Marković Ivan

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Marković Ivan

Datum rođenja:

  • 1974.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4092 067

E-mail adrese:

Marković Ivan

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (19.5.2022. – …)

Životopis

 Ivan Marković, kroatist, rođen je u Zagrebu 5. srpnja 1974. Osnovnu i srednju školu te potom Filozofski fakultet, studij hrvatskoga jezika i književnosti, završio je također u Zagrebu (1997). Na istome je fakultetu magistrirao (Pridjev kao način izricanja kategorije neodređenosti/određenosti u hrvatskome jeziku, 2001) i doktorirao (Pridjev kao vrsta riječi. Oprimjerena hrvatskim, 2007).

Od 1999. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a od 2003. na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za Kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je redoviti profesor (2022). Predaje hrvatsku fonologiju, hrvatsku morfologiju i antropološku lingvistiku. Od ak. god. 2018/19. predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik. Ak. god. 2020/21–2021/22. pročelnik Odsjeka za kroatistiku.

Znanstveno je usmjeren u nekoliko rukavaca: na opću i hrvatsku morfologiju s osobitim obzirom na rječogradne postupke; na hrvatsku i opću fonologiju s morfonologijom; na hrvatsku sintaksu i spregu sintakse, morfologije i semantike; na problematiku vrsta riječi, s osobitim obzirom na pridjev; na kategoriju imena i poseban status imenâ u jeziku; na problematiku hrvatskoga standardnoga jezika u 19. stoljeću; na leksikografiju; na interdisciplinarno proučavanje verbalnoga humora.

Objavio je sedam knjiga (pet samostalno, priručnik u suautorstvu i rječnik u suautorstvu) te tridesetak znanstvenih radova u časopisima, zbornicima i knjigama. Knjige: Hrvatski pravopis (s Ladom Badurina i Krešimirom Mićanovićem, 12007, 22008), Uvod u pridjev (2010), Uvod u jezičnu morfologiju (12012, 22013, 32018), Hrvatska morfonologija (12013, 22018), Hrvatski rječnik stopljenica (s Ivanom Klindić i Ivom Borković, 2016), O britkosti. Filološko paljetkovanje po 2017. (2018), Uvod u verbalni humor (2019). Za knjigu Hrvatska morfonologija dobio je Državnu nagradu za znanost (2013).

Sabrao je, kritički priredio i uredio sedam knjiga, mahom radova znamenitih kroatista: Ljudevit Jonke (O hrvatskome jeziku, 2005), Vladimir Anić (Naličje kalupa, 2009), Josip Silić (Dihotomije, 2019), Marko Samardžija (Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina, 2020), Hrvatski jezik 1950-ih (zbornik, 2021), Edita Hercigonja-Mikšik (Ogledi o jeziku ljudskome i protuljudskome, 2021), Riječi o riječi i Riječi (zbornik, 2022). Član je uredništva časopisa za hrvatski jezik, književnost i kulturu Croatica. Od 2013. do 2022. urednik jezikoslovne biblioteke Thesaurus izdavačke kuće Disput iz Zagreba, u kojoj je uredio knjige nekih od najistaknutijih svjetskih i hrvatskih jezikoslovaca (John L. Austin, George Lakoff, Mark Johnson, R. M. W. Dixon, Anatolij Janovič Šajkevič, Dalibor Brozović, Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar).

2022. godine izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za filološke znanosti.

 Ivan Marković – Osobna stranica


Bibliografija

Ivan Marković – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Ivan Marković on Google Scholar