Korbar Tvrtko

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Korbar Tvrtko

Datum rođenja:

  • 17.02.1969

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Korbar Tvrtko

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (10.05.2018. – …)

Životopis

Tvrtko Korbar, znanstveni savjetnik pri Hrvatskom geološkom institutu, rođen je 1969. u Zagrebu, gdje se i školovao. Diplomirao je 1995., magistrirao 1999., a doktorirao 2003. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se stratigrafijom i paleogeografijom mezozojskih i paleogenskih naslaga naših dinarskih planina, odnosno nekadašnje Jadranske karbonatne platforme, s osobitim osvrtom na rudiste, najčešće fosile u tim naslagama. Definirao je i nekoliko tektonostratigrafskih jedinica, koje su omogućile točniju rekonstrukciju geološke evolucije Vanjskih (ili Krških) Dinarida. Do sada je objavio 17 radova u CC-časopisima, koji su do sada citirani preko 300 puta, a od kojih je u 14 prvi ili drugi, odnosno korespondentni autor. Svi ti radovi proizašli su iz Korbarova rada na projektu GGK RH 1 : 50.000, na kojemu surađuje neprekidno od 1997., a od 2012. voditelj je projekta. Godine 2016. nagrađen je Nagradom HAZU iz područja prirodnih znanosti.

Tvrtko Korbar – osobna stranica


Bibliografija

Tvrtko Korbar – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI