Korbar Tvrtko

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti
Korbar Tvrtko

Datum rođenja:

  • 17.02.1969

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Korbar Tvrtko

Članovi suradnici III. Razred za prirodne znanosti

Institucija:

  • Hrvatski geološki institut / Croatian geological institute

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za prirodne znanosti (10.05.2018. – …)

Životopis

Tvrtko Korbar, znanstveni savjetnik u trajnom izboru pri Hrvatskom geološkom institutu, diplomirao je 1995. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, magistrirao 1999. i doktorirao 2003. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se regionalnom geologijom Dinarida i Jadrana: stratigrafijom, paleontologijom, sedimentologijom, (seizmo)tektonikom, geomorfogenezom, te popularizacijom geoznanosti i promocijom geobaštine. Do 2022. je objavio više od 30 radova u WoS časopisima, koji su citirani više od 700 puta, a od kojih je u 15-ak prvi odnosno korespondentni autor. Svi ti radovi proizašli su iz rada na projektu Osnovna geološka karta RH (OGK RH) 1:50.000 (na kojem surađuje neprekidno od 1997., a od 2012. je i voditelj) te iz rada na nekoliko MZO i HRZZ projekata. Godine 2016. nagrađen je godišnjom Nagradom HAZU iz područja prirodnih znanosti i matematike.

Tvrtko Korbar – osobna stranica


Bibliografija

Tvrtko Korbar – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI