Koch Guntram

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti
Koch Guntram

Datum rođenja:

  • 1941

Mjesto rođenja:

  • Naumburg, Njemačka

E-mail adrese:

Koch Guntram

Dopisni članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za društvene znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Guntram Koch, njemački arheolog, rođen je 23. siječnja godine 1941. u Naumburgu/Saale. Studirao je klasičnu arheologiju, starokršćansku arheologiju, bizantinistiku, povijest umjetnosti te grčki i latinski u Göttingenu, Ateni te ponovno u Göttingenu. Profesor je Starokršćanske arheologije i bizantske umjetnosti na Philipps Universität u Marburgu. Guntram Koch spada u elitnu skupinu svjetskih arheologa. Suizdavač je (Herausgeber) i opretivni voditelj (Arbeitsleiter) najstarijeg projekta Njemačkog arheološkog instituta Berlin (osnovan 1870.) pod naslovom „Corpus der antiken Sarkophagreliefs“. Na tom projektu izišlo je desetine raznih knjiga, a on ih je kao urednik potpisao više od deset. G. Koch je iznimno pridonio afirmaciji hrvatske arheologije, a njegovim zalaganjem XIII. Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju održan je u Splitu i Poreču godine 1994. povodom 100. obljetnice održavanja takvih kongresa (I. je održao Don Frane Bulić još 1894. godine u Splitu). Također je zaslužan za organizaciju VIII. Međunarodnog kolokvija o provincijalno rimskom umjetničkom stvaranju u Zagrebu 2003. godine. Godine 2005. sudjelovao je na skupu „Dioklecijan, tetrarhija, Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici“ u Splitu od 19. do 23. rujna godine 2005. s referatom „Paläste und Villen der Spätantike in Kleinasien. Ein Überblick“. Guntram Koch je u svojim radovima i knjigama uvijek uzimao u obzir arheološke spomenike iz Hrvatske.

Za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti izabran je 2006.

Guntram Koch – Osobna stranica