Kravar Zoran, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost
Kravar Zoran

Rođen:

  • 25. svibnja 1948. u Zagrebu

Preminuo:

  • 23. lipnja 2013. u Zagrebu

Kravar Zoran, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (10.05.2012. – 23.06.2013.)
  • član suradnik – Razred za književnost (20.05.2010. – 10.05.2012.)

Spomenica Zoran Kravar : 1948.-2013. / uredio Pavao Pavličić

 

Akademik Zoran Kravar, jedan od vodećih hrvatskih književnih znanstvenika i teoretičara književnosti, rodio se 25. svibnja 1948. u Zagrebu. Nakon osnovnoga i gimnazijskoga obrazovanja u Zagrebu i u Zadru, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je komparativnu književnost i filozofiju, diplomiravši 1972. godine. Na istom je fakultetu radio čitav svoj radni vijek, od 1973. kao asistent, od 1977. kao docent, a od 1984. kao redovni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost.

Boravio je u Njemačkoj kao stipendist Humboldtove zaklade, a kao gostujući profesor predavao je na sveučilištima u Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji i Poljskoj.

Stručne i znanstvene radove počeo je objavljivati 1970. godine. U svojim knjigama bavio se književnošću 17. stoljeća (Studije o hrvatskom književnom baroku; Barokni opis; Das Barock in der kroatischen Literatur; Nakon godine MDC) komparativnom metrikom i teorijom stiha (Tema “stih”; Stih i kontekst), hrvatskom modernom (Književni protusvjetovi; poglavlja iz hrvatske moderne, zajedno s akademicima Nikolom Batušićem i Viktorom Žmegačem) kao i regresivnim te antimodernističkim tendencijama u filozofiji, književnosti i ideologiji kasnoga 19. i ranoga 20. stoljeća (Antimodernizam; Svjetonazorski separei). U knjizi Simfonia domestica sakupio je dio svojih kraćih članaka, pretežno objavljenih u kulturnim i književnim listovima, a u Uljanicama i duhovima posvetio se fenomenima moderne kulture, ponajviše onima tematiziranima u radovima o antimodernizmu, kombinirajući stručni i memoarski diskurs. U knjizi Kad je svijet bio mlad tragao je za regresivnim ideologemima u popularnoj književnoj i filmskoj fantastici.

Osim nabrojenih knjiga objavio je i pedesetak znanstvenih članaka, dio njih u inozemnim publikacijama, uglavnom o temama kojima su posvećene njegove knjige. Povremeno je pisao književne kritike, a često je prikazivao stručna djela hrvatskih i inozemnih autora. Napisao je dvjestotinjak, djelomično opsežnijih članaka za razne leksikone i enciklopedije, a priredio je izbore iz djela više hrvatskih pisaca, popraćene predgovorima ili pogovorima (Andrije Kačića Miošića, Dobriše Cesarića, Ivana Slamniga, Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića). Pisao je i poeziju, a 1998. godine objavio je zbirku pjesama Vinograd.

Zoran Kravar istaknuo se i kao dugogodišnji urednik Hrvatske književne enciklopedije i zamjenik glavnog urednika.

Prof. dr. sc. Zoran Kravar izabran je za člana suradnika 2010. godine, a za redovitog člana Hrvatske akademije u Razredu za književnost izabran je 2012. godine.

Za svoj rad primio je sljedeća priznanja: Nagradu “Fonda Miroslav Krleža” (za knjigu Stih i kontekst), Nagradu “Josip Juraj Strossmayer” (zajedno s akademicima Nikolom Batušićem i Viktorom Žmegačem za Književne protusvjetove); Nagradu SFERA (za esej Duboka fikcija, posvećen J. R. R. Tolkienu); Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Vjesnikovu nagradu “Ivan Goran Kovačić” (za Uljanice i duhove); Nagradu Grada Zagreba (za životno djelo); Nagradu SFERA i Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (za knjigu Kad je svijet bio mlad).