Nemec Krešimir, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost
Nemec Krešimir

Datum rođenja:

 • 29.05.1953

Mjesto rođenja:

 • Županja

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za književnost: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Nemec Krešimir, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

 • akademik (29.05.2008. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Odsjek za povijest hrvatske književnosti (01.04.2021. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za književnost (29.05.2008. – …)
 • član suradnik – Razred za književnost (18.05.2000. – 29.05.2008.)

Životopis

Krešimir Nemec rođen je 29. svibnja 1953. godine u Županji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1977. godine (grupe: Jugoslavenski jezici i književnosti i Komparativna književnost). Magistarsku radnju obranio je 1981., a doktorsku disertaciju (“Integracija i organizacija diskurzivnog u suvremenoj pripovjednoj prozi”) 1985. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine u zvanju asistenta, zatim docenta (1986), izvanrednoga profesora (1991) i redovitoga profesora (1996). Od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju. Za člana-suradnika HAZU izabran 2000. godine; za redovitoga člana 2008.
Od 1986. do 1988. bio je predavač hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Ruhr u Bochumu; 1999. i 2003. godine predavao kao gost na Sveučilištu Humboldt u Berlinu, a šk. god. 2004.-2005. radio kao gost-profesor na Sveučilištu u Klagenfurtu.

Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Po pozivu predavao na stranim sveučilištima: Ljubljana, Graz, Pariz, Budimpešta, Pečuh, Szombathely, Klagenfurt, Skopje, Berlin, Göttingen, Hamburg, Beč, Helsinki. Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkog društva, hrvatskoga PEN-a te uredničkoga odbora edicije “Stoljeća hrvatske književnosti”. Uređivao je biblioteku “L” Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, časopise “Most” i “Encyclopaedia moderna”, a sada je član uredništva “Fluminensie” i glavni urednik Akademijina časopisa “Forum”. Objavio je više od 150 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. Priredio za tisak djela brojnih hrvatskih pisaca (Šenoa, Gjalski, Kovačić, Kozarac, Becić, Lorković, Zagorka, Nehajev, Majer, Sudeta, Andrić, Krleža, Desnica, Cvitan, Stahuljak i dr.). Surađivao je u brojnim međunarodnim projektima i priredio tematske brojeve stranih časopisa posvećene hrvatskoj književnosti (Die Horen, Revue svetovej literatury).

Za svoj znanstveni rad nagrađen je sljedećim nagradama:

 • Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1998.)
 • Godišnja Državna nagrada za znanost (1999.)
 • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.)
 • Godišnja nagrada Josip i Ivan Kozarac (2003.)
 • Nagrada Brandenburške akademije znanosti u Berlinu (2004.)
 • Herderova nagrada za književnost u Beču (2005.)
 • Veliki zlatni dukat Vukovarsko-srijemske županije (2012.)
 • Nagrada Josip i Ivan Kozarac za životno djelo (2015)
 • Nagrada Vladimir Nazor za knjigu “Gospodar priče. Poetika Ive Andrića” (2017)

Bibliografija

Knjige

 1. Pripovijedanje i refleksija. Osijek, 1988. (152 str.)
 2. Vladan Desnica. Monografija. Zagreb, 1988. (160 str.)
 3. Med literarno teorijo in zgodovino. Ljubljana, 1990. (142 str.)
 4. (ur.) Der kroatische Literatur der achtziger Jahre.  Zagreb, 1990. (201 str.)
 5. Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća. Zagreb, 1994. (287 str.)
 6. “Večernji akt” Pavla Pavličića i “Mor” Ðure Sudete. Ključ za književno djelo. Zagreb, 1994. (54 str.)
 7. Tragom tradicije. Ogledi iz novije hrvatske književnosti. Zagreb, 1995. (183 str.).
 8. (ur.) Antologija hrvatske novele. Zagreb, 1997 (589 str.)
 9. Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine.  Zagreb, 1998 (313 str.)
 10. Mogućnosti tumačenja. Zagreb, 2000. (197 str.)
 11. Leksikon hrvatskih pisaca. (Autor koncepcije i urednik za noviju hrvatsku književnost). ŠK, Zagreb, 2000.
 12. (ur.) Hrvatski pripovjedači. Zagreb, 2001, 270 str.
 13. Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb, 2003, 460 str.
 14. Putovi pored znakova. Portreti, poetike, identiteti. Zagreb, 2006, 328. str.
 15. Čitanje grada. Urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti. Zagreb, 2010, 271 str.
 16. Gospodar priče. Poetika Ive Andrića. Zagreb, 2016, 373 str.
 17. Glasovi iz tmine. Krležološke rasprave. Zagreb, 2017, 255 str.
 18. Leksikon likova iz hrvatske književnostiZagreb, 2020, 506 str.

Znanstveni radovi

 1. Problemi teorije novele. “Umjetnost riječi” XXIV/1980, br. 4, str. 243-259.
 2. Rana novelistika Juša Kozaka. “Istra” XIX/1981, br. 3-4, str. 84-92.
 3. Priroda eseja. “Republika” XXXVII/1981, br. 7-8, str. 675-684.
 4. Antun Barac i slovenska književnost. “Istra” XIX/1981, br. 7-8, str. 77-85.
 5. Esejizam u “Maskama” Juša Kozaka. “Zadarska revija” XXXI/1982, br. 1, str. 16‑24.
 6. Intelektualizacija hrvatske i slovenske proze u prvoj polovici 20. stoljeća. “Istra” XXI/1983, br. 1-2, str. 106-116.
 7. The Beginnings of Modern Slovene Literary Scholarship. “Slovene Studies” V/1983, br. 2, str. 189-206.
 8. Fizionimija književnokritičke misli Stanka Lasića. “Republika” XXXIX/1983, br. 10, str. 86-91.
 9. Struktura romana “S poti” Izidora Cankara. “Slavistična revija” (Ljubljana) XXXIII/1985, br. 3, str. 351-357.
 10. Pripovijedanje i refleksija. “Umjetnost riječi” XXIX/1985, br. 2, str. 135-143.
 11. Esejizam i moderni roman. “Republika” XLI/1985, br. 9, str. 160-170.
 12. Status refleksije u pripovjednoj prozi. “Istra” XXIII/1985, br. 7-8, str. 5-12.
 13. Metaliterarna dimenzija u modernom romanu. “Delo” XXXII/1986, br. 6, str. 9-20.
 14. Esejistički elementi u poslijeratnom hrvatskom romanu. “Croatica” XVI/1985, sv. 22-23, str. 119-128.
 15. Novelistika Vladana Desnice. “Forum” XXV/1986, br. 3-4, str. 357-378.
 16. Poetika romana “Proljeća Ivana Galeba” Vladana Desnice. “Umjetnost riječi” XXX/1986, br. 3, str. 195-211.
 17. Metamorfoze romana. “Književna smotra” XIX/1986, br. 63-64, str. 72-76.
 18. Između fikcije i činjenice “Republika” XLIII/1987, br. 1-2, str. 44-53.
 19. Vladimir Bartol i socijalni realizam – sukob dviju poetika. Obdobja 7, Ljubljana, 1987, str. 347-356.
 20. Slovenska književnoteorijska misao poslije drugog svjetskog rata. “Umjetnost riječi” XXXI/1987, br. 4, str. 353-375.
 21. Prodor nefikcije u suvremeni slovenski roman. Obdobja 8, Ljubljana, 1988, str. 151-159.
 22. Fran Petrè u tokovima slovenske znanosti o književnosti. “Radovi Zavoda za slavensku filologiju”, sv. 23, 1988, str. 85-96.
 23. Femme fatale u hrvatskom romanu XIX. stoljeća. “Forum” XXVIII/1989, br. 1-2, str. 172-181.
 24. Poetika lirskog romana (“Sam čovjek” Ive Kozarčanina). “Forum” XXVIII/1989, br. 7-8, str. 209-217.
 25. Aluzije, citati i literarne reminiscencije u Marinkovićevu “Kiklopu”. “Forum” XXVIII/1989, br. 11-12, str. 745-757.
 26. Vladan Desnica i Benedetto Croce. “Književna smotra”1989, br. 73-76, str. 51-54.
 27. Dijalektika pravde (Drama “Pravednik” Mirka Božića). “Republika” XLVI/1990, br. 3-4, str. 137-141.
 28. Frangešov esejizam. “Croatica” XXI/1990, sv. 33, str. 29-33.
 29. Književnost kao ideologija-ideologija kao književnost (“Smrt Babe Čengićkinje” Ante Kovačića). “Forum” XXX/1991, br. 5-6, str. 569-579.
 30. Les premiers pas du roman croate. “Most/The Bridge”, br. 3, 1991, str. 88-121.
 31. Hrvatski roman od Kraljevića do Lorkovića. “Forum”1991, br. 11-12, str. 770-787.
 32. Die kroatische Literatur der achtziger Jahre. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi), 21/1991, Heft 82, str. 114-122.
 33. Šenoina koncepcija povijesnog romana. “Umjetnost riječi” XXXVI/1992, br. 2, str. 155-164.
 34. Poetološki status romana u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća. “Republika” XLVIII/1992, br. 5-6, str. 179-196.
 35. Leskovarov antijunak ili literarni portret jednog dekadenta. Zbornik radova o Janku Leskovaru. Pregrada 1992, str. 49-55.
 36. Prvi hrvatski povijesni roman. “Mogućnosti” XXXIX/1992, br. 5-6-7, str. 531-537.
 37. Postmodernizam i hrvatska književnost. “Croatica” sv. 37-39, 1993, str. 259-267.
 38. Romani Ksavera Šandora Gjalskoga. “Forum” XXXII/1993, br. 1-3, str. 175-188.
 39. Kumičić između naturalizma i trivijalne književnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o E. Kumičiću. “Liburnijske teme”, knjiga 7, Opatija 1993, str. 61-68.
 40. Autoreferentiality and Novelistic Self-Conscious. “Neohelicon” XX/1993, Budapest-Amsterdam, str. 79-86. Isto: Autoreferencijalnost i romaneskna samosvijest. Zavod za znanost o književnosti, Zagreb 1993, str. 115-123.
 41. Usmjerena recepcija – Krležino djelo između ideologije i estetike. “Republika” XLIX/1993, br. 11-12, str. 5-9.
 42. Romani Ante Kovačića. “Encyclopaedia moderna” XIV/1993, br. 3 (43), str. 179‑185.
 43. Status romana v hrvaški književnosti 19. stoletja. Obdobja 14, Ljubljana 1994, str. 369-373.
 44. Romani Ante Tresića Pavičića. U zborniku “Književno djelo Ante Tresića Pavičića”. Split, 1995, str. 126-133.
 45. Barac o recepciji književnosti. “Umjetnost riječi” XXXVIII/1994, br. 3-4, str. 169-175.
 46. Historiografska fikcija Nedjeljka Fabrija. “Republika” LII/1996, br. 1-2, str. 49-53.
 47. Poetik der phantastischen im “Abendakt” von Pavao Pavličić. U zborniku: Diskurs der Schwelle. Aspekte der kroatischen Gegenwartsliteratur. Heidelberg, 1996, str. 155-167.
 48. Roman hrvatske moderne. “Republika” LII/1996, br. 3-4, str. 138-157.
 49. Roman hrvatske moderne (II). “Republika” LII/1996, br. 5-6, str. 82-92.
 50. Die Wiener und die kroatische Moderne. “Most/Die Brucke”, br. 1-2, 1996, str. 139-150.
 51. Mađarske teme u “Zastavama” Miroslava Krleže“Književna revija” XXXVI/1996, br. 3-4, str. 3-11.
 52. Squandering the Future. Innovations in the Croatian Novel at the Turn of the 20th Century. “Most/The Bridge”, br. 1-2, 1997, str. 157-162.
 53. Dramsko stvaralaštvo Nedjeljka Fabrija. U zborniku: Krležini dani u Osijeku. Zagreb, 1997, str. 55-60.
 1. Romaneskni pokušaj Slavka Ježića. U zborniku: Znanstveni i književni rad Slavka Ježića. Zagreb, 1997, str. 137-142.
 2. “Dunja u kovčegu” Milana BegovićaU zborniku: Milan Begović i njegovo djelo. Vrlika-Sinj, 1997, str. 189-197.
 3. Dramski rad Ferde Becića. U zborniku: Krležini dani u Osijeku. Osijek-Zagreb, 1997, str. 117-121.
 4. Ekspresionizam i hrvatski roman“Republika” LIII/1997, br. 11-12, str. 36-45.
 5. Postmodernizam i sonetU zborniku: “Sonet in sonetni venec”, Ljubljana, 1997, str. 197-205.
 6. Metodologija književne povijesti Miroslava Šicela“Kaj” , br. 5-6, 1997, str. 55-59.
 7. Poetika hajdučko-turske novelistike. U zborniku: Dani hvarskog kazališta, sv. XXIV, Split, 1998, str. 112-123.
 8. Poetika romana “Hrast” Mare Švel-Gamiršek. U zborniku: Mara Švel-Gamiršek, prilozi sa znanstvenog skupa. Drenovci, 1998, str. 31-33.
 9. Prvi hrvatski science-fiction. “Croatica”, sv. 45-46, 1997, str. 337-346.
 10. Die Wiener und die Kroatische Moderne in Literatur und Poetik (s M. Bobincem). U zborniku: Ambivalenz des Fin de siècle. Wien-Köln-Weimar, 1998, str. 91-113.
 11. Postmodernizam i hrvatski sonet. “Republika” LV/1999, br. 1-2,  str. 8-17
 12. Poetika Leskovarove proze. “Forum” XXXVIII/1999, br. 4-6, str. 703-709.
 13. Prvi hrvatski “roman u listovih”. U zborniku: Dani hvarskog kazališta, sv.  XXV, Split, 1999, str. 73-82.
 14. Towards the present age (19th–20th century). Literature. U zborniku: The Croats: Christianity–Culture–Art. Vatikan, 2000, str. 351–362.
 15. Socrealizam i hrvatski roman. U zborniku: Umijeće interpretacije. Zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša. Zagreb, 2000, str. 277-292.
 16.  Eugen Kumičić i trivijalna književnost. U zborniku: Eugen Kumičić – život i djelo. Brseč, 2000, str. 16-20.
 17. Religijske teme u poratnom hrvatskom romanu. U zborniku: Religijske teme u književnosti. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000. Zagreb, 2001. str. 285-293.
 18.  Najnovije tendencije u hrvatskoj prozi. Prvi hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zbornik referata. Ljubljana, 2001, str. 81-88.
 19. Inovativni postupci u “Isušenoj kaljuži” J. P. Kamova. U zborniku: Dani hvarskog kazališta, sv. XXVII, Split, 2001, str. 228-236.
 20. Novi manirizam. Uvod u romane Ranka Marinkovića. “Republika” LVII/2001, br. 7-8, str. 18-25.
 21. Hrvatska ekspresionistička proza. U zborniku: Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zagreb, 2002, str. 85-96.
 22.  Egzistencijalizam i hrvatski roman. Rad HAZU, knj. 483, Zagreb, 2002, str. 271-285.
 23.  Kritička teorija i praksa Josipa Bognera. U zborniku: Dani Josipa i Ivana Kozarca, Vinkovci, 2002, str. 35-41.
 24.  Znanost o književnosti i novi mediji. Drugi hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zbornik referata. Ljubljana, 2003, str. 121-124.
 25.  Hrvatska proza 1990. – 2000. Studia Slavica Savariensia. Szombathely, 2002, str. 255-260.
 26.  Historizam i povijesni roman. U zborniku: Obdobja 18, Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, 2002, str. 619-626.
 27.  Eseji i feljtoni Dalibora Cvitana. “Forum” XLII/2003, br. 7-9, str. 1135-1140.
 28. Slika žene u hrvatskoj književnosti 19stoljeća. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2003, str. 100-108.
 29.  Svi paradoksi Đure Vilovića. “Forum” XLII/2003, br. 10-12, str. 1497-1511.
 30. S otoka na kopno i natrag. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2004, str. 107-114.
 31. Kulturni identiteti u Andrićevoj “Travničkoj hronici”. “Republika” LX/2004, br. 3, str. 83-97.
 32. Stroj za proizvodnju priča. Pogovor Sabranim djelima Marije Jurić Zagorke. Sv. 7, Školska knjiga, Zagreb, 2004, str. 651-663.
 33.  Pisac u sjeni zaborava. U zborniku: Oko književnosti. Osamdeset godina Aleksandra Flakera. Zagreb, 2004, str. 259-268.
 34.  “Mor” Đure Sudete. U zborniku: Đuro Sudeta – pjesnik i pripovjedač. Bjelovar-Zagreb, 2005, str. 66-72.
 35.  Hrvatska i bečka modernadijalog kultura. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2005, str. 109-118.
 36. Roman potpune deziluzije. “Forum” XLIV/2005, br. 7-9, str. 885-890.
 37. Sozialisticher Realismus und der kroatische Roman. U zborniku: Kroatien: Kultur – Sprache – Literatur. Ur. R. Laure, Göttingen, 2005, str. 187-204.
 38. Hrvatska književnost devedesetih. Zbornik radova Na brzu ruku skupljeni skup u spomen Ivanu Slamnigu. Budimpešta, 2005., str. 5-14.
 39. Šopova kritika civilizacije stroja. Umjetnost riječi XLIX, br. 1, Zagreb, 2005., str. 67-79.
 40. Mizantropija, autodestrukcija, cinizam. U zborniku: Zavičajnik: zbornik Stanislava Marijanovića (ur. M. Tatarin), Osijek, 2005, str. 269-278.
 41. Ujević i novo poglavlje hrvatskoga feljtonizma. Republika LXI/2005, br. 12, str. 207-219.
 42. Ženski nered Dragojle Jarnević. U zborniku Osmišljavanja. Zbornik u čast 80. rođendana akademika M. Šicela. Zagreb, 2006, str. 235-255.
 43. Monografije Miroslava Šicela. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 16-17, Zagreb-Varaždin, 2006, str. 47-53.
 44. Od feljtonskih romana i “sveščića” do sapunica i Big Brothera. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2006, str. 143-158.
 45. Brešanova poetika mitologiziranja. Književna republika, IV/2006, br. 11-12, str. 88-92.
 46. Egzotika u svakodnevici, svakodnevica u egzotici. Pripovjedačko umijeće Ive Andrića. U knjizi: Ivo Andrić, Nemir od vijeka. Zagreb, 2007, str. 5-29.
 47. Pravaštvo i hrvatska književnost. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2007, str. 119-129.
 48. Čovjek akcije i kontemplacije. „Forum“ XXXXVI/2007, br. 10-12, str.  1049-1055.
 49. Urbana nelagoda (Veliki grad Milutina Cihlara Nehajeva). Forum XXXXVII/2008, br. 1-3, str. 207-219.
 50. Rückkehr zur Erzählung und zum Erzählen. Die kroatische Prosa vom Zerfall Jugoslawiens bis heute. Die Horen, LIII/2008, Band 1, br. 229, str. 53-66.
 51. Suvremeni hrvatski roman i popularna kultura. Zbornik radova Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, Zagreb, 2008, str. 333-339.
 52. Figura flâneura kod A. G. Matoša. U zborniku: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, Zagreb, 2008, str. 639-651.
 53. Svijet kao zvjerinjak. Pogovor romanu Kiklop Ranka Marinkovića. Zagreb, 2008, str. 551-566.
 54. Nová textuálnost: Čas autopoetik a štýlového pluralizmu. Revue svetovej literatùry, XLIV/ 2008, br. 2, str. 43-52.
 55. Urbana topografija hrvatske moderne. U zborniku: Miasto w kulturze chorwatckiej. Warszawa, 2008, str. 85-94.
 56. Svjetlo u crnom oklopu. Književni svijet Vjenceslava Novaka. Predgovor knjizi: Vjenceslav Novak, Otrov u duši. Zagreb, 2009, str. 5-23.
 57. Udio Slavonije, Baranje i Srijema u hrvatskoj književnosti 19i 20. stoljeća. U zborniku: Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije. Prvi svezak. Zagreb, 2009, str. 530-538.
 58. Razdoblje protorealizma i realizma u hrvatskoj književnosti. U zborniku: Hrvatska i Europa.Sv. IV:  Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne. Ur. M. Ježić. Zagreb, 2009, str. 385-399.
 59. Vladan Desnica – A Classic of Croatian Modernity. Relations, Literary Magazine, 3-4 2009, str. 121-127.
 60. Problem identiteta u Jadranskoj trilogiji Nedjeljka Fabrija. U zborniku: Rijeka Fabriju. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga kolokvija Rijeka Fabriju održanoga u Rijeci 16. studenoga 2007. Rijeka, 2009, str. 35-46.
 61. Grupni portret s gradom. Poetika romana Grad u zrcalu Mirka Kovača. “Književna republika” VII/2009, br. 7-9, str. 54-61.
 62. Rodna politika u Vojnovićevoj Dubrovačkoj trilogiji. „Dubrovnik“ XX/2009, br. 4, str. 226-236.
 63. Grad u tranziciji. “Književna republika” VIII/2010, br. 1-3, str. 154-164.
 64. Ivo Frangeš i konstrukcija hrvatskog književnog kanona. “Republika” LXVI/2010, br. 6, str. 39-43.
 65. Urbana topografija „Kiklopa“. Zbornik radova sa 4. Dana Ranka Marinkovića 2008. Komiža, 2010, str. 7-17.
 66. Varijacije na temu: Krleža i Zagreb. „Forum“ XLIX/2010, br. 7-9, str. 882-908.
 67. Prokletstvo zaborava. Neki problemi hrvatske književne historiografije nakon raspada Jugoslavije.  Desničini susreti 2005.-2008. Zbornik radova. Zagreb, 2010, str. 46-57.
 68. Von der Insel zum Festland und zurueckU zborniku:  Dalmatien als europaischer Kulturraum / Wilfried Potthoff et. al. (ur.). Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2010, str.  327-341
 69. Intelektualna antologija 20stoljeća. „Književna republika“ IX/2011, br. 1-3, str. 312-315.
 70. Staze, lica, predjeli. Trajnost čina. Zbornik u čast Nikoli Batušiću. Zagreb, 2011, str. 250-255.
 71. Nova književna paradigma. U zborniku Strast i bunt. Ekspresionizam u Hrvatskoj. Zagreb, 2011, str. 64-71.
 72. Drama vjere u Nemirima Ive Andrića. „Forum“ L/2011, 10-12, str. 1163-1176.
 73. Sekundarni žanrovi u Marinkovićevu Kiklopu. Zbornik radova sa 5. Dana Ranka Marinkovića 2010., Komiža, 2010, str. 57-69.
 74. Sparks of Beauty, Persistence of Evil. On some aspects of Ivo Andrić’s narration. The Bridge, 1-4, 2011, str. 104-110.
 75. Povratak tekstu i kanonu. „Kaj“ XLIV/2011, br. 6, str. 21-24.
 76. Slavenstvo, novoilirstvo, slovenstvo. Iz povijesti zagrebačke slovenistike. „Croatica et Slavica Iadertina“, VII/I, 2011, str. 181-192.
 77. Modeli urbane reprezentacije u hrvatskom realizmu. U zborniku: Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb, 2011, str. 469-481.
 78. Sonet kao struka, struka kao sonet. „Književna republika“ X/2012, br. 1-3, str. 21-25.
 79. Bljesak ljepote, postojanost zla. O nekim aspektami novelistike Ive Andrića. „Hum”, 8, 2012, str. 9-24.
 80. Novakov reprezentativni roman „ljudske situacije”. „Kolo“ XXIII/2013, br. 3-4, str. 156-162.
 81. Dekanonizacija Krleže? „Forum“ LII/2013, br. 7-9, str. 739-757.
 82. Struktura Krležinih antinomija. „Forum“ LIII/2014, br. 4-6, str. 438-463.
 83. Matoš et Paris. Most/The Bridge, 1-2, 2014, str. 81-85.
 84. Matoš u novoj teorijskoj vizuri. „Hrvatska revija“ XIV/2014, br. 1, str. 31-33.
 85. Andrićevi mostovi, ćuprije i krive Drine. „Hrvatska revija“ XIV/2014, br. 2, str. 10-15.
 86. Antitehnološka semantika u Kiklopu. U zborniku: Od grada do Mediterana – književno djelo Ranka Marinkovića. Komiža, 2014, str. 43-52.
 87. Grupni portret s damom. „Jezik in slovstvo“ LIX/2014, br. 2-3, str. 53-55.
 88. Antimodernizam u Kiklopu. „Književna republika“ XII/2014, br. 1-6, str. 96-104.
 89. Lirski univerzum Ive Andrića. U: Ivo Andrić, Ex Ponto. Nemiri. Lirika. Djela Ive Andrića, svezak 10. Zagreb, 2014, str. 249-281.
 90. Na sunčanoj strani – neki aspekti Andrićeve poratne novelistike. U: Ivo Andrić, Priča o vezirovom slonu i druge novele. Djela Ive Andrića, svezak 6. Zagreb, 2014, str. 441-477.
 91. Roman portreta – portret romana. U: Ivo Andrić, Omerpaša Latas. Djela Ive Andrića, svezak 8. Zagreb, 2014, str. 317-352.
 92. Knjiga mudrosti i kontemplacije. U: Ivo Andrić, Znakovi pored puta. Djela Ive Andrića, svezak 9. Zagreb, 2014, str. 565-605.
 93. Pravo na priču. U: Ivo Andrić, Kuća na osami i druge novele. Djela Ive Andrića, svezak 7. Zagreb, 2014, str. 275-300.
 94. Andrićeva Prokleta avlija kao „mundus inversus“. „Croatica“ XXXVIII/2014, sve. 58, str. 175-196.
 95. Miroslav Krleža i Prvi svjetski rat. „Forum“ LIII/2014, br. 10-12, str. 1060-1090.
 96. Darovi melankolije (Poetsko-filozofski kontrapunkti u Ex Pontu Ive Andrića). „Kolo“ XXIV/2014, br. 4, str. 109-128.
 97. Matoš i pravaštvo. „Forum“ LIV/2015, br. 7-9, str. 797-815.
 98. Romani Ivana Supeka. U: Ivan Supek (1915.-2007.) U povodu 100. obljetnice rođenja. Rasprave i građa za povijest znanosti, knjiga 15, HAZU, Zagreb, 2015, str.  53-61.
 99. Mažuranić – stup hrvatskoga književnog kanona. U: Mažuranićev zbornik, urednici Milan Moguš i Marko Tadić, HAZU, Zagreb, 2015, str. 41-50.
 100. Ivo Andrić i Zagreb. „Forum“ LV/2016, br. 1-3, str. 126-156.
 101. Silvije Strahimir Kranjčević u kanonu hrvatske književnosti. „Hrvatska misao“ (Sarajevo), br. 1, 2016, str. 7-14.
 102. Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu. „Forum“ LVI/2017, br. 1-3, str. 81-124.
 103. Aktualnost Andrićeva doktorata. U: Ivo Andrić, Razvoj duhovnog života u Bosni pod utjecajem turske vladavine. Zagreb, 2017, str. 7-25.
 104. Knjige su krive za sve. Tekst, zbilja i povijest u Pavličićevim romanima. U: Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića. Zagreb, 2017, str. 69-79.
 105. Krležina „Leda“: od umjetnosti do dekoracije i kiča. „Forum“ LVI/2017, br. 4-6, str. 478-498.
 106. Kult rada, strast pisanja. „Forum“ LVI/2017, br. 10-12, str. 1300-1312.
 107. Užitak u čitanju. U: Ivo Frangeš, Čitanja. Zagreb, 2017, str. 5-15.
 108. Krleža i Andrić – osobne relacije. U zborniku: Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zagreb, 2018, str. 177-188.
 109. Književna scena u doba političkih previranja. U zborniku: Šezdesete u Hrvatskoj – mit i stvarnost. Zagreb, 2018, str. 190-207.
 110. Riječ klije, bubri, zrije… (Književni svijet Nedjeljka Fabrija). „Forum“ LVII/2018, br. 7-9, str. 892-909.
 111. Kritika estetike banalnosti u Valentovim Umjetnim suzama. „Književna republika“ XVII/2019, br. 1-4, str. 14-18.
 112. Poetičke mijene u romanima Ive Brešana. „Forum“ LVIII/2019, br. 4-6, str. 482-508.
 113. Ivan Aralica i model nove historiografske fikcije. „Zadarska smotra“ LXIX/2020, br. 1-3, str. 11-16.
 114. Ivo Frangeš i hrvatska književna historiografija. „Forum“LIX/2020, br. 4-6, str. 556-570.
 115. Posljednje Stipančićke – subverzija patrijarhata. „Forum“ LIX/2020, br. 10-12, str. 1279-1295.