Reihlen Helmut

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Reihlen Helmut

Datum rođenja:

  • 1934

Mjesto rođenja:

  • Bergisch Gladback, Njemačka

E-mail adrese:

Reihlen Helmut

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. – …)

Helmut REIHLEN, rođen je 14. kolovoza 1934. u mjestu Bergisch Gladback u Njemačkoj. Bio je glavni ravnatelj Njemačkog instituta za normizaciju – DIN (Deutsches Institut fur Normung). Počasni je doktor prirodnih znanosti Wesleyan University, Middletown, Conn., SAD. Na Tehničkom sveučilištu Clausthal vodio je katedru iz tehničke normizacije. Pokretač je niza nacionalnih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata iz područja normizacije, a svojim djelovanjem trajno doprinosi razvoju normizacije u Njemačkoj i u svijetu. Obnašao je visoke dužnosti u međunarodnim  normizacijskim organizacijama kao potpredsjednik i predsjednik Europskog odbora za normizaciju – CEN, potpredsjednik Međunarodne organizacije za normizaciju – ISO te mnoge druge visoke dužnosti u Njemačkoj i drugim državama. Rezultati njegovog djelovanja nalaze se u mnogobrojnim objavljenim radovima u znanstvenim časopisima. H. Reihlen veliki je prijatelj Hrvatske, što se ogleda u njegovoj svekolikoj pomoći od utemeljenja jedinog DIN-ovog informacijskog mjesta za DIN-norme u Referalnom centru do svekolike potpore pri uspostavi hrvatske normizacije, od zalaganja za prijam u međunarodne europske normizacijske organizacije do potpore njenom ustroju i obrazovanju za potrebe normizacije te svekolike potpore DIN-ANP Hrvatskom društvu za normizaciju (HDN) u sastavu Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS). Za svoj je izvanredan doprinos disciplini normizacije primio mnoga visoka priznanja. Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997. godine.