Benčić Nikola

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Benčić Nikola

Datum rođenja:

  • 1937

Mjesto rođenja:

  • Velika Narda, Mađarska

Benčić Nikola

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • redoviti profesor

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (19.05.1998. – …)

Životopis

Nikola Benčić (Nikolaus Bencsics), gradišćanskohrvatski pisac, jezikoslovac i društveni djelatnik, rođen je u Velikoj Nardi (Nagynarda) u Mađarskoj 12. listopada 1938. Hrvatsku učiteljsku školu pohađao u Budimpešti, a 4. razred s maturom završio 1957. u Gränu u Austriji. Slavistiku i povijest studirao u Beču, gdje je doktorirao (1963) s temom o Mati Meršiću Miloradiću. Profesor na Muzičko-pedagoškoj realnoj gimnaziji i Pedagoškoj akademiji u Željeznome (Eisenstadt) od 1984 do 2007. i lektor na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču.

Utemeljitelj je Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvatov. Objavljivao pjesme u prozi. Vrstan je istraživač književne, jezične i kulturne povijesti gradišćanskih Hrvata (Gradišćanskohrvatsko narodno kazališće, 1998; Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921., 1998; Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas, 2000). Suradnik je na rječnicima i priručnicima: Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik (1982), Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik (1991), Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika (2003).

Za dopisnog člana HAZU izabran je 1998.