Lisac Josip

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti
Lisac Josip

Datum rođenja:

 • 23.11.1950

Mjesto rođenja:

 • Turni kod Delnica

E-mail adrese:

Lisac Josip

Članovi suradnici V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju (2002. – …)
 • doktor znanosti (1986. – …)

Institucije:

 • redoviti profesor – Filozofski fakultet u Zadru

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (20.05.2004. – …)

Životopis

Josip Lisac, hrvatski jezikoslovac (Turni kraj Delnica, 23. XI. 1950.). Na Filozofskome fakultetu u Zadru diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (1974.), a ondje je i doktorirao 1986. disertacijom o goranskim kajkavskim govorima. Od 1997. redoviti profesor hrvatske dijalektologije i povijesti hrvatskoga jezika u Zadru. Član suradnik HAZU od 2004. Objavio mnogobrojne znanstvene studije i članke, izdao (u suradnji) djela F. Vrančića i Jakova Pletikose, sa S. Prosperovim Novakom Hrvatska drama do narodnog preporoda (I–II, 1984.), obradio knjigu Ognji i rože I. G. Kovačića (1996.); s D. Fališevac i D. Novakovićem pokrenuo ediciju Hrvatska književna baština. Glavna djela: Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji (1994.), Hrvatski dijalekti i jezična povijest (1996), Hrvatski govori, filolozi, pisci (1999.), Hrvatska dijalektologija I (2003., obrađuje štokavske dijalekte i govore te torlački govor), Hrvatska dijalektologija II (2009., čakavsko narječje).

Izvor: Lisac, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020.

Obrazovanje

 • 1986. dr. sc.
  Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru (doktorska diseracija Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora obranjena pred povjerenstvom u kojem su bili akademici Dalibor Brozović i Milan Moguš te prof. dr. Dunja Jutronić-Tihomirović)
 • 1974. profesor hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije
  Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru

Zaposlenje

 • 1978. – danas: asistent (1978. – 1987.), docent (1987. – 1989.), izvanredni profesor (1989. – 1997.), redoviti profesor (1997. – 2002.), redoviti profesor u trajnom zvanju (2002. – danas).
  Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru (1978. – 2003.) / Sveučilište u Zadru (2003. – danas)

Stipendije i nagrade

 • 2013. Nagrada Judita
 • 2013. Rektorova nagrada za velike zasluge u znanstvenom i nastavnom radu
 • 2009. Nagrada Grada Zadra
 • 2007. Rektorova nagrada zaslužnim djelatnicima za postignuća u znanosti i za dugogodišnji rad
 • 2005. Nagrada Zadarske županije
 • 2000. Nagrada HAZU za trajne zasluge za Republiku Hrvatsku

Nastavne aktivnosti

 • 1978. – danas: humanističke znanosti, filologija, kroatistika – Povijest hrvatskoga jezika i Hrvatska dijalektologija (kolegiji: Hrvatski standardni jezikDijalektologijaPovijest hrvatskoga književnog jezikaHrvatska narječjaPovijesna gramatika hrvatskoga jezikaKultura govorenja i pisanja)
  Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru / Sveučilište u Zadru
 • 1995. – danas: nositelj kolegija i predavač na poslijediplomskom studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika (ex Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju hrvatskoga jezika /sinkronijski i dijakronijski aspekt/)
  Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • 1998. – 2013.: predavač na poslijediplomskom studiju iz jezikoslovlja
  Ustanova: Filozofski fakultet / Sveučilište u Zadru
 • 2001. – 2009. (s prekidima): predavač na poslijediplomskim studijima iz lingvistike i kroatologije
  Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003. – 2006.: humanističke znanosti, filologija, kroatistika – Hrvatska dijalektologija (kolegij: Dijalektologija)
  Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Organizacija znanstvenih sastanaka

 • 1994. – 2013. Domaća rič, član organizacijskoga odbora.
 • 2005. – 2013. Zadarski filološki dani, član organizacijskoga odbora.
 • 2012. Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću, član organizacijskoga odbora.
 • 2002. Treći hrvatski slavistički kongres, član organzacijskoga odbora.
 • 1981. Simpozij o Mihovilu Kombolu, član organizacijskoga odbora.

Obveze u ustanovi

 • 2005. – danas: pokretač te glavni i odgovorni urednik časopisa Croatica et Slavica Iadertina Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2003. – 2005.2011. – danas: član Senata Sveučilišta u Zadru
 • 2003. – 2006.: prvi pročelnik Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2002. – 2013.: voditelj poslijediplomskoga studija iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru
 • 1980. – 1991.: tajnik Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru

Članstva

 • 2011. – danas: član Povjerenstva za podjelu državnih nagrada u znanosti pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (zamjenik predsjednika)
 • 2010. – danas: glavni i odgovorni urednik časopisa Zadarska smotra Ogranka Matice hrvatske u Zadru
 • 2010. – danas: član uredništva Stoljeća hrvatske književnosti
 • 2004. – danas: član suradnik HAZU (Razred za filološke znanosti)
 • 1997. – danas: član uredništva časopisa Čakavska rič
 • 1997. – danas: član Kajkavskoga spravišča
 • 1994. – danas: član Književnoga kruga u Splitu
 • 1992. – 2002.: član Hrvatskoga slavističkog komiteta
 • 1991. – 1993.:  član uredništva Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru
 • 1990. – danas: član Matice hrvatske (2010. – danas: član Predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Zadru; 2010. – 2014.: član Glavnoga odbora Matice hrvatske)

Najvažnije znanstvene suradnje

 • suradnja s brojnim uglednim dijalektolozima u južnoslavenskim zemljama (D. Brozović, B. Finka, A. Šojat, P. Ivić, T. Logar)
 • suradnja s dijalektolozima iz drugih slavenskih zemalja (Z. Topolińska, P. Gricenko)
 • suradnja s hrvatskim akademicima Antom Stamaćem, Stjepanom Damjanovićem, Josipom Bratulićem, Tonkom Maroevićem i drugima u Stoljećima hrvatske književnosti
 • suradnja s Radoslavom Katičićem u projektu Povijest hrvatskoga jezika (2. i 3. svezak)
 • suradnja s ravnateljem Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata – Tomislavom Žigmanovim
 • dugotrajna suradnja s Petrom Šimunovićem, najuglednijim hrvatskim onomastičarom
 • suradnik na izradi Općeslavenskoga lingvističkog atlasa i Općekarpatskoga dijalektološkog atlasa (Hrvatsko povjerenstvo pri Komisiji OLA; predsjednik Povjerenstva od 2001. do 2002.)
 • suradnja s uglednim stranim časopisima (Danska, Slovenija, Poljska) – recenziranje priloga
 • suradnja sa Sveučilištem u Ljubljani (pozvana predavanja)

 


Bibliografija

Josip Lisac – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI