Ménard Philippe

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Ménard Philippe

Datum rođenja:

  • 1.1.1935.

Mjesto rođenja:

  • Cubzac-les-Ponts (departman Gironde)

E-mail adrese:

 

Ménard Philippe

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (19.05.2022. – …)

Životopis

Philippe Ménard, jedan od vodećih francuskih medievista, professor emeritus francuskoga jezika i književnosti srednjega vijeka na Sveučilištu Sorbonne u Parizu, obogatio je filološku znanost nizom studija o srednjovjekovnome latinitetu, o vezama među romanskim jezicima, književnostima i kulturama u srednjem vijeku, a posljednjih nekoliko desetljeća i radovima o književnim i kulturnim doticajima između Apeninskoga poluotoka i hrvatske obale Jadrana.

Do sada je objavio dvanaest znanstvenih knjiga i 204 znanstvena članka u časopisima i zbornicima. Na području lingvistike posebno se ističe njegova knjiga o starofrancuskoj sintaksi (Syntaxe de l’ancien français, 1973.). U skladu s najboljim tradicijama romanske filologije, autor je sustavno analizirao, objasnio i izložio bitne značajke starofrancuske sintakse vodeći računa o podrijetlu pojedinih konstrukcija (u latinskome) i rezultatima potonjega razvitka (u francuskom). Ta je knjiga postala klasična za ovu tematiku.

U suradnji s Émanuèleom Baumgartner objavio je Dictionnaire étymologique et historique de la langue française (1996.). Taj se etimološki rječnik odlikuje time što posebnu pozornost u tumačenju daje razvitku značenja i kulturnim okolnostima u kojima se dana riječ razvijala. Proučavanje srednjovjekovnoga francuskoga književnoga stvaralaštva profesor Ménard započeo je s proučavanjem arturijanske književnosti, da bi zatim, nakon svoje kapitalne glavne doktorske teze o osmijehu i smijehu u udvornoj književnosti (Le rire et le sourire dans les romans courtois en France au Moyen Âge (1150-1250), 1969), pripremio monumentalna izdanja starofrancuskih ključnih tekstova (npr. Roman u prozi o Tristanu, 9 svezaka).

Profesor Philippe Ménard davao je bezrezervnu podršku osnutku i djelovanju Multidisciplinarnoga programa hrvatskih studija na Sveučilištu Sorbonne, a podrška takva znanstvenoga autoriteta bila je ključna za ostvarivanje programa. Profesor Philippe Ménard već nekoliko desetljeća ima ključnu ulogu ne samo u razvitku lingvističkih, međudisciplinarnih i komparativnih istraživanja o francuskome srednjem vijeku nego isto tako i u širenju spoznaja o znanstvenim dostignućima na tom području.

Za svoj rad dobio je priznanja od sljedećih institucija: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres i Académie française. Dopisni je član u Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (od 1986.) i  u Medieval Academy of America (od 1986.) te inozemni član u Academia dei Lincei u Rimu (od 2002.). Profesor Philippe Ménard neosporno je jedan od najvećih znanstvenih autoriteta na području lingvističkih i filoloških istraživanja starofrancuskoga razdoblja i jedan od najboljih poznavatelja međusobnih jezičnih, književnih i kulturnih veza među romanskim zemljama i narodima u srednjem vijeku.

Profesor Philippe Ménard izabran je za dopisnog člana HAZU 19. svibnja 2022.

Philippe Ménard – biografija


Bibliografija

Philippe Ménard – bibliografija