Matičić Dražen, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Matičić Dražen

Datum rođenja:

 • 25.01.1965

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta: +385(0)12390384
 • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Matičić Dražen, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • akademik (14.06.2018. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • voditelj – Centar za eksperimentalnu kirurgiju na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (14.06.2018. – …)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (15.05.2014. – 14.06.2018.)

 

Životopis

Akademik Dražen Matičić rođen je u Zagrebu 1965. godine. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je suradnik HAZU od 2014. godine. Sa znanstvenim radom započinje po zaposlenju na Veterinarskom fakultetu, 1991. godine, kao mladi istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U razdoblju 2005. – 2012. godine bio je predstojnik Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, 2007. – 2010. godine prodekan za upravljanje kvalitetom i cjeloživotno obrazovanje Veterinarskog fakulteta, a 2009. – 2013. godine član Senata Sveučilišta u Zagrebu. U vremenu 2008. – 2013. godine predlaže i ostvaruje razvojni projekt Centar izvrsnosti veterinarske kirurgije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojim je Republika Hrvatska dobila opremu i prostor za translacijska istraživanja u području biomedicine, a studenti tehnološki moderne uvjete kliničke nastave. U vrijeme obnašanja dužnosti prodekana uspostavio je suradnju s Koledžom za veterinarsku medicinu Sveučilišta države Georgije (College of Veterinary Medicine, University of Georgia), Athens, Georgia, u SAD-u, i omogućio razmjenu stručnjaka i znanstvenika koja je i danas aktivna. Bio je predsjednik organizacijskog odbora više međunarodnih skupova. Trenutno obnaša dužnost voditelja međunarodnoga poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja kirurgije, anesteziologije, oftalmologije i veterinarske stomatologije te voditelja Centra za eksperimentalnu kirurgiju. Podpredsjednik je Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarska medicina. Znanstvenik je i voditelj veterinarskog dijela projekata EU iz programa Obzor 2020BIO-CHIP-Bioengineered grafts for Cartilage Healing in Patients i OSTEOproSPINE – Novel Bone Regeneration drug Osteogrow. Znanstveni radovi Dražena Matičića objavljeni su u nekim od vodećih svjetskih znanstvenih časopisa, a citirani su više od 305 puta u WoS i 500 puta u Google Scholar bazi podataka. Kao koautor i urednik objavio je šest udžbenika, među kojima je i prvi hrvatski udžbenik veterinarske kirurgije i anesteziologije. Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2014., a za redovitog člana 2018. Iste je godine izabran i za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

 

Diplome-stručna sprema

1999. – Doktor znanosti

1994. – Magistar znanosti

1991. – Doktor veterinarske medicine

 

Znanstveno-nastavna zvanja

2016. – redoviti profesor u trajnom zvanju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2011. – redoviti profesor, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2006. – izvanredni profesor – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002. – docent – Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Čelne pozicije na Sveučilištu u Zagrebu

2017. – danas – Voditelj Centra za eksperimentalnu  kirurgiju, Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju,

veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2013. – danas – Voditelj međunarodnog poslijediplomskog specijalističkog studija “Kirurgija, anesteziologija

i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom”

2009. – 2013. – Član Senata Sveučilišta u Zagrebu

2007. – 2010. – Prodekan za upravljanje kvalitetom i cjeloživotno obrazovanje,  Veterinarski fakultet

2005. – 2012. – Predstojnik Klinike za kirurgiju ortopediju i oftalmologiju, Veterinarski fakultet

 

Nastavne aktivnosti

 • 2018./2019. – gost profesor za predmet “Small animal orthopedics” na Dr. L. Kriaučeliunas Small Animal Clinic, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Litva.
 • 2013./2014. – gost profesor za predmet “Kirurgija in oftalmologija” na Klinika za male živali, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija.
 • 2008./2011. – gost profesor  za  predmet “Hirurgija” na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, BiH.
 • voditelj i nastavnik međunarodnog poslijediplomskog specijalističkog studija “Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom” i voditelj kolegija “Opća kirurgija”, “Ortopedija”, “Veterinarska stomatologija” i “Kirurška onkologija” na Veterinarskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu.
 • voditelj i nastavnik kolegija “Kirurško liječenje tumora u pasa i mačaka” i “Regenerativna ortopedija” na Doktorskom studiju Veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • voditelj i nastavnik kolegija “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija” na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Patologija i uzgoj mesoždera“ na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • profesor praktične i teoretske nastave u okviru predmeta “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija” I, II i III te Ambulantne klinike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • profesor praktične i teoretske nastave na engleskom studiju veterinarske medicine Veterinarskog fakluteta
 • voditelj i nastavnik tečaja trajne izobrazbe “Osteosinteza u malih životinja” za doktore veterinarske medicine

 

Znanstveni projekti i aktivnosti

2017. – danas, voditelj pred kliničkog istraživanja veterinarskog dijela EU projekta i istraživačkog konzorcija “OSTEOproSPINE”, programa Horizon 2020

2017.–2018. – istraživač na projektu “Zrinski Medical” Operativnog programa konkurentnost i kohezija, europskih strukturnih i investicijskih fondova

2017. – istraživač na Programskom projektu Sveučilišta u Zagrebu  “Unapređenje dobrobiti farmskih životinja kroz primjenu suvremenih tehnologija”

2016. – istraživač i voditelj animalnog pokusa “Pomična naprava za obnovu hrskavice koljena FlexiOSCAR”, programa provjere inovativnog koncepta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

2015. – danas; voditelj predkliničkog istraživanja veterinarskog dijela EU projekta i istraživačkog konzorcija “Bioengineered grafts for Cartilage Healing in Patients” ( BIO-CHIP, Horizon 2020),

2013.–2016. – istraživač i voditelj animalnog pokusa, na EU FP7 projektu OSTEOGROW

2014.– danas – istraživač Znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu, istraživačka jedinica Regenerativna medicina

2013.–2014. – istraživač-suradnik na Programskom projektu Sveučilišta u Zagrebu  “Unapređenje dobrobiti farmskih životinja kroz primjenu suvremenih tehnologija”

2011.–2015. – istraživač i voditelj animalnog pokusa na EU FP7 projektu istraživačkog konzorcija BIOCOMET,  “Bioreactor-based, Clinically Oriented Manufacturing of Engineered Tissues”, mentor doktoranta zaposlenog na projektu

2007. – istraživač na znanstvenom projektu “Genska terapija mineraliziranih tkiva” – MZOŠ-0108500

2006.–2007. – suradnik na projektu “Nove metode u dijagnostici i liječenju bolesti i ozljeda ramena”. Projekt ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

199.1-1994. – mlađi znanstveni istraživač na projektu “Izgradnja oplemenjene ovce mesnog i mliječnog tipa za potrebe Hrvatske” (projekt br. 4-05-104), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

1991.–1992. – sudjelovanje na projektu “Uzgoj i patologija mliječne ovce za mediteransko područje” hrvatsko-američki projekt br. JF-952, agencija USDA.

 

Pozvani predavač

– WSAVA Global Dental Guidelines, “Surgical site infection prevention”, 2018., Zagreb, Hrvatska.

– 7th International Congress ‘Veterinary Science and Profession, PhD day: “Centers of Research Excellence”, 2017., Zagreb Croatia.

– “3rd International conference on regenerative orthopaedics and tissue engineering” -“Animal models for cartilage repair” (2016.), Zagreb, Hrvatska.

– One Health Symposium – Methicillin-resistant Staphylococcus aureus  (MRSA) and companion animals – a One Health perspective (2014.). Slavonski Brod, Hrvatska

– 1st VEPRA Conference-Physical therapy of the stifle, Pain assessment after TTA &MRIT in dogs, (2010.), Zagreb, Republika Hrvatska

– X dani male prakse, “Small Animal Clinic Activities”, (2010.),Varaždin, Republika Hrvatska.

– Vetnnet conference, “Veterinary career at a glance“,  (2009.), Zagreb, Republika Hrvatska

– KYON Symposium- Inovations in Veterinary Orthopaedics and Trauma- “Stifle prosthesis Project” (2008.), Zurich, Switzerland

– Veterinarski fakultet Sveučilišta u Sarajevu “Current Diagnosis and Treatment in Orthopedic Surgery”- prosinac 2008., Sarajevo,BiH

– 4. Veterinarski kongres, “Modern approaches of graduate study and long-life learning conduction at Faculty of Veterinary M edicine University of Zagreb”, (2008), Šibenik, Republika Hrvatska.

– V. dani male prakse Hrvatske, “Tie Down syndrom”, (2005.),Varaždin, Republika Hrvatska

 

 

Cjeloživotno obrazovanje, inozemne stručne posjete

– AOVET, “Masters in Small Animal Fracture Treatment”, Davos, Switzerland, December 2017

– Continuing education Symposium “Inovations in veterinary orthopedics and trauma”, Boston, USA, April 2017

– Academic visit to Veterinary Hospital, “Veterinary Cancer Group”, host dr. Jennifer Pierro, DACVIM,  Los Angeles, USA, February 2016

– Academic visit to Veterinary Teaching Hospital, College of Veterinary Medicine, host Professor Spencer Johnston ,Athens, Georgia, USA, July 2015

– Continuing education, Securos Pax locking plate course, October 2014, Venice, Italy

– Continuing education , ALPS and PGR course; Kyon Symposium, Innovations in Veterinary Orthopedics and Trauma – April 2014, Zurich, Switzerland.

– Academic visit to College of Veterinary Medicine, host Professor Spencer Johnston April 2011, Athens, Georgia, USA.

– Continuing education, AO Course, “Advances in Small Animal Fracture Management”,  December, 2010, Davos, Switzerland,

– Academic visit to University of Veterinary Medicine Hannover, May 2009, Hannover, Germany

– Academic visit to School of Veterinary Medicine, UC Davis- host  Prof. Frank Verstraete, April 2009, Davis, California, USA

– Continuing education- Kyon Symposium, April 2009., Boston, USA

– Academic visit to Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University- host  Prof. Randy Boudrieau, April 2008, North Grafton , Massachusetts, USA

– Academic visit to James L. Voss Veterinary Teaching Hospital Colorado State, host Prof. Erick Egger , June 2008, Fort Collins, Colorado, USA

– Continuing education – THR-Kyon course – May 2008., Colorado Springs, Colorado, USA

– Academic visit to The Animal  Medical Center,  New York, host  dr. Marc Havig, May 2008, New York, USA

– Seminar “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi”, 2008./200.9, Zagreb Hrvatska

– Academic visit to Veterinary Hospital, Veterinary University Wienna, host professor Gilles Dupre, May 2008, Austria

– Continuing education, “Advanced locking plate system”, – April 2008, Zürich, Switzerland

– Continuing education – “Winter Oncology Seminar“-January 2008, Postojna, Slovenia.

– Surgical training, TTA license-Tibial Tuberosity Advancement for ACL Deficiency (KYON)- January 2006., Zürich, Switzerland

– Continuing education, AO Course- Small Animals-May 1998., Topolšica, Slovenia

– Continuing education – Anesthesiology,  November 1997., Ljubljana, Slovenia

– Continuing education – Orthopeadics and Urolithiasis in dogs and cats, November, 1998., Kranj, Slovenia

– Continuing education, Gastroenterology Seminar, September 1997., Poljče, Slovenia.

 

Znanstveni i stručni skupovi

– WSAVA World Congress, Singapur, September, 2018

– 5th World Veterinary Orthopaedic Congress ESVOT-VOS, Barcelona, September, 2018

– International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society World Congress, Macau, April, 2018.

– General Assembly, BIOCHIP Scientific Meeting, Milano, Italy, November, 2017

– 7th International Congress “Veterinary Science and Profession”, Zagreb, Croatia. October 2017

– World Veterinary Congress-“One Health-One Wave”, Incheon, South Korea, August, 2017

– International Cartilage Repair Society Focus Meeting, Tel-Aviv, Israel, February, 2017

– 25th Annual Scientific Meeting, European College of Veterinary Surgery-Small Animal, Lisbon, Portugal, July 2016

– BIOCHIP Scientific Meeting – General Assembly, Wurzburg, Germany, April 2016

– 3rd International Cartilage Repair Society Summit, Kyoto, Japan, April 2016

– 24th Annual Scientific Meeting-ECVS-Small Animals, Berlin,  Germany,July 2015

– 1st Southeast Europe Forum on Orthopaedics and Traumatology, Dubrovnik, April 2015

– 23rd Annual Scientific Meeting-ECVS-Small Animals, Kopenhagen, Denmark,  July 2014

– 17 th European Society of Veterinary Orthopedics and Trauma Congress, October 2014, Venice, Italy.

– 23rd Annual Scientific Meeting-ECVS-Small Animals, July 2014, Kopenhagen, Denmark.

– 22st Annual Scientific Meeting-ECVS-Small Animals, July 2013, Rome, Italy.

– 21st Annual Scientific Meeting-ECVS-Small Animals, July 2012,  Barcelona, Spain

–  ESVOT Congress, September 2008, Munich, Germany

– 28th Medicine Symposium of the World Medical and Health Games, June 2007, Agadir, Maroco

– FECAVA Congress, March 2007, Dubrovnik Croatia

– ESVOT Congress, September 2006, Munich, Germany

– 24eme Symposium International de Medecine des Jeux Mondiaux de la Medecine et de la Sante, Juin 2003, Stirling, Scotland.

– 1st World Orthopaedic Veterinary Congress, September 2002, Munich, Germany

 

Urednički odbor

2017.– danas: pomoćni urednik znanstvenog časopisa, “Veterinarski arhiv” – citiran u WoS, Scopus

2008.-2010.: član uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa, “Veterinarska stanica“

2006./2007.:  član uredničkog odbora časopisa “Hrvatski Veterinarski vjesnik”

 

Recenzent:

Slovenian Veterinary Research

Veterinarski Arhiv

Veterinarska stanica

 

Članstvo u strukovnim udruženjima

– International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society-ICRS, Switzerland

– Tissue Engineering&Regenerative Medicine International Society-TERMIS, USA

– European Society of Veterinary Orthopedics and Trauma – ESVOT, Italy

– Arbaitgemeinschaft fur Osteosynthesefragen – AOVET, Switzerland

– Hrvatska veterinarska komora – HVK

 

Nagrade i priznanja:

Priznanje i zahvalnica za dobrotvorni rad,  društva za zaštitu životinja “Noina Arka”, Zagreb, 2017.

Nagradu i zahvalnicu (Blagodarnica) Rektora Međunarodnog Slavjanskog Univerziteta G.R. Deržavin, 2013., Sveti Nikola-Bitola, Makedonija

Najbolji poster: Gene therapy in joint cartilage regeneration- experimental study in sheep. La Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie. 2009, Pattaja, Thailand.

Priznanje i zahvalnica Dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, 2009.

Priznanje i zahvalnica Dekana Veterinarskog fakuleta Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

 

Povjerenstva i odbori

2018. – predsjednik organizacijskog odbora “3rd International Veterinary Specialties Symposium”, “Emergency Treatments”, Zagreb, Hrvatska

2018. – član organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa ” Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku” Zagreb, Hrvatska

2017.- danas – potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije, Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva -polje veterinarske medicine, Agencija za znanost i visoko obrazovanje

2017. – predsjednik organizacijskog odbora “2nd International Veterinary Specialties Symposium”, “Emergency Treatments”, Zagreb, Hrvatska

2017. – član organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa ” Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku” Zagreb, Hrvatska

2017. – član Znanstvenog odbora 7. Međunarodnog kongresa “Veterinarska znanost i struka”, Zagreb, Hrvatska

2016. – danas – predsjednik Vijeća specijalističkih studija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2016.– danas – operativni kordinator suradnje Ministrstva unutrašnjih poslova-Policijska akademija i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2016. – član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2016. – član organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa ” Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku” Zagreb, Hrvatska

2016. – predsjednik organizacijskog odbora “1st International Veterinary Specialties Symposium”, ” New insights into small animal cancer treatment”, Zagreb, Hrvatska.

2015. – podpredsjednik organizacijskog odbora “3rd International conference on regenerative orthopaedics and tissue engineering”, Zagreb, Hrvatska.

2014. – znanstveni odbor Međunarodnog simpozija “One Health”, Slavonski Brod, Hrvatska.

2013.–2017;. – Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva -polje veterinarske medicine

2013.–2016. –  Povjerenstvo za nastavu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2012.– danas; – Povjerenstvo za službene pse Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske

2011.–2012. – Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2012; član organizacijskog odbora ” 2nd International conference on regenerative orthopaedics and tissue engineering”, Zagreb, Hrvatska.

2010./2011. – Povjerenstvo za CEPUS

2008.– 2011.. – član Vijeća biomedicinskog područja

2007.– 2010. – predsjednik Povjerenstva za cijeloživotno obrazovanje, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2007.– 2010. – predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom nastave, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2007. – znanstveno stručni odbor FECAVA kongresa u Dubrovniku, Hrvatska.

2007. –  Povjerenstvo za nadzor nad stručnim radom u obavljanju veterinarske djelatnosti Hrvatske Veterinarske Komore

2006./2007. – Povjerenstvo za razredbeni postupak Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2006. – Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom nastave, Veterinarskog fakulteta

2005. – Odbor za koordinaciju EU projekata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

200. – Povjerenstvo za reorganizaciju nastave Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

10 najboljih radova prema izboru

 1. Vnuk, D., I., Schwendenwein, B.M., Haas, B., Musulin, D., Maticic, D. (2014): Clinical characteristics and outcomes in 43 dogs with splenic masses of different origin. Wien. Tieraertzl. Mschr.-Vet. Med. Austria 101, 273-280.
 2. Vnuk, D., Stejskal, M., Musulin, A., Maticic, D. (2012): Regional intravenous gentamicin administration for treatment of postoperative tarso-metatarsal infection in a dog- a case report. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. 125, 3-4, 172-175.
 3. Lovorka Grgurevic, Macek, B., Mercep, M., Jelic, M., Smoljanović, T., Erjavec, Dumic-Cule, I., Prgomet, S., Durdevic, D., Vnuk, D., Lipar, M., Stejskal, M., Kufner, V., Jelena Brkljacic, Maticic, D., Vukicevic, S.(2011): Bone morphogenetic protein (BMP) 1-3 enhances bone repair. Biochemical and Biophysical Research Communications 408, 25-2.
 4. Maticic, D., Stejskal, M., Pecin, M., Kreszinger, M., Pirkic, B., Vnuk, D., Smolec, O., Rumenjak, V. (2010): Correlation of pain assesment parameters in dogs with cranial cruciate surgery. Veterinarski Arhiv 80 (5), 597-609.
 5. Ivkovic, A., Pascher, A., Hudetz, D., Maticic, D., Jelic, M., Dickinson, S., Loparic, M., Haspl, M., Windhager, R., Pecina, M. (2010): Articular cartilage repair by genetically nodified bone marrow aspirate in sheep. Gene Therapy 17, 779-789.
 6. Maticic, D., Kreszinger, M., Pirkic, B., Vnuk, D., Radisic, B., Gracner, D. (2005): Comparative study of skin closure in dogs with polypropylene and polyglactin 910. Vet. arhiv 75 (5), 383-390.
 7. Vnuk, D., Pirkic, B., Maticic, D., Radisic, B., Stejskal, M., Babic, T., Kreszinger, M., Lemo, N. (2003): Feline high-rise syndrome: 119 cases (1998 – 2001). Journal of Feline Medicine and Surgery (2004) 6, 305-312.
 8. Jelic, M., Pecina,  M., Haspl,M., Kos, J., Taylor, K., Maticic, D., McCartney,J., Yin,S., Reuger, D., Vukicevic,S. (2001): Regeneration of Articular Cartilage Chondral Defects by Osteogenic Protein-1 (Bone Morphogenetic Protein-7). Growth Factors 19, 2, 101-113.
 9. Katic, V., Majstorovic, L., Maticic, D., Pirkic, B., Yin, S., Kos, J., Martinovic, S., McCartney, J.E., Vukicevic, S. (2000): Biological repair of Thyroid Cartilage defects by Osteogenic Protein-1 (Bone Morphogenetic Protein- 7) in Dog. Growth factor. 17, 221 – 232.
 10. Maticic, D., Mihelic, Zobundzija, M., Brkic, A., Babic, K., Gjurcević-Kantura, V., Capak, D., Susic, V. (1996): Possibility of blocking n. ischiadicus within foramen ischiadicum majus in sheep. Veterinary Medicine-Czech. 41, 9, 273-278.

 

10 najboljih časopisa (impact factor) u kojima su radovi objavljeni

 1. Gene Therapy (2010),   IF=4,538
 2. BONE (abstracts),  IF= 4,089 (2009) IF= 4,023 (2011)
 3. Calcified Tissue International. (abstract, 2008), IF= 2,495
 4. Biochemical and Biophysical Research Communications (2011),  IF= 2,484
 5. Growth Factors, IF= 2,145 (2000),  IF= 2,127 (2001)
 6. Journal of Feline Medicine and Surgery,  IF= 0,867 (2003)  IF= 1,131 (2016)
 7. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift (2012),     IF=0,887                                                                                   
 8. Veterinarni Medicina (1996, 2006, 2009, 2010), IF= 0,639 (2006)
 9. Arch Histol Cytol,(2006), IF= 0,600
 10. Coll. Antropol. (2007), IF= 0,414

 

Multiautorske knjige

 1. Dobrobit životinja, poglavlje Eksperimentalna kirurgija i anesteziologija (2018): Slap. Zagreb. Sveučilišni udžbenik.
 2. Bone Morphogenetic Proteins  (2017): A Novel Bone Graft Substitute for Orthopedic Reconstruction. Chapter in In Bone Morphogenetic Proteins. System Biology regulators, Progress in Inflamation Research. Springer.
 3. Veterinarski priručnik (2012).  Medicinska naklada. Zagreb. Sveučilišni priručnik.
 4. Filipović, S., Matičić, D., Milošević, H. (2011): Osnove ortopedije pasa i mačaka.  Veterinarski fakultet Sarajevo. Sveučilišni udžbenik.
 5. Matičić, D., D. Vnuk (2010): Veterinarska kirurgija i anesteziologija. Medicinska naklada. Zagreb. Sveučilišni udžbenik.
 6. Veterinarska onkologija (2002) DSK-Falco, Zagreb. Sveučilišni udžbenik.