Sedlaček Miroslav

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Sedlaček Miroslav

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Institucije:

  • profesor emeritus – Kraljevska visoka tehnička škola u Stockholmu

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (28.05.1998. – 13.01.2017.)