Kolanović Maša

Članovi suradnici VI. Razred za književnost
Kolanović Maša

Datum rođenja:

 • 1979.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4092 076

E-mail adrese:

Kolanović Maša

Članovi suradnici VI. Razred za književnost

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • izvanredna profesorica – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, Katedra za noviju hrvatsku književnost

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (19.5.2022. – …)

Životopis

Maša Kolanović rođena je 19. studenoga 1979. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala u listopadu 2003. godine, a doktorirala u travnju 2010. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U travnju 2015. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje docentice, a u studenom 2020. u nastavno-znanstveno zvanje izvanredne profesorice na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije, na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijekom proljetnog semestra ak. god. 2011/12., na Trinity College u Dublinu (Irska) u ožujku i travnju 2017 u sklopu stipendije Trinity Long Room Hub Research Fellowship te na Sveučilištu New York (SAD) u od siječnja do svibnja 2020. u sklopu istraživačke stipendije na Institutu Remarque.

U razdoblju 2016.-2018. je bila predstojnica Katedre za noviju hrvatsku književnost. Od 2013. do 2021. godine voditeljica je književno-kulturološkog bloka Zagrebačke slavističke škole. Od 2004 do bila je članica suradnica na projektima ”Hrvatski roman 1945.-2000.” (od 2004. do 2006) te ”Hrvatski roman i popularna kultura” (od 2006-2012) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Krešimir Nemec. Od 2017. do 2020. voditeljica je projekta ”Ekonomski temelji hrvatske književnosti” pri Hrvatskoj zakladi za znanost, a od kolovoza do prosinca 2021. voditeljica institucionalnog projekta ”Ekonomski imaginarij književnog teksta” i suradnica na projektu ”Zazorno u hrvatskoj književnost i kulturi fin de sièclea” voditelja prof. dr. sc. Tvrtka Vukovića na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je uredništva časopisa ”Književna smotra”.

a svoj znanstveni rad 2010. godine nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti. Za svoj književni rad nagrađena je nagradom publike pulskog sajma knjiga ”Libar za vajk” (2019), godišnjom nagradom za književnost Vladimir Nazor (2020) te nagradom Europske Unije za književnost (2020).

Za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrana je 19. svibnja 2022.


Bibliografija

Autorske knjige:

 • ”Pijavice za usamljene”, Studentski centar, Zagreb, 2001
 • ”Sloboština Barbie”, V.B.Z., Zagreb, 2008
 • ”Udarnik! Buntovnik? Potrošač…Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije”, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011
 • ”Jamerika: trip”, Algoritam, Zagreb, 2013
 • ”Poštovani kukci i druge jezive priče”, Profil, Zagreb, 2019

Uredničke knjige:

 • ”Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva”, Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb, 2013
 • ”The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (post)Socialism and its Other”, Palgrave Macmillan, New York, 2017 (zajedno s D. Jelača i D. Lugarić)
 • ”Povijest, tekst, kontekst: zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu”, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2020 (zajedno s L. Molvarec)