Altherr Rainer

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti
Altherr Rainer

Datum rođenja:

  • 1947

Mjesto rođenja:

  • Freiburg

E-mail adrese:

 

Altherr Rainer

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2004. – …)

Životopis

Rainer Altherr, njemački geolog i petrolog, rođen je 6. kolovoza 1947. godine u Freiburgu. Studirao je matematiku, fiziku, mineralogiju i petrologiju, doktorirao i habilitirao na sveučilištima u Freiburgu i Breinschweigu, te završio postdoktorski studij eksperimentalne petrologije na Sveučilištu u Chicagu. Bio je redoviti profesor petrologije i geokemije te direktor Mineraloškog instituta Sveučilišta Karl-Ruprecht u Heidelbergu. Kao nastavnik bio je glavni mentor 28 diplomskih radova, 19 doktorskih disertacija, 5 habilitacija te niza postdoktorskih studija iz Njemačke i brojnih zemalja svijeta, među njima i Hrvatske. Nositelj je brojnih istraživačkih nagrada. Sudjelovao je u nizu velikih istraživačkih projekata DFG i DAAD (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsche Akademische Austauschdienst), te međunarodnih programa, među njima i istraživačkih programa magmatskih, metamorfnih i ofiolitnih kompleksa Dinarida i drugih dijelova geološkog prostora Balkanskog poluotoka, Grčke, Egejskog prostora i drugih dijelova mediteranskog prostora. Član je najuglednijih znanstvenih društava Njemačke i svijeta, nositelj brojnih visokih i najviših funkcija, glavni izdavač najuglednijeg europskog časopisa European Journal of Mineralogy, i dr. Autor je više od 150 znanstvenih radova tiskanih u časopisima najvišeg svjetskog standarda. Radovi se odnose na problematiku petrologije i geokemije magmatskih i metamorfnih kompleksa Njemačke, u Grčkoj, Dinaridima, Egejskom prostoru, Austriji, Češkoj, Crvenom moru, Arabiji, Keniji, Grand Comore oceanskom prostoru, Francuskom centralnom masivu i dr. Dao je značajan i bitan doprinos ne samo poznavanju određenih geoloških prostora i specifičnih stijenskih asocijacija (npr. ofioliti, gornji plašt, metamorfiti visokog i vrlo visokog pritiska), već i rješavanju općih i teoretskih problema. Imao je dugogodišnju suradnju i kontakte sa znanstvenicima iz Hrvatske i zaslužan je za razvoj petrologije u Hrvatskoj. Stipendirao je brojne studijske boravke i radne zadatke u svojim znanstvenim jedinicama i Max-Planck Institutu, bio mentor kod izrade magisterija i doktorata, te imao više znanstvenih radova iz zajedničkih istraživanja. Održao je i predavanja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Član je uredničkog odbora časopisa Geologica Croatica iz Zagreba. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2004.