Kaštela Slobodan

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti
Kaštela Slobodan

Datum rođenja:

  • 13.09.1941

Mjesto rođenja:

  • Novigrad

Adrese:

  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 098 319 400

E-mail adrese:

Kaštela Slobodan

Članovi suradnici I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

  • znanstveni savjetnik (04.07.2006. – …)
  • doktor znanosti
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (04.07.2006. – 31.08.2014.)
  • izvanredni profesor – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (14.06.2004. – 28.02.2011.)

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (24.09.2008. – 05.11.2020.)
  • savjetnik predsjednika – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.05.2012. – 31.08.2014.)
  • ravnatelj – Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1993. – 2014.)
  • član Uprave – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1996. – 2012.)
  • tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.09.1978. – 30.04.2012.)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za društvene znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Slobodan Kaštela rođen je u Novigradu (Dalmatinskom) 13. IX. 1941. Od 1946. stalno živi u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet, na kojem je diplomirao 1964.

Pravosudni ispit položio je 1967. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski studij i 1991. obranio magistarski rad. Godine 1992. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta, a 1998. u nastavno zvanje predavača. Doktorirao je u srpnju 2000. na Fakultetu prometnih znanosti. Godine 2001. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2004. u zvanje izvanrednog profesora, a 2006. u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. Iste godine izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dosadašnje kretanje u službi:

  • sudski pripravnik na Okružnom sudu u Zagrebu
  • pravni referent u poduzeću Generalturist
  • savjetnik u Saboru SR Hrvatske
  • glavni tajnik Turističkog saveza Zagreba
  • od 1978. do kraja mjeseca travnja 2012. tajnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a do kraja kolovoza 2014.  savjetnik predsjednika Akademije

Djelovao je u različitim nastavno-znanstvenim zvanjima na Fakultetu prometnih znanosti od 1993. do 2011. Od 2008.  profesor je na Veleučilištu Hrvatskog zagorja u Krapini, a nekoliko godina  na Poslovnom veleučilištu Zagreb.

Uz nastavnu djelatnost, kao istraživač je, od 1999., uključen u znanstvene projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Od 2007. do 2014. bio je voditelj projekta Acquis u području prometa i suradnik na projektu Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa.

Za istaknuti društveni i znanstveni rad primio je tri odlikovanja i brojna druga javna priznanja, od kojih se izdvajaju: Odlikovanje Predsjednika Republike Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i Nagrada za životno djelo Općine Novigrad (u kojoj je rođen).

Član je:

  • Suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2006. ; ponovno izabran 2016.
  • The World Academy of Art and Science
  • Znanstvenog vijeća Akademijinog zavoda u Varaždinu
  • Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije
  • Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije
  • Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije
  • Hrvatskog pagvaškog društva
  • Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog kluba
  • uredništva časopisa Radovi zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije u Bjelovaru

Na dužnosti tajnika Hrvatske akademije potvrdio se kao istaknut pravnik i uspješan organizator i koordinator vrlo zahtjevnih i odgovornih poslova Akademije, pa ga je Predsjedništvo Akademije devet puta biralo na tu dužnost.

U počecima svojega znanstvenog rada S. Kaštela pretežno se bavio pitanjima iz područja pravnih i ekonomskih znanosti, a zadnjih dvadeset godina prometnim pravom s naglaskom na zračnom pravu.

Godine 1991., u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tiskana mu je knjiga Ekonomska znanost u radovima Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2013 tiskana je knjiga autora I. Grabovca i S. Kaštele Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split, str. 1-506.  Godine 2014. tiskana mu  je znanstvena monografija Spomenica Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1993. – 2013. ) u nakladi Hrvatske akademije, str. 1-276.  Za nastavne potrebe na Fakultetu prometnih znanosti tiskan je 1998. udžbenik Osnove zračnog prava kao koautorsko djelo u kojem je S. Kaštela autor dijela o zračnom pravu, dok mu je 2001. objavljen udžbenik Zračno prometno pravo kao njegovo samostalno djelo. Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija. Godine 2005. tiskana je knjiga Frana Vrbanića Ekonomski spisi, za koju je napisao opsežnu studiju popraćenu bilješkama i literaturom. Godine 2008. izdan je sveučilišni udžbenik autora S. Kaštele i L. Horvata Prometno pravo, u izdanju Školske knjige i Fakulteta prometnih znanosti, Zagreb, 2008., str. 1 – 517. Za taj je udžbenik 2009. dobio prestižnu nagradu J.J. Strossmayer. Godine 2016. tiskana je knjiga autora S. Kaštele i V. Strugara Akademijin Zavod u Bjelovaru 2005. – 2015.: prilozi za povijest, u izdanju HAZU, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.

Osim spomenutih knjiga, četiri udžbenika, osamnaest poglavlja u knjizi i dva autorizirana predavanja S. Kaštela je do kraja 2022. objavio više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Radeći više godina u saborskom Odboru za turizam i promet, sudjelovao je u pripremi i izradi u nas prvog Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, pa je u dva navrata pripremio taj zakon i popratio ga stručnim komentarom u izdanju Narodnih novina.

Bio je organizator većeg broja međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, primjerice veliki međunarodni znanstveni skupovi: Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske održan u Varaždinu u studenome 2005.; Novigrad nekad i sad održan u Zadru i Novigradu u listopadu 2015. te 800 godina od obnove rimske kule i prvog pisanog spomena imena Novigrad, održan u Novigradu u srpnju 2020. godine. Sudjelovao je kao pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih skupova.

Recenzirao je sedam knjiga i udžbenika, dvadeset i pet znanstvenih radova te nekoliko projekata upućenih radi financiranja Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Kao glavni urednik ili suurednik uredio je četrdesetsedam knjiga uglavnom u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od kojih se spominju samo neke: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009.;  faksimilno izdanje glasovite molitvene knjige poznate kao Strossmayerov časoslov; reprezentativna znanstvena monografija Novigrad nekad i sad te tri znanstvene monografije posvećene povijesti gradova Bjelovara, Grubišnog Polja i Daruvara.


Bibliografija

Slobodan Kaštela – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Autorske knjige

  1. Kaštela, Slobodan; Strugar, Vladimir
    Akademijin Zavod u Bjelovaru 2005. – 2015. : prilozi za povijest .
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2016. (monografija).
  2. Kaštela, Slobodan.
    Spomenica Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 1993. – 2013.
    Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. (monografija).
  3. Grabovac, Ivo i Kaštela, Slobodan
    Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava : odabrana poglavlja.
    Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split, 2013. (monografija)
  4. Kaštela, Slobodan; Horvat, Ladislav.
    Prometno pravo.
    Zagreb : Školska knjiga i Fakultet prometnih znanosti, 2008. (ostalo).
  5. Kaštela Slobodan
    Zračno prometno pravo., Zagreb: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2002. (monografija)
  6. Kaštela, Slobodan
    Ekonomska znanost u radovima Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. (monografija)

Uredničke knjige

  1. Povijest Daruvara : prapovijest – rimski temelji – naseljavanje – moderni grad / Kaštela, Slobodan ; Strugar, Vladimir (ur.). Zagreb ; Bjelovar ; Daruvar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; Grad Daruvar ; Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, 2021 (monografija)
  2. Svitanje nad gradom : kulturni i književni život Daruvara / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar ; Daruvar: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru, 2020 (monografija)
  3. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : Sv.14 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2020 (monografija) doi:http://.org/10.21857/y7v64twppy
  4. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : Sv.13 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2019 (monografija) doi:10.21857/y7v64twppy
  5. Povijest Grubišnog Polja / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2019 (monografija)
  6. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : Sv. 12 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2018 (monografija) doi:10.21857/y7v64twppy
  7. Rudolf Bićanić – intelektualac, ideolog, antifašist, ekonomist / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2018 (monografija)
  8. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : Sv. 11 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2017 (monografija) doi:10.21857/y7tv64twppy
  9. Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017. (zbornik).
  10. Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940. Bibliografija / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2016. (monografija).
  11. Knjižica sažetaka znanstvenog skupa Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zadar : Sveučilište u Zadru, 2015. (zbornik).
  12. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 9 / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2015. (monografija).
  13. Iz povijesti zdravstva Bjelovara / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2015. (monografija).
  14. Josip Juraj Strossmayer i Bjelovar : trajna prisutnost : 200. godišnjica rođenja Josipa Jurja Strossmayera i 10. godišnjica osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru : Studijski odjel Narodne knjižnice Petar Preradović, 13. svibnja – 6. lipnja / Kaštela, Slobodan; Strugar, Vladimir; Pejić, Ilija (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2015. (katalog izložbe).
  15. Čitaonice u Grubišnom Polju : kulturni život Grubišnog Polja od razvojačenja 1871. do kraja Drugog svjetskog rata 1945. / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2014. (monografija).
  16. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 8 / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2014. (monografija).
  17. Bibliografija nakladničke djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu : (1983. – 2012.) / Damjanović, Stjepan; Kaštela, Slobodan; Zrnić, Aco (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2013. (bibliografija).
  18. Povijest Bjelovara / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013. (monografija).
  19. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 7 / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013. (monografija).
  20. Tragovi vremena u djelima Mate Lovraka / Mira Kolar-Dimitrijević / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2012. (monografija).
  21. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 6 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2012. (monografija).
  22. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 5 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2012. (monografija).
  23. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2004. do 2010. godine / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011 (monografija).
  24. Strossmayerov časoslov / Kaštela, Slobodan; Vulin, Ante (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Školska knjiga, 2011. (monografija).
  25. Okrugli stol o ekonomskom i društvenom razvoju Hrvatske / Stipetić, Vladimir; Kaštela, Slobodan; Domazet, Tihomir (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011 (zbornik).
  26. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 4 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2011. (monografija).
  27. Zatvorena vrata budućnosti : rano napuštanje srednjoškolskoga obrazovanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Vladimir Strugar / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. (monografija).
  28. Kriza i okviri ekonomske politike / Kaštela, Slobodan; Baletić, Zvonimir; Domazet, Tihomir; Stipetić, Vladimir (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Hrvatski institut za financije i računovodstvo, 2009. (zbornik).
  29. 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009. / Šicel, Miroslav; Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. (zbornik).
  30. Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1867. – 2009. / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. (monografija).
  31. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 3 / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2009. (monografija).
  32. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 2 / Kaštela, Slobodan; Strugar, Vladimir; Medar, Mladen; Pejić, Ilija; Herout, Vjenceslav (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. (zbornik).
  33. Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u radovima akademika Andre Mohorovičića : 1983.-2002. / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 2008. (monografija).
  34. Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2007. u Zagrebu / Kaštela, Slobodan; Steiner, Sanja (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. (zbornik).
  35. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru : svezak 1 / Kaštela, Slobodan; Strugar, Vladimir; Medar, Mladen; Pejić, Ilija; Herout, Vjenceslav (ur.). Zagreb ; Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. (zbornik).
  36. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije / Kaštela, Slobodan (ur.).
    Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. (monografija).
  37. The Croatian Academy of Sciences and Arts in Photographs / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : The Croatian Academy of Sciences and Arts, 2007 (monografija).
  38. Josip Juraj Strossmayer : 1815.-1905.-2005. / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006. (monografija).
  39. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin 16 – 17, HAZU, Zagreb – Varaždin, 2006., glavni i odgovorni urednik.
  40. Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Varaždinu 10 – 11. studenoga 2005. / Božičević, Josip; Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2005. (zbornik).
  41. 25. obljetnica boljševičkog udara i sjećanje na Hrvatsko proljeće : zbornik radova / Kaštela, Slobodan; Novak, Božidar; Veselica, Vladimir (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997. (zbornik).
  42. Marko Polo i istočni Jadran u 13. stoljeću : zbornik radova znanstvenog skupa, Korčula, 4.-7. listopada 1995. / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1996. (zbornik).
  43. Hrvatski domoljub Josip Juraj Strossmayer : ogledi / Kaštela, Slobodan; Mađor, Mirko; Vanđura, Đuro (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1995. (monografija).
  44. 120 godina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1986. (monografija).
  45. Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Narodne novine, 1978. (monografija).
  46. Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Narodne novine, 1974. (monografija).

Poglavlja u knjigama

  1. Kaštela, Slobodan; Strugar, Vladimir: Predgovor // Povijest Daruvara : prapovijest – rimski temelji – naseljavanje – moderni grad / Kaštela, Slobodan ; Strugar, Vladimir (ur.). Zagreb ; Bjelovar ; Daruvar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; Grad Daruvar ; Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, 2021. str. 13-14
  2. Kaštela, Slobodan: Predgovor // 800 godina od obnove rimske kule i prvog spomena imena Novigrad u pisanim izvorima : zbornik radova znanstvenog skupa / Begonja, Zlatko ; Uglešić, Ante (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru ; Općina Novigrad, 2021. str. 6-8
  3. Kaštela, Slobodan; Klapan, Joso: Novigrad nekad i sad // Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017. Str. 8-43.
  4. Kaštela, Slobodan: Uvodna izlaganja // Okrugli stol o ekonomskom i društvenom razvoju Hrvatske / Stipetić, Vladimir ; Kaštela, Slobodan ; Domazet, Tihomir (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. Str. 13-15.
  5. Kaštela, Slobodan; Vulin, Ante: Predgovor // Strossmayerov časoslov / Kaštela, Slobodan; Vulin, Ante (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Školska knjiga, 2011. str. IX-X.
  6. Ruža, Franjo; Kaštela, Slobodan: Povijesni uvjeti gospodarskog razvitka Varaždina // 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009. / Kaštela, Slobodan ; Šicel, Miroslav (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.. Str. 333-344.
  7. Kaštela, Slobodan: Predgovor // Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u radovima akademika Andre Mohorovičića : 1983.-2002. / Ivan Grabar / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 2008.
  8. Kaštela, Slobodan: Predgovor // Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. Str. 7-7.
  9. Kaštela, Slobodan: Foreword // The Croatian Academy of Sciences and Arts in Photographs. Zagreb : The Croatian Academy of Sciences and Arts, 2007. Str. 7-7.
  10. Kaštela, Slobodan:  Riječ prof. dr. sc. Slobodana Kaštele, tajnika HAZU // Pola stoljeća Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (1954.-2004.) / Oršolić, Tado (ur.). Zagreb ; Zadar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Zadru, 2006. Str. 17-17.
  11. Kaštela, Slobodan: Ekonomski spisi Frana Vrbanića // Ekonomski spisi / Fran Vrbanić / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Dom i svijet ; Ekonomski fakultet Sveučilišta, 2005. Str. 7-40.
  12. Kaštela, Slobodan: Predgovor // Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske = Traffic links between Croatia and the European countries encouraging the social, economic and cultural development of the northwest Croatia : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Varaždinu, 10.-11. studenoga 2005. = proceedings of the International Scientific Symposium held in Varaždin, 10 – 11 November 2005 / [glavni i odgovorni urednik Josip Božičević ; urednik Slobodan Kaštela] / Božićević, Josip ; Kaštela Slobodan (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2005.
  13. Kaštela, Slobodan: Jakov Sirotković predsjednik Akademije // Jakov Sirotković 1922.-2002. / Stipetić, Vladimir ; Družić, Gordan (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2003. Str. 55-63.
  14. Kaštela, Slobodan: Predgovor // Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu : 1983.-2003. / Ivan Grabar / Šicel, Miroslav (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2003. Str. 13-13.
  15. Kaštela, Slobodan: O radu glavnog tajnika H. Požara svjedoči i njegov najbliži suradnik, tajnik Akademije dr. sc. Slobodan Kaštela // Hrvoje Požar : velikan energetike i moderne sveučilišne nastave : 1916.-1991. / Domac, Julije ; Udovičić, Božo (ur.). Zagreb : , : Energetski institut Hrvoje Požar, 2003. Str. 78-80.
  16. Kaštela, Slobodan: Predgovor // Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Narodne novine, 1978.
  17. Kaštela, Slobodan: Predgovor // Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti / Kaštela, Slobodan (ur.). Zagreb : Narodne novine, 1974.

Udžbenici i skripta

  1. Kaštela, Slobodan. Prometno pravo : (autorizirana predavanja) . Zagreb ; Krapina : Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, 2013.
  2. Kaštela, Slobodan. Sigurnost zračnog prometa : međunarodna i nacionalna regulativa zračnog prometa : (autorizirana predavanja). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2004.
  3. Kaštela, Slobodan. Zračno prometno pravo. Zagreb : Fakultet prometnih znanosti, 2001.
  4. Horvat, Ladislav; Kaštela, Slobodan. Osnove zračnog prava. Zagreb : Fakultet prometnih znanosti, 1998.

 

Ostali važniji radovi (stručni prikazi, publikacije i dr.)

  1. Organizacija i financiranje Opće turističke propagande (elaborat), suautori Ante Mandarić i Krešimir Tadej, Fond za turističku propagandu SR Hrvatske, Zagreb, 1971., str. 1 – 63 + 14 str. priloga.
  2. Turistički informator, suautori Damir Sinković, Evarist Parun i Nikola Nerlović, Fond za turističku propagandu, Zagreb, 1971., str. 1 – 117.
  3. Neka pitanja osobnoga rada građana u ugostiteljstvu i turizmu, Privreda Dalmacije br. 4, Split, 1973., str. 27 – 29.
  4. Prikaz knjige Stjepana Krivošića Zagreb i njegovo stanovništvo od najstarijeg vremena do sredine XIX. stoljeća, Acta historico-oeconomica Jugoslaviae, vol. 8, Zagreb, 1981., str. 182 – 185.
  5. Akademija znanosti i umjetnosti, članak za Pravnu enciklopediju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (5 stranica).
  6. 120 godina Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, JAZU, Zagreb, 1986., str. 142 (urednik edicije).
  7. Tempus fugit – Povijest turizma Zagreba, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i AGM, Zagreb, 1994., str. 212, suradnik u pripremi knjige.
  8. Tisuću godina prvog spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, HAZU, Zagreb, 1997., str. 1 – 694, član Uredništva.
  9. Perspektive razvoja Novigrada, izlaganje na znanstveno-stručnom skupu u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1997.
  10. Andrija Mohorovičić, Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu, svezak 10 – 11, Varaždin, 1998., str. 15 – 20.
  11. Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu, svezak 10 – 11, Varaždin, 1998., str. 1 – 514, član Uredništva.
  12. Hrvoje Požar – velikan energetike i moderne sveučilišne nastave, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 2003., suradnik u pripremi knjige, str. 78 – 79.
  13. Spomenica preminulim akademicima, svezak 112, Jakov Sirotković 1922. – 2002., HAZU, Zagreb, 2003., prikaz Jakov Sirotković – predsjednik Akademije, str. 55 – 63.
  14. Andre Mohorovičić – in memoriam, prikaz na Kolokviju Čakavskog sabora o životu, radu i doprinosu A. Mohorovičića, Opatija, 2003.
  15. Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983. – 2003., Zagreb – Varaždin, 2003., str. 13.
  16. Obraćanje na svečanom obilježavanju 50. obljetnice djelovanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 25. studenoga 2004. Pola stoljeća Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (1954. – 2004.), HAZU, Zagreb – Zadar, 2006.
  17. 150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1861.-2011., Djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983.-2011., Varaždin, 2011., str. 6-17.
  18. Izlaganje na predstavljanju časopisa Radovi br. 22 Varaždinskog zavoda hrvatske akademije u Ivancu, 2011.
  19. Kaštela, Slobodan.
    Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 23, 2012. (urednički savjet).
  20. Kaštela, Slobodan.
    Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 24, 2013. (urednički savjet).
  21. Kaštela, Slobodan.
    Trideset godina nakladničke djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, 2013. (predgovor u bibliografiji).
  22. Kaštela, Slobodan.
    Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 25, 2014. (urednički savjet).
  23. Kaštela, Slobodan.
    Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 26, 2015. (urednički savjet).
  24. Kaštela, Slobodan.
    Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, br. 27, 2016. (urednički savjet).

Recenzije

  1. Recenzija prijedloga projekata upućenih Ministarstvu znanosti i tehnologije, 2002. godine.
  2. Znanstvena monografija Pošta sjeverozapadne Hrvatske, Hrvatska pošta i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Varaždin, 2002.
  3. Udžbenik Cestovno prometno pravo autora dr. sc. L. Horvata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
  4. Knjiga Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983. – 2003., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Varaždin, 2003.
  5. Udžbenik Pravo unutarnje plovidbe autora dr. sc. L. Horvata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
  6. Recenzija rukopisa mr.sc. Ivana Grabara: Znansveno-istraživačka i izdavačka djelatnost Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu 1983. – 2003., 2003
  7. Udžbenik Željezničko prometno pravo autora dr. sc. L. Horvata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
  8. Recenzije radova predloženih za objavljivanje u časopisu Promet – Traffic – Traffico, 2005., 2006., 2007.
  9. Recenzije radova predloženih za objavljivanje u časopisu Poredbeno pomorsko pravo / Comparative Maritime Law, 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.
  10. Recenzija radova predloženih za objavljivanje u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije u Bjelovaru, 2010., 2011., 2012., 2013.
  11. Recenzija radova predloženih za objavljivanje u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, 2011.
  12. Recenzija radova predloženih za objavljivanje u monografiji Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu pod nazivom: Hrvatska akademija i sjevorozapadna Hrvatska.

Projekti

  1. Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, Institut prometa i veza, Zagreb, 1998.
  2. Model normative licenciranja letačkog osoblja (šifra 135009), Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Zagreb, 2000. – 2002. – istraživač.
  3. Planiranje i razvoj zračnog prometa Hrvatske (šifra 0135002), Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Zagreb, 2002. – 2005. – istraživač.
  4. Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa), Zagreb, 2007. – suradnik na projektu.
  5. Acquis u području prometa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa), Zagreb, 2007. – 2014. – voditelj projekta.