Kršinić Frano, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Kršinić Frano

Datum rođenja:

 • 23.08.1947

Mjesto rođenja:

 • Lumbarda, otok Korčula

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Kršinić Frano, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • naslovni redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti – polje biologija – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. – …)
 • znanstveni savjetnik u miru – Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (2013. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Arboretum Trsteno (26.11.2008. – 26.10.2011.)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana (23.02.2011. – 26.10.2011.)
 • predsjednik – Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (23.02.2011. – 26.10.2011.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (18.05.2000. – …)
 • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. – 18.05.2000.)

Životopis

Obrazovanje

 • Osnovna škola u Lumbardi i Dubrovniku
 • Gimnazija pedagoškog smjera u Dubrovniku
 • Studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslijediplomski studij struka Oceanologija, Sveučilište u Zagrebu
 • Doktorat prirodnih znanosti iz područja biologije PMF, Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenje

 • Od 1972 radi neprekidno u tadašnjem Biološkom institutu a sada Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Laboratorij za ekologiju planktona u Dubrovniku (od siječnja 2013. u mirovini)

Znanstveno-nastavna zvanja

 • Znanstveni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu od 1989.-2013.
 • Naslovni redovitog profesor iz područja prirodnih znanosti – polje biologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 19. lipnja 1997. godine.

Članstvo

 • Hrvatskog biološkog društva
 • Hrvatskog ekološkog društva
 • International association of radiolarian paleontologists;
 • Commision internationale pour l’exploration scientifique de la mer Mediterranee, Monaco;
 • World Association of Copepodologist (WAC).
 • Nacionalni koordinator u International Association for Biological Oceanography od 2008.

Nagrade

 • Nagrada za inovaciju 1990. DIATUS, Društvo izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Split.
 • Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1998)
 • Godišnja Državna nagrada za znanost za 2007.
 • Nagrada za životno djelo Općine Lumbarda, 2013.

Organizacijska djelatnost

 1. Voditelj laboratorija za ekologiju planktona u Dubrovniku
 2. Predsjednik Znanstvenog savjeta za prirodnoznanstvena istraživanja Jadranskog mora HAZU (… – 26.10.2011)
 3. Voditelj Arboretuma HAZU, Trsteno (…- 26.10.2011.)

Znanstveni i stručni skupovi

 1. Sudjelovao na 25 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
 2. Bio član organizacijskog odbora kongresa C.I.E.S.M. Split 1976. i IV simpozija jugoslavenskih oceanografa, Split 1980. godine.

Znanstveni projekti

 1. Zagađenje mora SIZ IV od 1976 do 1980
 2. Research on the effects of pollutants on marine organisms and their populations” MED-POL IV (FAO (GFCM)/ UNEP)
 3. Efekti polutanata na monokulture fitoplanktona;
 4. Distribucija planktona, trofički i regenerativni odnosi” (1-08-093)
 5. Tema: “Strukturne promjene između zooplanktonskih skupina u Jadranskom moru
 6. Program: “Strukturni i trofički odnosi u pelagijalu Jadrana”
 7. Hrvatsko-britanski projekt (ALIS 041): Biodiversity and ecological radiation of copepod crustaceans in the Adriatic Sea.
 8. Strukturne i trofičke promjene u pelagijalu jadranske kontinentalne podine (0001001)
 9. Uloga planktonskih zajednica u protoku energije i kruženju tvari u Jadranu (No. 001-00113077-0845).

Nastavna djelatnost

Sudjelovanje u nastavi poslijediplomskog studija prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 1987. godine:

 1. obvezatni kolegij: “Povijest istraživanja mora”
 2. izborni kolegij: “Zooplankton Sredozemnog i Jadranskog mora”

Sudjelovanje u nastavi diplomskog studija: Biologija i ekologija mora, Sveučilišta u Splitu.

 1. izborni kolegij: “Ekologija estuarija”

Voditeljstvo teza

 1. diplomski radovi
  D. Lučić, M. Rudenjak, J. Mikuą, M. Batistić, M. Hure, 2002.
 2. magistarski radovi
  V. Onofri, 1984: D. Mušin, 1984; D. Lučić, 1985; M. Rudenjak-Lukenda, 1985; M. Batistić, 1994; J. Mikuą, 1995; N. Bojanić, 1998; O. Vidjak, 1998; I. Brautović, 1998
 3. disertacije
  D. Lučić, 1996; J. Njire 1999: M. Batistić, 1999, N. Bojanić, 2002; I. Brautović, 2003; O. Vidjak, 2004, Bojanić-Varezić, 2011.

Uređivanje publikacija

Član uredničkih savjeta znanstvenih časopisa Natura Croatica i Acta Adriatica

 Dužnosti i društvene aktivnosti

 1. Osnivač i voditelj laboratorija za ekologiju planktona u Dubrovniku do 2006.
 2. Ravnatelj Biološkog zavoda IOR-a u Dubrovniku 1990. i 1991.
 3. Vodio revitalizaciju Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku od 1992. do 2008.
 4. Član Upravnog vijeća IOR-a, Split.
 5. Član Područnog vijeća za prirodne znanosti.
 6. Član Nacionalnog znanstvenog vijeća i Nacionalnog vijeća za znanost RH.
 7. Član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.
 8. Predsjednik Mjesne zajednice “Grad” u Dubrovniku i član Izvršnog vijeća SO Dubrovnik 1990.-1993.
 9. Zamjenik Gradonačelnice grada Dubrovnika 2007. i 2008.

Bibliografija

Znanstveni radovi

Članci u CC časopisima

 1. Picer, M., N. Picer, F. Kršinić & V. Šipoš (1979): Investigations on the distribution of DDT and Aroclor 1254 in laboratory-grown marine phytoplankton. Bull. Environm. Contam. Toxicol. 21, 743 – 748.
 2. Žutić, V., B. Ćosović, E. Marčenko, N. Bihari & F. Kršinić (1981): Surfactant production by marine phytoplankton. Marine Chemistry, 10, 505 – 520.
 3. Kršinić, F. (1982): On vertical distribution of Tintinnines (Ciliata, Oligotrichida,Tintinnina) in the open waters of the southern Adriatic. Mar. Biol. 68, 83 – 90.
 4. Kršinić, F. S.J. Malt (1985): Little known species of small Oncaeidae (Cyclopoida) from the South Adriatic. Journal of Plankton Research, 7 (2), 189 – 199.
 5. Kršinić, F. (1987): Tintinnines (Ciliophora, Oligotrichida,Tintinnina) in Eastern Adriatic Bays. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 24, 527 – 538.
 6. Kršinić, F. (1987): On the ecology of tintinnines in the Bay of Mali Ston (Eastern Adriatic). Estuerine, Coastal and Shelf Science. 24, 401 – 418.
 7. Kršinić, F. (1988): Redescription of the female with a first description of the male of Oncaea zernovi Shmeleva (Copepoda: Poecilostomatoida). Journal of Plankton  Research, 10, (3), 543 – 550.
 8. Kršinić, F. (1988): The family Xystonellidae (Ciliophora, Tintinnina) in the Adriatic Sea. Journal of Plankton Research. 10, (3), 413 – 429.
 9. Kršinić, F. (1990): A new type of zooplankton sampler. Journal of Plankton research. 12, 2, 337 – 343.
 10. Kršinić. F. (1993): In memorian to Prof. Dr. Tomo Gamulin. P.S.Z.N.I.: Marine Ecology, 14, 2, 93 – 96.
 11. Gamulin, T., & F. Kršinić (1993): Distribution and abundance of calycophores (Siphonophora, Calycophorae) in the Mediterranean and Adriatic Sea. P.S.Z.N.I.: Marine Ecology, 14, 2, 97 – 111.
 12. Gamulin, T., & F. Kršinić (1993): On the occurrence of Calycophorae (Siphonophora) in the southern Adriatic and Tyrrhenian Sea: a comparison of the annual cycles off Dubrovnik and Naples. Journal of Plankton research, 15, 7, 855 – 865.
 13. Kršinić, F., & D. Lučić (1994): Mesozooplankton sampling experiments with the “Adriatic” sampler: Difference of catch between 250 and 125 um mesh netting gauze. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 38, 113 – 118.
 14. Viličić, D. Kršinić, F., & Z. Bičanić (1994): The diatom Nitzschia sicula (Castr.) Hust. and naupliar faecal minipellets in the Adriatic Sea. P.S.Z.N.I.: Marine Ecology, 15, 1, 27 – 39.
 15. Viličić, D. Kršinić, F. Carić, M. Jasprica, N. Bobanović-Ćolić, S. & J. Mikuš (1995): Plankton and hydrography in a moderately eutrophic Adriatic bay (Gruž Bay) Hydrobiologia, 304, 9-22.
 16. Kršinić, F. (1995): Changes in the microzooplankton assemblages in the northern Adriatic Sea during 1989 to 1992. Journal of Plankton Research, 17, 935-953.
 17. Kršinić, F. & R. Precali (1997): On the occurrence of oceanic tintinnines with particular consideration of the species Amphorides laackmanni (Jörgensen, 1924) (Ciliophora, Oligotrichida, Tintinnina) in the northern Adriatic Sea. P.S.Z.N.I.: Marine Ecology, 18, 67 – 81.
 18. Kršinić, F. (1998): Vertical distribution of protozoan and microcopepod communities in the South Adriatic Pit. Journal of Plankton Research, 20, 1033 – 1060.
 19. Kršinić, F., M. Carić, D. Viličić, & I. Ciglenečki (2000): The calanoid copepod Acartia italica Steuer, phenomenon in the small saline lake Rogoznica (Eastern Adriatic coast). Journal of Plankton Research. 22, 1441 – 1464.
 20. Kršinić, F., & B. Grbec (2002): Some distributional characteristics of small zooplankton at two stations in the Otranto Strait (Eastern Mediterranean). Hydrobiologia, 482, 119-136.
 21. Kršinić, F. (2003): Mesaiokeras hurei n. sp. (Copepoda, Calanoida, Mesaiokeratidea) from the Adriatic Sea. Journal of Plankton Research. 25, 939-948.
 22. Batistić, M., Kršinić, F., Jasprica, N., Carić, M., Viličić, D., Lučić, D. (2004): Gelatinous invertebrate zooplankton of the South Adriatic: species composition and vertical distribution. Journal of Plankton Research, 26, 459-474.
 23. Ciglenečki, I., Carić, M., Kršinić, F., Viličić, D., Cosović, B., (2005): The extinction by sulfide-turnover and recovery of naturally eutrophic, meromictic seawater lake. Journal of Marine Systems. 56, 29-44.
 24. Kršinić, F. (2005): Speleohvarella gamulini gen. et sp. nov., new copepod (Calanoida, Stephidae) from an anchialine cave in the Adriatic Sea. Journal of Plankton Research. 27: 6, 607-615.
 25. Kršinić, F. (2005): Badijella jalzici – a new genus and species of calanoid copepod (Calanoida, Ridgewayiidae) from an anchialine cave on the Croatian Adriatic coast. Marine Biology Research, 1(4), 281-289.
 26. Kršinić, F., & B. Grbec (2006): Horizonthal distribution of tintinnids in the open waters of the South Adriatic (Eastern Mediterranean). Scientia Marina. 70, 77-88.
 27. Kršinić, F., Bojanić, D., Precali, R., & R. Kraus (2007): Quantitative variability of the copepod assemblages in the northern Adriatic Sea from 1993 to 1997. Estuarine Coastal and Shelf Science. 74: 528-538.
 28. Kršinić, F., (2008): Description of Speleophria mestrovi sp. nov., new copepod (Misophrioida) from an anchialine cave in the Adriatic Sea. Marine Biology Research,4,304-312.
 29. Carić, M., N. Jasprica, F. Kršinić, I. Vilibić & M. Batistić (2012): Hydrography, nutrients, and plankton along the longitudinal section of the Ombla Estuary (south-eastern Adriatic). Journal of the Marine Biological Association of the UK, 92, 1227-1242.
 30. Jasprica, N., M. Carić, F. Kršinić, T. Kapetanović, M. Batistić & J. Njire (2012): Planktonic diatoms and their environmental in the lower Neretva River estuary (Eastern Adriatic Sea, NE Mediterranean), Nova Hedwigia, (Suppl. 141), 405-429.
 31. Kršinić, F. (2012): Description of Stephos boettgerschnackae sp. nov., a new copepod (Calanoida, Stephidae) from an anchialine cave in the Adriatic Sea. Crustaceana, 85, (12-13), 1568-5403.
 32. Čalić, M., M. Carić, F. Kršinić, N. Jasprica & M. Pećarević (2013): Controlling factors of phytoplankton seasonal succession in oligotrophic Mali Ston Bay (south-eastern Adriatic. Environ Monit. Assess. 185, 7443-7563.
 33. Bishop, R. E., W. F. Humphreys, N. Cukrov, V. Žic, G. A. Boxshall,  M. Cukrov, T. M., Iliffe, F. Kršinić, W. S. Moore, J. W. Pohlman & B. Sket (2015): “Anchialine” redefined  as a subterranean estuary in a crevicular or cavernous geological setting. Journal of Crustacean Biology, 35, 511-514.
 34. Kršinić, F. (2017): A new species of Speleophriopsis (Copepoda: Misophrioida) from an anchialine cave in the Adriatic Sea, Mediterranean.  Marine Biodiversity, 47, (3), 941-947.
 35. Kršinić, F. (2018): Fauna of tintinnids (Tintinnida, Ciliata) during an Arctic-Antarctic Cruise, with the S/V “Croatian Tern”. Zootaxa, 4399, 3, 301-314.
 36. Kršinić, F., R. Böttger-Schnack & O. Vidjak (2020): Small copepods of the deep South    Adriatic Pit: diversity, seasonal and multi-annual dynamics and implications from the  regional hydrography. Environ Monit. Assess. 192:545. https://doi-org/10.1007/s10661-020-08462-4

Članci u časopisima koje indeksira SCI

 1. Batistić, M., Kršinić, F., & T. Gamulin (1997): The seasonal and horizontal distribution of the biomasss of epiplanktonic chaetognaths in the Adriatic Sea. Periodicum biologorum, 99, 247 – 254.
 2. Lučić, D. & F. Kršinić (1998): Annual variability of mesozooplankton assemblages in Mali Ston Bay (Southern Adriatic). Periodicum biologorum, 100, 43 – 52.
 3. Kršinić, F., & B. Grbec (2012): Spatial distribution of copepod abundance in the epipelagic layer of the South Adriatic Sea. Acta Adriatica, 53, 57-70.
 4. Kršinić, F. & A. Kršinić (2012): Radiolarians in the Adriatic Sea plankton (Eastern Mediterranean. Acta Adriatica, 53 (2), 187-210
 5. Kršinić, F., I. Ciglenečki, Z. Ljubešić & D. Viličić (2013): Population dynamics of the calanoid copepod Acartia italica Steuer in a small saline lake.  Acta Adriat., 54, 229-240.
 6. Kršinić, F. (2015): Description of Stephos grievaae sp. Nov. (Calanoida, Stephidae) from an anchialine cave in the Adriatic Sea. Marine Biodiversity Records. 1-10, doi:10.1017/S1755267215001013; vol.8; e125.
 7. Kršinić, F., M. Čalić & M. Carić (2016): The population structure of planktonic protists and small metazoans in Mali Ston Bay (Adriatic Sea)- implications for determination of trophic state and shellfish culturing potential. Acta Adriat., 57, 17-38.
 8. Kršinić, F. (2017): Taxonomical and ecological characteristics of Centropages ponticus 
 9. (Copepoda, Calanoida) from the saline Lake Mir (Dugi Otok, Adriatic Sea). Acta Adriat., 58, 3, 419-428.

Znanstvene monografije, knjige

 1. Hure, J. & F. Kršinić (1998): Planktonic copepods of the Adriatic Sea. Nat. Croat., 7, suppl. 2, 1 – 135.
 2. Gamulin, T. & F. Kršinić (2000): Calycophores (Siphonophora, Calycophorae) of the Adriatic and Mediterranean Seas. Nat. Croat.9 (Suppl. 1), 1-198.
 3. Kršinić, F. (2010): Tintinnids (Tintinnida, Choreotrichia, Ciliata) in the Adriatic Sea, Mediterranean. Part I. Taxonomy, Institute of Oceanography and Fisheries, Split, 186 pp.
 4. Kršinić, F. (2010): Tintinnids (Tintinnida, Choreotrichia, Ciliata) in the Adriatic Sea, Mediterranean. Part II. Ecology, Institute of Oceanography and Fisheries, Split, 113 pp.
 5. Dulčić, J. & F. Kršinić (2012): Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskog mora. HAZU, Zagreb & IOR, Split, pp

Publikacije s međunarodnom recenzijom

 1. Kršinić, F. (1977): Tintinnids of the eastern coast of Middle Adriatic. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 24, (10), 95 – 96.
 2. Picer, M., N. Picer, F. Kršinić & V. Šipoš (1978): Investigations of the fate of some Chlorinated Hydrocarbons in laboratory grown phytoplankton culture. IVes Journees Etud. Pollutions, 453 – 456.
 3. Benović, A., T. Gamulin, J. Hure, F. Kršinić & B. Skaramuca (1978): Zooplankton communities of the NW Adriatic inshore waters near Dubrovnik. IVes Journees Etud. Pollutions, 391 – 398.
 4. Kršinić, F., D. Viličić, M. Picer & N. Picer (1978): Noxious effects of diesel oil D-2 and the synergistic effect of polychlorinated biphenyls (Aroclor 1242) on zooplankton species Euridyce truncata. IVes Journees Etud. Pollutions, 307 – 312.
 5. Kršinić, F. (1979): Summer distributions of Tintinnids in open waters of the Adriatic Sea. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 25/26, (8), 190 – 108.
 6. Žutić, V., B. Ćosović, E. Marčenko, N. Bihari & F. Kršinić (1979): Surfactant production by marine phytoplankton. Field observations and laboratory culture experiments. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 25/26, (8), 67 – 68.
 7. Kršinić, F. (1979): The Tintinnids (Ciliata) from the coastal waters of the Southern Adriatic in the year 1975/76. Nova Thalassia, 3 suppl. 199 – 211.
 8. Kršinić, F. (1979): Metodi di ricerca e importanza trofica del microzooplankton. Nova Thalassia, 3 suppl. 191 – 197.
 9. Kršinić, F. (1979): Cruises of the research vessel “Vila Velebita” in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XI. Microzooplankton. Thalassia Jugoslavica, 15, (3/4), 179 – 192.
 10. Kršinić, F. (1980): Kvalitativna i kvantitativna istraživanja tintinida uz istočnu obalu Jadranskog mora. Acta Adriat., 21 (1), 19 – 104.
 11. Kršinić, F. (1980): Comparison of methods used in micro-zooplankton research in neritic waters of the Eastern Adriatic. Nova Thalassia, 4, 91 – 106.
 12. Kršinić, F. (1981): Microzooplankton in the Rijeka Bay. Thalassia Jugoslavica. 17, (3/4), 275 – 284.
 13. Kršinić, F. (1982): Mikrozooplankton Kaštalanskog zaljeva i okolnog područja. Acta Adriat. 23, (1/2), 89 – 96.
 14. Regner, S. D. Regner, I. Marasović & F. Kršinić (1987): Spawning of sardina Sardina pilchardus (Walb. 1792), in the Adriatic under upwelling conditions. Acta Adriat. 28, (1/2), 161 – 198.
 15. Kršinić, F. (1988): Preliminary investigations on the phaeodarians (Radiolaria) in the Adriatic Sea plankton. Notes, 73, 1 – 10.
 16. Kršinić, F. & D. Viličić (1988): Microzooplankton in the Bay of Kotor (The Southern Adriatic). Studia Marina, 20, 3 – 18.
 17. Dulčić, J., F. Kršinić, M. Kraljević & A. Palaoro (1997): Occurrence of fingerlings of Grey Triggerfish, Balistes carolinensis Gmelin, 1789 (Pisces: Balistidae) in the eastern Adriatic. Annales, 11, 271 – 276.
 18. Viličić, D., Orlić, M., Burić, Z., Carić, M., Jasprica, N., Kršinić, F., Smirčić, A., and Z. Gržetić (1999): Patchy distribution of phytoplankton in a highly stratified estuary (The Zrmanja estuary, October 1998), Acta Bot. Croat., 58, 105 – 125.
 19. Kršinić, F. & J. Njire (2001). An invasion by Muggiaea atlantica CUNNINGHAM 1892 in the northern Adriatic Sea in the summer of 1997 and the fate of small copepods. Acta Adriat. 42, 49 – 59.
 20. Ciglenečki, I., Carić, M., Kršinić, F., Viličić, D. & B. Ćosović (2004). Long-term investigations im meromictic seawater lake (Rogoznica Lake, Eastern Adriatic Coast). Rapp. Comm. int. Mer Medit. 37, 180.
 21. Tičina,V., Katavić, I., Dadić, V., Marasović, I., Kršinić, F., Grbec, B., Kušpilić, G., Cetinić, P., Ninčević, Ž., Matić-Skoko, S., Franičević, M., Soldo, A., Vidjak, O., Emrić-Tičina, V., Bojanić, D., Marinov-Skejić, S., & F. Matić (2006). Acoustic estimates of small pelagic fish stocks in the eastern part of the Adriatic Sea. Biologia Marina Mediterranea. 13: 124-136.
 22. Ciglenečki, I., E. Bura-Nakić, M. Carić, F. Kršinić, D. Viličić, Z. Burić, B. Ćosović, (2011). Seasonal variation of oxic-anoxic conditions in the small, seawater lake (Rogoznica Lake, East Adriatic Coast) related to the global climate changes. In: Gökçekus, H.; Türker, U.; LaMoreaux, J. W., (ur.), Water in the Mediterranean Basin, Springer Earth Sciences Book (Environmental Earth Sciences), 230-240. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (ISBN: 3642203345).
 23. Gottstein, S., F. Kršinić, I. Ternjej, N. Cukrov, P. Kutleša & B. Jalžić (2012): Shedding light on crustacean species diversity in the anchialine caves of Croatia. Nat. Croat., 21 (suppl.1), 54-58.
 24. Mikuš, J., F. Kršinić, D. Dulčić, M. Batistić & M. Pećarević (2013): The structure of zooplankton population in the Jabuka Pit area (Eastern Mediterranean). Naše More, 60, 40-47.

Publikacije s domaćom recenzijom

 1. Kršinić, F. i D. Mušin (1981): Mikrozooplankton Malostonskog zaljeva i Malog mora. Savjetovanje Malostonski zaljev, prirodna podloga i društveno valoriziranje, JAZU, 108 – 119.
 2. Kršinić, F. i M. Tudja (1986): Prva istraživanja radiolarija u planktonu Jadranskog mora pomoću elektronskog mikroskopa (SEM). 5. Jugoslavenski simpozij iz elektronske mikroskopije, 211 – 212.
 3. Kršinić, F., Mušin, D. and Rudenjak-Lukenda, M. (1988) Microzooplankton and     eutrophication of the Northern Adriatic. Pomorski zbornik 26, 601 – 612. (in Croatian).
 4. Kršinić, F. (1988): Prirodoslovni muzej u Dubrovniku. Kratka povijest Muzeja i osipanja zbirki. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 37, 20 – 22.
 5. Kršinić, F. (1990): Planktonski cilijati u ušću rijeke Krke. Ekološke monografije, 2. 259 – 270.
 6. Kršinić, F. Viličić, D. Jasprica, N. Carić, M., i J. Mikuš (1991): Ekološke karakteristike i onečišćenje Gruškog zaljeva. Pomorski zbornik, 29, 355 – 381.
 7. Kršinić, F. (1989): Istraživanja zooplanktona u području Dubrovnika. Ekološke monografije. 1, 429 – 434.
 8. Kršinić, F. (1989): Dubrovački prirodoslovni muzej, Ekološke monografije 1, 311 – 328.
 9. Njire, J., F. Kršinić i D. Mušin (1995): Mikrozooplankton Mljetskih jezera. Simpozij. Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta, 466 – 474.
 10. Kršinić, F. (1995): Uspravna raspodjela zooplanktona u Velikom jezeru na otoku Mljetu. Simpozij. Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta, 476 – 481.
 11. Mikuš, J., F. Kršinić, D. Lučić & M. Batistić (1997): Struktura populacija zooplanktona Jabučke kotline. Simpozij. Nacionalni park Kornati. Prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje. 309 – 328.
 12. Burić, Z., D. Viličić, M. Orlić, A. Smirčić, F. Kršinić, Z. Gržetić & K. Caput (1999): Termohalini odnosi i raspodjela planktona u estuariju rijeke Zrmanje (listopad 1998). Zbornik radova; 2. Hrvatske konferencije o vodama. Hrvatske vode od Jadrana do Dunava, Dubrovnik. 277 – 283.
 13. Carić, M., Jasprica, N., Kršinić, F., (2000): Kamenica u Malostonskom zaljevu. Dubrovnik, Nova serija, 11, 1/2, 217-226.
 14. Kršinić, F. & J. Gamulin (2001): Tomo Gamulin (1906. – 1991), život i rad. Prirodoslovlje, 1, 97-120.
 15. Carić, M., Jasprica, N., Kršinić, F., (2002): Fizičko-kemijska i biološka svojstva pelagijala u okolici Dubrovnika. Dubrovnik, Nova serija 13, 1, 399-409.
 16. Ciglenečki, I., Carić, M., Kršinić, F., Viličić, D., Cosović, B., (2004): Dugoročna istraživanja Rogozničkog jezera vezana za eutrofikacijske procese. Zbornik radova 3. Konf. o vodama, Osijek, 219-225.
 17. Kršinić, F. (2007): Struktura populacije zooplanktona u donjem dijelu estuarija rijeke Krke. Zbornik radova Rijeka Krka i Nacionalni park “Krka”. 469-480.
 18. Kršinić, F. (2012): Sječanja na akademika Milana Meštrova. Spomenica preminulim akademicima. 171, 15-18.
 19. Kršinić, F. (2017): Biološko bogatstvo srednjeg dijela estuarija rijeke Zrmanje s posebnim obzirom na zooplankton. U: Novigrad nekad i sad (ed. S. Kaštela), 102-111.

Stručni i popularni tekstovi

 1. Kršinić, F. (1968): Ljetni zooplankton istočne obale otoka Korčule. Priroda, 55, 214 – 217.
 2. Benović, A., F. Kršinić, T. Gamulin, J. Hure i B. Skaramuca (1977): Zooplankton. u: “Ekološka studija akvatorija Riječkog zaljeva”. 201 – 220.
 3. Benović, A., T. Gamulin, I. Katavić, F. Kršinić, B. Skaramuca i V. Šipoš (1977): Problemi uzgoja školjkaša u Malostonskom zaljevu. Morsko ribarstvo, 29 (2), 51 – 54.
 4. Benović, A., T. Gamulin, J. Hure, F. Kršinić i B. Skaramuca (1978): Zooplankton. u: “Ekološka proučavanja šireg područja Rijeke Dubrovačke”. 19 pp.
 5. Viličić, D. i F. Kršinić (1979): Važnost istraživanja planktona u moru. Naše more, 1 – 3, 17 – 20.
 6. Benović, A. i F. Kršinić (1979): Zooplankton. u: “Ekološka studija akvatorija Riječkog zaljeva”, II godina. 270 – 291
 7. Benović, A., i F. Kršinić (1982): Zooplankton. u: “Ekološka studija akvatorija Riječkog zaljeva”, III godina. 291 – 308.
 8. Kršinić, F. (1982): Zaštita Malostonskog zaljeva. Dubrovački horizonti. 22, 3 – 10.
 9. Kršinić, F., A. Benović, V. Onofri, D. Mušin i D. Lučić (1984): Zooplankton. u: “Oceanografska istraživanja u području Župe dubrovačke”. 70 – 84.
 10. Kršinić, F. (1986): Final report (MED-POL IV). MAP Technical Reports Series No. 4. 89 – 100.
 11. Kršinić, F., i D. Mušin (1987): Mikrozooplankton sjevernog Jadrana. u: “Opći program za Jadransko more jugoslavensko-talijanske mješovite komisije za zaštitu Jadranskog mora i obalnog područja od zagađenja”. Izvještaj o radu za 1986. godinu. 248 – 250, tab. 255 – 260.
 12. Kršinić, F., i D. Mušin (1987): Mikrozooplankton srednjeg Jadrana. u: Ibid., 334 – 336, tab. 341 – 345
 13. Kršinić, F., i D. Mušin (1988): Mikrozooplankton sjevernog Jadrana. “Opći program za Jadransko more jugoslavensko-talijanske mješovite komisije za zaštitu Jadranskog mora i obalnog područja od zagađenja”. Izvještaj o radu za 1987. godinu. 144 – 151.
 14. Kršinić, F. i D. Lučić (1988): Mikrozooplankton srednjeg Jadrana. u Ibid., 275 – 282.
 15. Kršinić, F., i D. Mušin (1989): Mikrozooplankton sjevernog Jadrana. u: “Opći program za Jadransko more jugoslavensko-talijanske mješovite komisije za zaštitu Jadranskog mora i obalnog područja od zagađenja”. Izvještaj o radu za 1988. godinu. 107 – 113.
 16. Kršinić, F., i D. Lučić (1989): Mikrozooplankton srednjeg Jadrana. u: Ibid. 203 – 206.
 17. Kršinić, F., i D. Mušin (1990): Mikrozooplankton sjevernog Jadrana. u: “Opći program za Jadransko more jugoslavensko-talijanske mješovite komisije za zaštitu Jadranskog mora i obalnog područja od zagađenja”. Izvještaj o radu za 1989. godinu. 99 – 104.
 18. Kršinić, F., (1991): Ekološke karakteristike akvatorija Gruškog zaljeva – postojeće stanje. Predstudija Nautičko-turističkog centra u Gruškom zaljevu. 69 – 119 pp.
 19. Mušin, D. i F. Kršinić (1991): Mikrozooplankton srednjeg Jadrana. u: “Opći program za Jadransko more jugoslavensko-talijanske mješovite komisije za zaštitu Jadranskog mora i obalnog područja od zagađenja”. Izvještaj o radu za 1990. godinu. 93 – 96.
 20. Kršinić, F. i D. Mušin (1993): Mikrozooplankton srednjeg Jadrana. u: “Opći program za Jadransko more jugoslavensko-talijanske mješovite komisije za zaštitu Jadranskog mora i obalnog područja od zagađenja”. Izvještaj o radu za 1992. godinu. 157 – 161.
 21. Kršinić, F. (1993): Kritički osvrt na rezultate istraživanja zooplanktona u sklopu ASCOPa. u: “Diskusija o rezultatima istraživanja u okviru bilateralne suradnje s Italijom na zaštiti Jadrana od zagađenja (ASCOP, 1979 – 1992). 25 – 28.
 22. Kršinić, F. i J. Njire (1995): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 1994.” 60 – 66.
 23. Kršinić, F. i J. Njire (1996): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 1995.” 55 – 62.
 24. Benović, A., F. Kršinić, N. Jasprica, B. Antolić i V. Onofri (1996): Studija utjecaja na okolinu uzgajališta riba i školjaka u uvali Sobra – otok Mljet. 55 pp.
 25. Kršinić, F. i J. Njire (1997): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 1996.” 49 – 55.
 26. Kršinić, F. i J. Njire (1998): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 1997.” 108 – 117.
 27. Kršinić, F., Lučić, D., M. Carić (1998): Zooplankton. u: “Rezultati istraživanja mora za Potrebe projektiranja podmorskog ispusta Split-Stobreč”. 92-107.
 28. Kršinić, F. i J. Njire (1999): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 1998.” 119 – 128.
 29. Kršinić, F., Carić, M., Jasprica, N., Barić, A., Skaramuca, B., i D. Lučić (1999) Gospodarsko korištenje i zaštita mora. Tematska cjelina 3.2.2. Prostornog plana Županije Dubrovačko-Neretvanske, 144 pp.
 30. Kršinić, F. i J. Njire (2000): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 1999.” 104 – 111.
 31. Kršinić, F. (2000/1) Kratka povijest biologije mora, 1,2,3. More, 67, 100-102; 68, 104-106; 69, 108-110.
 32. Kršinić, F. i J. Njire (2001): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 2000.” 65-69.
 33. Kršinić, F., Lučić, D., M. Carić (2001): Struktura i sastav mikrozooplanktona. u: “Rezultati istraživanja voda i mora na lokaciji termoelektrane Plomin”. 170-180.
 34. Kršinić, F. i J. Njire (2002): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 2001.” 114 – 118.
 35. Kršinić F., i D. Bojanić (2002): Zooplankton. U “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 77-92.
 36. Kršinić, F. i J. Njire (2003): Mikrozooplankton. u “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 2002.” 94 – 99.
 37. Kršinić F., i D. Bojanić (2003): Zooplankton. U “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 80-95.
 38. Kršinić, F., (2003): Novi račić iz Jadrana. Biseri Jadrana, Podmorje, 200-201.
 39. Kršinić, F., (2003): Prirodoslovci amateri i pioniri istraživači. Biseri Jadrana, Podmorje, 216-217.
 40. Kršinić, F. i J. Njire (2004): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 2003.” 76 – 85.
 41. Kršinić, F. (2004). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 78-92.
 42. Kršinić, F. (2006): Mikrozooplankton. u: “Kontrola kvalitete obalnog mora, projekt Vir – Konavle 2005.” 82 – 89.
 43. Kršinić, F. (2005). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 78-83.
 44. Kršinić, F. (2006). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 83-92.
 45. Kršinić, F. (2007). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 86-96.
 46. Kršinić, F. (2008). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 95-102.
 47. Kršinić, F. (2009). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring) 81-90.
 48. Kršinić, F. (2010). Mikrozooplankton. U: “Procjena rasprostranjenosti i obimnosti sitne plave ribe u Jadranskome moru ultrazvučnom detekcijom (eho-monitoring). 87-96.
 49. Kršinić, F. (2012). Zooplankton. U: Početna procjena stanja i opterećenja morskog okoliša hrvatskog dijela Jadrana (koordinator: N. Krstulović), 144-172.

Inovacije

Prototip nove planktonske mreže za kvantitativna sakupljanja uzoraka u slojevima. Jedini alat s kojim je moguće istraživati vertikalnu raspodjelu ukupnog zooplanktona u plitkim područjima. (nagrada DIATUS, Split, za inovaciju).

Ostali tekstovi

 1. Kršinić, F. (1970): Nalaz novih ulomaka grčkog natpisa iz Lumbarde na otoku Korčuli. Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu. 3, (4), 119 – 122.
 2. Kršinić, F. (1970): Da li srednjovjekovna crkva ili antička cisterna. Zbornik otoka Korčule. 2, 138 – 140.