Mlinar Zdravko

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Mlinar Zdravko

Datum rođenja:

  • 1933

Mjesto rođenja:

  • Žiri, Slovenija

E-mail adrese:

Mlinar Zdravko

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (20.05.2004. – …)

Biografija

Zdravko Mlinar, slovenski sociolog, rođen je 30. siječnja 1933. u mjestu Žiri. Diplomirao je 1958. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 1967., a od 1974. redoviti je profesor Fakulteta društvenih znanosti  Sveučilišta u Ljubljani, a danas je professor emeritus istog sveučilišta i radi kao aktivni istraživač i predstojnik Centra za prostornu sociologiju.

Prvi je predstojnik Društva sociologa Slovenije (1965.-1969.), a od 1980. njegov počasni član. Predsjednik je izdavačkog vijeća časopisa “Teorija in praksa” (Ljubljana) i član izdavačkih odbora osam međunarodnih časopisa na području sociologije. Za izvanrednog člana Slovenske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1981., a za redovitog člana 1987. Tajnik Razreda za povijesne i društvene znanosti SAZU bio je od 1996. do 1999.

Akademik Mlinar ima bogat znanstveni opus. Za knjigu “Humanizacija mesta” dobio je 1985. nagradu Sklada Borisa Kidriča, za knjigu “Protuslovja družbenega razvoja” 1987. nagradu “Vladimir Bakarić” za najbolju knjigu s područja društvenih znanosti u Jugoslaviji, a za knjigu “Idividuacija in globalizacija v prostoru” 1995. godine nagradu Republike Slovenije za “vrhunske dosege na području sociologije”.

Posebno se ističe njegova povezanost s Hrvatskom i njegova suradnja s hrvatskim znanstvenicima. Preko deset godine bio je član Studijske skupine “Čovjek i sistem” u Zagrebu gdje su se jednom mjesečno sastajali znanstvenici s područja društvenih znanosti iz čitave bivše Jugoslavije i radili na zajedničkim projektima. Sudjelovao je kao predavač na postdiplomskim studijima “Organizational Democracy” i “Economy and Democracy” u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Akademik Mlinar je znanstvenik međunarodnog ugleda, koji je kontinuirano i punim angažmanom sudjelovao u hrvatskim znanstvenim pothvatima.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2004.

Zdravko Mlinar – osobna stranica