Kempf Davorin, akademik

Redoviti članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Kempf Davorin

Datum rođenja:

  • 21.08.1947

Mjesto rođenja:

  • Virje

Adrese:

  • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Kempf Davorin, akademik

Redoviti članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

  • akademik (14.06.2018. – …)
  • doktor znanosti (20.12.2006. – …)

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju – Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (14.06.2018. – …)
  • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (12.05.2016. – 14.06.2018.)

 

Životopis

Akademik Davorin Kempf, skladatelj, muzikolog i glazbeni pedagog, rođen je 21. 08. 1947. u Virju, Hrvatska. Maturirao je na Gimnaziji u Požegi i završio srednju Muzičku školu Franjo Kuhač u Osijeku 1966. godine. Na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu diplomirao je glasovir 1971. (prof. Stjepan Radić), dirigiranje 1972. (prof. Igor Gjadrov) te kompoziciju 1973. godine (prof. Stjepan Šulek). Kao stipendist DAAD-a usavršavao se u kompoziciji na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Stuttgartu 1975-76. (prof. Milko Kelemen, prof. dr. Erhard Karkoschka) te na Musikhochschule Köln 1976-77. godine (prof. Mauricio Kagel, prof. Joachim Blume, prof. Hans – Ulrich Humpert). Kao dobitnik stipendije Fulbright završio je magistarski studij iz kompozicije na University of Iowa, Iowa City, SAD (prof. dr. Donald Martin Jenni, prof. D.M.A. Kenneth Gaburo) postigavši 1990. godine akademski stupanj Master of Arts (Music). Godine 1994. i 1997. boravio je kao stipendist DAAD-a na kraćim studijima i istraživanjima na Technische Universität Berlin, Elektronisches Studio (dipl. ing. Folkmar Hein). Doktorirao je na Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften (prof. dr. Albrecht Riethmüller) 2006. godine.

Kao redoviti profesor na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe bio je zaposlen od 1995. do umirovljenja 2017. godine. (Od 2000. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju.) Od 1996. do 2004. godine umjetnički je ravnatelj Požeških orguljaških večeri. U sezonama 2012-13. i 2013–14. imao je status rezidencijalnog skladatelja Zagrebačke filharmonije. Bio je predsjednik Prosudbenog povjerenstva 2. i 3. Međunarodnog skladateljskog natjecanja New Note, Samobor, Croatia, 2013. i 2014. godine, predsjednik Stručnog povjerenstva za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva Ministarstva kulture Republike Hrvatske 2017. i 2018. godine, te član Ocjenjivačkog suda (glasovir) Hrvatskog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Papandopulo, Zagreb, 2017. Skladbe su mu izvođene na koncertima i glazbenim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu (Njemačka, Austrija, Švicarska, Italija, Slovačka, Češka, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Francuska, Engleska, Portugal, Belgija, SAD, Kanada, Meksiko, Japan, Rusija, Ukrajina, Irska, itd.) te emitirane u različitim radijskim i televizijskim programima. Skladba Mariposa de luz / Leptir svjetlosti bila je zadana skladba hrvatskog autora na 5. EPTA Međunarodnom pijanističkom natjecanju Svetislav Stančić u Zagrebu 2014. godine. Na internetskoj stranici University of Iowa International Programs objavljen je 2020. intervju s Davorinom Kempfom i video snimka izvedbe njegove klavirske minijature Mariposa de luz u interpretaciji Adele Liculescu na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Honens u Berlinu 2018. godine: https://international.uiowa.edu/news/university-iowa-alumnus-reflects-his-career-professor-and-award-winning-composer

Tiskane partiture:   

Muzički informativni centar: Glasovirske skladbe, 2008, Contrapunctus primus (1986) za gudački kvartet, 2009, Skladbe za zbor, 2010, Concerto corale (2013) za glasovir i simfonijski orkestar, 2014, Simfonijski stavak (2013) za orgulje i orkestar, 2015, Plohe i boje (2014) za gudački orkestar, 2018.

Ars Croatica, HDS: Arti mutatae (1975) za klavir, 1978, Suita za djecu (1975) za klavir, 1982, Reminiscencije (1982) za puhački trio, 1985, Pet haiku pjesama (1988) za mezzosopran i klavir, 1992.

Cantus, HDS: Peti zagrebački koncert (2011) za flautu, violinu i čembalo solo uz komorni gudački ansambl, 2011.

Sveta Cecilija, časopis za sakralnu glazbu: Ave Maria (1994) za mezzosopran i alt solo, ženski zbor i orgulje, Br. 4, 2003, Sanctus (2011) za mješoviti zbor, Magnificat (2010) za ženski zbor i Tri pogleda na osorsku katedralu (2007) za klavir, Br. 1-2, 2016, Memento homo (2019) za ženski zbor, Br. 1-2, 2020.

Komorni zbor Ivan Filipović, Zagreb, dirigent Goran Jerković, Praizvedbe u HAZU – partiture za mješovite zborove, Musica Nova, KZIF 003: Svet (2011) za mješoviti zbor, 2013.

Mirjana Polić Bobić: Hrvatska/Španjolska: Povijesne i kuturne veze / Croatia/Espaňa: Relaciones históricas y culturales, Most / The Bridge, Journal of Croatian Literature, Biblioteca Relations, Dvojezično izdanje / Edición bilingüe, 1/2001, HDK, D. Kempf: Tri preludija / Tres preludios i Mariposa de luz / Leptir svjetlosti, za klavir.

Diskografija (izbor):        

Cantus HDS-a: Dvostruki autorski CD, Hrvatski suvremeni skladatelji: Davorin Kempf, I Piano Music, II Chamber Music, 2011; CD Djevojački zbor Zvjezdice – 20 godina, dirigent Zdravko Šljivac, D. Kempf: Četiri godišnja doba (1996) za ženski zbor, 2005; Ljerka Očić, orgulje, Hrvatska orguljska glazba, D. Kempf: Fantazija (1991) za orgulje, CD 2, 2009, D. Kempf: Freska (1990) za orgulje i veliki orkestar, Simfonijski orkestar Hrvatske Radiotelevizije, dirigent Takao Ukigaya, CD 4, 2010.

Labor Records: CD Music of Tribute, Vol. 7, Haydn, Javor Bračić, piano, D. Kempf: Sonatina (Hommage a J. Haydn) (1970), New York, USA, 2011.

Komorni zbor Ivan Filipović, Zagreb, dirigent Goran Jerković, Praizvedbe u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Suvremena zborska glazba na hrvatske narodne motive, Musica Nova, KZIF, DVD-003, CD-003: D. Kempf: Svet (2011) za mješoviti zbor (tekst i motivi: Citara Octochorda), 2013.

Croatia Records: Dvostruki CD, U potrazi za novim zvukom: 1956-1984, antologija elektroakustičke glazbe hrvatskih skladatelja, CD B, D. Kempf: Interferencije (1977) za orgulje i elektroniku, Zsigmond Szathmary, orgulje Zagrebačke katedrale, 2016; Gudački kvartet Sebastian, CD Quartetto, D. Kempf: Contrapunctus primus (1986) za gudački kvartet, 2017.

 

Kempfova doktorska disertacija Symmetrie und Variation als kompositorische Prinzipien: Interdisziplinäre Aspekte objavljena je 2008. na Dokumentenserver der Freien Universität Berlin, URL: http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000006569 . Godine 2010. disertaciju mu je objavila njemačka nakladnička kuća Books on Demand, Norderstedt.

Objavljivao je članke u glazbenim i muzikološkim časopisima (International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Arti musices) te novinama Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost Vijenac. Njegov članak What is Symmetry in Music? (IRASM, Vol. 7, No. 2, Zagreb 1996) objavljen je u talijanskom prijevodu u knjizi Simmetrie fra Matematica e Musica, Traduzioni di Federico Favali & Maria Mannone, Palermo University Press, 2020. Autor je više glazbenih emisija za Hrvatski radio. Predavanja o glazbi održao je, među ostalim, u Zagrebu, na Institutu Ruđer Bošković (1992, 2003), Goethe institutu (2000), Znanstvenoj tribini Matice hrvatske (2003), međunarodnom simpoziju CroArtScia2011, na sveučilištima u Iowa Cityju (1984, 1991), Grazu (1994), Ljubljani (2000, 2002, 2003. i 2016: 3rd International Week, University of Ljubljana Academy of Music, Department of composition and music theory) i Mariboru (2007), te na međunarodnim kongresima u San Franciscu (1996), Dublinu (2004) i Washingtonu, D.C. (2007).

Dobitnik je godišnje Nagrade Josip Štolcer Slavenski 1986, dviju godišnjih Nagrada Vladimir Nazor, 1986. i 2012, diskografske Nagrade Porin 2011, u kategoriji „najbolja skladba klasične glazbe“, Nagrade Boris Papandopulo HDS-a 2014, Nagrade Porin za životno djelo 2016, Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2016, za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području glazbene umjetnosti za 2015. godinu, Nagrade za životno djelo Grada Požege 2017, te Man of the Year 1990, International Award of Recognition 1991. i Twenty-Five Year Achievement Award 1992. Američkog biografskog instituta.

Inicirao je osnivanje Požeškog ogranka Hrvatske paneuropske unije i bio njegov prvi predsjednik (1998. – 2001.)

Član je Hrvatskog društva skladatelja od 1976. godine, te doživotni član i zastupnik (deputy governor) u American Biographical Institute Research Association od 1989. godine. Od 1997. do 2007. bio je član Deutsche Gesellschaft für elektroakustische Musik. Od 2016. do 2018. bio je član suradnik, a od 2018. godine redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Izbor iz bibliografije o Davorinu Kempfu i njegovom opusu:

Siglind Bruhn: Davorin Kempf: Drei Blicke auf den Dom von Osor, für Klavier (2007), in: Europas klingende Bilder: Eine musikalische Reise, Edition Goerz, Fachverlag für Geisteswissenschaften, Waldkirch, Deutschland, 2013

Svjertlana Karabuva: Davorin Kempf: Una sintesi fra tradizione e innovazione, Instituto Superiore di Studi Musicali „G. Briccialdi” di Terni, Diploma accademico di II livelo in discipline musicali, Scuola di Pianoforte – indirizzo solistico, Terni, Italia, 2012.

Mitja Vaupotić: Davorin Kempf: Suita za otroke. Diplomski rad na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, Odsjek za glazbu, Maribor, Slovenija, 2007.

Helga Swanson: Participation in the International Congress on Science, Culture an Arts, Sandhill Cove Cronicle, Florida, USA, August 2004

Tonko Maroević: Lik prije zvuka – u povodu multimedijskog projekta Zvukolik Davorina Kempfa, Vijenac, br. 157, Zagreb, 2000.

American Biographical Institute, Leading Intellectuals of the World, Millenium Issue, Davorin Kempf, pp. 174/175, Copyright 2000 by the ABI

Eva Sedak: Klassische Gärten…. und gleich wird es Abend. Die junge kroatische Komponistengeneration im Spannungsfeld der Gattungsüberschreitungen, Entgrenzungen in der Musik. Edition O. Koleritsch, Wien und Graz, 1987