Marasović Ivona

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Marasović Ivona

Datum rođenja:

  • 21.02.1949

Mjesto rođenja:

  • Split

Marasović Ivona

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
  • ravnateljica – Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (1997. – 2013.)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (15.05.2014. – …)

Životopis

Ivona Marasović rođena je u Splitu 21. veljače 1949. Završila je studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala na studiju oceanologije i doktorirala iz biologije znanstvenog područja prirodnih znanosti. Od 1972. do 1976. godine radila je u Institutu Ruđer Bošković, CIM Rovinj – Zagreb, a potom u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Područje znanstvenog rada i djelovanja Ivone Marasović jest istraživanje mora u širem smislu te primarna proizvodnja, taksonomija fitoplanktona, eutrofikacija, toksične alge i toksičnost školjkaša u užem smislu. Autorica je ili koautorica više od 100 znanstvenih radova, od čega je 37 radova objavljeno u časopisima indeksiranim u CC-u, a više od 50 radova u SCI-ju. Organizatorica je i sudionica brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Održala je veći broj pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima, a bila je i voditeljica magisterija i doktorata. Predavač je na doktorskom studiju Oceanologije i na doktorskom studiju Primijenjene znanosti o moru. Članica je više međunarodnih i nacionalnih znanstvenoistraživačkih tijela s područja istraživanja mora i zaštite okoliša. Sudjelovala je u radu više nacionalnih stručnih tijela. U svojoj matičnoj instituciji obnašala je dužnost voditeljice Laboratorija za plankton i biotoksine, voditeljice Odjela za oceanografiju te u razdoblju od 1997. do 2013. ravnateljice Instituta za oceanografiju i ribarstvo.


Bibliografija

Ivona Marasović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI