Pavelić Krešimir

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Pavelić Krešimir

Datum rođenja:

 • 1952

Mjesto rođenja:

 • Slavonski Brod

E-mail adrese:

Pavelić Krešimir

Dopisni članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

 • dopisni član – Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. – …)

Krešimir PAVELIĆ rođen je 19. srpnja 1952. godine u Slavonskom Brodu. Znanstveni je savjetnik i redovni profesor u trajnom zvanju. Osnivač je i dugogodišnji pročelnik Odjela za molekularnu medicinu Instituta “Ruđer Bošković” te osnivač i pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Obnašao je funkciju generalnog tajnika međuvladine organizacije European Molecular Biology Conference (2008-2013) čiji je bio i potpredsjednik (2004-2008). Redoviti je član European Academy for Sciences and Arts, Redoviti član European Molecular Biology Organization (EMBO akademije). Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992. te redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je upravnog vijeća European Molecular Biology Laboratory (EMBL) a obnašao je i funkciju člana stalnog odbora European Medical Research Council, Europske znanstvene zaklade. Obnašao je dužnost predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske i člana Saborskog odbora za državne nagrade za znanost te predsjednika Odbora za državne nagrade iz prirodnih znanosti RH. Obnašao je i funkciju eksperta za molekularnu medicinu pri parlamentarnim raspravama Europskog parlamenta na inicijativu Transradikalne stranke. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine, magistrirao 1977.  a doktorirao 1979.  Znanstveni savjetnik postao je 1985. a redovni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 1990. godine. U nekoliko navrata boravio je na specijalizaciji ili kao profesor u SAD i Njemačkoj (Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, New York, Institut für Physiologische Chemie, Krankenhaus Eppendorf, Hamburg, College of Medicine, Cincinnati, Ohio Mayo Clinic, Rochester, Minnesota). Do sada je objavio 300 znanstvenih radova u uglednim međunarodnim časopisima. Sudjelovao je na preko 200 međunarodnih znanstvenih skupova kao pozvani ili plenarni predavač. Vodio je brojne domaće  i međunarodne znanstvene projekte. Odgojio je stručnjake od kojih su neki sada direktori medicinskih iI/ili znanstvenih ustanova. Vodio je preko 50  doktorata i  magisterija. Nagrađivan je dvjema nagradama Rektora Sveučilišta u Zagrebu (1973. i 1974.), nagradom Drage Perovića (1973),  federalnom nagradom za mlade znanstvenike ispod 30 godina starosti (1978) te nagradom “Vuk Vrhovac”(1980). Godine 1993. dobio je nagradu Yamagiwa-Yoshida koju dodjeljuje International Union Against Cancer, 1997. Nagradu Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a 1998. godine nagrađen je Godišnjom državnom nagradom za znanost. Dobitnik je Fulbrightove stipendije vlade SAD Najveće međunarodno priznanje za svoj znanstveni rad dobio je postavši redovni član EMBO godine 2002. najjače svjetske akademije znanosti o životu koja broji oko 60 nobelovaca. Dao je značajan doprinos problematici prirode transformiranih stanica te razvoja novih prolijekova i medicinskih sredstava.

Za više podataka: https://mfpu.unipu.hr/mfpu/kresimir.pavelic

 

Izbori u znanstvena zvanja

 • Znanstveni savjetnik, područje Biomedicina i zdravstvo, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, ožujak, 1985.
 • Viši znanstveni suradnik, područje Biomedicina i zdravstvo, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, listopad, 1981.
 • Znanstveni suradnik, područje Biomedicina i zdravstvo, nstitut “Ruđer Bošković”, Zagreb, travanj, 1980.
 • Doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta U Zagrebu s radom “Kombinirana kemoterapija i imunoterapija miševa s malignim tumorima”, 1979.
 • Magistrirao pri Centru za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu s radom “Efekt imunosupresije na rast tumora u miševa”, 1977.
 • Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 1975.

Nastavna zvanja

Redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2018.

Redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, 1990.

 

Članstva u akademijama

Redoviti član European Academy for Sciences and Arts, 2018.

Redovni član EMBO (European Molecular Biology Organization), 2002.

Redovni član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, prosinac, 1994

Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, lipanj, 1992.

 

Nastavno i znanstveno iskustvo

Redoviti profesor u trajnom zvanju 2012. na diplomskom studiju Biotehnologija u biomedicini, Sveučilišta u Rijeci. Kolegiji „Personalizirana medicina“ i „Nanomedicina“.

Redovni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta  u Rijeci, 2007 do sada.

Redovni profesor u trajnom zvanju, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 2012.

Redovni profesor Molekularne biologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1990.

Profesor Anatomije i fiziologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1982-1989.

Znanstveni savjetnik, Institut “Ruđer Bošković”, ožujak 1985.

Faktori rasta i onkogeni u embrionalnom i tumorskom rastu. Genetika raka.

Viši znanstveni suradnik, Institut “Ruđer Bošković”, listopad 1981.

Faktori rasta i mehanizam pozitivne povratne sprege u rastu tumora. Autokrina regulacija rasta tumora.

Znanstveni suradnik, Institut “Ruđer Bošković”, travanj 1980.

Istraživanje fizioloških i staničnih mehanizama djelovanja hormona i čimbenika rasta porijeklom iz tumora uključenih u autokrinu regulaciju rasta tumora.

Istraživač, Institut “Ruđer Bošković”, Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu, 1975-1979.

Istraživanja imunologije tumora i eksperimentalna kemoterapija tumora.

 

Nastava – poslijediplomski studiji

Doktorski studij iz Medicinske kemije, voditelj modula „Molekularna medicina“ Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, 2010-sada.

Poslijediplomski studij Biomedicine, Sveučilište u Rijeci, 1996 do 2006.

Molekularna onkologija.

Poslijediplomski studij iz Medicinske mikrobiologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1994/1995.

Principi i primjena rekombinantne tehnologije DNA u medicinskoj mikrobiologiji.

Poslijediplomski studij iz Medicinske genetike, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1994  do sada.

Molekularna genetika raka.

Poslijediplomski studij iz Citologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1994.

Molekularna genetika raka.

Poslijediplomski studij iz Neurologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1993 – 1994.

Genetika raka.

Međunarodni poslijediplomski studij iz Dijabetologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1988 – 1989.

Faktori rasta, hormoni i rak.

Poslijediplomski studij iz Endokrinologije, Medicinski fakultet, Sveučulište u Zagrebu, 1988 – 1989.

Faktori rasta.

Poslijediplomski studij iz Predkliničke i eksperimentalne farmakologije. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1987 – 1989.

Molekularna farmakologija.

Poslijediplomski studij iz onkologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1977. do 2008.

Hormoni i rak, faktori rasta, onkogeni, novi aspekti liječenja protiv raka, novi dijagnostički postupci.

 

Rukovodeće i izdvojene administrativne funkcije

Međunarodne

 • Generalni tajnik European Molecular Biology Conference (EMBC) 2008-2013.
 • Član European Science Foundation College of review panel members 2016-sada
 • Član, European Science Foundation College of Review Panel Members, 2016-present
 • Član panela i recenzent za European Science Foundation, 2015-sada
 • Član Strateging Working Party EMBC, 2004-2013.
 • Dopredsjednik European Molecular Biology Conference (EMBC), 2004-2008.
 • Član Ex officio, EMBO Council-a, 2008-2013.
 • Član, Standing Committee, European Medical Research Council, European Science Foundation, 2004-2012.
 • Član, Council, European Molecular Biology Laboratory, 2006-sada
 • Član,  Executive Committee, European Association for Cancer Research 1999-2003
 • Delegat  Republike Hrvatske u EMBC (European Molecular Biology Conference), 2002-sada
 • Član znanstvenog odbora Nahrstoff Akademie Salzburg, 2003-sada

 

Domaće

 • Pomoćnik rektora Sveučilita Juraj Dobrila u Puli, 2018-sada
 • Savjetnik rektorice Sveučilišta u Rijeci, 2017-sada
 • Član Senata Sveučilišta u Rijeci, 2016-2018.
 • Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, 2008-sada
 • Predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, 2007-2012.
 • Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2005-2011.
 • Predsjednik Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije 2005-2013.
 • Član Upravnog vijeća Agencije za  znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, 2005-2012.
 • Član Nacionalnog vijeća za znanost  2004 – 2012.
 • Predsjednik Stručnog povjerenstva za  dodjelu državnih nagrada za prirodne znanosti 2004-2012.
 • Član  Odbora za državne nagrade Sabora RH 2004 –2012.
 • Direktor Nacionalnog programa “Istraživanje raka”, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1996 -2002.
 • Predsjednik Sekcije za molekularnu genetiku, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, 1995-1997.
 • Član Znanstvenog vijeća za biomedicinu, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1995 do 2005. te od 2005.  Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa.
 • Predstojnik Zavoda za molekularnu medicinu Instituta “Ruđer Bošković”, 1993 do 2007.
 • Voditelj Laboratorija za molekularnu onkologiju, Zavoda za molekularnu medicinu, Instituta “Ruđer Bošković”, 1991-1997.
 • Član Vijeća Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 1991-1992.
 • Član Republičke komisije za znanstvene nagrade, Republike Hrvatske, 1988.
 • Član Senata Sveučilišta u Zagrebu, 1987-1992.
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta “Ruđer Bošković”, 1987-1992.
 • Član Znanstvenog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (Vijeće dekana) 1987-1992
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća, Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu, Institut “Ruđer Bošković”, 1986-1988.
 • Predsjednik Izvršnog odbora radničkog savjeta, Institut “Ruđer Bošković”, 1981-1982.

 

Članstva u znanstvenim udruženjima

 • Hrvatsko bioetičko društvo
 • Hrvatsko imunološko društvo
 • Hrvatsko kancerološko društvo
 • Hrvatsko genetičko društvo
 • Hrvatsko fiziološko društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko endokrinološko društvo
 • Europsko društvo za istraživanje raka
 • Međunarodno društvo za stres
 • Europsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko društvo za proteomiku

 

Specijalizacije i boravci u inozemstvu

 • Gost profesor, Fulbrightova stipendija, Mayo Clinic and Foundation, Division of Developmental Oncology Research Rochester, MN. USA, 1991.
 • Gost profesor, Fulbrightova stipendija, University of Cincinnati, College of Medicine, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Cincinnati, OH, USA, 1990.
 • Gost profesor,University of Hamburg, University Clinic Eppendorf, Institute for Physiological Chemistry, Hamburg, Germany, (3 mjeseca) 1985.
 • Gost profesor,Roswell Park Memorial Institute, Grace Cancer Drug Center, Buffalo, N.Y. U.S.A.1983-1985.
 • Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, N.Y. studeni 1978.

 

Nagrade i priznanja

 • Godišnja državna nagrada za znanost 1998.
 • Nagrada Hrvatske akademije medicinskih znanosti “Ante Šercer” za najbolji znanstveni rad objavljen 1996.
 • Yamagiwa-Yoshida Memorial Award, International Union Against Cancer, 1993.
 • Fullbrightova stipendija Vlade SAD 1990. i 1991.
 • Stipendija University of Hamburg 1988.
 • Stipendija Roswell Park Memorial Institute 1984-1986.
 • Nagrada “Vuk Vrhovac” za istraživanja iz dijabetologije, 1982.
 • Federalna nagrada za mlade znanstvenike (do 30 godina), Nagrada „7 sekretara SKOJa“ za znanstveni rad, 1978.
 • Nagrada Zaklade “Drago Perović” za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1973.
 • Sveučilište u Zagrebu, Nagrada rektora za studente 1973.
 • Sveučilište u Zagrebu, Nagrada rektora za studente 1972.

 

Članstva u uredništvu i časopisima i recenziranje za znanstvene časopise i projekte

 • Advances in Genetic Engineering and Biotechnology, Boston, MA, USA member of editorial board since July 2014
 • MD-Medical Data, MOST ART, član uredničkog odbora , Serbia, 2011
 • Journal of Oncology, Hindawi publishing Group, član uredničkog odbora, 2008.
 • Medical Science Monitor, član uredništva od 2002.
 • Balcan Journal of Medical Genetics, član uredništva od 2002.
 • Medicus, PLIVA d.o.o., član uredničkog odbora od 1996.
 • Pathology Oncology Research, Budimpešta, Mađarska, član uredništva, od 1996.
 • Libri Oncologici, Zagreb, Hrvatska, član uredničkog odbora, od 1992.
 • Povremeni recenzent za međunarodne znanstvene časopise (British Journal of Cancer, Cancer Research, European Journal od  Cancer, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Oncogene itd,) od 1989.

Recenzent za međunarodne institucije

 • European Science Foundation
 • ESF-EMBO Symposia Review Panel

 

Organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova

 • 1st International Conference on Signal Transduction

8-11 October 1998, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

 • 2nd International Conference on Signal Transduction

26-31 May 2000, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

 • 3nd International Conference on Signal Transduction

May 2002, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

 • 4nd International Conference on Signal Transduction

May 2004, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

 • 1nd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals

14-19 October, 2001, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

 • 2nd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals

October, 2002, Krems, Austria

 • 3nd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals

November, 2004, Maggie Walley, North Caroline, USA

 • 2nd EMBO Sectoral Meeting on Molecular Medicine

19-22. June, 2003, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

 • 2nd International conference on regenerative orthopaedics and tissue engineering.  20-22, 09. 2012, Opatija, Croatia. (Co-president).

 

Projekti (glavni istraživač)

Međunarodni kompetitivni

 1. Substance Immunologically Cross Reactive with Insulin. Commission of the European Communities. 1989 – 1992. Projekt No. I1-0334-YU/A
 2. Isolation and Characterization of Tumor Produced Substance Immunologically Cross Reactive with Insulin. BRSG Grant Committee, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, Department  of Health, State of New York, 1984-1985.

Međunarodni industrijski

 1. Contract on research and biological impacts of ion exchangers based on alumosilicates. Nano100T Inc., Montreal Quebeck, Canada, 2009.
 2. Effects on different zeolites on osteoporosis. Panaceo International Active Mineral Production GmbH, Villach-Godersdorf, Austria, 2011.
 3. Isolation of polyphenols from the extracts of olive leaves (Olea Europaea L.) and adsoprtion on zeolite (clinoptilolite). Panaceo International Active Mineral Production GmbH, Villach-Godersdorf, Austria, 2011.
 4. Detoxification effect of PMA zelite clinoptilolite. Panaceo International Active Mineral Production GmbH, Villach-Godersdorf, Austria, 2014.
 5. Effect of PMA zeolite on bone metabolism: Experimental and clinical study. Panaceo International Active Mineral Production GmbH, Villach-Godersdorf, Austria

 

Domaći

 1. Izrada komponenata i kompleta za radioimunokemijsko određivanje hormona. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska 1982., Projekt No. V-683/1-82
 2. Razrada tehnologije proizvodnje telećih seruma za rast kultura stanica. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, 1983. Projekt No. V-511/1-83
 3. Diferencijacija i kontrola rasta normalnih i tumorskih stanica. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, 1986-1990. Projekt No. 2.04.01.02.01
 4. Faktori rasta. (koordinator saveznog projekta za poticaj tehnološkog razvoja Jugoslavije). Savezno izvršno vijeće SFR Jugoslavije, 1990. Projekt No. P-354/6
 5. Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignim tumorima. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska 1991-1993. Projekt No.1/08/144
 6. Automatic synthesis of DNA. Institute Open Society Croatia (Soros Foundation), Zagreb, 1993.
 7. Establishment of the Eastern and Central European Human Tumor Bank Network. Institute Open Society Croatia (Soros Foundation), Zagreb, 1994.
 8. Nacionalni program “Istraživanje raka”, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, Projekt No. 9811, 1997-1999.
 9. Molekularno-genetička osnova metastaziranja, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, Projekt No. P-1104, 1997 -1999.
 10. Uspostava modela toksikoloških i antitumorskih istraživanja potencijalnih agensa protiv tumora. Ministarstvo znanosati i tehnologije Republike Hrvatske. Zagreb, Projekt br. 0098499, 2001-2002.
 11. Utjecaj transdukcije gena/proteina na signalne puteve transformiranih stanica. Ministarstvo znanosati i tehnologije Republike Hrvatske. Zagreb, Projekt br. 0098093, 2001-2006.
 12. Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Projekt br. 098-0982464-2393, 2007
 13. Development of drug against Dupuytren contracture. Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, Projekt broj 450-05/06-01/0003.

 

Knjige (autor)

1. Pavelić K., Kako pobijediti rak, Globus, Zagreb, 1989

2. Pavelić K., Kako spriječiti rak, Globus/ Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske/ Hrvatska liga protiv raka, Zagreb, 1996.

3. Pavelić K., Schimpf S., Meyer-Wegener J.: Zeolites: Energy from the Earth’s Primary Rock. VIP Sante, Luxemburg, 2002, English edition;

Pavelić K., Schimpf S., Meyer-Wegener J.: Zeolithe: Die Kraft aus dem Urgestein der Erde. VIP Sante, Luxemburg, 2002, German edition;

Pavelić K., Schimpf S., Meyer-Wegener J.: La Zeolite: La force de la roche prmitive terrestre.. VIP Sante, Luxemburg, 2002, French edition;

Pavelić K., Schimpf S., Meyer-Wegener J.: As Zeolitas: A forca que provem da rocha primitiva da Terra. VIP Sante, Luxemburg, 2002, Portuguese edition;

Pavelić K., Schimpf S., Meyer-Wegener J.: Le Zeoliti: Forza dalla pietra primigenia della terra. VIP Sante, Luxemburg, 2002, Italian edition.

4. Pavelić K.: Čuda moderne medicine. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2004.

Pavelić K.:  Wunder der modernen Medizin. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2004.

 

Urednik

1. Ikić D, Pavelić K, Spaventi R: Onkogeni i faktori rasta, JAZU/Globus, Zagreb, 1989.

2. Pavelić K, Spaventi R: Molekularna onkologija, HAZU/Globus, Zagreb, 1992.

3. Polšek D, Pavelić K: Društveni značaj genske tehnologije, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1999.

4. Kurjak A, Stavljenić-Rukavina A., Pavelić K.: Prenatalna dijagnostika i terapija. Tonimir, Varaždinske Toplice, 2000.

5. Bodiroga N, Pavelić K, Rukavina D, Sanger GC eds.: Personalized medicine, a new medical and social challenge. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2016.

 

Pozvana predavanja na međunarodnim skupovima

1. Pavelić K.: Growth of tumors in diabetic hosts. First International Symposium on Basic Diabetology, 22.-28.01.1984. Porlamar, Venezuela

2. Pavelić K.: Extracellular matrix: A new in vitro system. Roswell Park Memorial Institute, 5.11.1985, Buffalo, New York, USA

3. Pavelić K.: Nerve growth factor (NGF) induced differentiation of human neuroblastoma cells biochemical properties of methionine 5-enkephalin and its receptors. Conference Embryonic  Origins and Control of Neoplasia, 13.-14.10.1986., Dubrovnik

4. Pavelić K., Čabrijan T., Levanat S.:  Autocrine tumor growth regulation by the IGF I and the EGF. Third International Congress on Hormones and Cancer,  9. 1987., Hamburg, Germany

5. Pavelić K.: Induction of tumor cell differentiation in different human cell lines. Institut for Physiological Chemistry, University Clinic Eppendorf, University of Hamburg,11.2.1988., Hamburg, Germany

6. Pavelić K.: A new method for tumor cell cultivation on artificial basement membrane. Department for Molecular Endocrinology, University Clinic Eppendorf, University of Hamburg, 23.8.1988., Hamburg, Germany

7. Pavelić K.: A substance immunologically cross reactive with insulin, University Clinic Eppendorf, University of Hamburg, 24.8.1988., Hamburg, Germany

8. Pavelić K.: Extracellular matrix: A new model for the in vitro cultivation of primary human tumor explants. Mayo Clinic,  11.5.1990., Rochester, Minnesota, USA

9. Pavelić K.:  Immunohistochemical detection of C-MYC oncoprotein in paraffin-embedded tissue. University of Cincinnati, College of  Medicine, 17.8.1990., Cincinnati, Ohio, USA

10. Pavelić K: Molecular mechanism of cell activation. 35. Congresso Nazionale Societa Italiana di Biochemica, 29.09.- 3.10.1990., Bari, Italy

11. Pavelić K.: Oncogene and growth factors in autocrine control of tumor proliferation. Molekularna genetika v medicini22. Memorijalni sastanak profesora Janeza Plečnika 12. – 13.12.1991., Ljubljana, Slovenia

12. Pavelić K.: c-erb B-2/neu oncogene: A potencial prognostic value. University of Cincinnati, College of Medicine, , 28.10.1992. Cincinnati, Ohio, USA

13. Pavelić K.: New aspects in molecular medicine, uvodno predavanje. New Aspects in Molecular Medicine 2, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 5.11.1993., Cincinnati, Ohio, USA

14. Pavelić K.: Multiple genetical changes in malignant insulinoma. Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, 20.3.1995., Bratislava, Slovakia

15. Pavelić K.: Expression of nm23 gene in human tumors. College of Medicine, University of Cincinnati, 30.3.1994., Cincinnati, Ohio, USA

16. Pavelić K.: Multiple genetical alterations in malignant insulinomas. Dnevi medicinske genetike  z mednarodno udeležbo. 19.-20.12. 1995., Ljubljana, Slovenia

17. Pavelić K.: Multiple genetical changes in neuroendocrine tumors. Oncogenes and Tumor-Suppressor Genes. 2.-7.12.1996., Cincinnati, Ohio, USA

18. Pavelić K.: Tumor.suppressor gene NM23-H1 – A potential new tumor marker. 15th International Conference on Tumor Markers “Clinical Cancer Genetics and Biological Therapies”. 14-17. 6. 1998, Lugano Switzerland

19. Pavelić K.: Metastasis repressor gene nm23-H1 – a potential new genetical marker. The International Congress on Malformations and Rare Tumors of the Head and Neck., 24.-27. 11. 1998. Zagreb, Croatia

20. Pavelić K.: Metastasis repressor gene nm23-H1 – a potential new genetical marker. Österreichische Biochemische Gesellschaft, Österreichische Gesellschaft f. Genetik und Gentechnik, Österreichische Gesellschaft f. Klinische Chemie, 29.04.1999., Graz, Austria

21. Pavelić K.: Molecular genetics of malignant insulinomas. International Conference on Disease of Pancreas, Biliary Tract and Duodenum, 07.05.1999., Ljubljana, Slovenia

22. Pavelić K.: Zeolites in Medicine. Gesellschaft fur Biologische Krebsabwehr E.V., Krebserkrankungen im Jahr 2000., 04.03.2000., Chemnitz, Germany

23. Pavelić K.: Breast cancer genetics and biology. Second Central European Oncology Congress. 27.-30.06. 2000. Opatija, Croatia

24. Pavelić K.: Molecular genetics of breast cancer. 2nd Congress of the Slovenian Genetic Society. 13.-17.09. 2000. Bled, Slovenia

25. Pavelić K.: Increased activity of nm23-H1 gene in squamous cell carcinoma of the head and neck is associated with advanced disease and poor prognosis. 31st Memorial Meeting for Professor Janez Plečnik. 7.-8.12. 2000. Ljubljana, Slovenia

26. Pavelić K.: New break-throug in gastrointestinal cancer. Conference on “Current Perspectives on Biomolecular Indicators and Clinical Management of Bladder, Breast, Colorectal and Lung Cancer”.  18.-22. 04. 2001. Erice, Italy

27. Pavelić K.: Biomedical applications of zeolites. 13th International Zeolite Conference. 8.-13.07. 2001. Montpellier, France

28. Pavelić K.: Arguments for human therapeutic cloning. Conference on Stem Cells: for the Freedom of Research in Europe.  European Parlament,  18.-19.09. 2001. Bruxelles, Belgium

29. Pavelić K.: Molecular genetics in oncology. SEE – Conference on Molecular Medicine,  6-8,12. 2001., Skopje, Macedonia

30. Pavelić K.: Globalization and scientific freedom in molecular medicine. 38th Congress of the Transnational Radical Party, 4. – 7. 4. 2002.Geneva, Switzerland

31. Pavelić K.: Adjuvant effect of natural clinoptilolite in anticancer therapy. 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki, 31.5. – 3.6. 2002. Greece

32. Pavelić K.: New developments in molecular oncology. 3rd Central European Oncology Congress. Opatija 19.06-22.6. 2002.

33. Pavelić K.: Could medicine benefit from zeolites: Molecular mechanisms of clinoptilolite activity. 2nd International Conferenc on Mechanisms and Actions of Nutraceuticals. Krems 6.10.-9.10, 2002. Austria

34. Pavelić K.: Involvement of insulin-like growth factor family of genes in human cancer. EMBO Conference Frontiers of Molecular Biology. Oslo 11.10.-14-10. 2002, Norway.

35 Pavelić K.: Molecular genetics of breast cancer. 2nd Meeting of the Molecular Medeicine Network in SE Europe. University Hamburg and DAAD Stability Pact for SE Europe. Skopje, 18. 10. 2002. Macedonia.

36. Pavelić K.: Molecular mechanisms of clinoptilolite action at cellular level. Institute of Mineralogy, University of Salzburg, Salzburg, 23. 10. 2002. Austria.

37. Pavelić Kresimir: International Conference on Bioethics in Central and Eastern Europe. Lithuanian National Commision for UNESCO. Vilnius, 11.-12. 11. 2002.  Lithuania

38. Pavelić K.: The role of insulin-like growth factor family in cancer development and growth. Technical University Dresden, Institute for Zoology, Faculty of Science, Department of Biology, Dresden, 19.11. 2002. Germany.

39. Pavelić K.: Arguments for and against human reproductive and therapeutic cloning. Scientific, ethical, religious dilemmas on the embrio status and its cloning,  Sarajevo, 15.02. 2003.Bosnia and Herzegovina.

40. Pavelić K.: Functional genomics in perinatal medicine. Scientific, ethical, religious dilemmas on the embrio status and its cloning, Sarajevo, 15.02. 2003.Bosnia and Herzegovina.

41. Pavelić K.: Opinion on EMBO Research Awards and about European Research Council. Member of Preparative Working Party for EMBC/EMBO on the Section of Strategic Workin Party EMBC and Life sciences in the European Research Council. The scientist’s opinion. FEBS, EMBO and UNESCO. Paris 18. and 19.02.2003. France.

42. Pavelić K.: Mistakes and wrong ways in biomedical research. 12th Meeting on Medicine and Law. Maribor, 27.- 28.03.2003. Slovenia.

43. Pavelić K.: New aspects in cancer genetics and role of functional genomics in oncology. Health Perspective in 21.St Century. Banja Luka, , 4.-8. 06. 2003., Bosnia and Herzegovina.

44. Pavelić K.: Nanotechnology and molecular medicine. The 3rd European-American School in Forensic Medicine and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine. Zagreb, 1.-5.09.2003, Croatia.

45. Pavelić K.: New methods of functional genomics and cahanges  in the regulations of drug registration. 13th Meeting on Medicine and Law 26.- 27.03.2004.  Maribor, Slovenia.

46. Pavelić K.: New developments in molecular oncology. 4rd Central European Oncology Congress. Opatija 23.06-26.6. 2004.

47. Pavelić K.: Nanoporous materials in molecular medicine: cellular and molecular effects. 3rd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals.  Maggie Valley, Waynesville, N.C. USA, 11.-14. 11. 2004.

48. Pavelić K.: Life Science in the Europe of the Future. Joint Anniversaries EMBO, EMBC, EMBL. Mannheim, Germany, 15. 11. 2004.

49. Pavelic K.: Nanomedicine – Medicine on a small scale.  Plenary lecture. Nanotechnology, Drug Delivery System. Chiang Mai, Thailand, 21. – 22. 02. 2005.

50. Pavcelic K.: Accelerating drug discovery: The role of omics technology.  Plenary lecture. Free Radical School. Chiang Mai, Thailand, 21. – 22. 02. 2005.

51. Pavelic K.: Integrative genomics in cancer research and clinical practice. Human Molecular Genetics – Research and Testing Update. DAAD Stability Pact, University of Hamburg , University of Sarajevo.  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 25.-27. 02. 2005.

52. Pavelić K.: Aggressive and criminal behavior, molecular medicine and new judicial system. “Medicine and Law”. Maribor Slovenia 18. – 19. 3. 2005.

53. Pavelic K.: Strategies for supporting life sciences research in scientifically developing countries in Europe. EMBC/EMBO Workshop on Advancing life sciences research in Europe. Berlin, Germany, 18. 04. 2005.

54. Pavelić K.: Functional genomics and drug discovery. International Symposium on Genomics and  Proteomics in Experimental and Clinical Oncology. Novi Sad. Serbia and Monte Negro , 30.09.2005.

55. Pavelić K.: Omics revolution in medicine: The second generation will benefit from breakthrough in science.  13th Congress of European Union for School and University Health and MedicineDubrovnik, Croatia,  12.-15.10. 2005.

56. Pavelić K.: Cancer Research meets functional genomics – what has been accomplished so far? Molecular Diagnostic in Medicine. Ljubljana, Slovenia  30.11. – 2. 12. 2005.

57. Pavelić K.: Integrative genomics in medicine. Molecular Biology in Medicine. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 22. 12. 2005.

58. Pavelić K.: Problems and ethical dilemmas in genetical research and diagnostic. “Medicine and Law”. Maribor Slovenia 24.-25. 3. 2006.

59. Pavelić K.: Molecular profiling of tumors: from benchside to bedside. 1st meeting of the South Eastern European Molecular Biology and Genetics Network.  Macedonian Academy of Sciences and Arts. Skopje, Macedonia, 11.-12.04.2006.

60. Pavelić K.: Integrative genomics in research and treatment of breast cancer. 14th world congress on breast cancer. Zagreb, Croatia, 18.-21.05. 2006.

61. Pavelić K.: Molecular profiling of tumors. International Conference From Solid State to Biophysics III. Cavtat, Croatia, 24.06.-1.07.2006.

62. Pavelić K.: FHIT gene in thyroid gland lesions. 4th International Conference Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland, Salivary Glands and Parapharyngeal Space Tumors. Zagreb, Croatia 10.11.2006

63. Pavelic K.: Recent highlights in molecular medicine. Joanneum Research Meeting. Graz, Austria 28.02.2007.

64. Pavelic K.: Pavelić K.: Stem cells in therapy. 16th “Medicine and Law”. Maribor Slovenia 23. – 24. 3. 2007.

65. Pavelić K.: Casting Lights on Molecular Events Underlying Tumor Invasion and Metastasis: What can be Seen from the “Omics” point of View? 7th Slovenian Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation. Maribor, Slovenia,  26.-29. 09. 2007

66. Pavelić K.: Omics approach in cancer diagnosis and therapy. Systhers Inremos Project: Recent developments in tumor diagnosis and therapy. Piran, Slovenia,  2. – 3. 11. 2007.

67. Pavelić K.: The role of integrative genomics/proteomics in the detection and treatment of metastatic breast cancer. 5th Conference on Experimental and Translational Oncology. Kranjska Gora, Slovenia, 26.-30. 03. 2008.

68. Pavelic K.: Stem cell research: Status, prospects and prerequisites. “Medicine and Law”. Maribor Slovenia 28.-29. 3. 2008.

69. Pavelić K. and Varela-Nieto I.: Stem cells and tissue engineering. European Medical Research Council Forward Look.  EMRC 52nd Plenary meeting.  The Royal College of Physicians. London, UK, 22-23. 04.2008.

70. Pavelic K.: Improved navigation and precise drug delivery (contributed talk). HotNanoTopics. Nanostructured bio-interfaces. Portorož, Slovenia, 26.-30.05, 2008.

71. Pavelić K.: Casting light on molecular events underlying metastasis of cancer: what can be seen from the –omics point of view. 38th Annual meeting of European Environmental Mutagen Society (EEMS) Cavtat, Croatia, 21.-25.09.2008.

72. Pavelić K.: Presentation of the ESF-EMRC Science Policy Briefing on stem cell research. European Science Foundation, European Medical Research Council. Paris, France, 13. 10. 2008.

73. Pavelić K.: Forward Look: Toward the preventive (presimptomatic) medicine in the light of high-throughput (-0mics) techniques. European Medical Research Councils (EMRC) 55th Plenary Meeting of the Standing Committee. Copenhagen, Denmark, 13-14. 10. 2009.

74. Pavelić K.: Croatian position on developing scientific strategy: from the perspective of small country.  UNESCO General Conference 35th session. Major Program II – Natural Sciences. Paris, 15-16. 10. 2009.

75. Pavelic K:  -Omics in Personalized Medicine. Invited introductory lecture. ESF Forward Look – Scoping Workshop on “Personalized Medicine for the European Patients” Brussels 1.07.2010.

76. Pavelić K.: Clinoptilolite: Cellular and molecular effects on tumor cells. Zeolite 2010. 8th International conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites. Sofia, Bulgaria 10-18. 07. 2010.

77. Pavelić K.: Forward Look: High throughput in personalized medicine for European citizens. Strasbourg. 57. Plenary Meeting of the European Medical Research Council, European Science Foundation. European Parliament. Strasbourg 13-14. 10. 2010.

78.  Pavelić K.: Personalized medicine and high-throughput approach: toward new medical practice. Medicine and Law, Maribor, Slovenia, 25.-26.03. 2011.

79. Pavelić K: Forwaed Look: Personalized Medicine for the European Citizen. European Medical Research Council 40th Anniversary. Strasbourg, France, 29.09.2011.

80. Pavelic K: Clinoptilolite: cellular and molecular effects relevant for
human treatment. Ospedale di Campi Salentina “San Pio de
Pietreleina. Lecce, Italija, 18.05.2012.

81. Pavelic K: Forward look on biotechnology. Information sources in
biotechnology. European Commission project SLING (Serving life-science
information for the next generation. 7.th Framework programme. Rijeka, 21.
06. 2012.

82. Pavelić K: Human Stem Cell Research and Regenerative Medicine –
A European Perspective on Scientific, Ethical and Legal Issues. 2nd
International conference on regenerative orthopaedics and tissue
engineering.  Opatija, Croatia 20-22, 09. 2012,

83. Pavelić K: The ex-post evaluation of the impact of research projects
and funding programmes. Workshop, European Research Council „The
ex-post evaluation of the impacts of reserch projects and funding
programmes”, Brussels, Belgium , 29-30.11. 2012,

84. Pavelić K.: Programed and induced cell death: nanomedicine as an
argument against euthanasia. Medicine and Law, Maribor, Slovenia,
22.-23.03. 2013.

85 Pavelić K: Presentation of the European Science Foundation (ESF) Early
diagnosis of cancer in primary health care. Future role of high-throughput
technologies. ESF Exploratory Workshop, Orenas Slott, Gumslow, Sweden,
6-8. 05. 2013.

86. Pavelić K.: Metastasis: a parallel disease. T2C Cancer Workshop: From
Prevention to Novel Treatment approaches. Izola, Slovenia, 6.09. 2013.

87. Pavelić K: Cancer stem cells in invasion and metastasis.  Matične
celice in tkivni inženiring v sodobni kirurgiji. Maribor, Slovenia, 25.10.
2013.

88. Pavelić K: Biological action of clinoptilolite. Wie ein Naturmineral
vor Nahrungsmittel- und Umwelt-Giften schutzt. Pharmaceutical Meeting,
Wienna, Austria, 12.03.2014.

89. Pavelić K: Medical application of clinoptilolite. Applicazioni della
zeolite in gastroenterologia e oncologia. Medical Meeting  Gli Dei,
Pozzuoli,  Italy, 29.04. – 1.05.2014.

90. Pavelić K: Medical application of clinoptilolite in oncology: cellular
and molecular mechanisms. Hospital Cardarelli, Oncology Department,
Napoli, Napoli, Italy, 30.04.2014.

91. Pavelić K: Toxicology of modified clinoptilolite and possible  effect
on polyneuropatic pain developed after chemotherapy of colon tumor.
Novara, Italy, 17.07. 2014.

92. Pavelić K.: Is there a connection between  personalized and
integrative medicine. Medicine and Law, Maribor, Slovenia, 20.-21.03.
2015.

93. Pavelić K: Natural zeolite clinoptilolite: Fundamentals/R&D/ latest
studies. Symposium on medicinal application of zeolites. Portshach,
Worther See, Austria. 18. -19.04. 2015.

94. Pavelić K: Do we understand personalized medicine paradigm? MicroBiota
Incognita.. Krk, Croatia, 26-28.09. 2016.

95. Pavelić K: Natural zeolite clinoptilolite: Fundamentals/R&D/ latest
studies. III International Congress of Quantistic Psychomedicine. Milano,
Italija. 19.-20.11. 2016.

96. Pavelić K.: Relationship between patient and doctor and personalized
medicine. Medicine and Law, Maribor, Slovenia, 18.-19.03. 2016.

97. Pavelić K.: Safety Measures at Universities & Risks of Genetically
Modified Organisms. Medicine and Law, Maribor, Slovenia, 23.-24.03. 2017.

98. Pavelić K: Peronalized medicine for European citizens. Key note
lecture. Symposium Personalized medicine and molecular diagnostics. Human
Technology  Styria GmbH, Graz, Austria, 15.10. 2017.

99. Pavelić K: Problems in contemporary Western medicine and need for new
medicine. Medicine, law and society: Contemporary challenges and dilemmas,
Maribor, Slovenia, 23.-24.03. 2018.

 

Uvodna predavanja na domaćim skupovima i skupovima s međunarodnim učešćem

1. Pavelić K.: Inzulinu slični faktori rasta u bolesnica s tumorom grla i tijela maternice. Simpozij Novija dostignuća u ginekologiji i porodništvu, Klinički bolnički centar,  7. do 9. 5. 1981., Zagreb

2. Pavelić K.: Hormonska kontrola raka i njegovih metastaza. Osmi somborski medicinski dani. 5. 4. 1983., Sombor, Yugoslavia

3. Pavelić K.: Nove spoznaje o bolesti raka. Simpozij Znanost nema domovine ali je znanstvenik ima, povodom 200 obljetnice smrti R.J. Boškovića, 11. – 12. 2. 1987., Zagreb

4. Pavelić K.: Ektopična produkcija hormona. Simpozij Hormoni i rak, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2. – 3. 4. 1987., Zagreb

5. Pavelić K.: Onkogeni i faktori rasta u tumorskoj bolesti. Onkogeni i faktori rasta tumora, Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka, 4. 6.1988. Novi Sad, Yugoslavia

6. Pavelić K., Pravdić V., Pisk K., Šlaus I.: Uključivanje naših stručnjaka iz inozemstva u naš  naučnotehnološki program. Simpozij Uloga nauke u razvoju SFRJ. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 12.1. 1989., Novi Sad, Yugoslavia

7. Pavelić K.: Uloga činitelja rasta u razvoju tumora, Simpozij Onkogeni i faktori rasta, JAZU, 24.04.1989., Zagreb

8. Pavelić K.: Uloga retrovirusa u nastanku tumora. Simpozij kancerološke sekcije lekara Vojvodine, 29.9.1989. Novi Sad, Yugoslavia

9. Pavelić K.: Budući pravci bioloških istraživanja (Hoće li Sveučilište u Zagrebu biti promatrač ili sudionik?). Simpozij Sveučilište u razvoju znanosti od 1669. do danas, u okviru obilježavanja 320 godina djelovanja Sveučilišta u Zagrebu, 20.- 21.10.1989., Zagreb

10. Pavelić K.: Metode rekombinantne DNA u onkologiji. Simpozij Genetsko inženjerstvo u onkologiji, 29.01.1991., Zagreb

11. Pavelić K.: Onkogeni i faktori rasta. VIII kongres kancerologa Jugoslavije 9.-11.05.1991., Zagreb

12. Pavelić K.: Comparison of p53 status between premalignant lesions and subsequent cancer from the same patients. XVIII Sergei Saltykow Memorial Meeting and Meeting on the Croatian Society of Pathology and Forensic Medicine. 4. 11. 1994., Zagreb

13. Pavelić K.: Tehnologija rekombinantne DNA: primjena i proizvodnja cjepiva. Vakcinologija danas i sutra. 1.12.1994., Zagreb

14. Pavelić K.: Molecular pathology of endocrine tumors of pancreas. Uvodno predavanje. The Sixth Ljudevit Jurak International Symposium of Comparative Pathology. 09-10.06.1995. Zagreb

15.Pavelić K.: Molekulsko-genetički mehanizmi onkogeneze. Prvi hrvatski kongres hematologa i transfuziologa. 7.-9.11. 1995., Zagreb

16. Pavelić K.: Molekularna medicina i njena uloga u ginekologiji i porodništvu. Dani Klinike “Sveti Duh”. 8-9.12.1995., Zagreb

17. Pavelić K.: Novija dostignuća u području stanične biologije. Simpozij Što je globalno a što novo u području ljudske reprodukcije, Hrvatska udruga Rimskog kluba, 03.02.1996., Zagreb.

18. Pavelić K.: Razvoj raka u starijoj dobi. Gerontološka tribina Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba. 21.5.1996., Zagreb

19. Pavelić K.: Obiteljski i genetski čimbenici rizika raka dojke. Znanstveni sastanak Žene s visokim rizikom za rak dojke i mogućnosti prevencije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 9.10.1996., Zagreb

20. Pavelić K.: Molecular genetics of neuroendocrine tumours – paradigm or accident? Svečani sastanak hrvatskih biokemičara. 18.- 19.10.1996., Zagreb

21. Pavelić K.: Genetička osnova raka jajnika. Znanstveni simpozij Prevencija i dijagnostika tumora ženskog spolnog sustava, 6. – 7. 11.1996., Zagreb

22. Pavelić K.: Molekulsko-genetička osnova tumora pluća. XXXIII savjetovanje hrvatskih pulmologa, 8. i 9.11.1996., Zagreb

23. Pavelić K.: Kancerogeneza – genetički pogled: ima li mjesta optimizmu. Zdravlje i bolest u republici Hrvatskoj u prvim desetljećima 21. stoljeća. Hrvatska akademija medicinskih znanosti. 29. – 30. 11.1996., Zagreb

24. Pavelić K.: Etički izazovi molekularne medicine. Dani Frane Petriša. Izazovi bioetike, Platon-platonizam.30. 8. – 4. 9. 1998. Cres

25. Pavelić K.: Insulin-like growth factor family in malignant tumors. Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara. Bizovačke Toplice 17.-20-9. 1998.

26. Pavelić K.: Tumor-suppressor gene nm23-H1: a possible new tumor marker. Medical Summer School Dubrovnik. Molecular Medicine – Signal Transduction. In close connection with 1. International Conference on Signal Transduction, Cavtat-Dubrovnik 9.-15.10. 1998.

27. Pavelić K.:Genetika raka dojke. Osmi znanstveni sastanak bolesti dojke. HAZU, Zagreb, 15.10.1998.

28. Pavelić K.: Putative tumor-suppressor gene nm23-H1 – a potential new genetical marker. The second Croatian Congress in Human Genetics, with international participation. Zagreb, 21-24.10. 1998.

29. Pavelić K.: Bioetički izvori u genetici i molekularnoj medicini. Bioetika u teoriji i praksi. Zagreb, 3.12.1998.

30. Pavelić K.: Molekularno-genetički aspekti nastanka zloćudnog tumora. Pedijatrija danas 1998. Dijete kao onkološki bolesnik. Zagreb, 11.12. 1998.

31. Pavelić K.: Multiple genetical aberations in malignant insulinomas. Drugi hrvatski endokrinološki kongres. Šibenik, 03.-06.06.1999.

32. Pavelić K.:Genetski čimbenici I infektivni agensi u etiologiji zloćudnih tumora. Maligni tumori i štetnosti u okolišu u nas. Zagreb, 15.11.1999.

33. Pavelić K.: Ima li znanost rješenje za rak dojke. Deseti znanstveni sastanak bolesti dojke. Zagreb, 12.10.2000.

34. Pavelić K.: Molecular mechanisms of virus-induced human cancers. 2.nd Croatian Congress of Microbiology with International Participation.  Brijuni, 3.-6.10. 2000.

35. Pavelić K.: Novi aspekti genetike raka. III hrvatski kongres školske I sveučilišne medicine. Zagreb 5.-7.04. 2001.

36. Pavelić K.: Medicine 2010. Images of Croatia from 2010. Second International Workshop of Foundation 2020. Opatija 31.05.-3.06. 2001.

37. Pavelić K.: Novi tehnološki iskoraci biomedicine. 8. međunarodni  znanstveni skup Društvo i tehnologija 2001. Opatija, 28.-30.06. 2001.

38. Pavelić K.: Molekularna medicina u svijetu i u nas. Novi proboji u hrvatskoj medicini. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. Zagreb, 10.03.2001.

39. Pavelić K.: Medicine in the new millennium – should we redefine ethical principles. The Days of Frane Petrić – Bioethics and Science in the New Epoch. Mali Lošinj, 27.-29.09.2001.

40. Pavelić K.: Novije spoznaje o tumorima.  Poduke o tumorima i ovisnostima. Zagrebačka liga protiv raka, Zagreb 5.-6-10.2001.

41. Pavelić K.: Uloga gena FHIT u raku pluća. Simpozij “Rak pluća – novosti”. Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, 6.10. 2001.

42. Pavelić K.: FHIT gene in head and neck cancer. International Symposium Tumors of the Head and Neck. Laryngeal and Hypopharyngeal Cancer. Zagreb, 16-17-11.2001.

43. Pavelić K.: Molecular Genetics of cancer. Oncology Update,  Medical winter school. DAAD Stability Pact.  Zagreb, 30.11.-1.12. 2001.

44. Pavelić  K.: Skin Cancer in Postgenomic Era. 2nd Congress of Croatian Dermatovenerologists. Opatija 16.-19. 05. 2002.

45. Pavelić K.: Recent advances in molecular genetics of breast cancer. Ljudevit Jurak International Symposium  on Comparative Pathology. Zagreb 7.06-8-06.2002.

46. Pavelić K.: New advances in molecular genetics of brain tumors. 3. Kongres hrvatskog neurokirurškog društva.  Zagreb, 6.6. – 8.6. 2002.

47. Pavelić K.:Fragile chromosomes in cancer: causes and consequences. 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences. Opatija, 9.6.-13.6. 2002.

48. Pavelić K.: Molecular biology of thyroid gland cancer. International course on thyroid surgery. Zagreb, 6.9.- 8.9.2002.

49. Pavelić K.: Latest achievenemts in the moleculasr oncology. 5th International Conference on health Insurance in Transition: Biotechnology and Public Health – Expectations, Gains and Costs. Zagreb, 26.-28.09.2002.

50. Pavelić K.: Temeljni aspekti istraživanja onkogena HER2/neu. 12. Znanstveni sastanak bolesti dojke. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.  Zagreb, 3.10.2002.

51. Pavelić K.: Primjena nanoznanosti u medicini.  Nanoznanosti i tehnologije. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 17.12.2002.

52. Pavelić K.: Molekularne osnove raka jajnika. Dijagnostika, liječenje i prognoza zloćudnih tumora jajnika. Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije. Medicinski fakultet u Zagrebu. Zagreb 4.-5.04.2003.

53. Pavelić K.: Primjena metoda funkcionalne genomike u endokrinologiji. Treći hrvatski endokrinološki kongres. Plitvička jezera, 1.-4. 6.2003.

54. Pavelić K.: Recent advances in molecular genetics of breast cancer. Second International Congress of Croatian Senologic Society. Cavtat, 3.-8. 6. 2003.

55. Pavelić K.: Hereditary breast and ovarian cancer. Biologfical and clinical implications. Second International Congress of Croatian Senologic Society. Cavtat, 3.-8. 6. 2003.

56. Pavelić K.: Roles of functional genomics in oncology. 4th Croatian Congress of Medical Biochemists. Zadar, 24.-28.09.2003.

57. Pavelić K: Metode funkcionalne genomike u patologiji. Uvodno predavanje. 21. Memorijalni sastanak prof. Sergeja Saltykowa.  Zagreb, 10.10. 2003.

58. Pavelić K.: Što dermatovenerologija može očekivati od funkcionalne genomike? Stručni sastanak Hrvatskog dermatovenerološkog društva. Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb, 23.10.2003.

59. Pavelić K.: Gene therapy aimed to protect haematopoietic cells from cytotoxic drugs. 3. Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija 23.-26.10.2003.

60. Pavelić K.: Molekulske karakteristike raka dojke – vrijednost u kliničkoj praksi. Patohistološki čimbenici rizika u novotvorinama (endokrine neoplazme, dojka, štitna i doštitne žlijezde, urogenitalni sustav). Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 6.-7.11.2003.

61. Pavelić K.: Novi iskoraci molekularne genetike u prenatalnoj dijagnostici i terapiji: uloga funkcionalne genomike. XX Perinatalni dani. Zagreb 11.-14.11. 2003.

62. Pavelic  K.: Molekularna onkologija: od gena do pacijenta. 2. Kongres Hrvatskog društva za radioterapiju i onkologiju HLZ. Prvi kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ. Prvi tečaj farmaceutskih onkologa. Prvi tečaj onkološko-hematološke sekcije medicinskih sestara. Opatija 27.-30. 11. 2003.

63. Pavelić K.: Molecular biology of metastases. International Course:  Multidisciplinarry Approach on Neck Metastases and Thyroid Gland.   Zagreb, 4.-6.12.2003.

64. Pavelić K.: Molecular genetic events in laryngeal carcinoma. 2nd International Symposium “Tumors of the head and neck. Functional and recontructive laryngeal surgery. Zagreb, 14.-15.05. 2004.

65. Pavelić K.: Molecular targeted anticancer therapy directed to insulin-like growth factors. Fourth Croatian Congress of Pharmacology with International Participation. Split, 15.-18.09. 2004.

66. Pavelić K.:Funkcionalna genomika i audiologija. 50. Godišnjica Audiološkog centra Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1. 10. 2004.

67. Pavelić K.: Molecular profiling of tumors: from basic research to better diagnosis and treatment. Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation. Bjelolasica, 3.09.-2.10., 2004.

68. Pavelić K.: Formiranje nacionalne mreže institucija za funkcionalnu (integrativnu) genomiku. 1. Kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva. Zagreb i Vukovar, 15.-19. 11., 2004.

69. Pavelić K.: Molecular genetic alterations in thyroid gland lesions. 3rd International course on Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland and Oral Cavity Carcinoma. Zagreb, 1.- 3.09.2005.

70. Pavelić K.: Toward future medicine. Plenary lecture. 14th days of Frane Petrić. Theory of relativity and phylosophy. In celebration of the 100th anniversary of Einstein’s special theory of relativity. Cres, 26-28 09. 2005.

71. Pavelić K.  : Molecular mechanisms of breast carcinoma metastates. 17 th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb 2-3.06.2006

72. Pavelić K.  : Uloga inergrativne genomike u otkrivanju i liječenju raka dojke . Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice. Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 6. i  7. 10. 2006

73. Pavelić K.: Funkcionalna genomika i proteomika u onkologiji . Drugi kongres hrvatskog društva za internističku onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek, 29.03- 1.04.2007.

74. Global analysis of proteomas in the diagnostics and treatment of endocrine system diseases and diabetes mellitus. 4. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Rovinj, Crveni otok, 2-6.05.2007

75. Pavelić K. :OMICS-pristup u onkologiji . Prvi opipljivi rezultati. IV kongres humane genetike. Malinska, 18-20.10.2007.

76. Pavelić K : Molecular genetics of thyroid cancer. Prvi kongres Hrvatskog društva za štitnjaču s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 26-28.10.2007.

77. Pavelić K.:Nanotehnologija – tehnologija budućnosti i njena primjena u medicini . I simpozij hrvatskih specijalizanata. Biograd, 26-28.10.2007.

78. Pavelić K. :Overiew of life sciences in Croatia. Workshoop Croatian-Japanese scientifics collaboration. The National Foundation for Science, Higher Education and Tehnological Development of Croatia. Zagreb, 11.02.2008

79. Pavelić K. :Transkriptomika I proteomika : novi concept u otkrivanju bolesti. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Slavonski Brod, 29. 02-1.03.2008

80. Pavelić K.: Strategija razvoja biomedicine u Europi. Plenarno predavanje . Inovacijsko društvo i tehnologijski razvoj. Hrvatsko društvo za sustave i  Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 24.04.2008.

81. Pavelić K.:IGF-family in lung cancer. Workshop Lung cancer in Croatia. Zagreb, 19-20. 06. 2008.

82.  Pavelić K.: Towards presimptomatic diagnosis of thyroid lesions: The role of high-throughput methods. 5th International conference multidisciplinary approach on thyroid and parathyroid glands. Zagreb, 11.- 13.09. 2008.

83. Pavelić K.: Primjena novih tehnologija u presimptomatskoj dijagnostici. 2. Simpozij hrvatskih specijalizanata. Hrvatska medicinska budućnost . Biograd 12. -12. 09. 2008.

84.  Pavelić K.: The role of insulin growth factor family in tumor development and therapy: from bench-side to bede-side. 2nd annual meetingof Croatian society for medical oncology of the Croatian medical association. Rovinj, 9.-12.10. 2008.

85. Pavelić K.: Okolišni čimbenici kao uzročnici raka. 5. Međunarodni sajam novih tehnologija, Rijeka 8-10. 04.2009.

86. Pavelić K.: Molecular events in metastatic progression: unveiled or “still under construction”? 3. Godišnji sastanak društva za internističku onkologiju HLZ-a. Opatija 6-8. 11. 2009.

87. Pavelić K.: Medicina pred novim izazovima: na pragu predsimptomatske dijagnostike. Svečana akademija povodom 50. Obljetnice Zavoda za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma, Klinike za unutarnje bolesti, Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”. Zagreb, 4. 12. 2009.

88. Pavelić K.: Nacionalno vijeće za znanost: rezultati, problem i izazovi. Društvo sveučilišnih nastavnika I drugih znanstvenika. Zagreb, 10. 12. 2009.

89. Pavelić K. :Multifaktorijske bolesti, poligensko nasljeđivanje. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje, Slavonski Brod, 28. 02. 2010.

90.Pavelić K: Suvremene metode molekularne biologije i nanotehnologije u liječenju tumora – gensko i ciljano liječenje. Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 23. 11. 2010.

91.Pavelić K: Matične stanice i regenerativna medicina te mogućnosti primjene. 4. Skup hrvatskih specijalizanata. Biograd, 05.2010.

92. Pavelić K: Forward look om personalized medicine for the European citizens: Socioeconomical and medical aspects of new megaproject. Projects and project management. Plenary lecture. Zagreb 26-26. 02. 2011.

93. Pavelić K :Novi koncept personalizirane medicine. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje, Slavonski Brod, 12. 03. 2011.

94.Pavelić K: Novi pogled na metastaziranje tumora. 5. Skup hrvatskih specijalizanata. Biograd, 20.-21. 05.2011.

95. Pavelić K: New approach in macular degeneration research: high-throughput technology. 4th International congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation. Influence of non ionizing radiation on eyes and skin. Rab 26.-28.05.2011.

96.Pavelić K: Social and humanistic consequences of implementation of new high-throughput technologies in life sciences. Society and Technology 2011. Lovran 28.06.-30.06.2011.

97. Pavelić K.: Personalized oncology. 4. Simpozij i godišnji sastanak društva za internističku onkologiju HLZ-a. Poreč,  13.10 – 16-10. 2011.

98. Pavelić K: High-throughput personalized medicine to bring forwaed head and neck oncology. International Congress on Head and Neck Tumors. 1sr Congress of Croatian Head and Neck Society. Zagreb 20.10 – 22. 10. 2011.

99. Pavelić K:  How to predict cancer. 2nd Croatian symposium on predictive medicine with international participation.  The role of laboratory medicine in predictive medicine: oncological diseases. Zagreb 4. 11. 2011.

100. Pavelić K: Novo poimanje koncepta metastaziranja: paralelna bolest, komplikacija primarnog tumora ili oboje. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje, Slavonski Brod, 2.3 – 4. 3. 2012.

101. Pavelić K: Novi koncept personalizirane medicine. 6. Skup hrvatskih specijalizanata. Biograd, 2.-3. 06.2012.

102. Pavelić K: Može li nanotehnologija pomoći u onkologiji? 5. Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZa s međunarodnim učešćem.  Zagreb, 23.11.2012.

103. Pavelić K: Emerging bio-technologies as platforms for innovations in medicine and well-being. BioMech – non pharmaceutical innovations in medicine and wellbeing. Network Enterprize Europe, Science and Technology Park, Rijeka, Croatia 7.10.2012.

104. Pavelić K: Nanotehnologija u isporuci lijekova protiv metastatskog tumora. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje, Slavonski Brod, 8.3 – 4. 3. 2013.

105. Pavelić K: Nanotehnologija u isporuci lijekova protiv metastatskog tumora. 7. Skup hrvatskih mladih liječnika I specijalizanata. Biograd, 25.-26.10.2013.

106. Pavelić K: Nanotehnologija u isporuci lijekova protiv metastatskog tumora. 6. Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZa s međunarodnim učešćem.  Zagreb, 7-10.11.2013.

107. Pavelić K: Noviji pogled na personaliziranu medicine u pedijatriji. Pozvano predavanje, Sekundarna prevencija u pedijatriji, Slavonski Brod, 21.3 – 23. 3. 2014.

108. Pavelić K, Kraljević Pavelić S, Vojniković B: A model for assesment of UV-induced damage of the retina for improved understanding of the age-related macular degeneration. Pozvano predavanje, Influence of non-ionizing radiation on eyes&skin. Macular degeneration and skin cancer. 6. International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation. Opatija 26-27 04. 2014.

109. Pavelić K: Razumijemo li upravljanje akademiskim centrima ili da li je etično podržavati loše lidere. Pozvano plenarno predavanje. 16. Riječki dani (bio)etike Etika u znanstvenom istraživanju. Rijeka 9.05. 2014.

110. Pavelić K: Nove paradigme o metastazama. 7. Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZa s međunarodnim učešćem.  Zagreb, 14. i .15. 2014.

111. K. Pavelić: Budućnost biotehnologije u kontekstu svijeta kakvog želimo. Simpozij povodom knjige E. Baccarinija “In a better world? Public reason and biotechnology. Rijeka, 6. 02. 2015.

112. Pavelić K, Suvremene biotehnologije u personaliziranoj medicini: zaostajemo li za svijetom? XI simpozij “Razvoj kliničke medicine i sveučilista u ozračju novih tehnologija” Rijeka 19.11.2015.

113. K. Pavelić Personalizirana i integrativna onkologija, uvodno predavanje. 3. Kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a  Zagreb, 20-21. 11. 2015.

114. K. Pavelić: Zapreke „novoj medicini“. Znanstveni simpozij: Izazovi reforme zdravstvenog sustava.  Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje. Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Opatija 13.06. 2016.

115. Pavelić K: Targeting tumor metastasis: current knowledge and emerging therapeutic concepts. Plenarno predavanje na otvorenju skupa. 8th Symposium and annual meeting of Croatian society for medical oncology of Croatian Medical Association with international participation. Trakošćan 21.-23. 11. 2016.

116. Pavelić K: Towards new medicine: scientific and religious challenges. Science and Religion – 2000 years of cooperation and controversies. 24th International symposium. Zagreb 27-29 04. 2017.

117. Pavelić K: The reasons for personalized medicine. Public-private partnership and personalized medicine. Rijeka,  pozvano predavanje, 2. 06. 2017.

118. Pavelić K: Metastaze tumora: mogući pristupi liječenju. 8. Skup mladih liječnika. Biograd, pozvano predavanje, 3.- 4. 06.2017.

 

Vođenje diplomskih, magistarskih i doktorskih radova

Diplomski radovi

1. Suzana Marušić: Promjene razine nekih anaboličkih hormona u štakora imuniziranih eritrocitima ovce. Medicinski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, 1983.

2. Neda Despot:  Neka svojstva  kolagenaze izdvojene iz tumora.  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.

3. Lidija Herceg: Zastupljenost činitelja rasta u karcinomima bronha čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.

4. Vedrana Montanac-erbB-2 onkoprotein u karcinomima završnog crijeva i dojke. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

5. Željka Banjac: Uloga epidermalnog faktora rasta i njegova receptora u rastu karcinoma bronha. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

6. Jasna Lovrenčević: Učinak  derivata enkefalina na proliferaciju stanica karcinoma  gušterače i ispoljavanje onkoproteina c-erbB-2. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

7. Martina Nikšić: Lančana reakcija polimeraze: odabir metode izolacije DNA iz parafinskih rezova tumora mozga. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

8. Vanja Karamatić: Učinak derivata enkefalina na onkosupresorski protein p53 u stanicama karcinoma in vitro. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

9. Maja Herak: Umnožavanje gena bcl-2 i njegova primjena u testu hibridizacije in situ. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

10.Danijela Štorga: Onkoprotein c-fms u primarnim tumorima i metastazama u koštanoj srži. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

11. Maria Antonia Mustapić: Usporedba metoda za imunohistokemijsko dokazivanje onkoproteina jezgre u tkivima uklopljenim u parafin. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

12  Vanja Bulat: Umnažanje i pročišćavanje cDNA sonde za gen TGF b1 i njezina primjena u hibridizaciji in situ. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

13. Mirjana Mariana Kardum: Izolacija DNA iz tkiva mozga fiksiranog u različitim fiksativima. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

14. Andrea Zanchi: Učinak derivata enkefalina na proliferaciju stanica karcinoma gušterače i ispoljavanje onkoproteina c-myc. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

15.Ivana Rako: Različite metode izolacije genomske DNA iz eukariotskih stanica s primjenom u hibridizaciji. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.

16. Božidar Jerković: Internet i njegovi servisi kao izvor informacija u molekularnoj biologiji. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.

17. Gordana Bubanović: Hibridizacijska analiza DNA Streptomyces rimosus i Tenebrio molitor “heat shock proteinom 70”. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

18. Karmen Tičić: Umnažanje i pročišćavanje sonde za gen bcl-2. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,1996.

19. Jasna Štanfel: Automatizirana sinteza oligonukleotida i njihova primjena u lančanoj reakciji polimeraze. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,1996.

20. Mario Štefanović: Gubitak heterozigotnosti ponavljajuće regije gena nm23-H1 u adenomima prostate. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,1996.

21. Branka Milošević: Ekspresija proteina nm23-H1 u adenokarcinomima debelog crijeva. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,1996

22. Jelena Valenko: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.

23. Lada Velagić: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.

24.  Koraljka Husnjak: Primjena lančane rekacije polimerazom u pretraživanju i određivanju tipa papilomavirusa čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

25. Branka Gršković: Aktivacija onkogena i gena skupine inzulinskih čimbenika rasta (IGF) u agresivnom hemangiopericitomu čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

26. Ivana Furčić: Prisutnost papilomavirusa čovjeka  u karcinomu bubrega. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

27. Neva Grgičević-Mihalić: Molekularne dijagnostika sindroma fragilnog X neradioaktivnom hibridizacijom po Southernu. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

28. Jelena Vlašić: Razvoj metode lančane reakcije polimeraze (PCR) za molekularno otkrivanje Huntingtonove bolesti. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.

29. Inga Urlić: Razvoj metode lančane reakcije polimeraze (PCR) za brzo otkrivanje sindroma fragilnog X u mentalno retardiranih osoba. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.

30. Tanja Saulig: Molekularno-genetičko prepoznavanje Duchenne-Beckerove mišićne distrofije. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.

31. Babić Ana: Identifikacija papilomavirusa u dugogodišnje pohranjenim kondilomima metodom lančane reakcije polimerazom. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.

32. Lana Vuk Sappe:  Molekularno-genetičke promjene u zloćudnim tumorima glave i vrata. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.

 

Magistarski radovi

1. Mirjana Maletić: Aktivnost enzima alkalne fosfataze u slezeni i jetrima dijabetičnih miševa s presađenom leukemijom. Postdiplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1982.

2. Ljiljana Petrušić: In vivo i in vitro učinak progesterona na rast nekih malignih tumora ljudi i miševa. Postdiplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1983.

3. Emil Štajduhar: Rast melanoma B-16 u miševa s dijabetes melitusom. Postdiplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1983.

4. Željko Županović: Mehanizam učinaka sericistatina A, inhibitora proteinaza, izdvojenog iz leukocita, na rast mijeloične leukemije i melanoma B-16 u miševa. Postdiplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1983.

5. Suzana Marušić: Razvoj palete monoklonskih antitijela koja se vežu za antigene površine mononuklearnih leukocita. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.

6. Catherine L. Sullivan: Evaluation of cell surface modulators as inhibitors of tumor cell attachment. University of Buffalo, New York, 1985.

7. Božo Krušlin: Čimbenici rasta u malignim tumorima ljudi. Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 1987.

8. Hidajet Pačarizi: Čimbenici rasta u melanomu čovjeka. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1987.

9. Radan Spaventi: Insulin i insulinu slični čimbenici rasta u embrionalnom razvoju miša. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

10. Simeon Grazio: Imunohistokemijska detekcija onkoproteina c-MYC u tkivima tumora dojke. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

11. Sanja Kapitanović: Imunohistokemijska lokalozacija onkoproteina u tumorima završnog dijela crijeva. Medicinski fakultet Svaučilišta u Zagrebu, 1992.

12. Nives Pećina-Šlaus: Automatizirana sinteza oligonukleotida i njihovo pročišćavanje. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

13. Neda Slade: Kolagenaza tipa IV u invaziji i metastaziranju tumora. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

14 Tomo Šarić: Karakterizacija tvari imunološki križno reaktivne s inzulinom iz stanica melanoma B16BL6. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

15. Vesna Matijević: Razgradnja inzulina u stanicama mijeloične leukemije miša. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Područje Biologija, 1994.

16. Marijeta Horvatić: Molekularni i celularni mehanizmi djelovanja derivata L-askorbinske kiseline na stanice tumora ljudi in vitro. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Područje Biologija, 1994.

17. Reno Hrašćan: Molekularno-genetska osnova zloćudnog inzulinoma. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Područje Biologija, 1995.

18. Lada Pečur: Aktivnost gena za transformirajući faktor rasta alfa u karcinomima bronha. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Područje Biologija, 1995.

19. Irena Kocijan: Genotipizacija virusa papiloma u nespecifičnim upalama i lezijama genitalnih organa. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Područje Biologija, 1996.

20. Maša Katić: Rani genetički događaji u razvitku zloćudnih inzulinoma: model “in vitro”. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Područje Biologija, 1997.

21. Karapandža Nikola: Kliničke i genetičke značajke inzulinoma. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Obranjen 24.08.1999., 69 str.

22. Koraljka Husnjak: Primjena lančane reakcije polimeraze u višestrukoj genetskoj analizi na razini jedne tumorske stanice. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Područje Biologija, Zagreb, Obranjen 28.05.2001.

23. Nika Gržeta: Analiza proteoma jetre i crijeva štakora s osteoporozom. Diplomski sveučilišni studij „Biotehnologija u medicini“,  Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2014.

24. Tihana Poropat: Analiza proteoma skeletnog mišića i srca osteoporotičnih štakora. Diplomski sveučilišni studij „Biotehnologija u medicini“,  Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2014.

25. Leon Juretić: Effective chondrocyte cell yield. Masters University Course „Biotechnology in Medicine“,  Department of Biotechnology, University of Rijeka, Rijeka 2014.

26. Dolores Kuzelj: Analiza interakcija proteinskih biomarkera matičnih stanica raka. Diplomski sveučilišni studij „Biotehnologija u medicini“,  Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2017.

 

Doktorske disertacije

1. Veljko Božikov: Protivtumorski učinak somatostatina. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1981.

2. Stojan Radić: Obeležja tumora u terminalnoj fazi rasta. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 1981.

3. Damir Vrbanec: Uloga tvari imunološki križno reaktivne s insulinom u rastu nekih zloćudnih tumora. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1982.

4. Bosiljka Pekić: Utjecaj imunoproliferativnih tumora na koncentracije materije slične inzulinu, glukoze i hormona rasta. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1982.

5. Ljubomir Pavelić: Izlučivanje tvari sličnih inzulinu iz stanica tumora. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1982.

6. Vladimir Baltić: Materije imunološki unakrno reaktivne s inzulinom u obolelih od karcinoma bronha. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.

7. Ivan Zgradić: Ovisnost utjecaja estramustin fosfata na proliferaciju stanica karcinoma o postojanju receptora za estrogene u citosolu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1987.

8. Sonja Levanat: Svojstva tvari imunološki unakrsno reaktivnih s inzulinom (SICRI) izdvojenih iz tumora, Institut “Ruđer Bošković” Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

9. Suzana Marušić: Ovisnost razvoja limfocita T o doticaju s molekulama glavnog sustava tkivne podudarnosti. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

10. Radan Spaventi: Ispoljavanje i struktura gena za B-lanac faktora rasta iz trombocita miša. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

11. Tomo Šarić: Pročišćavanje i svojstva enzima inzulinaze i njegovih endogenih inhibitora iz stanica tumora miša. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

12. Nives Pećinalaus: Molekularna karakterizacija tumor supresorskog gena APC u karcinomima bubrega. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998. Obranjen 05.02.1998., 118 str.

13. Magdalena Grce: Uloga višestrukih virusnih infekcija u nastanku i razvoju tumora vrata maternice. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998. Obranjen 09.06.1998., 99 str.

14. Mihael Skerlev: Genotipovi humanog papiloma virusa u klinički promijenjenoj koži i sluznici genitalne regije muškaraca. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998. Obranjen 10.06.1998., 89 str.

15. Drago Bešlo: Gubitak heterozigotnosti tumor supresorskog gena p53 u karcinomima bubrega. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1999. Obranjen 28.06.1999., 82 str.

16. Reno Hrašćan: Višestruke genetičke promjene u neuroendokrinim tumorima. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1999. Obranjen 11.10.1999., 92 str.

17Silva Hečimović: Razvoj metode za brzo otkrivanje dinamičnih mutacija u sindromu fragilnog X. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2000, Obranjen 1.3.2000., 158 str.

18. Maja Sirotković-Skerlev: Ekspresija c-myc, c-erb B-2, nm 23 i mutiranog p53gena u malignim i benoignim bolestima dojke. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2001. Obranjen 12.12. 2001, 95 str.

19. Toni Kolak: Inzulinu sličan čimbenik rasta II u karcinomima želuca. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002. Obranjen 24. 6. 2002, 95 str.

20. Dinka Pavičić-Baldani: Papiloma virusi čovjeka i tumor supresorski geni u nastanku cervikalne intraepitelne neoplazije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003. Obranjen 10. 6. 2003, 139 str.

21. Mirela Sedić: Biološki učinci novog amidino-supstituiranog-benzimidazo(1,2-a) kinolina na tumorske stanične linije debelog crijeva čovjeka u uvjetima in vitro. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Obranjen 2006 , 105 str.

22. Sanja Šale: In situ characzerization of epithelial lineages in the mouse mammary glans. Department of Biotechnology, University of Rijeka, Obranjen 17. 02. 2015. 62 str

 

Utjecaj na razvoj područja/specijalnosti (u nas i u svijetu)

 • Osnivač je molekularne medicine u Hrvatskoj.
 • Utjecao na formuliranje mehanizma autokrine stimulacije rasta tumora (zajedno s profesorom Stanimirom Vuk-Pavlovićem)
 • Prvi opisao mehanizam oštećenja transformiranih stanica DNA L-askorbinskom kiselinom
 • Objavio metodu kultiviranja solidnih tumora na podlozi izvanstaničnog matriksa
 • Objavio metodu imunohistokemijske lokalizacije nuklearnih onkoproteina u tkivima uklopljenim u parafin
 • Objavio dokaze o učinkovitosti medicinske primjene ionskih izmjenjivača (zeolita)

 

Osnivanje katedri, instituta, referalnih centara i slično

 • Osnivač je Zavoda za molekularnu medicinu Instituta “Ruđer Bošković”
 • Osnivač je katedre (predmeta) Molekularna biologija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Suosnivač Hrvatske banke tumora i mreže Srednjoeuropskih banaka (s akademikom Šimom Spaventijem)
 • Osnivač Centra za funkcionalnu (integrativnu) genomiku
 • Suosnivač Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci ( s akademikom Danielom Rukavinom)

 

Patenti

 1. Patent No. P940577A (HR), P-414 USA, 1995: Use of 5-thia-1,4-diazobyciklo-(4,2,0.)oktan 3,8-diokso compounds in antitumor therapy
 2. Patent: P990035A (HR), 2001: Novel pyrimidine purine derivatives of L-ascorbic acid: Synthesis and biological evaluation
 3. Patent: 00981104 (HR), 2000: The synthesis of novel heterocyclic substancesfrom the series of benzo-thieno-quinolones and thio-thienil-quinolones with biological activity.

 

Realizacija vlastite zamisli/patenta u proizvodnji

 • Originalnu zamisao o upotrebi ionskih izmjenjivača u medicini objavljena i razrađena u radovima broj 156, 160, 161 i 166 iskoristilo je nekoliko proizvođača, te se na tržištu mogu naći  slijedeći preparati: Nutrimin, Zetox, Zeomin, i  Formula–Z, autrijskih, njemačkih engleskih, američkih i japanskih proizvođača.
 • Prvi objavljeni radovi u literaturi o antitumorskim učincima somatostatina (26 i 29) rezultirali su primjenom analoga u terapiji nekih neuroendokrinih tumora (s profesorom Stanimirom Vuk-Pavlovićem).

 

Međunarodne inicijative

 • K. Pavelic: Inicijator te zajedno s ministrom znanosti obrazovanja i športa Draganom Primorcem i glavni realizator učlanjivanja Republike Hrvatske u European Molecular Biology Laboratory 29.06.2006.
 • K. Pavelic: Inicijator instrumenta Europske znanstvene zaklade – Science Policy Briefing: Human stem cell research and regenerative medicine. European Medical Research Council, European Science Foundation, 52nd plenary meeting, London, United Kingdom,  22.-23. April, 2008.
 • K. Pavelic: Inicijator instrumenta Europske znanstvene zaklade – Forward Look: Personalized medicine for the European citizen – towards more precize medicine for the diagnosis, treatment and prevention of disease. European Medical Research Council, European Science Foundation, 55th plenary meeting, Copenhagen, Denmark,  13.-14. October,. 2009.

K. Pavelic List of Publications

K. Pavelic CV Eng