Sesar Dubravka

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Sesar Dubravka

Rođena:

  • 28. lipnja 1947. u Splitu

Preminula:

  • 26. kolovoza 2023. u Zagrebu

Sesar Dubravka

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redovita profesorica u trajnom zvanju – Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (15.05.2014. – 26.08.2023.)

Dubravka Sesar, rođena 28. lipnja 1947. u Splitu, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, vodeća hrvatska bohemistica te izvan Hrvatske priznata slavistica. Bavi se komparativno slavističkim temama, posebno sociolingvističkim, sintaktičkim i translatološkim. Osim brojnih poredbeno-slavističkih znanstvenih radova, enciklopedijskih članaka, recenzija, prikaza i osvrta te prijevoda slavenskih klasika (poglavito poezije), autorica je znanstvene knjige Putovima slavenskih književnih jezika (1996.), jednoga sveučilišnoga udžbenika za studente bohemistike (2001.) i triju dvojezičnih općih rječnika te suautorica dvaju frazeoloških rječnika. Usto je vodila tri velika slavistička projekta i uredila tri knjige radova suradnika na tim projektima, odgojila mnoge mlade znanstvenike, pokrenula osnivanje studija slovakistike, organizirala održavanje Drugoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Osijek, 1999.) te uredila šest kongresnih publikacija i dvosveščani zbornik radova. Posebno ističemo njezin prinos promatranju hrvatskoga iz slavističke perspektive i bogaćenje naše filologije spoznajama do kojih su došle druge slavenske filologije te njezino nastojanje da se druge slavenske sredine upoznaju s kroatističkim sadržajima i problemima. Svojim znanstvenim radom stekla je ugled iznimno kompetentne slavistice, a svojim nastavnim radom ugled požrtvovne i uspješne profesorice, koja se uspješno uključuje u rješavanje različitih strukovnih problema.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je diplomirala, magistrirala i doktorirala na području humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika. God. 1976. zaposlena kao asistent za češki jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Od 2006. redoviti je profesor u trajnom zvanju. Od 1976. održava nastavu na studiju bohemistike (uvod u studij češkoga jezika, fonologiju, morfologiju i sintaksu, seminare iz prevođenja, poredbenu slavensku gramatiku, povijest češkoga jezika i dr.), a od 2004. na slovakistici predaje sintaksu. Predaje i na doktorskom studiju lingvistike. Vodila je tri slavistička znanstveno-istraživačka projekta te uredila tri zbornika radova suradnika na tim projektima: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I-III, 2009., 2011., 2013. Na znanstvenom se planu bavi komparativnoslavističkim temama, posebno sociolingvističkim, sintaktičkim i translatološkim. Sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Među njezinim znanstvenim radovima ističe se knjiga Putovima slavenskih književnih jezika (1996.) te jedan sveučilišni udžbenik,
dva frazeološka rječnika i tri dvojezična opća rječnika. Autorica je mnoštva komparativno-slavističkih znanstvenih članaka, brojnih enciklopedijskih članaka, niza recenzija, prikaza i osvrta. Prevodi sa svih slavenskih jezika. Za prepjeve u Zlatnoj knjizi češkoga pjesništva (Zagreb 2003.) dobila je dva češka državna priznanja i godišnju nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca.
Od 1996. do 2000. bila predsjednica Hrvatskoga slavističkog odbora HFD-a.
Organizirala sudjelovanje hrvatskih znanstvenika na XII. meĐunarodnom slavističkom kongresu u Krakovu (1998) i Drugi hrvatski slavistički kongres 1999. u Osijeku te uredila šest kongresnih publikacija i Zbornik radova (2001.). Za organiziranje kongresa dobila je Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Recenzirala je preko 20 knjiga i mnoštvo znanstvenih članaka, bila je član uredništva Suvremene lingvistike, Stranih jezika i časopisa Slavia (Prag).

Od akad. god. 1995./96. do 2003./04. bila je predstojnica Katedre za zapadnoslavenske jezike i književnosti, od 2004. do 2013. predstojnica je Katedre za slovački jezik i književnost, a od 2009. do 2013. i predstojnica Katedre za češki jezik i književnost. Bila je član niza stručnih, znanstvenih i upravnih tijela Filozofskoga fakulteta, Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Dubravka Sesar umrla je 26. kolovoza 2023. u Zagrebu.


Bibliografija

Dubravka Sesar – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI