Liščić Božidar, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Liščić Božidar

Rođen:

  • 17. siječnja 1929. u Karlovcu

Preminuo:

  • 19. travnja 2020. u Zagrebu

Liščić Božidar, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. – 19.04.2020.)

Spomenica Božidar Liščić : 1929.-2020. / uredio Ignac Lovrek

Akademik Božidar Liščić rođen je 17. siječnja 1929. u Karlovcu, a preminuo je 19. travnja 2020. u Zagrebu. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Bjelovaru, a studij strojarstva 1954.
na Tehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1975. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od 1954. do 1964. radio je u Tvornici alatnih strojeva Prvomajska gdje je od 1961. bio tehnički direktor. Od 1964. do 1968. obavljao je funkciju savjetnika za metaloprerađivačku industriju u Privrednoj komori grada Zagreba.

Na Fakultet strojarstva i brodogradnje prešao je 1968. Redoviti profesor postao je 1982. i u tome je zvanju radio do umirovljenja 1999. Bio je začetnik i voditelj izbornoga modula Oprema za toplinsku obradu, a kao prvi je u Hrvatskoj 1990. uveo skupinu izbornih kolegija Inženjerstvo površina. Osnovao je i dobro opremio Laboratorij za toplinsku obradu, koji je uskoro postao najbolji istraživačko-obrazovni centar za toplinsku obradu u Hrvatskoj sa širokom i plodonosnom suradnjom s industrijom.

U znanstvenome je području proizvodne tehnologije – toplinska obrada metala bio vodeći hrvatski i vrlo ugledan svjetski znanstvenik, čija su rješenja ušla u proizvodni program vodećih američkih i njemačkih tvrtki. Objavio je više od 60 znanstvenih radova i napisao poglavlja u šest knjiga objavljenih kod renomiranih inozemnih izdavača. Jedini je hrvatski znanstvenik u području strojarstva čije ime nose znanstvene metode i probe: Metoda temperaturnog gradijenta za mjerenje i evaluaciju intenziteta gašenja; Liscic/Nanmac probe razvijena u suradnji s američkom tvrtkom Nanmac za mjerenje i bilježenje intenziteta gašenja u radnim uvjetima; Ipsen-Liscic Flux sensor razvijen u suradnji s njemačkom tvrtkom Ipsen International za računalno potpomognuti sustav za mjerenje intenziteta gašenja i računanje koeficijenta provođenja topline pri gašenju plinom pod visokim tlakom u vakuumskim pećima i Liscic/Petrofer Flux probe izvedena u suradnji s njemačkom tvrtkom Petrofer za mjerenje intenziteta gašenja, s trima ugrađenim termoelementima na različitim mjestima poprečnoga presjeka.

U razdoblju od 1971. do 1990. radio je kao UNDP-ov ekspert za toplinsku obradu u Izraelu, Egiptu, Indiji, Pakistanu, Bangladešu i Turskoj. Kao gostujući je profesor 1992. proveo dva mjeseca na sveučilištu University of Cincinnati, Ohio, SAD. Održao je više od 30 javnih izlaganja u 13 zemalja, među kojima i 14 pozvanih predavanja u Ukrajini, Njemačkoj, Australiji, Japanu, SAD-u, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji i Indiji. International Federation for Heat Treatment pozvao ga je da osnuje međunarodni odbor za gašenje i od osnivanja 1978. je naredne 23 godine predsjedao tehničkim odborom Scientific and Technology Aspects of Quenching. U razdoblju 2001. – 2003. bio je potpredsjednik, a 2004. – 2005. predsjedavao je udrugom International Federation for Heat Treatment and Surface Engeenering. Bio je član osnivač društva ASM Heat Treatment Society u SAD-u. Bio je član Hrvatskoga društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina.

U povodu devedesetoga rođendana akademika Liščića, njegovi suradnici Tomislav Filetin i Božidar Matijević uredili su monografiju Academician Božidar Liščić, Reprint of Selected Publications – Dedicated to the 90th birthday, koja je objavljena u izdanju Quenching Research Centra, Zavoda za materijale te Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1997. izabran je za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te postaje član Razreda za tehničke znanosti pri njegovu osnivanju. Bio je dugogodišnji član Odbora
za međunarodna pitanja i suradnju i prvi predstavnik Akademije u Stalnome odboru za fizikalne znanosti i inženjerstvo Europske znanstvene zaklade u razdoblju 2003. – 2008. Vodio
je Odbor za proizvodne znanosti Razreda za tehničke znanosti i 2003. pokrenuo ponovno konstituiranje Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj u koje se uklopio Odbor. Predsjednik Znanstvenoga vijeća bio je do 2006., a zatim član njegova Izvršnoga odbora. Bio je predstavnik Akademije u Inovacijskome vijeću za industriju Republike Hrvatske (2017. – 2019.). Na nekoliko
je okruglih stolova, u organizaciji Akademijinih znanstvenih vijeća, održao uvodna ili glavna izlaganja.

Akademik Božidar Liščić dobitnik je značajnih nagrada, Velike medalje Fakulteta strojarstva i brodogradnje (1976.), Nagrade za znanstvenoistraživački rad Nikola Tesla (1989.) i Adolf Martens Medal njemačke Udruge za toplinsku obradu i tehnologiju materijala (2006.).