Kurajica Stanislav, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Kurajica Stanislav

Datum rođenja:

  • 1965.

Mjesto rođenja:

  • Dubrovnik

Adrese:

  • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Trg Marka Marulića 19, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 01 4597 200

E-mail adrese:

Kurajica Stanislav, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (16.05.2024. – …)

Životopis

Stanislav Kurajica rođen je u Dubrovniku 1965., dodiplomski studij Kemijske tehnologije završio je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, gdje je i doktorirao u području tehničkih znanosti 1998. godine. Od 1991. godine zaposlen je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza i sinteza procesa te polje druge temeljne tehničke znanosti, grana materijali izabran je 2013. godine.

Predaje kolegije iz područja znanosti i inženjerstva materijala i nanotehnologije na doktorskom studiju Inženjerska kemija, diplomskim i preddiplomskim studijima Kemija i inženjerstvo materijala, Primijenjena kemija i Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te na preddiplomskom studiju Konzervacija i restauracija na Sveučilištu u Dubrovniku.

Bio je dekan i prodekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u dva mandata, član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu u dva mandata, član Financijskog povjerenstva i Povjerenstva za prostorno i investicijsko planiranje Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u tri mandata te koordinator studija Kemija i inženjerstvo materijala.

Znanstvena djelatnost S. Kurajice usmjerena je na područje znanosti i inženjerstva materijala, posebice nanomaterijala, tehničke keramike i katalizatora te reakcije u čvrstom stanju, posebice njihovu kinetiku. Bavi se naprednim metode sinteze te strukturom i svojstvima materijala. Vodio je pet znanstvenih projekata, a kao suradnik sudjelovao je u radu još 12 međunarodnih i domaćih projekata. Objavio je više od 140 znanstvenih radova i sudjelovao u radu više od 100 međunarodnih skupova i na njima održao veći broj pozvanih, plenarnih i sekcijskih predavanja. Bio je član znanstvenog ili znanstveno-organizacijskog odbora 12 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, a jednom od njih je i predsjedavao. Također je bio i gost urednik jednog broja međunarodnog i jednog broja domaćeg časopisa.

Autor je stručnih radova, stručnih studija za gospodarstvo, enciklopedijskih natuknica, također je autor članaka u časopisima, novinama, monografijama i intervjua te urednik publikacija kojima je popularizirana struka. Recenzent je za brojne međunarodne i domaće znanstvene časopise, recenzirao je i sveučilišne udžbenike i priručnike, knjige radova i knjige sažetaka sa znanstvenih skupova, znanstvene i tehnologijske projekte, sveučilišne projekte te sveučilišne studijske programe. Dobitnik je nekoliko medalja na međunarodnim smotrama inovatora.

Osnivač je i prvi predsjednik Hrvatskog društva za keramičke materijale, bio je član Upravnog Europskog keramičkog društva. Član je American Nano Society, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i Hrvatskog društva za materijale i tribologiju. Nagrađen je Državnom nagradom za znanost za područje tehničkih znanosti (2020.), nagradom „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu (2014.) i nagradom „Franjo Hanaman“ Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (2016.). Veteran je Domovinskog rata.

Stanislav Kurajica – osobna stranica


Bibliografija

Stanislav Kurajica – CroRIS