Novaković Darko, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti
Novaković Darko

Datum rođenja:

 • 14.01.1953

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Razred za filološke znanosti HAZU: Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Novaković Darko, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik (29.05.2008. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Odbor za hrvatski latinitet
 • tajnik – Razred za filološke znanosti (01.01.2019. – 31.12.2022.)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – 31.12.2022.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (29.05.2008. – …)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (16.05.2002. – 29.05.2008.)

Životopis

Darko Novaković (Zagreb, 14. I. 1953). Diplomirao (1975) te doktorirao (1981) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1990. redoviti profesor, a od 1992. predstojnik Katedre za latinski jezik i književnost. Bavi se antičkom književnom teorijom, retorikom, učenjima o stilu, antičkim romanom (osobito grčkim), grotesknom komikom u antičkim tekstovima. Iz područja klasične filologije objavio više dvojezičnih izdanja grčkih i rimskih autora (romani Ksenfonta Efeškoga i Haritona, anonimni Lukije ili magarac, Senekina Apokolokintoza, Plautovi Trgovac i Perzijanac, anonimna Pripovijest o Apoloniju, kralju tirskom). Iz područja hrvatskoga latinizma upozorio na nepoznate rukopisne tekstove Filipa Zadranina, Jurja Šižgorića, Jerolima Bartučevića, Benedikta Kotruljevića, Didaka Pira, Ivana Gučetića, Antuna, Mihovila i Fausta Vrančića i dr. U Londonu otkrio Marulićev Životopis  sv. Jeronima (Vita diui Hieronymi), a u Glasgowu kodeks s nepoznatim Marulićevim latinskim pjesmama (Epigrammata) te priredio njihova prva izdanja.  Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Rim, Udine, Assisi, Ferrara, Chianciano, Bonn i dr.).

Suosnivač je časopisa “Latina et Graeca” (1973-), istoimene biblioteke dvojezičnih izdanja (1979-) i istoimenoga Instituta za klasične jezike i antičku civilizaciju (2006-). Član je uredništva Sabranih djela Marka Marulića (2005-). Bio je urednik za hrvatski latinizam i klasične književnosti u Hrvatskoj općoj enciklopediji (1999-2009), urednik zbirke Grčki i rimski klasici Matice hrvatske (1998-2007).

Bio je predsjednik Matičnoga povjerenstva za područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja i znanosti o književnosti (1999-2005), predsjednik Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice (2001-2005).

Dobitnik je godišnje nagrade HAZU za filološke znanosti 2001; nagrade ‘Judita’ Društva hrvatskih književnika 2016.; godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2000, 2001, 2005;  godišnje nagrade za prevodilaštvo »Iso Velikanović« 2006.

Član je Society for the Promotion of Roman Studies u Londonu, Accademia Properziana del Subasio, međunarodnoga povjerenstva za Thesaurus linguae Latinae pri Bavarskoj akademiji znanosti (Internationale Thesaurus-Kommission); bio je član Upravnog odbora HERE (Humanities in the European Research Area), stručnog povjerenstva za klasične studije ERIH-a (European Reference Index for the Humanities, Expert Panel for Classical Studies).

Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2002., a za redovitog člana 2008. Od 2019. tajnik je Razreda za filološke znanosti.


Bibliografija

KNJIGE

 1. S visina sveAntun Vrančić. »Globus«, Zagreb, 1979, 304 str. (zajedno s Vladimirom Vratovićem)
 2. Ksenofont Efeški: Efeške priče. Nepoznat autor, »Pripovijest o Apoloniju, kralju tirskome«,   »Liber«,  Zagreb, 1980, 323 str. (uvodna studija, uspostava izvornog teksta, prijevod, komentar); Zagreb, 21987
 3. Seneka: Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu. »VPA«,  Zagreb, 1986, 71 str. (uvodna studija, uspostava izvornog teksta, prijevod, komentar).
 4. Lukije ili magarac, Zagreb, 1987, 117 str. (uvodna studija, uspostava izvornog teksta, prijevod, kazalo).
 5. Hariton: Zgode Hereje i Kaliroje, Zagreb, 1989, 309 str. (uvodna studija, uspostava izvornog teksta, prijevod, kazala).
 6. Latinsko pjesništvo hrvatskoga humanizma, u: Mirko Tomasović – Darko Novaković Marko Marulić – Hrvatski latinisti, Školska knjiga, Zagreb, 1994, str. 53-119.
 7. Hrvatsko-latinski frazeološki rječnik (Lexicon verborum coniunctorum Croatico-Latinum), Zagreb, 1994, 246 str. ((zajedno s Olgom Perić, Ladom Tajčević, Vladimirom Vratovićem; samostalno: natuknice pod slovima M-P, str. 53-75; zajedno s Olgom Perić: Kazalo/Index, str. 111-246.)
 8. Plaut: Perzijanac i Trgovac (uvodna studija, uspostava izvornoga teksta, prijevod, kazalo). »Latina et Graeca«,   Zagreb, 1994, 420 str.
 9. Marko Marulić, Glasgowski stihovi (kritičko izdanje izvornika, prijevod, komentar, pogovor, kazala). Matica hrvatska, Zagreb, 1999, 271 str.
 10. Marko Marulić: Latinski stihovi, Književni krug, Split, 2005, 397 str. (zajedno s Bratislavom Lučinom)
 11. Marko Marulić: Latinska manja djela II Književni krug, Split,2011, 307 str. (zajedno s Nevenom Jovanovićem i Vladom Rezarom)
 12. U krilu vile Latinke: Rasprave o hrvatskom humanizmu, Ex libris, Zagreb, 2015
 13. Vladislav Gučetić, De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum, Književni krug Split – Marulianum, Split, 2018.

Stručne knjige

 1.  Leksikon antičkih autora. Priredio Dubravko Škiljan, »Latina et Graeca«  – Matica hrvatska, Zagreb, 1996, 614 str. (zajedno s Marinom Bricko, Damirom Salopekom, Zlatkom Šešeljem i Dubravkom Škiljanom)
 2. Leksikon antičkih termina, »Latina et Graeca« – Antibarbarus, Zagreb, 2003, 303 str. (zajedno s D. Škiljanom, M. Bricko, N. Čengić, D. Salopekom i Z. Šešeljem)

Urednički ili priređivački posao u knjigama

 1. Sentimentalni odgoj. Antun i Faust Vrančić. Priredio Darko Novaković, preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković. Šibenik, 1995,  str. 127 + 8.
 2. Hrvatski latinisti. Razdoblje humanizma.  Priredio i predgovor napisao Darko Novaković. Naklada ‘Erasmus’, Zagreb, 1994, 105 str.; Zagreb, 21997, 117 str.
 3. Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac (starija hrv. književnost), Krešimir Nemec (novija hrv. književnost), Darko Novaković (hrv. latinizam). »Školska knjiga«,  Zagreb, 2000, 816 str.
 4. Juraj Šižgorić, Izbor iz djela. Priredio Darko Novaković, Vinkovci, 2000 (=2001), 103 str.
 5. Marcus Antonius de Dominis: De Republica ecclesiastica liber V, ur. Ante Maletić i Darko Novaković, Lamaro, Split, 2005, 970 str.
 6. Marcus Antonius de Dominis: De Republica ecclesiastica liber VI, Appendix: Ostensio errorum, ur. Ante Maletić i Darko Novaković, Lamaro, Split, 2005, 308 str.
 7. Marcus Antonius de Dominis: Opera physica / Radovi iz fizike, ur. Ante Maletić i Darko Novaković, HAZU – Lamaro, Split, 2005, 341 str.
 8. Marcus Antonius de Dominis: De Republica ecclesiastica liber VII, ur. Ante Maletić i Darko Novaković, Lamaro, Split, 2005, 913 + LXVI str.
 9. Marcus Antonius de Dominis: De Republica ecclesiastica liber IX, ur. Ante Maletić i Darko Novaković, Lamaro, Split, 2006, 485 str.
 10. Marcus Antonius de Dominis, Retractationes. Lamaro, Split, 2009. 264 str. (editio princeps, prema rkp. Barb. Lat. 969).

ZNANSTVENI RADOVI

 1. Priča o preobrazbi čovjeka u magarca u antičkoj književnosti, »Lukije ili magarac« i Apulejeve »Metamorfoze«,  »Latina et Graeca« VII, 1980, br. 15, str. 25-46.
 2. Antička i suvremena određenja književne fikcije, »Živa antika« XXX, 1980, str. 155-162.
 3. Mit i popularna predaja u Lukanova pripovjedača, »Latina et Graeca« VIII, 1981, br. 17, str. 63-70.
 4. Suvremena teorija grotesknog: rezultati i perspektive, »Umjetnost riječi« XXVI, 1982, br. 3-4, str. 183-201.
 5. Antička književnost – tisućljeće i pol kasnije, »Naše teme« XXV, 1982, br. 9, str. 1568-1574.
 6. Fabularni oblici u antičkoj epistolografiji, »Latina et Graeca« IX, 1982, br. 20, str. 69-84.
 7. Književnoznanstvene orijentacije u suvremenoj klasičnoj filologiji, »Letopis Matice srpske« CLXI, 1985, jul-avgust, str. 126-138.
 8. Načela klasificiranja tekstova u antičkoj znanosti o književnosti, »Letopis Matice srpske« CLXII, 1986, jul-avgust, str. 60-73.
 9. Marulićeva ‘Davidijada’ kao priča. »Latina et Graeca« XVI, 1986, br. 28, str. 5-16.
 10. Rodovi i vrste na stranicama »Umjetnosti riječi«,   »Umjetnost riječi« XXX, 1986, br. 4, str. 323-339.
 11. Starogrčki ljubavni roman: antička trivijalna vrsta?, u zborniku Trivijalna književnost, ur. S. Slapšak, Beograd 1987, str. 17-27.
 12. Kako ispričati istinu o Troji: Dion Hrizostom protiv Homera, u zborniku Homer učitelj, ur. D. Zličić, Novi Sad 1987, str. 301-313.
 13. Generički kontekst Marulićeve ‘Institucije’, u: Marko Marulić: Institucija II, Split, 1987, str. 9-31. (Isto, »Mogućnosti« XXXV, 1987, br. 3-4, str. 232-246).
 14. Marulićeve »Starozavjetne ličnosti« i antička biografska tradicija, »Mogućnosti« XXXVII, siječanj-veljača 1989, str. 105-117. ( Isto: Dani hvarskog kazališta XV. Split, 1989. str. 176-192; Marko Marulić: Starozavjetne ličnosti. Split, 1991, str. 15-35).
 15. Kinici i pjesnici. Epizoda iz povijesti antičke parodije. »Letopis Matice srpske« CLXV, januar 1989, str. 70-86. (Isto  u: Odnos poezije i filozofije. Posebne sveske Letopisa Matice srpske 5, Novi Sad 1989, str. 18-34).
 16. Generičke identifikacije komedije u antičkoj znanosti o književnosti, u zborniku Relationes Polenses (radovi članova Hrvatskog društva klasičnih filologa sa znanstvenog skupa u Puli 1986.), Zagreb, 1988, urednici Vladimir Vratović, Darko Novaković, Zlatko Šešelj, str. 105-117.
 17. Tradicija antičkih tužaljki u pjesmama Ivana Česmičkog, u zborniku Dani hvarskog kazališta XVI (Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius), Split, 1990, str. 35-55 [Isto u: »Mogućnosti« XXXVII, siječanj-veljača 1990, str. 26-42].
 18. Bunićeva ‘Otmica Kerbera’ – podrijetlo priče, podrijetlo alegorije. »Mogućnosti« XXXVIII, siječanj-veljača 1991, str. 62-81. [Isto u: Dani hvarskog kazališta XVI. Split, 1991, str. 81-106].
 19. Marulićeve parabole i tradicija tropološkoga pripovijedanja u: Marko Marulić: Latinska manja djela 1. Split, 1992, str. 307-325.
 20. Šižgorićeve i Marulićeve latinske pjesme o apostolima, »Colloquia Maruliana II«, Split, 1993, ur. V. Gligo, B. Lučin, M. Tomasović, str. 36-48 (sommario str. 124-125)
 21. La Filologia Neolatina in Croazia, u knjizi: Vladimir Vratović Croatian Latinity and the Mediterranean Constant. Zagreb-Dubrovnik 1993, str. 97-113.
 22. La filologia latina medievale e umanistica in Jugoslavia, u zborniku La filologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo XX. Atti del Congresso Internazionale, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università La Sapienza, 11-15 dicembre 1989,  (= Rim 1993) str. 911-926.
 23. Novi Marulić: ‘Vita diui Hieronymi’ (British Library Ms. Add. 18.028), »Colloquia Maruliana« III. Književni krug Split, Split, 1994, ur. V. Gligo, B. Lučin, M. Tomasović, str. 6-24 (summary str. 219-221)
 24. Vita diui Hieronymi Presbiteri a Marco Marulo edita: adiectis miraculis que de illo Cyrillus Nazarethi episcopus commemorat in summamque redactis breuiorem (editio princeps Marulićeva teksta), »Colloquia Maruliana« III. Književni krug Split, Split, 1994, ur. V. Gligo, B. Lučin, M. Tomasović, str. 25-66.
 25. Marulić i metafizička dimenzija povijesti u knjizi: Marko Marulić: Poslanica papi Hadrijanu VI. Ur. Josip Bratulić, Zagreb-Split, 1994, str. 33-41. (engleska verzija: Marulić and the Metaphysical Dimension of History,  ibid. str. 43-52).
 26. Stilska dimenzija figura u antičkoj retoričkoj tradiciji, u zborniku Tropi i figure. Ur. Živa Benčić i Dunja Fališevac, Zagreb, 1995, str. 11-51.
 27. Dubrovnik – Verona – Basel: tri priloga za recepcijski dokumentarij ‘Institucije’, »Colloquia Maruliana IV«,  Književni krug Split, Split, 1995, ur. B. Lučin i M. Tomasović, str. 13-48.
 28. Kunićevi prijevodi iz ‘Grčke antologije’ »Kolo« VI, br. 1, 1996, str. 60-86.
 29. Imenik hrvatskih novolatinskih pisaca između povijesti i sustava, u zborniku: Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji. Ur. Dorica Blažević, Zagreb, 1996, str. 11-23.
 30. Novopronađeni rukopis Benedikta Kotruljevića ‘De navigatione’, u zborniku: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević. Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća. Ur. V. Stipetić, Zagreb, 1996, str. 19-32.
 31. Les poèmes latins inconnus de Marulić dans le codex de Glasgow (MS Hunter 334), »Cahiers croates« 1-2, 1997, str. 127-141.
 32. Latinske pjesme Tita Brezovačkoga, u:  Dani hvarskog kazališta XXIIIHrvatska književnost uoči Preporoda.  Ur. N. Batušić i dr., Split, 1997, str. 344-372.
 33. Dva nepoznata Marulićeva rukopisa u Velikoj Britaniji:  Ms. Add. A. 25 u Oxfordskoj Bodleiani i Hunter 334 u Sveučilišnoj knjižnici u Glasgowu, »Colloquia Maruliana« VI, 1997, str. 5-80.
 34. La filologia neolatina in Croazia (breve bilancio degli ultimi 130 anni). Zagreb, 1997, 35 str.
 35. Didacus Pyrrhus as lusor amorum: unpublished love-elegies from the manuscript D. a. 29 in the Historical Institute of Croatian Academy of Arts and Sciences in Dubrovnik, »Euphrosyne« N.S. XXVI, 1998, str. 399-408.
 36. Latinsko pjesništvo Pavla Štoosa, u: Dani hvarskog kazališta XXIV. Hrvatska književnost u doba Preporoda (ilirizam, romantizam).  Ur. N. Batušić i dr., Split, 1998, str. 277-302.
 37. Zašto nam je važan Marulićev Repertorij? »Colloquia Maruliana« VII, 1998, str. 9-26.
 38. Rani odjek Sannazara u hrvatskom latinizmu: Alieuticon Damjana Beneše, u: Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću, ur. Sanja Roić, Zagreb, 1999, str. 401-411.
 39. Hrvatska novolatinska književnost od 15. do 17. stoljeća, u zborniku: Introduzione allo studio della ligua, letteratura e cultura croata, ur. F. Ferluga Petronio, Udine 1999, str. 165-176.
 40. Il raguseo Ilija Crijević (Aelius Lampridius Cerva, 1463-1520)  e la tradizione dell’elegia amorosa in Croazia, u zborniku: Poesia umanistica latina in distici elegiaci, ur. G. Catanzaro, F. Santucci, Assisi 1999, str. 165-181.
 41. Božićević i Marulić: jesmo li se prerano odrekli važnoga svjedoka?, »Colloquia Maruliana« VIII, 1999, str. 47-64.
 42. Neo-Latin Love Elegy in the Croatian Humanism: Tradition and Innovation, u zborniku Slika antike u novovjekovlju / Das Bild der Antike in der Neuzeit, ur. Olga Perić, Zagreb, 2000, str. 1-20.
 43. La Davidiade di Marulić e gli epici protomedievali latini, »Colloquia Maruliana« IX, 2000, str. 206-218.
 44. Novi rukopis prigodnice Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae trium sororum recursus iz Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu,  u: Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799, HAZU – Hrvatski državni arhiv – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  sv. 3, Zagreb, 2001, str. 127-141.
 45. Marko Marulić i europsko humanističko pjesništvo,  »Forum« XXXX, br. 4-6, Zagreb, 2001, str. 455-460.
 46. Nepoznata verzija Šižgorićeve elegije o smrti dvojice braće,  u: Hrvatska književna baština – knjiga I, ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković, Ex libris, Zagreb, 2002, str. 253-266.
 47. Los versos de Glasgow de Marulić,  »Studia Croatica. Revista de estudios politicos y culturales« 43, Buenos Aires, 2002, 145, str.121-132.
 48. Nepoznati epitaf Ivana Gučetića talijanskom filologu Domiziju Calderiniju, u knjizi: Hrvatska književna baština – knjiga II, Ex libris, Zagreb, 2003. [2004], ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković,  131-137.
 49. Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću, u knjizi: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. III, gl. ur. I. Supičić, ur. I. Golub, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb, 2003. [2004], 551-563.
  (zajedno s Dunjom Fališevac) La littérature croate humaniste et de la Renaissance, u knjizi: La Renaissance en Croatie, ur. Alain Erlande-Brandenburg, Miljenko Jurković, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2004. str. 47-69 [hrvatska verzija u knjizi: Renesansa u Hrvatskoj, ur. Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2004. str. 47-69]
 50. Jan Panonije kao prevodilac s grčkoga: filologija u službi politike, »Latina et Graeca« 5, Zagreb, 2004, 13-27 [talijanska verzija: Le traduzioni dal greco di Janus Pannonius: la filologia al servizio della politica, »Camoenae Hungaricae« 2, 2005, str. 53-66.]
 51. Autografi Ilije Crijevića I: Vat. lat. 1678, u knjizi: Hrvatska književna baština III, Ex libris, Zagreb, 2004. [2005], ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković,  str. 9-251.
 52. Quis servabit servatores: Guerra e pace nella letteratura umanistica croata, u zborniku: Guerra e pace nel pensiero del Rinascimento: atti del XV convegno internazionale (Chianciano-Pienza, 14 – 17 luglio 2003), ur. Luisa Rotondi Secchi Tarugi, Casati, Firenca, 2005. str.  493-506.
 53. Marko Marulić i europsko humanističko pjesništvo / The Latin verse of Marko Marulić in the context of the European humanistic poetry, u: Zbornik radova o Marku Maruliću, ur. N. Batušić, prir. D. Jelčić, Zagreb, HAZU, 2005, str. 43-53.
 54. Neobjavljena ostavština Antuna, Mihovila i Fausta Vrančića: R-5717 u rukopisnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u: Zbornik o Antunu Vrančiću, ur. Vilijam Lakić, Šibenik, 2005, str. 155-181.
 55. Hrvatska novolatinska epika, »Latina et Graeca« 8, Zagreb, 2005, str. 31-38.
 56. Kako se Silvija obračunala sa suparnicama: zagonetka neobjavljenoga latinskog autografa Ludovika Paskalića, u: Poslanje filologa – Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, FF press, Zagreb, 2008, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, str. 501-519.
 57. Vitezovićevo ljubavno pjesništvo na latinskom, »Latina et Graeca« 16, Zagreb, 2010, str. 39-54

STRUČNI RADOVI

 1. Neke značajke ‘Pjesme o Argonautima’ Apolonija Rođanina, »Latina et Graeca« I, 1973, str. 17-27.
 2. Leksikon antičkih proznih pisaca,  (»Pripovijest o Apoloniju, kralju tirskome« – »Varon, Marko Terencije«) »Latina et Graeca« IX, str. 1981, br. 17, str. 99-102.
 3. Leksikon antičkih govornika (»Harizije« – »Kvintilijan«), »Latina et Graeca« X, 1982, br. 19, str. 93-103.
 4. Leksikon antičkih povjesničara (»Kornelije Bokho« – »Potamon«), »Latina et Graeca« XI, 1983, br. 21, str. 119-127.
 5. Ciljevi srednjoškolske nastave antičke književnosti, »Latina et Graeca« XI, 1983, br. 22, str. 3-6.
 6. Ciljevi sveučilišne nastave antičke književnosti, »Živa antika« XXXIV, 1984, str. 307-314.
 7. Leksikon antičkih filozofa (»Nausifan« – »Zoil«), »Latina et Graeca« XII, 1984, br. 24, str. 97-113.
 8. Leksikon antičkih gramatičara (»Salustije« – »Zosim iz Gaze ili Askalona«), »Latina et Graeca« XIII, 1985, br. 26. str. 113-121.
 9. Leksikon antičkih prirodoznanstvenih pisaca (»Hanon« – »Ktesibije«), »Latina et Graeca« XIV, 1986, br. 27, str. 86-91.
 10. Leksikon antičkih stručnih pisaca, od LELIJE FELIKS  do RUF IZ EFEZA, »Latina et Graeca« XIV, 1986, br. 28, str. 115-120.
 11. Leksikon termina iz antičke metrike, od DIJASTOLA do HIPERKATALEKSA, »Latina et Graeca« XV, 1987, br. 29, str. 88-90.
 12. Leksikon termina iz antičke teorije i povijesti književnosti, od POSLOVICA do ZAGONETKA, »Latina et Graeca« XV, 1987, br. 30, str. 97-100.
 13. Prijevod oko 5000 natuknica za latinski dio »Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika«,  ur. T. Ladan (hrv.), V. Vratović (latin.), I.svezak A-E, Zagreb, 1987:  (a-aleluja; b-biandrija; c-cijepati se; čismenik-čvrstorukaški; ć-ćuza; d-dezavuirati; drama-dvoživac; dž-džunka; e-elevator)
 14. Grčka tragedija i Sofoklova ‘Antigona’, uvod u knjizi SofokloAntigona (preveo Bratoljub Klaić). Školska knjiga, Zagreb, 1989, str. 5-20. (Zagreb, 21991, str. 5-20).
 15. Didak Pir, »Hrvatski biografski leksikon«,  sv. III, Č-Đ, Zagreb, 1993, str. 372-374.
 16. Maretićev prijevod Vergilija. Predgovor u knjizi: Djela P. Vergila Marona. Preveo i protumačio dr. Tomo Maretić. Pretisak, Zagreb, 1994, str. V-IX.
 17. Jeronim preči od svih. »Vijenac« 2/II, 20. siječnja 1994, str. 9.
 18. Boetije u vrtlogu samostanskih skandala: nepoznati rukopis Filipa Zadranina s kraja 15. stoljeća, »Vijenac« VII, 128, 1999, str. 12-13.
 19. Portugalski Židov, posljednji veliki pjesnik hrvatskoga humanizma: četiri stoljeća od smrti Didaka Pira, »Vijenac« VII, 136, 1999,  str. 12-13.
 20. Marulić’s Love Poetry in Scotland, »Most”-“The Bridge« 1-4, Zagreb, 1999, str. 130-132.
 21. Šibenska povijest Bosne, »Vijenac« VIII, 167-169, 2000, str. 32-33.
 22. Prerano oplakani Sannazaro ili kako je dubrovački povjesničar Ludovik Crijević Tuberon zabunom napisao četiri epitafa, »Vijenac« VIII, 156, str. 10-11.
 23. Natuknice: D. Beneša, I. Crijević, Didak Pir, Jan Panonije, A. Dudić, V. Gortan, V. Gučetić, Š. Jurić, Đ. Koerbler, B. Kotruljević, I. Lipavić, N. Petrović, I. Pridojević, K. Pucić, M. Rusić, I. Sobota, J. Šižgorić, A. Vrančić; u suatorstvu: T. Brezovački, M.P. Katančić, S. Mladinić, F. Vrančić, M. Vrančić, P.R. Vitezović, I. Đurđević u: Leksikon hrvatskih pisaca, ur. D. Fališevac, K. Nemec, D. Novaković, Zagreb, 2000, str. 61-62; 137-139; 174-175; 199; 249-250; 259; 303-305; 315-316; 365-366; 426; 577; 595; 597-598; 624; 647; 698-699.

Članci za Hrvatsku opću enciklopediju (1999-2009):

 1. Sv. 1, A-Bd, Zagreb, 1999: Anthologia Latina (Latinska antologija), Antonije, Marko; Apicije, Celije; Appendix Vergiliana; Apulej, Lucije; Arator; Arhija, Aulo Licinije; Askonije Pedijan, Kvint; aurea aetas; Ata, Tit Kvin(k)cije; atelana; Auzonije, Decim Magno; Avijan; Avijen(ije), Rufije Fest; Avit, Alcim Ekdicije;
 2. Sv. 2, Be-Da, Zagreb, 2000: Beneša, Damjan; Bebije Italik; biblijska epika; Bolica, Ivan; Božićević, Frano;  canticum; Carmen Arvale; Carmen Saliare; Cecilije Stacije; Cecilije iz Kale Akte; Cezije Bas; Ciceron, Marko Tulije; codex Vaticanus; Crijević, Ilija;   Dares Frigijac;
 3. Sv. 3, Da-Fo, Zagreb, 2001: Demetrije; Demosten; deus ex machina; Didak Pir; Difil; Dudić  Andrija; Eneida; Enije; Enodije; Fedro; Ferić, Đuro; Fescennini versus
 4. Sv. 4, Fr-Ht, Zagreb, 2002: Frontin; Fronton; Fulgencije; Furije Bibakul; Gal, Gaj Kornelije; Galjuf, Marko Faustin; Gargilije Marcijal, Kvint; Gelije, Aulo; Geoponica; Geta, Hozidije; Gradić, Stjepan Grbić; Matija; Grci, književnost; gromatici scriptores; Gratije Falisko; Gučetić, Ivan; Halkondil; Hariton; Hedil; Heliodor iz Atene; Heliodor iz Emese; Heremon; Heril iz Atene; Heril sa Sama; Hermagora; Hermezijanakt; Hermip; Herodijan; Heronda; Heziod; Hionid; Hiponakt; Historia Apollonii regis Tyri; Historia Augusta; Homer; Horacije
 5. Sv. 5, Hu-Km, Zagreb, 2003: Juvenko; Juvenal; kantik; Katon, Dionizije, Katon, Publije Valerije; Katul, Gaj Valerije; Klaudijan
 6. Sv. 6, Kn-Mak, Zagreb, 2004: Koerbler, Đuro; Kolumela; Komodijan; Korip; Laberije, Decim; latinska književnost; Licinije Kalvo; Livije Andronik; Lucilije; Lukan; Makrobije; Maksimijan
 7. Sv. 7, Mal-NJ, Zagreb, 2005: Manilije; Marcijal; Marcijan Kapela; menipska satira; Namacijan; Nemezijan; nenije; neoterici; Nevije; Novije;
 8. Sv. 8, O-Pre, Zagreb, 2006: Optacijan; Ovidije; Pakuvije; Paladije; palliata; paradoksografija; parazit;
 9. Sv. 9, Pri-Sk, Zagreb, 2007: rimska književnost

Članci za Croatica. ©HR

 1. Hrvatski udio u svjetskoj baštini, ur. Neven Budak, Zagreb, 2007 (latinska književnost hrvatskog humanizma, str. 192-197; Jan Panonije, str. 198-201; Ilija Crijević, str. 244-246; Antun Vrančić, str. 271-273)

RECENZIJE I PRIKAZI

 1. Iz grčke lirike – izbor i prijevod Dubravko Škiljan, Zagreb, 1975, »Latina et Graeca« III, 1975, br. 5, str. 89-90.
 2. Lucije Anej Seneka: ‘Pisma prijatelju’. Preveo Albin Vilhar, Novi Sad 1978, »Latina et Graeca« VII, 1979, br. 13, str. 104-108.
 3. Marko Tulije Ciceron: Filozofski spisi. Preveli Branko Gavela i Vasilije Tomović, Novi Sad 1978, »Latina et Graeca« VII, 1979, str. 98-99.
 4. Jozef IJsewijn: ‘Companion to Neo-Latin Studies’, Amsterdam & New York & Oxford 1977, »Latina et Graeca VII, 1979, br. 13, str. 104-108.
 5. Irina Vladimirovna Štal’: ‘Poezija Gaja Valerija Katulla’, Moskva 1978, »Živa antika« XXIX, 1979, str. 178-180.
 6. Marko Marulić: Latinska djela I. Preveo i uredio Branimir Glavičić. Split, 1979, »Latina et Graeca« VII, 1979, br. 14, str. 114-116.
 7. Viktor Noevič Jarho: ‘U istokov evropejskoj komedii’. Moskva 1979, »Latina et Graeca« VII, 1979, br. 14, str. 116-121.
 8. Karl Büchner: ‘Das Theater des Terenz’. Darmstadt 1974, »Živa antika« XXIX, 1979, str. 320-323.
 9. Chariton: ‘Le Roman de Chairéas et Callirhoé. Priredio i preveo G. Molinié,  »Živa antika« XXIX, 1979, str. 323-325.
 10. Viktor Ivanovič Doroškevič: ‘Novolatinskaja poezija Belorussii i Litvy. Pervaja polovina XVI v.’  Minsk 1979, »Latina et Graeca« VIII, 1980, br. 15, str. 138-140.
 11. John Blundell: ‘ Menander and the Monologue’. Göttingen & Zürich 1980, »Latina et Graeca« IX, 1981, br. 17, str. 106-109.
 12. Pseudo-Kalisten: ‘Život i djela Aleksandra Makedonskog’. Prijevod, predgovor i komentar Zdeslav Dukat. Novi Sad 1980, »Latina et Graeca« IX, 1981, br. 18, str. 129-131.
 13. Kenneth Quinn: ‘Texts and Contexts. The Roman Writers and Their Audience’. London 1979, »Latina et Graeca IX, 1981, str. 133-136.
 14. Zdeslav Dukat: ‘Sofoklo’. Rijeka 1981, »Živa antika« XXXII, 1982, str. 127-130.
 15. Juraj Šižgorić Šibenčanin: ‘O smještaju Ilirije i o gradu Šibeniku’. Priredio i preveo Veljko Gortan, Šibenik 1981, »Latina et Graeca« X, 1982, br. 20, str. 199-200.
 16. Contemporary Literary Hermeneutics and Interpretation of Classical Texts / Herméneutique littéraire contemporaine et interprétation des textes classiques. Uredio Stjepan Krešić, Ottawa 1981, »Latina et Graeca« X, 1982, br. 20, str. 200-206.
 17. Topološka istraživanja u znanosti o književnosti: Wolfgang Müller, ‘Topik des Stilbegriffs. Zur Geschichte des Stilverständnisses von der Antike bis zur Gegenwart, Darmstadt 1981, »Umjetnost riječi« XXVIII, 1983, br. 3, str. 221-224.
 18. Isaj Mihajlovič Nahov: ‘Kiničeskaja literatura’. Moskva 1981; idem, ‘Filosofija kinikov’. Moskva 1982. »Latina et Graeca« XI, 1983, br. 22, str. 170-178.
 19. Josip Talanga: Zukunftsurteile und Fatum. Eine Untersuchung über Aristoteles’ De interpretatione 9 und Ciceros De fato, mit einem Überblick über die spätantiken Heimarmene-Lehren, Bonn 1986, »Filozofska istraživanja« 23, VII, 1987, str. 1437-1439.
 20. Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana. Zagreb, 1987, »Republika« XLV, 1989, br. 1-2, str. 247-252.
 21. Marko  Marulić: Pouke za čestit život s primjerima. Preveo i protumačio Branimir Glavičić, Zagreb, 1986, »Pet stoljeća do prijevoda« – »Vjesnik«,  21.2.1987.
 22. Svetlana Slapšak: Svi Grci nazad! Eseji o helenizmu u novijoj srpskoj književnosti. Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije. Beograd 1985, »Latina et Graeca« XVI, 1986, br. 27, str. 124-127.
 23. Mislav Ježić: Rgvedski himni. Izvori indijske kulture i indoeuropsko nasljeđe, »Latina et Graeca« XV, 1987, br. 30, str. 130-133.
 24. Vladeta Janković: Nasmejana životinja. O antičkoj komediji. Književna zajednica Novog Sada. Novi Sad 1987, »Latina et Graeca« XVI, 1988, br. 31, str. 100-103.
 25. Vladimir Vratović: Hrvatski latinizam i rimska književnost. »Latina et Graeca«,  1990 (=1992), br. 36, str. 95-97.
 26. Marianna D. Birnbaum: Humanists in a Shattered World. Croatian and Hungarian Latinity in the Sixteenth Century. »Latina et Graeca«,  1990 (=1992), br. 36, str. 97-100.

PRIJEVODI

 1. Sudbina Pompejeva (odlomak iz Lukanova epa Građanski rat = Bellum civile 8,712-872), »Latina et Graeca« I, 1973, br. 2, str. 40-47.
 2.  Terencije Eunuh, »Latina et Graeca« II, 1974, br. 4, str. 43-92.
 3. Terencije Djevojka s Andra, »Latina et Graeca« III, 1975, br. 6, str. 55-91.
 4. Terencije Formion, »Latina et Graeca« IV, 1976, br. 8, str. 29-63.
 5. Terencije Braća, »Latina et Graeca« V, 1977, br. 9, str. 38-70.
 6. Terencije Heautontimorumen, »Latina et Graeca« V, 1977, br. 10, str. 44-76.
 7. Terencije Svekrva, »Latina et Graeca« VI, 1978, br. 11, str. 27-52.
 8. Lukije ili magarac, »Latina et Graeca« VIII, 1980, br. 15, str. 47-68.
 9. Donatov Životopis Vergilijev, »Latina et Graeca« X, 1982, br. 19, str. 63-71.
 10. Kratetova pisma, Pisma govornika Eshina, Hionova pisma, izabrana Alkifronova, Filostratova i Aristenetovo pismo, »Latina et Graeca« X,  1982, br. 20, str. 95-120.
 11. Antičke anegdote (Plutarh, Dion Kasije), »Latina et Graeca« X, 1982, br. 20, str. 197-198.
 12. Prijevod i komentar fragmenata grčkih filozofa Melisa, Zenona, Alkmeona, Epiharma, Demokrita, Protagore i Antifona, u knjizi: Hermann Diels ‘Predsokratovci’. Uredili Branko Bošnjak i Milivoj Sironić, sv. 1-2, Zagreb, 1983 (sv. 1: str. 169-192 i 217-245; sv. 2: str. 163-251 i 313-336).
 13. Lucije Anej Seneka Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu, »Latina et Graeca« XI, 1983, br. 21, str. 71-82.
 14. Antičke anegdote (Atenej, Plutarh), »Latina et Graeca« XI, 1983, br. 22, str. 168-169.
 15. Antun Vrančić Putovanje iz Budima u Drinopolje, u knjizi: Alberto Fortis ‘Put po Dalmaciji’. Priredio Josip Bratulić, »Globus«,  Zagreb, 1984, str. 115-145. [= Split, 2004, str. 119-145]
 16. Plaut Trgovac, »Latina et Graeca« XIII, 1985, br. 25, str. 41-71.
 17. Dion Hrizostom Diogen ili o vrliniDiogen ili Istamski govor, »Latina et Graeca« XIII, 1985, br. 26, str. 67-76.
 18. Plaut Perzijanac. »Latina et Graeca« XIV, 1986, br. 28, str. 39-67.
 19. Aristotel Nagovor na filozofiju. U knjizi Aristotel: O duši. Nagovor na filozofiju. Preveli Milivoj Sironić i Darko Novaković. Predgovor i redakcija Branko Bošnjak. Zagreb, 1987, str. 107-144.
 20. Plutarh Neobrazovanom vlastodršcu. »Latina et Graeca« XVI, 1988, br. 31, str. 100-103.
 21. Apulej ‘Apologija’ i ‘O Sokratovu bogu’. Prijevod, komentar, pogovor, kazala. Split, 1991, str. 100.
 22. Giambattista Vico Djela Antonija Carafe (3. knjiga, 1. glava), u knjizi: Giambattista Vico: ‘Autobiografija’. Priredila Sanja Roić, preveli Sanja Roić i Darko Novaković. Zagreb, 1993, str. 183-210.
 23. Metrički prijevodi tzv. »Milecijevih« stihova, Molitve sv. Vlahu za Dubrovnik Ilije Crijevića, pjesme Svetom Vlahu Didaka Pira, epigrama Svetom Vlahu biskupu i mučeniku, zaštitniku Dubrovačke države Ivana ml. Gučetića, distiha Dubrovnik se pod zaštitom sv. Vlaha sigurno čuva Sebastijana Slade-Dolcija, »Dubrovnik« n.s. V, 1994, br. 5, str. 143, 150, 157, 162, 184.

OSVRTI

 1. Tisuću i pol godina od pada Zapadnorimskog carstva, »Latina et Graeca« IV, 1976, br. 8, str. 10-12.
 2. Filologija izvanpansionske potrošnje (osvrt na knjigu Roberta Salinasa Pricea: Homerova slepa publika, Beograd 1985), u zborniku Troja i kako je steći, VPA, Zagreb, 11985 (21986), str. 85-96.
 3. In memoriam Veljko Gortan (1907-1985), »Latina et Graeca« XIII, 1985, br. 25, str. 108-109.
 4. Atakta hypomnémata: u zborniku radova »380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu, 1607-1987,  str. 88-90.
 5. Zašto mučiti djecu latinskim i grčkim?, »Start« br. 533, 24.06.1989, str. 12.
 6. Colloquia Maruliana. »Vjesnik«,  petak, 7. svibnja 1993, str. 32.