Primc Mirko

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Primc Mirko

Datum rođenja:

  • 30.05.1948

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefon:

  • +385 01 4605 789

E-mail:

Primc Mirko

Članovi suradnici II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Matematički odjel, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Mirko Primc, hrvatski matematičar i fizičar rođen je u Zagrebu 30. svibnja 1948. Diplomirao teorijsku fiziku (1971.) a doktorirao s temom iz matematike (1978.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je radio od 1971. godine. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, bio je dekan Matematičkog odjela (1989.–91.), a profesor emeritus je od 2019. Bio je gostujući član, odnosno gostujući profesor tri puta po godinu dana u vodećim svjetskim matematičkim centrima, i to na Institutu za napredno istraživanje (Institute for Advanced Study) u Princetonu (1980.–81.), na Institutu za matematička istraživanja (Mathematical Sciences Research Institute) u Berkeleyu (1983.–84.) i na Sveučilištu u Lundu (University of Lund) (1991.–92.).

Mirko Primc jedan je od vodećih stručnjaka u svijetu za primjene teorije reprezentacija Liejevih algebri u kombinatorici. Njegova otkrića daju teorijska objašnjenja i sustavan način dobivanja novih kombinatornih identiteta, kakve je prvi proučavao veliki indijski matematičar Srinivasa Ramanujan. Ta iznimno složena matematička otkrića važna su i s gledišta teorijske fizike. Rezultati profesora Primca objavljeni su u vrlo opsežnim radovima koji su publicirani u nekim od najuglednijih matematičkih časopisa i serija. On je u našoj sredini formirao školu iz Liejevih algebri i njihove primjene u kombinatorici i teorijskoj fizici. Na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju predavao niz kolegija primijenjenih matematičkih metoda, teorije reprezentacija i dr. Bio je urednik (1990.–92.) i glavni urednik časopisa Glasnik matematički (1993.–94.). Dobitnik je Nagrade Ruđer Bošković i Nagrade HAZU. Obavljao je brojne važne funkcije.

Godine 2023. prof. dr. sc. Mirko Primc izabran je za predstavnika članova suradnika u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti i sudjeluje u radu Skupštine HAZU bez prava glasa.


Bibliografija

Mirko Primc – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI