Sesar Dubravka

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Sesar Dubravka

Datum rođenja:

  • 1947

Mjesto rođenja:

  • Split

Adrese:

  • Posao: Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

E-mail adrese:

Sesar Dubravka

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redovita profesorica u trajnom zvanju – Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za filološke znanosti (15.05.2014. – …)

 

Životopis

 

Dubravka SESAR, rođena 1947. u Splitu, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, vodeća hrvatska bohemistica te izvan Hrvatske priznata slavistica. Bavi se komparativno slavističkim temama, posebno sociolingvističkim, sintaktičkim i translatološkim. Osim brojnih poredbeno-slavističkih znanstvenih radova, enciklopedijskih članaka, recenzija, prikaza i osvrta te prijevoda slavenskih klasika (poglavito poezije), autorica je znanstvene knjige Putovima slavenskih književnih jezika (1996.), jednoga sveučilišnoga udžbenika za studente bohemistike (2001.) i triju dvojezičnih općih rječnika te suautorica dvaju frazeoloških rječnika. Usto je vodila tri velika slavistička projekta i uredila tri knjige radova suradnika na tim projektima, odgojila mnoge mlade znanstvenike, pokrenula osnivanje studija slovakistike, organizirala održavanje Drugoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Osijek, 1999.) te uredila šest kongresnih publikacija i dvosveščani zbornik radova. Posebno ističemo njezin prinos promatranju hrvatskoga iz slavističke perspektive i bogaćenje naše filologije spoznajama do kojih su došle druge slavenske filologije te njezino nastojanje da se druge slavenske sredine upoznaju s kroatističkim sadržajima i problemima. Svojim znanstvenim radom stekla je ugled iznimno kompetentne slavistice, a svojim nastavnim radom ugled požrtvovne i uspješne profesorice, koja se uspješno uključuje u rješavanje različitih strukovnih problema.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

Više informacija na:

stranica na slavistilka – ffzg.unizg.hr

 


Bibliografija

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI