Lehfeldt Werner

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Lehfeldt Werner

Datum rođenja:

  • 1943

Mjesto rođenja:

  • Perleberg, Njemačka

E-mail adrese:

Lehfeldt Werner

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (18.05.1992. – …)

Životopis

Werner Lehfeldt, njemački slavist rođen 22. svibnja 1943. u Perlebergu, Njemačka.

Široko lingvističko znanje stjecao je na više sveučilišta (Mainz, Hamburg, Bochum, Sarajevo). Boravio je na usavršavanju u Moskvi, Bratislavi i Varšavi, predavao na brojnim svjetskim sveučilištima te postao općepriznat znanstvenik u svijetu slavistike. Od 1992. do umirovljenja 2011. vodio je katedru za slavensku filologiju na Sveučilištu u Göttingenu. Bavi se jezičnom tipologijom, povijesnom i kvantitativnom lingvistikom te slavenskim jezicima, osobito ruskim, srpskim i hrvatskim. Najznačajnije knjige: Opća jezična tipologija (Allgemeine Sprachtypologie, 1973), Tvorba oblika ruskoga glagola (Formenbildung des russischen Verbs, 1978), Uvod u kvantitativnu fonologiju (Einführung in die quantitative Phonologie, 1980).

Njegova raznolika znanstvena slavistička zaokupljenost vidljiva je iz njegove bibliografije. Osim velikoga broja znanstvenih priloga u svjetskoj periodici (osvrti, ocjene, studije) objavio je i brojne monografije.

Kao iznimno zaslužan stručnjak za njegovanje i promicanje filoloških, kulturnih i povijesnih hrvatskih vrijednosti, 1992. godine izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za filološke znanosti.

Werner Lehfeldt – osobna stranica