Krasić Stjepan

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Krasić Stjepan

Datum rođenja:

  • 1938

Mjesto rođenja:

  • Čitluk, BiH

E-mail adrese:

Krasić Stjepan

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (30.01.1997. – …)

Životopis

 

Stjepan Krasić, hrvatski povjesničar i dominikanac, rodio se 6. listopada 1938. u Čitluku kod Mostara. Školovao se u rodnom mjestu i u Bolu na Braču, a 1957. stupio je u dominikanski red. Filozofsko-teološke studije pohađao je u Dubrovniku i u Zagrebu, gdje je 1965. zaređen. Studij teologije je nastavio u Rimu gdje je na Papinskom sveučilištu Sv. Tome Akvinskog 1970. godine doktorirao povijesnom disertacijom na latinskom jeziku (Congregatio Ragusina Ord. Praed. 1487.-1550.), koju je 1972. u cijelosti objavio Povijesni institut dominikanskog reda u Rimu. Na Paleografsko-diplomatskoj školi u Vatikanu diplomirao je pomoćne povijesne znanosti (paleografiju, arhivistiku i diplomatiku). Na Papinskom sveučilištu Gregoriani doktorirao je iz crkvene povijesti 1985. godine disertacijom na talijanskom jeziku o dubrovačkom polihistoru i diplomatu Stjepanu Gradiću: Stefano Gradić (1613.-1683.) Diplomatico e Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana. Predsjednik je Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu i glavni urednik časopisa Angelicum. Savjetnik je Kongregacije za proglašenje svetih u Vatikanu, član je Povijesnog instituta dominikanskog reda u Rimu, Hrvatskog povijesnog instituta u Rimu i Hrvatskog PEN kluba. Objavio je osam knjiga na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku znanstvenog sadržaja te preko stotinu znanstvenih rasprava i članaka povijesnog sadržaja. U znanstvenoistraživačkom radu poglavito se bavi poviješću dominikanskoga reda u Hrvatskoj. Značajnija djela: Dubrovačka dominikanska kongregacija (1487–1550) (Congregatio Ragusina Ord. Praed. (1487–1550), 1972), Stjepan Gradić: (1613–1683): život i djelo (1987), Ivan Dominik Stratiko: (1732–1799): život i djelo (1991), Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili »Universitas Jadertina«: 1396–1807 (1996), Dominikanci: povijest Reda u hrvatskim krajevima (1997), Pet stoljeća dominikanske nazočnosti u Korčuli: 1498–1998 (1998), Počelo je u Rimu: katolička obnova i normiranje hrvatskoga jezika u XVII. stoljeću (2009), Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka (2012).

Godine 1997. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.