Skoko Dragutin, F.C.A.

Full members III. Department of Natural Sciences
Skoko Dragutin

Date of birth:

 • 07/24/1930

Place of birth:

 • Karlovac

Addresses:

 • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Phones:

 • +385(01)4895171

Emails:

Skoko Dragutin, F.C.A.

Full members III. Department of Natural Sciences

Academic titles:

 • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts
 • doctor of Science

Institutions:

 • – (2001. – …)

Membership in Academy:

 • full member – Department of Natural Sciences (07/24/1991 – …)
 • izvanredni član – Department of Natural Sciences (05/17/1990 – 07/24/1991)
 • associate member – Department of Natural Sciences (06/06/1975 – 05/17/1990)

 

Godina i mjesto rođenja 24.07.1930. Karlovac

Obrazovanje

 • Maturirao na realnoj gimnaziji u Karlovcu 1949.
 • Studij fizike-geofizike na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio 1954.
 • Doktorsku disertaciju Prilog određivanju magnitude potresa obranio je 1969.
 • Bio je više puta na specijalizaciji i usavršavanju u inozemnim institutima (Varšava, Prag, Tokijo, Oxford).

Zaposlenja / Znanstveno-nastavna zvanja

 • Škola učenika u privredi u Karlovcu 1955-1956
 • Osmogodišnja škola u Dugoj Resi 1956-1958.
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
 • asistent 1958.
 • docent 1969.
 • izvanredni profesor 1975.
 • redoviti profesor 1980.
 • pročelnik Fizičkog odjela PMF-a
 • pročelnik Geofizičkog odjela PMF-a 1982-1985. i 1992-1995.
 • prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1997/78 – 1981/1982.
 • umirovljen 2000.10.1.
 • od 9. studenog 2001. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • član suradnik JAZU od 1975.
 • izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1990.
 • redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1991.
 • zamjenik tajnika Prirodoslovnog razreda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1. siječnja 2001.
 • više godina predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • predsjednik Znanstvenog savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1990. do 1997.
 • predsjednik Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. do 1999. i od 2001.
 • član je Europske seizmološke komisije Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku od 1985. do 1997.
 • bio je član Znanstvenog savjeta Astronomskog opservatorija Geodetskog fakulteta Hvar

Nagrade i priznanja

 • Republička nagrada “Nikola Tesla” za znastvena dostignuća s područja tehničkih i biotehničkih znanosti 1983,
 • Zahvalnica s plaketom “Andrija Mohorovičić” Zajednice za seizmologiju SFRJ 1985.
 • Zahvalnica s plaketom Međunarodne asocijacije za seizmologiju i fiziku Zemljine unutrašnjosti, Istanbul 1989.

Znanstveni i stručni skupovi

 • Sudjelovao na 30-tak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Na nekima predsjedavao.

Znanstveni projekti

 • Kontinuirano vodio znanstvene projekte s područja seizmologije financiranih od strane Ministarstva znanosti i tehnologije.
 • Bio je voditelj za područje Hrvatske međunarodnih znanstvenih projekata koji su se realizirali u okviru UNDP/UNESCO: Survey of the seismicity of the Balkan region, 1970-1976. i Seismic risk reduction of the Balkan region, 1985-1990.

Nastavna djelatnost

 • Glavni kolegiji koje je vodio prof. D. Skoko na dodiplomskoj nastavi iz područja su seizmologije, Zemaljskog magnetizma i fizike Zemljine unutrašnjosti, a većinu njih uveo je i uhodao. Bio je inicijator izgradnje nove zgrade Geofizičkog odsjeka PMF-a na Horvatovcu, što je realizirano u okviru međunarodnih znanstvenih projekata UNDP/UNESCO-a.
 • Na postdiplomskom studiju geofizike organizirao je i izvodio nastavu kolega iz seizmologije i fizike Zemljine unutrašnjosti. Osim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sudjeluje u postdiplomskoj nastavi na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je i u postdiplomskoj nastavi Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju Sveučilišta u Skopju.
 • Prof. D. Skoko bio je voditelj 10 izrađenih i obranjenih magistarskih radova i član 40-tak povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskog rada.
 • Prof. D. Skoko odgojio je nekoliko generacija geofizičara koji uspješno rade u institucijama Hrvatske i izvan nje.

Voditeljstvo teza

 • Bio je voditelj izrađenih i obranjenih 7 doktorskih disertacija i 10 magistarskih radnji.

Uređivanje publikacija

 • Član je uredništva domaćeg znanstvenog časopisa Geofizika od 1984.
 • Član uredništva časopisa Acta Seismologica Iugoslavica od 1971. do 1991.
 • Glavni urednik Biltena Znanstvenog savjeta (vijeća) za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. do 1997.