1989, IASPEI, Abstracts, Istanbul, P: 192.
 • Skoko, D., 1989, Seizmičke karakteristike sisačke regije, Znanstveni skup “Sisak – više od 2000 godina postojanja”, Sisak, 5-7. listopada 1989, JAZU, SO Sisak, 7-8.
 • Prelogović, E., Aljinović, B., Skoko, D., Bahun, S., 1991, Relations of Tectonic Movements in the Dinarides and Southern Part of Pannonian Basin, Terra-Abstracts, Vol. 3, No. 1, EUG VI, 24-28 March 1991, Strasbourg, P: 138.
 • Prelogović, E., Skoko, D., Jamičić, D., Aljinović, B., 1995, Medvednica Fault Zone (Croatia), EUG 8 Symposium, Strasbourg, 9-13 April 1995, Abstracts, European Union of Geosciences, TERRA nova, Abstract Suplement, No. 1, Vol. 7, Oxford, P: 41.
 • Prelogović, E., Skoko, D., 1997, Convergence of the Northern Dinarides Margin, EUG 9 Union Symposia, Strasbourg, 23-27 March 1997, European Union of Geosciences, Terra Nova, Volume 9, Abstract Supplement, No 1, P: 33/4P16.
 • Prelogović, E., Skoko, D., Herak, M., 1999, Contributions to cognition of relation between recent tectonic movements and seismic activity of Dinarides in Croatia, EUG 10 Union Symposia, Strasbourg, 28 March – 1 April 1997, European Union of Geosciences, Terra Nova, Volume 9, Abstracts, Vol. 4, Num 1, G06:3P/05, P: 450.
 • Skoko, D., 1999, Doprinosi Andrije Mohorovičića hrvatskoj i svjetskoj znanosti, Znanstveni skup “Andrija Mohorovičić” – 140. obljetnica rođenja, Zagreb, 10. – 12.03.1998., Zbornik radova, 1-11.
 • Bašović, R., Hadžievski, D., Janković, M., Metović, B., Ribarič, V., Skoko, D., Vučinić, S., Cvijanović, D., red., 1975, Karta rasporeda maksimalnih intenziteta potresa, Acta Seismologica Iugoslavica, 2 – 3, 41 –45.
 • Skoko, D., Cvijanović, D., Mišković, D., Živčić, M., Marić, K., Kuk, V., Prelogović, E., Fritz, F., 1980, RHE Obrovac – seizmološka, geološka, neotektonska i seizmotektonska istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, RGN fakultet, Geodetski zavod, Zagreb, 1 – 34.
 • Arsovski, M., Ribarič, V., Skoko, D., Hadžievski, D., 1989, Istraživački radovi za reevaluaciju projektnih seizmičkih parametara na lokaciji NE Krško, knjiga I, Seizmološka, neotektonska i seizmotektonska istraživanja, IZIIS, Izvještaj 89-07, Skopje, 1 – 79.
 • Skoko, D., Conv., Petrovski, D., Rep., 1989, Correlation of Macroseismic Intensity with Acceleration and other Parameters of Strong Ground Motion, Minute of the First TG3 Meeting and Draft Progress Rep., Perm. Coord. Comm. for Earthquake Risk Red. in the Balkan Region, Zagreb, Feb. 7-9, 1989, Proj. Doc. RER/85/002, Zagreb, 1 – 23.
 • Skoko, D., Conv., Petrovski, D., Rep., 1991, Correlation of Macroseismic Intensity with Acceleration and other Parameters of Strong Ground Motion, Minute of the Second TG3 Meeting and Draft Progress Rep., Perm. Coord. Comm. for Earthquake Risk Red. in the Balkan Region, Zagreb, May 20-24, 1991, 1989, Proj. Doc. RER/85/002, Zagreb, 1 – 24.
 • Skoko, D. 2002, Josip Torbar i zagrebački potres 9. studenoga 1880, Spomenica preminulim akademicima, Sv. 103, Josip Torbar 1824.-1900., Zagreb, 2002., 55-68.
 • Skoko, D., 1998, Gimnazijske priče, Svjetlo, 3-4, Karlovac, 81-91.

Stručni tekstovi

Članci

 • Cvijanović, D., Makjanić, B., Skoko, D. i grupa autora, 1974, Cataloque of earthquakes, Part I: 1901-1970, Part II: Prior to 1901, UNDP/UNESCO, Survey of the Seismicity of the Balkan Region, Skopje, 1-65 + prilozi.
 • Bašović, R., Hadžievski, D., Janković, M., Metović, B., Ribarič, V., Skoko, D., Vučinić, S., Cvijanović, D., red., 1975, Karta rasporeda maksimalnih intenziteta potresa, Acta Seismologica Iugoslavica, 2 – 3, 41 –45.
 • Cvijanović, D., Skoko, D., 1975, Rezultati rada privremene seizmološke postaje Oborovo, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 1-13 (+ 8 + 12 priloga).
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., Marić, K., Kuk, V., 1978, Seizmička mikrorajonizacija Siska – seizmološka, neotektonska i seizmotektonska istraživanja, Seizmička mikrorajonizacija Siska – Istražni radovi, Institut Geoexpert OOUR Geotehnika, Zagreb, 52 pp.
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., Kapelj, J., 1979, Seizmotektonska istraživanja duž trase naftovoda na dionici Omišalj-Sisak, Građevinar, 31, Zagreb, 211-218.
 • Mokrović, J., Cvijanović, D., Skoko, D., 1980, Povodom stote obljetnice velikog zagrebačkog potresa 1880. g., Acta Seismologica Iugoslavica, 6, 5-16.
 • Skoko, D., Cvijanović, D., Mišković, D., Živčić, M., Marić, K., Kuk, V., Prelogović, E., Fritz, F., 1980, RHE Obrovac – seizmološka, geološka, neotektonska i seizmotektonska istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, RGN fakultet, Geodetski zavod, Zagreb, 1 – 34.
 • Skoko, D., 1981, Andrija Mohorovičić – život i rad, Liburnijske teme, Katedra čakavskog sabora – Prirodna podloga Istre, Opatija, 4, 17-22.
 • Skoko, D., 1981, Seizmička aktivnost na području Istre, Liburnijske teme, Katedra čakavskog sabora – Prirodna podloga Istre, Opatija, 4, 103-108.
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Milošević, A., Skoko, D., Kuk, V., Mišković, D., Živčić, M., 1982, HE Djale – seizmološka, seizmotektonska i inženjersko-seizmološka istraživanja. Idejni projekt, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 156 str. + 7 priloga.
 • Skoko, D., Prelogović, E., Cvijanović, D., Allegretti, I., Kuk,V., Marić, M., Milošević, A., Mišković, D., Živčić, M., 1982, Seizmotektonska karta priobalnog dijela SR Hrvatske, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 58 str. +6 sl.+ 3 priloga.
 • Skoko, D., Kuk, V., Marić, K., Milošević, A., Herak, D., Orlić, M., Živčić, M., Herak, M., Sović, I., Prelogović, E., Velić, J., 1984, Seizmičnost plinskih polja “Ivana” i “Ika”, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 104 str. + 10 karata.
 • Skoko, D., Kuk, V., Herak, M., Herak, D., Marić, K., 1984, Južna bolnica – Zagreb – Projektni parametri djelovanja seizmičkih sila, Geofizički zavod, Zagreb, 32 str.
 • Prelogović, E., Bahun, S., Fritz, F., Kapelj, J., Skoko, D., Marić, K., Kuk, V., Milošević, A., Herak, D., Herak, M., Allegretti, I., Sović, I., 1984, HE Krčić – Idejni projekt: neotektonska, seizmotektonska, seizmološka i inženjersko-seizmološka istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb,108 str. + 16 karata.
 • Prelogović, E., Skoko, D., Kuk, V., Marić, K., Milošević, A., Živčić, M., Herak, M., Allegretti, I., Sović, I., 1985, Determination of the earthquake characteristics S1 and S2 on the location of the nuclear plant Slavonija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 130 str + 11 karata.
 • Prelogović, E., Velić, J., Herak, M., Herak, D., Kuk, V., Milošević, A., Skoko, D., Sović, I., Živčić, M., 1986, VES – Brodarci – idejni projekt. Seizmološka, neotektonska, seizmotektonska i inženjersko-seizmološka istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 90+VII str + 4 karte.
 • Prelogović, E., Velić, J., Allegretti, I., Herak, M., Herak, D., Kuk, V., Milošević, A., Skoko, D., Sović, I., Živčić, M., 1986, HE-Drenje – Idejni projekt: seizmološka, neotektonska, seizmotektonska i inženjersko-seizmološka istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 99+VII str + 4 karte.
 • Prelogović, E., Velić, J., Allegretti, I., Herak, M., Herak, D., Kuk, V., Milošević, A., Skoko, D., Sović, I., Živčić, M., 1986, HE-Posused – Idejni projekt: seizmološka, neotektonska, seizmotektonska i inženjersko-seizmološka istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 95+VII str + 4 karte.
 • Prelogović, E., Velić, J., Allegretti, I., Herak, M., Herak, D., Kuk, V., Milošević, A., Skoko, D., Sović, I., Živčić, M., 1986, HE-Strelečko – Idejni projekt: seizmološka, neotektonska, seizmotektonska i inženjersko-seizmološka istraživanja, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 95+VII str + 4 karte.
 • Prelogović, E., Fritz, F., Bahun, S., Skoko, D., Marić, K., Kuk, V., Herak, M., Herak, D., Milošević, A., Živčić, M., Allegretti, I., Sović, I., 1986, HE-Tisne Stine – Neotektonska, seizmotektonska, seizmološka i inženjersko-seizmološka istraživanja, RGN fakultet i Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 113 str + 11 karata.
 • Arsovski, M., Ribarič, V., Skoko, D., Hadžievski, D., 1989, Istraživački radovi za reevaluaciju projektnih seizmičkih parametara na lokaciji NE Krško, knjiga I, Seizmološka, neotektonska i seizmotektonska istraživanja, IZIIS, Izvještaj 89-07, Skopje, 1 – 79.
 • Skoko, D., Conv., Petrovski, D., Rep., 1989, Correlation of Macroseismic Intensity with Acceleration and other Parameters of Strong Ground Motion, Minute of the First TG3 Meeting and Draft Progress Rep., Perm. Coord. Comm. for Earthquake Risk Red. in the Balkan Region, Zagreb, Feb. 7-9, 1989, Proj. Doc. RER/85/002, Zagreb, 1 – 23.
 • Skoko, D., Conv., Petrovski, D., Rep., 1991, Correlation of Macroseismic Intensity with Acceleration and other Parameters of Strong Ground Motion, Minute of the Second TG3 Meeting and Draft Progress Rep., Perm. Coord. Comm. for Earthquake Risk Red. in the Balkan Region, Zagreb, May 20-24, 1991, 1989, Proj. Doc. RER/85/002, Zagreb, 1 – 24.
 • Skoko, D., 1992, O Zemljinom magnetskom polju, Pomorski zbornik, 30, Rijeka, 693-727.
 • Kuk, V., Marić, K., Allegretti, I., Markušić, S., Sović, I., Herak, D., Herak, M., Skoko, D., Ivančić, I., Prelogović, E., Aljinović, B., Jamičić, D., Markovac, Z., 1994, Brana Peruča. Studija seizmičkih parametara, Geofizički zavod PMF-a, Zagreb, 76 str.

Pregledni članci

 • Skoko, D., Makjanić, B., 1978, Rad Geofizičkog zavoda PMF-a na proučavanju seizmičnosti područja SR Hrvatske, Građevinar 1, 6-13.
 • Cvijanović, D., Prelogović, E., Skoko, D., 1978, Opasnost od potresa u Zagrebu, Građevinar, 30, Zagreb, 33-40.
 • Skoko, D., 1984, Brosche, P., Sündermann, J. edit. (1982), Tidal Friction and the Earth’s Rotation II, Geološki vjesnik, 37, 299-301.
 • Skoko, D., 1989, Berislav Makjanić (1922-1988), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, Svezak 54, 9-30.
 • Skoko, D., 1996, Međunarodni projekt INTERMAGNET, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, Bilten, Vol. 14, Zagreb, 121-123.
 • Skoko, D., 1997, Vit Kárnik (1926. – 1994.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ljetopis, Knjiga 100, Zagreb, 317-318.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 63-64.
 • Skoko, D., 1997, Geofizika od 1874. godine do danas, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, str:186-188.
 • Skoko, D., 1997, Mijo Kišpatić – Potresi u Hrvatskoj, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, str: 191-192.
 • Skoko, D. 2002, Josip Torbar i zagrebački potres 9. studenoga 1880, Spomenica preminulim akademicima, Sv. 103, Josip Torbar 1824.-1900., Zagreb, 2002., 55-68.

Knjige

 • Kasumović, M., Skoko, D., 1969, Seizmologija, skripta, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 68 str.
 • Skoko, D., 1972, On Travel Time Curves, International Institut of Seismology and Earthquake Engineering, Lecture Notes, Tokyo, 1-31.
 • Skoko, D., 1981, Osnove teorije seizmografa, Institut za zemjotresno inženerstvo i inženerska seizmologija na Univerzitetot “Kiril i Metodij”, Skopje, 71 str +15 slika.
 • Skoko, D., Mokrović, J., 1982, Andrija Mohorovičić, monografija, Školska knjiga, Zagreb, 146 str.
 • Skoko, D., Mokrović, J., 1998, Andrija Mohorovičić (1857-1936), monografija, Državni hidrometeorološki zavod, Školska knjiga, Zagreb, 112 str.

Ostali tekstovi

 • Skoko, D., 1960, Što su potresi i kako nastaju, Priroda, Zagreb, XLVII, 9, 321-325.
 • Skoko, D., 1960/61, Mohorovičićev diskontinuitet – Istraživanje unutrašnjosti Zemlje seizmičkim metodama, Matematičko-fizički list, 11, Zagreb, 145-152.
 • Skoko, D., 1962, Što bilježe seizmografi, Tesla, 9/2, Zagreb, 24-27.
 • Skoko, D., Volarić, b., 1963, Značaj geofizike i njen odraz na razvoj i rad Geofizičkog zavoda u Zagrebu, Priroda, god. L, br. 8, Zagreb, 240-245.
 • Skoko, D., 1963/64, O magnetskom polju Zemlje, Matematičko-fizički list, 14, Zagreb, 107-111.
 • Cvijanović, D., Skoko, D., 1964, Potres u Dilj gori od 13. IV 1964, Vijesti Hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske, 14, Zagreb, 31-33.
 • Skoko, D., 1968/69, Gustoća zemlje, Matematičko-fizički list, 19, Zagreb, 59-64.
 • Mokrović, J., Skoko, D., 1977, Dr Andrija Mohorovičić – u povodu 120. obljetnice rođenja, Priroda, LXVI, 4-5, 124-127.
 • Skoko, D., Kuk,V., 1977, Seismological Station Hvar, Hvar Observatory Bulletin, 1, Zagreb, 25-30.
 • Skoko, D., 1977, O bilježenju potresa na području SR Hrvatske, Priroda, god. LXVI, broj 4-5, Zagreb, 120-121.
 • Mokrović, J., Skoko, D., 1977, Dr Andrija Mohorovičić – U povodu 120. obljetnice rođenja, Priroda, god. LXVI, broj 4-5, Zagreb, 124-127.
 • Skoko, D., 1979, Osvrt na organizaciju i rad Zajednice za seizmologiju SFRJ, Acta Seismologica Iugoslavica, 5, 83-87.
 • Skoko, D. et al, 1981, Dubrovnik – Seizmička mikrorajonizacija. Osnovni stupanj seizmičnosti, Arhiv Geofizičkog zavoda PMF-a, Zagreb, 1-49.
 • Skoko, D., 1983, Prof. Dr Josip Mokrović, Acta Seismologica Iugoslavica, 9, 98.
 • Skoko, D., 1983/84, Stojni valovi zemlje, Priroda, 72, 232-234.
 • Skoko, D., 1985, Josip Goldberg (18. II 1885 – 15. X 1960), Geofizika, Geofizički zavod PMF-a, Vol. 2, 3-20.
 • Lisac, I, Skoko, D., 1985, Aktivnost J. Goldberga na podizanju Instituta za fiziku atmosfere s opservatorijem na Puntijarki – JAZU, Geofizički zavod PMF-a, Geofizika, Vol. 2, 33-49.
 • Volarić, B., Skoko, D., 1990, Profesor Franjo Margetić. In memoriam (25.11.1905.-15.06.1990), Geofizički zavod PMF-a, Geofizika, Vol. 7, Zagreb, 135-138.
 • Skoko, D., 1997, Josip Poljan – Andrija Mohorovičić, bista, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, str: 65.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić, fotografija, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 65.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić – Tornado kod Novske 1892, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 65.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić – Klima grada Zagreba, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 66.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić – Pokupski potres od 8.listopada 1909, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 67.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić – Das Beben vom 8.X.1909, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31. listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 67.
 • Skoko, D., 1997, Mohorovičićeve hodokrone, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 68.
 • Skoko, D., 1997, Mohorovičićev zakon, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 68.
 • Skoko, D., 1997, Mohorovičićev postupak lociranja žarišta plitkih potresa, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 68.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić – Djelovanje potresa na zgrade, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31. listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 69.
 • Skoko, D., 1997, Mohorovičićev seizmograf, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 69.
 • Skoko, D., 1997, Osnovni slojevi i njihove granične plohe Zemljine unutrašnjosti, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 70.
 • Skoko, D., 1997, W. Bascom – MOHOLE projekt, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 70.
 • Skoko, D., 1997, Mjesečev krater “Andrija Mohorovičić”, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 71.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić u znanosti i vremenu, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 71.
 • Skoko, D., 1997, Andrija Mohorovičić – Utemeljitelj službe točnog vremena, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 72.
 • Skoko, D., 1997, Putni geomagnetski teodolit, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 192.
 • Skoko, D., 1997, Anomalno geomagnetsko polje sjeverne Hrvatske, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31. listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 194.
 • Skoko, D., 1997, Andro Gilić – Životopis, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 197.
 • Skoko, D., 1997, “Gilićev postupak” lociranja epicentara dalekih potresa, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 197.
 • Skoko, D., 1997, Andro Gilić – Grafičko rješavanje astronomsko-sfernog trokuta, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 197.
 • Skoko, D., 1997, Zagrebačke hodokrone, Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, Izložba, 19.lipnja – 31.listopada 1996, Katalog izložbe, Zagreb, 198.
 • Skoko, D., 1997, Seizmolog Josip Mokrović, uoči 100 god. rođenja, Matica Hrvatska Zaprešić, Zaprešićki godišnjak, Zaprešić, 264-271.
 • Skoko, D., 1998, Gimnazijske priče, Svjetlo, 3-4, Karlovac, 81-91.
 • Skoko, D., 2001-2002, Marinko Oluić: Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira: sateliti, senzori, primjena, Prikaz knjige, Geofizika, Zagreb, Vol. 18-19, 59-61.