Jankovič Ján, književnik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost
Jankovič Ján

Datum rođenja:

 • 21.07.1943.

Mjesto rođenja:

 • Považská Bystrica

Preminuo:

 • 12. lipnja 2021. u Bratislavi

Jankovič Ján, književnik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

 • dopisni član – Razred za književnost (18.05.2006. – 12.06.2021.)

Životopis

Ján Jankovič, slovački kroatist, rođen je 21. srpnja 1943. u Považkoj Bystrici. Na Sveučilištu u Bratislavi stekao je doktorat znanosti disertacijom Restauracija, zajednička tema Antuna Nemčića Gostovinskoga i Jána Kalinčiaka. Najveći je dio svoga znanstvenog, stručnoga i bogatoga prevoditeljskoga rada posvetio hrvatskoj, a djelomice i ostalim južnoslavenskim književnostima. Među njegovim se brojnim djelima naročito ističu monografije Hrvatska književnost u slovačkoj kulturi do 1938. godine, Bratislava, 1997; Stanislav Mečiar – kroatofil, Bratislava, 2001; Hrvatska književnost u slovačkoj kulturi II – 1939 – 1948, Bratislava, 2002; Lijepa naša je i  naša, I. i II., Bratislava, 2001. i 2005. Autor je pedesetak kroatističkih znanstvenih studija, predgovora i pogovora u slovačkim edicijama hrvatskih pisaca te niza natuknica u slovačkim enciklopedijama i leksikonima o Hrvatskoj i Hrvatima.

Preveo je prozu Marije Jurić Zagorke (brojni romani u četrdesetak izdanja), Branka Belana, Ludwiga Bauera. Pavla Pavličića, Ivana Aralice, Hrvoje Hitreca, Jože Horvata, Mire Gavrana i Nedjeljka Fabrija, poeziju Maka Dizdara i Slavka Mihalića te drame Milana Grgića, Fadila Hadžića, Ivana Kušana, Milana Begovića, Iva Vojnovića i Mire Gavrana (petnaestak djela).

Kao znanstvenik Jankovič je vrstan komparatist koji najsuvremenijim metodama ispituje prožimanje dviju kultura – hrvatske i slovačke, pronalazeći u svojim preciznim i suptilnim istraživanjima malo poznate, ili pak posve nepoznate dodirne točke.  Iznimno upućen u hrvatsku književnu baštinu, on pronalazi njezine odjeke u Slovačkoj, i to ne samo u uskom krugu slovačkih kroatofila, već i na širim prostorima svoje domovine kamo su hrvatska riječ i misao dopirale još od razdoblja narodnoga preporoda.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2006.

Ján Jankovič – osobna stranica


Bibliografija

Knjige – znanost

 1. JANKOVIČ, Ján: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (Do roku 1938).  Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 2. Chorvátska literatúra. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1997. 324 str.   ISBN 80-88815-06-01.
 2. JANKOVIČ, Ján: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939-1948). Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 6. Chorvátska literatúra. Bratislava: Veda a Ústav svetovej literatúry SAV, 2002. 470 str.  ISBN 80-224-0703-8.
 3. JANKOVIČ, Ján: Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Bratislava: Juga a Veda, 2005. 277 str. ISBN 80-89030-22-X .
 4. JANKOVIČ, Ján : Lijepa naša je aj naša II. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča  2005, str. 112.  ISBN  80-89030-25-4.
 5. JANKOVIČ, Ján: Lijepe naše. Zagreb: Meridijani. Biblioteka INA  2006, str. 163. ISBN 953-239-039.
 6. JANKOVIČ, Ján:  Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia dvojjazyčne/ dvojezično Prilagodljivost   poezije  zvjezdanoga  razdoblja.  Na hrvatski prevela Maria Kursar.  Bratislava:  Vydavateľstvo Jána Jankoviča, Slavistický ústav Jána Stanislava,  Ústav svetovej  literatúry SAV 2008,  str.  214.   ISBN 978-80-8903036-1.
 7. JANKOVIČ, Ján : Básnická vzájomnosť / Pjesnička uzajamnost.  Bibliografie prekladov poézie / Bibliografije prijevoda poezije. Dvojjazyčne/ Dvojezično. Bratislava- Záhreb: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, Ústav svetovej literatúry SAV, Društvo  hrvatsko–slovačkoga prijateljstva. str. 112. 2010  ISBN 978-80-89030-45-3
 8. JANKOVIČ, Ján: Legenda o grófovi Zrínskom II. Chrestomatia.  Bratislava: Veda,  vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry, Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2010, str. 218. ISBN  978-80-224-1156-1 (súbor) ISBN 978 – 80- 224-1156-8 (Chrestomatia)
 9. JANKOVIČ, Ján: Legenda o grófovi Zrínskom I. Súvislosti .  Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry, Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 343, str. ISBN  978-80-224-1156-1 (súbor) ISBN 978 – 80- 224-1212-4 (Súvislosti)

Knjige – antologije

 1. JANKOVIČ, Ján: Južné slnko. Antológia chorvátskej poézie. Zostavil, štúdiu a poznámky napísal Ján Jankovič. Autori koje je preveo Ján Jankovič: BLAŽEVIĆ,  Neda Miranda, DRAGOJEVIć, Danjel, DUJIĆ, Lidija,  GANZA, Mate, GOLOB, Zvonimir, KAŠTELAN, Jure, MAROVIĆ PETRASOV, Tonči, MIHALIĆ, Slavko,  MRKONJIĆ, Zvonimir, PALJETAK, Luko, SABOL, Željko, STAMAĆ, Ante, TADIJANOVIĆ, Dragutin,  ZIDIĆ, Igor. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003. 183 str. ISBN 80-8930-15-7.
 2. MIHALIĆ, Slavko: Básne/ Pjesme  Zostavil a doslov napísal Ján Jankovič Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003. 91 str. ISBN 80-89030-08-4.
 3. JANKOVIČ, Ján – DOROTIĆ SESAR, Dubravka: Tatre i Velebit/ Tatry  a Velebit.  Dvojjazyčne. /Dvojezčno) Antológia slovenskej poézie. Bratislava – Zagreb: Vydavateľstvo  Jána  Jankoviča – Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, 2008, str. 242.  ISBN 978-80- 89030-37-8.

Knjige – ostale 

 1. JANKOVIČ, Ján :Texty k rozhlasovému kurzu chorvátskeho jazyka. Bratislava: Čs.   rozhlas Bratislava 1971. 69 str.
 2. JANKOVIČ, Ján: JUGOSLAWIEN. Bratislava – Stuttgard: Slovart – Gordon 1985. 142 str. ISBN  3 –8112-0425-4.
 3. JANKOVIČ, Ján: JUGOSLAWIA. Bratislava – Warszawa: Slovart – Krajowa agencija wydawnicza 1987. 142 str.   ISBN 83-03-01737-3.
 4. JANKOVIČ, Ján: Nepreclené skielka. Martin: Osveta 1989. 142 str.  ISBN 80-217-  0046-7.
 5. JANKOVIČ, Ján: JUHOSLÁVIA. Bratislava: Pressfoto 1990. 142 str. ISBN 80-226-0017-2.
 6. JANKOVIČ, Ján: LA YOUGOSLAVIE. Bratislava – Paris: Slovart – Comptoir de livre 1990. 142 str.  ISBN 80-85160-9.
 7. LIJEPA NAŠA JE AJ NAŠA. Zostavil a štúdiu napísal Ján Jankovič.  Preklady básne A. Mihanovića do slovenčiny. Pamätnica pri príležitosti 110. výročia chorvátskej štátnej hymny. Bratislava: Vydal Ján Jankovič, 2001, str. 12.

TV

 1. Zlodej. Televizijski scenarij prema motivima teksta Vladimira Čerkeza Umjetnik. Bratislava: Čs. televízia 1980.
 2. Polievočka. Televizijski scenarij (zajedno s P. Hasprom) prema motivima istoimene drame Milana Grgića. Bratislava:  Markíza 1997.

Pogovori knjigama

 1. Ranko Marinković a jeho román. In: Marinković, Ranko: Spoločný kúpeľ. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1984, str. 165-168. Číslo publikácie: 13-72-115-84.
 2. Juhoslávia. In: Juhoslávia. Bratislava: Mladé  letá 1987, str. 9-15. Číslo publikácie: 066-  153-87.
 3. Dielo s dušou na dlani. In: Aralica, Ivan: Duše otrokov. Bratislava: Pravda 1988, str. 363-368.  SÚKK 1721/ I-86.
 4. Zagorka – najčítanejší autor. In: Zagorka, Marija, Jurić: Gordana na dvore kráľa Matyáša I/II.   Bratislava: Juga 1993, str. 258-259. ISBN 80-85506-19-X.
 5. Zagorka najčítanejší autor. In: Zagorka, Marija Jurić: Podvod osudu (Jadranka 4/4) Bratislava: Juga 1998, str. 197-199.  ISBN 80-85506-69-6.
 6. Fenomén Pajo Kanižaj. In: Kanižaj Pajo: Autobiografia, aforizmy a iné izmy. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 1999, str. 5-13. ISBN 80-85506-84–X.
 7. Pajo Kanižaj, najstarší Chorvát.  In:  Kanižaj, Pajo: Autobiografia, aforizmy a iné izmy.Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 1999, str. 40-46.  ISBN 80-85506-84–X.
 8. Krásny šál múdrosti a hriešnosti. In: Aralica Iva: Asmodeov šál. Bratislava: Vydavateľstvo  Jána Jankoviča 1999, str. 244-248. ISBN 80-85506- -8.
 9. Srdečné slovenské slovo slovutnému Slavkovi. In: Mihalić, Slavko: Básne/Pjesme. Bratislava:  Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003, str. 66-77. ISBN 80-89030-8-4.
 10. Slavko Mihalić. In: Mihalić, Slavko: Básne/Pjesme. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003, str. 78-84. ISBN: 80-89030-8-4.
 11. Definitívne slovenský Gavran. In: Gavran, Miro: Drámy a komédie II. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003, str. 182-184. ISBN 80-8930-12-2.
 12. Slovník autorov. In: Južné slnko. Antológia chorvátskej poézie. Bratislava: Vydavateľstvo  Jána Jankoviča, 2003, str. 166-172. ISBN 80-89030-15–7.
 13. Slovník prekladateľov. In: Južné slnko. Antológia chorvátskej poézie. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003, str.173-179. ISBN 80-89030-15–7.
 14. Bolje ikad nego nikad („Lepšie někdá jako nikdá“). Dielo a preklady Pavao Pavličića. In: Pavličić, Pavao: Večerný akt, Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 2006, str. 186-189.  ISBN  80-89030-29-7.
 15. Poznámka o autorovi. Doslov . In:  Kanižaj, Pajo: Vegetarián mäsojed. Bratislava: Vydavateľstvo Jána  Jankoviča 2006, str. 114-115. ISBN  80–89030–24–6.
 16. Stihovi uzajamnosti. In: Ján Jankovič: Lijepe naše. Zagreb: Meridijani 2006, str. 13-26. ISBN  953-239-039.
 17. Prilagodljivost hrvatske poezije. In: Ján Jankovič: Lijepe naše. Zagreb: Meridijani 2006,    str.  129-  140. ISBN 953-239-039.
 18. Slovník autorov / Kazalo autora. Dvojjazyčne. Prel. Maria Kursar. In: Jankovič, Ján
 19. Dorotić Sesar, Dubravka: Tatre i Velebit / Tatry a Velebit. Dvojjazyčne. Antológia  slovenskej poézie.   Bratislava – Zagreb:  Vydavateľstvo  Jána Jankoviča – Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva 2008, str.  200-229.  ISBN 978-80-89030-37-8.
 20. Milan Grgić a chorvátska dráma na Slovensku. In: Grgić, Milan: Prebuď sa, Katarína.   Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, str. 290-304. ISBN 978-80-89030-38-5.

Bilteni za kazališta

 1. Malé námestie.  Grgić, Milan: Malé námestie.  Krajové divadlo. Nitra 1970.
 2. Muzikálová renesancia renesancie.  Držić, Martin: Dundo Maroje. Nová scéna. Bratislava 1976.
 3. Vítame slavónskeho zbojníka pod slovenskou Poľanou.  Kušan, Ivan: Čaruga. Činohra J. G. Tajovského. Zvolen 1987.
 4. Voľby vyhrala správna strana.  Grgić, Milan: Strana lásky. Trnavské divadlo. Trnava 1990.
 5. Milan Grgić – Chorvát br. 1 na slovenských scénach (bilješka o autoru i hrvatskoj drami u Slovačkoj).  Milan Grgić: Milujem Ňafra. Trnavské divadlo Trnava 1993.
 6. Dramatik Miro Gavran. Gavran, Miro: Noc bohov.  Divadlo Jána  Palárika v Trnave, 2003.
 7. Ludwig (Ljudevit) Bauer. Bauer, Ludwig (Ljudevit): Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu. Divadlo Korzo Astorka ´90.  Bratislava 2003.
 8. Definitívne slovenský Gavran.  Gavran, Miro: Všetko o ženách. Trnava: Divadlo Jána Palárika,  2003.
 9. Nezabúdajme na Chorvátov. Miro Gavran: Zabudni na Hollywood. Slovenské komorné divadlo Martin, 2004.
 10. Miro Gavran – Tajomstvo Grety Garbo.  Divadlo Jána Palárika Trnava, 2008.
 11. Trnava patrí Gavranovi, Gavran parí Trnave. Text v divadelnom bulletine GAVRAN, Miroslav: Pandorina skrinka (Pandorina kutijica). Preklad Ján Jankovič. Svjetska premijera drame.  Divadlo Jána Palárika Trnava, Trnava 16. 10.2010

Studije u zbornicima i knjigama

 1. Chorvátske, macedónske, slovinské a srbské dramatické texty na Slovensku. Niektoré problémy a ich riešenia. In: Winczer, Pavol a kol.: K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku I. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV 1993, str. 114-130. ISBN 80-967046-1-3.
 2. Podiel dolnozemských Slovákov na prekladoch z chorvátčiny do slovenčiny do roku 1938. In:   Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka  o kulturze. XII miedzynarodowy kongres slawistów Kraków 1998. Warszawa: Wydawniczwo energeia 1998, str. 224-225.
 3. Dobré dôvody na vydanie. In: Miro Gavran: Drámy a komédie. Bratislava: Vydavateľstvo  Jána Jankoviča, 2000, str. 211-214. ISBN 80-85506-96-3.
 4. Prekladatelia. In: Mihalić, Slavko: Básne/Pjesme. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003, str. 85-90. ISBN: 80-89030-8-4.
 5. Srdečné slovenské slovo slovutnému Slavkovi. In: Mihalić, Slavko: Básne/Pjesme. Slovanská vzájomnosť, 3, br. 2, str. 23-28.  ISBN 80-89030-8-4.
 6. Neodviate časom. 160 rokov chorvátskej poézie na stránkach slovenskej periodickej tlače. In:   Južné slnko antológia chorvátskej poézie. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča,   2003, str. 150-165.    Slovník autorov, str. 166-179.  ISBN 80-89030-15–  7.
 7. Slovník a bibliografia v širších súvislostiach. In: Ján Jankovič: Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Bratislava: Juga a Veda,  2005, str. 14-51. ISBN 80-89030-15–7.
 8. Verše vzájomnosti.  In: Lijepa naša je aj naša. Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča  2005, str. 5- 18.   ISBN 80-89030-25-4.
 9. Adaptabilita  chorvátskej poézie. In: Lijepa naša je aj naša. Bratislava: Vydavateľstvo Jána   Jankoviča 2005, str. 87- 97. ISBN 80-89030-25-4.
 10. Slovački prijevodi hrvatskih drama (Slovenské preklady chorvátskych drám). In: Krležini  dani u Osijeku 2004, Zagreb – Osijek:  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  Hrvatsko narodno  kazalište u Osijeku,   Filozofski fakultet – Osijek, 2005,str. 290-296. ISBN 953-154-693-2.
 11. Prilagodljivost hrvatske poezije (Adaptabilita orvátskej poézie). In: Osmišljavanja. Zbornik u čast 80. rođendana akademika Miroslava Šicela. Priredio Vinko Brešić. Zagreb: FF press 2006, str. 207-216.  ISBN    953175265-6.
 12. Tradicija i individualni pragmatizam (Tradícia a individuálny pragmatizmus).  In: Tradicija   i individualni  talent. Misao o prevođenju   kroz stoljeća.  Zagreb: Društvo hrvatskih  književnih prevodilaca 2007, str. 81-94. ISBN   978-953-96755-2-1.
 13. Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia,  Slovak Review, časopis pre výskum svetovej literatúry. 17, 2008,  br. 1, str. 5-26. ISSN 1335-0544.
 14. Tatry Velebitu –  Velebit  Tatrám. / Tatre Velebitu Velebit Tatrama. Dvojjazyčne /Dvojezično/. In: Jankovič, Ján – Dorotić Sesar, Dubravka: Tatre i Velebit / Tatry a Velebit.
 15. Antológia  slovenskej poézie. Bratislava – Zagreb. Vydavateľstvo  Jána   Jankoviča – Društvo hrvatsko slovačkoga  prijateljstva 2008, str. 10-25.  ISBN:978-80-89030-37-8.
 16. Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. In:  XIV medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava, str.85-108. ISBN 978-80-968971-9-3.
 17. Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. In:  Slovak Review , 17, 2008, časopis pre  výskum   svetovej literatúry. br. 1, str. 5-26.  ISSN 1335-0544.
 18. Naš profesor Vukasović . In: Ante Vukasović — životno djelo i bibliografija. Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009; str. 81-85.  ISBN 978-953-97153-5-7
 19. Vrbackého preklady  na slovenských a juhoslovanských scénach pred rokom 1945. In: Preklad ako kultúrna  a literárna misia. Zborník z medzinárodnej konferencie. Urednica PhDr. Alica Kulihová, CSc.  Bratislava: Filozofická    fakulta UK  v Bratislave. Katedra  slovanských  filológií,  Katedra žurnalistiky. Filozofická fakulta UK.  2009.
 20. Pragmatika prekladu.  In: Preklad a kultúra III. Editorky Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc a Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. Bratislava – Nitra: Ústav svetovej literatúry SAV – UKF Nitra Oddelenie translatológie, 2009.  str. 59-70.
 21. Nakon Nove europske drame u Slovačkoj. In: Sanja Nikčević: Nova europska drama ili velika obmana 2, Zagreb: Leykam international, 2009, str.289–291. ISBN 978- 953-7534-41-7
 22. Teze istraživanja legende o Zrinskom u hrvatsko-slovačkom kontekstu.  In:Peti hrvatski slavistički kongres. Plenarna izlaganja. Filozofski fakultet   u Rijeci, Rijeka  2010,  str. 21-43.
 23. Stanislav Mečiar – chorvatofil. In: PARENIČKA,  Pavol a kolektív: Stanislav Mečiar (Krídlami proti víchru). Martin: Matica slovenská 2010, str. 107-123. ISBN 978-80-7090-978-2
 24. Vrbackého preklady  na slovenských a juhoslovanských scénach pred   rokom 1945.  In: Preklad ako kultúrna  a literárna misia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie konanej /Zbornik radova s međunarodne konferencije održane 3. 10. 2008 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Sastavljači PhDr. Alica Kulihová, PhD., PhDr. Oľga Škvareninová CSc. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK. Bratislava  2010,  str. 29–43. ISBN 978-80-223-2785-5.
 25. Pragmatika prekladu. In: Preklad a kultúra III. Editorky Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. a Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. Bratislava – Nitra: Ústav svetovej literatúry SAV UKF Nitra Oddelenie translatológie, 2009.

U časopisima

 1. Na okraj inscenácie hry M. Grgića. Chorvátska dráma na našich scénach. In: Literárny týždenník, god. 6, 23.7.1993, str. 14-15. ISSN 0862-5999.
 2. Reštaurácia, spoločná téma Antuna Nemčića Gostovinského a Jána Kalinčiaka. In: Slovak  Review,  časopis pre výskum svetovej literatúry, god.  3, 1994, br. 1, str. 36-46. ISSN 1335- 0544.
 3. Hrvatski dramatičari na slovačkoj sceni (Chorvátski dramatici na slovenskej scéne). In: Forum   (Zagreb), god. 34, 1995, br. 11-12, str. 1146- 1149. ISSN 0015-8445.
 4. Prekladateľská avantúra? (Dielo Branislava Chomu) In: Revue svetovej literatúry, god. 34, 1998, br.   1, str. 129-136.     ISSN  0231-6269.
 5. Tatre i Velebit. Maketa slovensko-chorvátskych vzťahov a literárnej spolupráce vo víre vojny. In: Slovak Review, časopis pre výskum svetovej literatúry, god. 9, 2000, br. 2, str. 146-157. ISSN 1335-0544.
 6. Hrvatska drama u Slovačkoj (Chorvátska dráma na Slovensku). In: Dometi (Zagreb), god. 10,    2001, br. 1-4, str. 125-140.  ISSN 0419-6252.
 7. Književne veze Hrvata i Slovaka (Literárne vzťahy Chorvátov a Slovákov). In: Forum (Zagreb) god. 42,   2003, br. 4-6, str. 733-741. ISSN 0015-8445.
 8. Vrbackého preklady  na slovenských a juhoslovanských scénach pred rokom 1945. In: Slovenské divadlo,  god. 57,    2009, br. 4.  ISSN 0037-699 X.
 9. A MAJOR WORK FOR CROATIAN-SLOVAK CULTURE RELATIONS (Ludwig Bauer: Black Violin, The First Croatian Anthology  of Slovak Poetry) Most /The Bridge. Croatian Journal of International Literary Relations,  Since  1966, 1-2, 2010, str. 149-150. ISSN 0351-0611

Članci

 1. Ivan Popovič. In: Studentski list (Zagreb), god. 19, 18. 2. 1964, br. 4, str. 12.
 2. Marián Vanek. In: Studentski list (Zagreb), god. 19, 25. 2. 1964, br. 6, str. 12.
 3. Ondrej Zimka. In: Studentski list (Zagreb), god. 19, 1. 5. 1964, br. 13, str. 12.
 4. Semafor – satirični prilog Studentskog lista. In: Naša univerzita, god. 9, 1. 5. 1964.
 5. List zo Záhrebu. In: Revue svetovej literatúry, god. 9, 1973, br. 2, str. 174-177.
 6. Zo súčasnej chorvátskej prózy. In: Revue svetovej literatúry, god. 10, 1974, br. 1, str. 80.
 7. Mostovi između kultura. Pismo iz Bratislave. (Mosty medzi kultúrami. List z Bratislavy).  In: Odjek (Sarajevo), 15. – 31. 1. 1976.
 8. Preklady juhoslovanskej literatúry. In: Nové slovo,  god. 13, 23. 12. 1976.
 9. Zadar – Sarajevo. In: Expres,  god. 8,  21. 2. 1976, br. 8, str. 19.
 10. Interpretácia interpretácie. Na margo letnej školy interpretácie originálneho a prekladového  textu. In: Nové slovo,  god. 19,  22. 9. 1977. br. 39, str. 13.
 11. Jubileum literárnej stálice. Medailón Miroslava Krležu. In: Pravda, god. 59, 8. 7. 1978,     br.  159 B.
 12. Tomo Bakran.  In: Televízia , god. 17, 1982, br. 41, str. 21.
 13. Juhoslovanská literatúra na Slovensku. In: Nové slovo – Nedeľa, god. II.,  29. 9. 1983.
 14. Hrdličky v lese. Poézia Zvonimira Goloba. In: Revue svetovej literatúry, god. 20, 1984, br. 2, str. 4.
 15. Na dotyk blízko. Pohľadnica zo Záhrebu. In: Nové slovo – Nedeľa,  god. III,  31. 5. 1984. br.   22, str. II.
 16. Svet vo farbe. Prozaik Pero Kvesić. In: Revue svetovej literatúry, god.  22, 1986, br. 3, str. 136.
 17. Medzi nami prekladateľmi. In: Nové slovo – Nedeľa,  god.  VI,  4. 6. 1987., br. 22, str.    VIII.
 18. Sémantické hladovania. Poézia Branimira Bošnjaka. In: Revue svetovej literatúry, god. 26, 1990, br. 1, str. 82.
 19. Gordana a jej autorka. O Mariji Jurić Zagorke. In: Slovenka,  god. 44,  23. 7. 1992., str. 10.
 20. Leto s Gordanou. Marija Jurić Zagorka. In: Národná obroda,  god. 2, 18. 7. 1992.    str. 8.
 21. Pamätník pre Zagorku. Najčítanejšia chorvátska autorka všetkých čias. In: Život, god.  42, 1992, br. 30, str. 24-25.
 22. S príchuťou dobrodružstva.  Marija Jurić Zagorka. In: Práca, god. 47, 23. 7. 1992, str. 5.
 23. Na okraj inscenácie hry M. Grgića. Chorvátska dráma na našich scénach. In: Literárny týždenník, god. 6,  23. 7. 1993, br. 30,  str. 14-15.
 24. Vznikol Spolok chorvátsko-slovenského priateľstva. In: Národná obroda, god. 4, 1. 7. 1993, str.  13.
 25. Tuđman v slovenských archívoch. In: Nový deň. 1,  13. 12. 1999, br. 11,  str. 6.
 26. Pajo Kanižaj. In: Revue svetovej literatúry,  god. 35, 1999, br. 3, str. 34.
 27. Miro Gavran.  In: Naše slovo pre priateľov Chorvátska, 2, 2001, br. 3,   str.  18.
 28. Slovenské divadlo objavuje mladého chorvátskeho autora. O tvorbe Mira Gavrana. In: Nový   deň, god. 3, 15. 1. 2001, br. 11, str. 11.
 29. O dôležitosti účasti. Slovenskí básnici v Chorvátsku. In: Literárny týždenník, god. 14, 2001,  br. 31, str. 12.
 30. Marija Jurić  Zagorka. In: Naše slovo. Pre priateľov Chorvátska/Za prijatelje Hrvatske. Časopis  Chorvátskeho   klubu v Bratislave/u Bratislavi, god. 3, 2002, br. 3, str. 18-19.
 31. Ranko Marinković. In: Naše slovo. Pre priateľov Chorvátska. Časopis Chorvátskeho klubu  v Bratislave, god. 4, 2003, br. 1, str. 15-16.
 32. Michal Nadubinský. In: Revue svetovej literatúry, god. 20, 2005, br. 1, str. 20.
 33. Nedožité osemdesiatiny Jána Siráckeho. In: Literárny týždenník, god.  18, 2005, br. 19-20, str. 5.
 34. Na rozlúčku – Branislav Choma. In: Revue svetovej literatúry, god. 43,  2007, br. 1, unutrašnja strana omota.
 35. Ante Vukasović: Prinosi građenju mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva. Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb 2008,  220. str. In:  Obnovljeni Život, god. 64,  2009, br. 2, str. 284-285.
 36. Slavistika pri plavom Jadrane (Piaty chorvátsky slavistický kongres/ Peti hrvastki slavistički kongres). Literárny týždenník. 23, 2010, br. 35-36, str. 10–11. ISSN 0862-5999
 37. Piaty chorvátsky slavistický kongres. In: World Literature Studies Vol 2 (19) 2010. br. 4, str. 101-102.  ISNN 1337-9275
 38. A MAJOR WORK FOR CROATIAN-SLOVAK CULTURE RELATIONS (Ludwig Bauer: Black Violin, The First Croatian Anthology  of Slovak Poetry) Most /The Bridge. Croatian Journal of International Literary Relations,  Since  1966, 1-2, 2010, str. 149-150. ISSN 0351-0611
 39. Ludwig Bauer laureát Hviezdoslavovej ceny 2010. In. Knižná revue, god. 20, 2010, br. 25, str. 9. EV 2983/ 09, MUČ 49 315.
 40. Pocta Ludwigovi  Bauerovi. Literárny týždenník. XXV. 2011, br. 3-4, str. 3. ISNN 0862-5999
 41. Renesančný umelec Ludwog Bauer. In.: Revue svetovej literatúry, god. XLVII, 2011, br. 1, str. 130-34. ISSN 0862-5999.

Recenzije

 1. Vydarená antológia. In: Nové slovo, god. 11, 1969, br. 22, str. 14. (Rec.: Branislav Choma:  Zvuky ohlasujú smrť. Novi Sad: Obzor 1968.)
 2. Stretnutia. Antológia poviedok autorov socialistických štátov. In: Revue svetovej literatúry 9, 1973, br. 3, str. 192. (Rec.: Stretnutia. Bratislava:  Tatran 1972.)
 3. Preklady juhoslovanskej literatúry. In: Nové slovo, god. 18, 1976, br. 52, str. 23. (Rec. Želmíra  Gešková: Juhoslovanská literatúra na Slovensku I., Bratislava: Slovenské ústredie knižnej  kultúry a Univerzitná knižnica 1975.)
 4. Žiarivá dúha zo Skopje. In: Nové slovo, god.  18, 25. 3. 1976, br. 12, str. 15. (Rec.: Boris Višinski: Dúha. Bratislava: Tatran 1975.)
 5. Juhoslovanská literatúra na Slovensku II. In:. Nové slovo- Nedeľa,  god. 2,   25, 1983, br. 39 str.  7. (Rec.: Želmíra Gešková: Juhoslovanská literatúra na Slovensku II., Bratislava: Slovenské  ústredie knižnej kultúry a Univerzitná knižnica 1983.)
 6. Človek, ktorý otriasol treťou ríšou. In: Pravda, god. 64, 21. 4. 1983, br. 93, str. 5. (Rec.: Branko  Kitanović: Človek, ktorý otriasol treťou ríšou. Bratislava: Obzor 1983.)
 7. Neznalosť neospravedlňuje. (Nad slovníkom juhoslovanských dramatikov.) In: Nové slovo –  Nedeľa, god. 5, .1986, br. 5. str. 7 . (Rec.:  Slovník juhoslovanských dramatiků. Praha:   Divadelní ústav 1985.)
 8. Rozruch zo Záhrebu. .In: Nové slovo- Nedeľa, god. 6, 1987, br. 27, str. 6 (Rec.: Neven Orhel:   Rozruch na onkológii. Bratislava: Tatran 1987.)
 9. Bolje ikad, nego nikad! In: Literárny týždenník, god. 11, 1998, br. 32, str. 7. (Rec.: Branislav  Choma: Chorvátska literatúra. Slovník spisovateľov. Bratislava: Lufema 1997.)
 10. Marína ako Marina. In: Literárny týždenník, god. 18, 16. 11. 2005, br. 39-40,  str. 10. (Rec.: A.  Sládkovič: Marina, prijevod na hrvatski Luko Paljetak. Zagreb: Antibarbarus  2005.)
 11. Roztrhnuté vrece. Dva slovensko-chorvátske a chorvátsko-slovenské slovníky. In: Literárny   týždenník, god. 19,  8. 2. 2006, br. 3-4, str. 5. (Rec.: M. Kursar – D. Sesar: Slovačko-hrvatski rječnik / Hrvatsko – slovački riječnik, Zagreb: Školska knjiga 2005; Andrej  Kuric: Riječnik/ Slovník. Slovačko-hrvatski, Hrvatsko- slovački. Našice: Savez Slovaka u Hrvatskoj 2005.)
 12. Tri slovníky za sedem rokov! (Chorvátsko-slovenské  slovníky). In: Knižná revue, god. 16, 10. 5.  2006, br. 10, str. 7.   (Rec.: M. Kursar – D. Sesar: Slovačko-hrvatski rječník / Hrvatsko –  slovački riječnik, Zagreb: Školska   knjiga 2005,  Andrej Kuric: Riječnik/Slovník.  Slovačko-hrvatski, Hrvatsko-slovački. Našice: Savez Slovaka u Hrvatskoj 2005.)
 13. Každý potrebuje anjela. In: Pravda, god. 17, 12. 5. 2007, br. 108, prilog  Kumšt str. 5 (Rec.:  Miljenko Jergović: Vravia anjel. Bratislava: Alika 2006.)
 14. Prínosy stavaniu mostov chorvátsko-slovenského priateľstva. In: Prameň (Našice) god. 17, 2008, br. 11, str. 18-19. (Rec.:  Ante Vukasović: Prinosi građenju mostova hrvatsko- slovačkoga prijateljstva / Príspevok budovaniu mostov chorvátsko-slovenského priateľstva. Zagreb:  Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva 2008.).

Razgovori (J. Jankovič postavlja pitanja)

 1. JANKOVIČ, Ján – BAUER, Ljudevit: Náš hosť Ljudevit Bauer. In: Revue svetovej literatúry,  god. 11, 1975, br. 2, str. 180.
 2. JANKOVIČ, Ján – STRIČEVIĆOVÁ, Zrinka: Dáma slovensko-chorvátskych vzťahov.   Rozhovor so slovakistkou a prekladateľkou  Zrinkou Stričevićovou podpredsedníčkou   záhrebského Spolku chorvátsko-slovenského priateľstva. In: Literárny týždenník, god. 7,  1994, br. 21, str. 2.
 3. JANKOVIČ, Ján – CHOMA, Branislav: Dvaja spomínajú, mladší zapisuje. In: Knižná revue,  god. 8, 1998, br. 25-26, str. 14-15.
 4. JANKOVIČ, Ján – ARALICA, Ivan: Nepopliesť si hrnce.  Razovor s hrvatskim prozaikom /Razgovor s hrvatskim prozaikom.  In: Literárny týždenník, god. 12, 1999, br. 28, str. 1 a8.
 5. JANKOVIČ, Ján – GAVRAN, Miro: Tretia cesta pre divadlo. Razgovor s hrvatskim prozaikom i dramatikom Mirom Gavranom. In: Knižná revue, god. 11, 2001, br. 25-26,  str. 7.

Predavanja

 1. Historický a kultúrny vývin Juhoslávie. Filozoficko-metodologický seminár. Ústav svetovej literatúry SAV. Bratislava , 29. 1. 1992.
 2. Spoločensko-politická situácia v Juhoslávii. Prednáška SSPNJ/Predavanje. Bratislava, 26. 3. 1992.
 3. W. Bobek a dve juhoslovanské témy. Seminár W. Bobek v slovenskej kultúre. Ústav svetovej literatúry SAV. Bratislava,  sept. 1992.
 4. Hrvatska drama u Slovačkoj (Chorvátska dráma na Slovensku). Društvo hrvatskih prevodilaca i PEN – klub. Zagreb, listopad 1993.
 5. Hrvatska književnost u Slovačkoj (Chorvátska literatúra na Slovensku). Konferencija Zagrebački književni razgovori. Zagreb, lipanj 1996.
 6. Slovački prijevodi Mažuranićeve Smrti Smail-age Čengića (Slovenské preklady Mažuranićovej Smrti Smail-agu Čengića). Međunarodna konferencija Hrvatska književnost u europskome kontekstu – 19. stoljeće. Književni krug Split, Društvo hrvatskih  književnika. Split, 3. 9. 1998.
 7. Ivan Aralica – Asmodeov šál. Klub slovenských spisovateľov. Bratislava, 11. 7. 1999.
 8. Hrvatska drama u Slovačkoj (Chorvátska dráma na Slovensku). Međunarodna konferencija   Suvremena hrvatska drama u osemdesetim i devedesetim godinama (Súčasná chorvátska  dráma v 80. a 90. rokoch). Matica hrvatska. Zagreb, 9. 3. 2000.
 9. Miro Gavran: Drámy a komédie. Klub slovenských spisovateľov. Bratislava, 18. 1.    2001.
 10. Refleksija hrvatske stvarnosti u hrvatskim dramama odigranim na slovačkim pozornicima  (Reflexia chorvátskej skutočnosti v chorvátskych drámach hraných na slovenských scénach). Međunarodna konferencija Hrvatska drama kao refleksija društevne zbilje  dvadesetoga stoljeća. Matica hrvatska. Zagreb, 21. 2. 2002.
 11. Preklady chorvátskej poézie a Slavka Mihalića.  Chorvátsky klub. Bratislava,  15. 4.  2003.
 12. Tvorba chorvátskeho dramatika Mira Gavrana – V – divadlo pri V – klube. Bratislava,   26. 2.  2003.
 13. Tvorba Ludwiga Bauera. Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu. Kazalište Korzo 90´ Astorka. Bratislava, 29. 5. 2003.
 14. Pôvodná a prekladová antológia, antológia chorvátskej poézie, Južné slnko. Grant Preklad,  prekladanie,  Ústav svetovej literatúry SAV. Bratislava,  12. 11. 2003.
 15. Preklady z chorvátčiny do slovenčiny v I. polroku 2003. Svibanjska žetva knjiga Jana Jankoviča. Matica hrvatska i Društvo hrvatskih književnika. Zagreb, 20. 5. 2003.
 16. Ako sa pripravuje antológia.  Seminar. Ústav svetovej literatúry SAV.  Bratislava,  12. 11. 2003.
 17. Hrvatska drama u Slovačkoj (Chorvátska dráma na Slovensku). Međunarodna konferencija Krležini dani. Filozofski fakultet Osijek. Osijek, 10. 12.  2004.
 18. Tradicija i individualni pragmatizam (Tradícia   a individuálny pragmatizmus). Zagrebački prevodilački susreti. Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Matica hrvatska, Zagreb,  10. 12. 2005.
 19. Básnik Mirko Kovačević v chorvátskej literatúre. Chorvátsky klub slovensko-chorvátskeho priateľstva, Veľvyslanectvo  Chorvátskej republiky v Bratislave. Bratislava,  5. 10. 2006.
 20. Miljenko Jergović v preklade Alice Kulihovej  (Jergović, Miljenko: Vravia anjel, Bratislava:   Alika  2006). Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bratislavi, Chorvátsky klub slovensko-chorvátskeho priateľstva, Bratislava , 1. 3. 2007.
 21. Moj prevodilački i izdavački rad  (Moja prekladateľská a vydavateľská práca). Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb a Spočnosť  a horvátsko-slovenského  priateľstva Zagreb u saradnji s Hrvatskim klubom iz Bratislave. Hrvatski  katolički  zbor „MI“, Zagreb, 14. 3. 2007.
 22. Pajo Kanižaj, život a dielo súčasného chorvátskeho básnika, humoristu a satirika. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bratislavi, Chorvátsky klub slovensko-chorvátskeho   priateľstva.  Bratislava, 11. 5. 2007.
 23. Prevoditelj i njegov pisac (Prekladateľ a jeho autor –  Recepcia dramatika Mira Gavrana na Slovensku). 11. etnosmotra. Hrvatski kulturni dom. Rijeka,  21. 9. 2007.
 24. Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. Slavistický kongres. Ochrid sept. 2008.
 25. Príspevok prof. Ante Vukasovića stavaniu mostov chorvátsko-slovenského priateľstva. Međunarodno predstavljanje knjige prof. A. Vukasovića. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bratislavi, Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, Chorvátsky klub slovensko-chorvátskeho priateľstva Bratislava, 3.  10. 2008.
 26. Vrbackého preklady  na slovenských a juhoslovanských scénach pred rokom 1945. Preklad  ako kultúrna   a literárna misia. Međunarodna konferencija, Filozofická fakulta UK  v Bratislave.  Katedra  slovanských  filológií, Katedra žurnalistiky.  Filozofická fakulta UK. Bratislava, 3. 10. 2008.
 27. Pragmatika prekladu. Preklad a kultúra 3, Ústav svetovej literatúry SAV i Oddelenie translatológie FF UKF v Nitre, Nitra 1. 4. 2009.
 28. Crna violina, Predavanje o prvoj hrvatskoj antologiji slovačke poezije – Ludwig Bauer Crna violina.  Dana 1. 12. 2009 u Muzeju Hrvata koji žive u slovačkoj (Chorvátov žijúcich na Slovensku) – Devínska Nová Ves – u prisutnosti hrvatskog predsjednika  Stipe Mesića i predsjednika Slovačke republike Ivana Gašparoviča, autora o predstavnika javnog života.
 29. Predavanje o prvoj hrvatskoj antologiji slovačke poezije  – Ludwig Bauer Crna violina.  Dana 2. 12. 2009. na Veleposlanstvu Republike Hrvatske – kao suorganizatora. Veleposlanstvo Republike Hrvatske, Katedra slovanských filológii UK, Literárne informačné centrum – u prisutnosti veleposlanika, predstavnika društava prijateljstva, izdavača Aura, stranih kritičara i novinara, autora antologije, slovačkih pjesnika i članova društava prijateljstva.
 30. Teze istraživanja legende o Zrinskom u hrvatsko-slovačkom kontekstu. Plenarno predavanje. Peti hrvatski slavistički kongres.  Rijeka 7. 9. 2010.
 31. O vzájomnom prekladaní po páde berlínskeho múra,  PEN  Prezentácia chorvátskeho/ Prezentacija hrvatskoga  PEN CENTRA. Bratislava Veleposlanstvo Republike Hrvatske 25. 6. 2010.
 32. Ludwig Bauer – priateľ slovenských literátov. Južnoslavenski kolokvij,  Ústav svetovej literatúry SAV, Asociácia autorských organizácií Slovenska, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 24. 11. 2010.
 33. Pragmatika umeleckého prekladu. Predavanje povezano sa seminarom. Filozofski fakultet Zagreb (osim studenata nekoliko godišta na predavanju su sudjelovali i prof. dr. sc. Dubravka Sesar, voditeljica katedre za slovakistiku,  slovački i hrvatski lektori slovačkog jezika,  Zagreb, 17. svibnja 2012.
 34. Preklady Iva Andrića do slovenčiny. Ministarstvo kulture SR. Veleposlanstvo Republike Srbije u Bratislavi.  Bratislava výstavná sieň MK 1. októbra 2012

Književni prijevodi proze

 1. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská čarodejnica. I. sv. Edícia RONAPO, broj svezaka 10  (Grička vještica – Tajna krvavog mosta.) Bratislava: Smena 1969. 480 str.
 2. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská čarodejnica (Grička vještica – Tajna krvavog mosta).  Bratislava: Smena 1970. 465 str.
 3. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská čarodejnica. II. zv. Edícia RONAPO, broj svezaka 13   (Grička vještica – Malleus Maleficarum.) Bratislava: Smena 1971. 624 str.
 4. ZAGORKA, Marija Jurić: Spolok diablov – Gričská čarodejnica (Grička vještica – Malleus  Malleficarum). Bratislava: Smena 1971. 643 str.
 5. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská čarodejnica. III. zv. Edícia RONAPO, broj svezaka 12  (Grička vještica – Suparnica Marije Terezije). Bratislava: Smena 1972. 555 str.
 6. ZAGORKA, Marija Jurić: Sokyňa Márie Terézie – Gričská čarodejnica (Grička vještica  –  Suparnica Marije Terezije). Bratislava: Smena 1972. 574 str.
 7. BELAN, Branko: Životopis utopenej. Vzorce nenávisti (Biografija utopljenice. Obrasci mržnje). Bratislava: Slovenský spisovateľ 1974. 353 str.
 8. OBJATIE. Antológia chorvátskej prózy (zajedno s Branislavom Chomom). Prevedeni autori: KUZMANOVIĆ, Vojislav, KUŠAN, Ivan,  GLUMAC, Branislav,  FABRIO, Nedjeljko,  MAJDAK, Zvonimir, Bratislava:   Slovenský spisovateľ 1978. 285 str.
 9. SATTLER, M.: Operácia „Rösselprung“ (Konjičev skok). Bratislava: Pravda 1980.  143 str.
 10. BAUER, Ljudevit: Paroloď Kolombína (Parnjača Kolombina). Bratislava: Mladé letá 1983. 74 str.
 11. PAVLIČIĆ, Pavao: Zlatá ruža, Prístroj na hmlu, Umelý orol (Plava ruža, Stroj za maglu, Umjetni orao). Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985. 469 str.
 12. BAUER, Ljudevit: Stopa v tráve (Trag u travi). Bratislava: Smena 1986. 48 str.
 13. ARALICA, Ivan: Duše otrokov (Duše robova). Bratislava: Pravda 1988. 361 str.
 14. BRIXI, Nenad: Biela loptička (Bijela loptica). Nový Sad -Bratislava: Obzor – Mladé letá 1989, str. 131.
 15. HITREC, Hrvoje: Krátki ľudia (Kratki ljudi). Bratislava: Mladé letá 1989. 94 str.
 16. HORVAT, Joža: Operácia „Stonožka“ (Operacija „Stonoga“). Bratislava: Mladé letá 1989. 224 str.
 17. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská čarodejnica (Grička vještica – Tajna krvavog mosta). Bratislava: Smena 1990. 480 str.
 18. ZAGORKA, Marija Jurić: Spolok diablov – Gričská čarodejnica (Grička vještica – Malleus Malleficarum). Bratislava: Smena 1991. 528 str.
 19. ROGOVÁ, Suzana: Zamatový prút (Baršunasti prut). Bratislava: Juga 1991. 136 str.
 20. ZAGORKA, Marija, Jurić: Gordana. Gordana na dvore kráľa Matyáša. Gordana. Svesci l – 6. Bratislava: Juga 1992.  510 s
 21. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana na dvore kráľa Matyáša I. (Gordana I.). Bratislava: Juga 1992. 510 str.
 22. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana na dvore kráľa Matyáša I/II. (Gordana I.) Bratislava: Juga 1992. 232 str.
 23. ZAGORKA, Marija Jurić: Sokyňa Márie Terézie – Gričská čarodejnica. (Grička vještica – Suparnica Marije Terezije.) 3. izd. Bratislava: Smena 1992. 506 str.
 24. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana na dvore kráľa Matyáša I/II. (Gordana ). Bratislava:  Juga 1993. 240 str.
 25. ZAGORKA, Marija Jurić: Kňažná z Petrinskej ulice (Kneginja iz Petrinjske ulice). Bratislava: Juga 1993. 288 str.
 26. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana II. Proroctvo na Kamennej bráne (Gordana). Bratislava: Juga 1993.  288 str.
 27. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana. III. Zajatkyňa kráľa  (Gordana). Bratislava: Juga 1994.  302 str.
 28. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana IV. Boj o trón (Gordana). Bratislava: Juga 1994. 230  str.
 29. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská zvonárka ( Kći Lotrščaka).  Bratislava: Juga 1994. 264 str.
 30. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana V. Peklo trónu. (Gordana). Bratislava: Juga 1995.  223  str.
 31. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana VI. Útek s kráľovskou korunou (Gordana).    Bratislava: Juga 1995. 230 str.
 32. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana VII. Aragónska pasca (Gordana). Bratislava, Juga 1995.  230 str.
 33. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana VIII. Snúbenka Jána Korvína (Gordana). Bratislava: Juga  1995. 232 str.
 34. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana IX.  Osudná porada (Gordana).  Bratislava: Juga 1996.  232 str.
 35. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana X. Uväznený manžel (Gordana). Zajedno s Rastislavom Popovičem. Bratislava: Juga 1996.  232 str.
 36. ZAGORKA, Marija Jurić: Cisárova špiónka I.  (Republikanci).  Bratislava: Juga 1996. 288  str.
 37. ZAGORKA, Marija Jurić: Cisárova špiónka II. (Republikanci).  Bratislava: Juga 1996. 351 str.
 38. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana XI. Nová kráľovná. (Gordana). Bratislava: Juga 1997. 248 str.
 39. ZAGORKA, Marija Jurić: Jadranka 1/4. Veno a láska (Jadranka).  Bratislava: Juga       1998.  182 str.
 40. ZAGORKA, Marija Jurić: Jadranka 2/4. V diabolskej pasci ( Jadranka). Bratislava: Juga  1998. 183 str.
 41. ZAGORKA, Marija Jurić: Jadranka 3/4. Čierny fráter (Jadranka). Bratislava: Juga 1998.  185 str.
 42. ZAGORKA, Marija Jurić: Jadranka 4/4. Podvod osudu. (Jadranka). Bratislava. Juga,  1998.  196 str.
 43. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana XIV. Vykonanie rozsudku (Gordana). Bratislava: Juga 1998. 200 str.
 44. ZAGORKA, Marija Jurić: Gordana XV. Zradca prosí (Gordana).  Bratislava: Juga 1998. 200 str.
 45. ARALICA, Ivan: Asmodeov šál (Asmodejev šal). Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 1999. str. 248.
 46. ZAGORKA, Marija Jurić: Slavónsky rytier 1/2 (Vitez slavonske ravnice). Bratislava: Juga  1999.  174 str.
 47. ZAGORKA, Marija Jurić: Slavónsky rytier 2/2 (Vitez slavonske ravnice).. Bratislava: Juga  1999. 191 str.
 48. KANIŽAJ, Pajo: Aforizmy a iné izmy. (Prijevod s Alicom Kulihovom). Bratislava. Juga 1999, str.
 49. ZAGORKA, Marija Jurić: Kameň na ceste (Kamen na cesti). Bratislava: Juga 2001. str. 380.
 50. GAVRAN, Miro: Judita (Judita). Bratislava: Juga, 2001. 88 str.
 51. BAUER, Ludwig: Perly pre Karolínu alebo Krížová cesta Borisa Brucknera (Biserje za Karolinu).  Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2003. 170 str.
 52. FABRIO, Neđeljko: Smrť Vronského (Smrt Vronskog). Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2004.   112.  str.
 53. KANIŽAJ, Pajo: Vegetarián mäsojed. Výber z tvorby (Prozor u prozu). Bratislava: Vydavateľstvo  Jána  Jankoviča, 2006, str. 118.
 54. PAVLIČIĆ, Pavao: Večerný akt (Večernji akt). Bratislava: Vydavateľstvo Jána  Jankoviča, 2006, str. 189.
 55. TRIBUSON, Goran: Dejiny pornografie  (Povijest pornografije).  Bratislava: Kalligram. 2008, str. 464.

Književni prijevodi poezije

 1. DIZDAR, Mak: Kamenný spáč. Izbor iz poezije. Preveli  Jozef Gerbóc i Ján Jankovič. Bratislava:  Smena 1968. 88 str.
 2.  SANADER, Ivo – STAMAĆ, Ante: V tejto strašnej chvíli (U ovom strašnom času). Obuhvaćeni autori: BILETIĆ, Boris, BILOPAVLOVĆ, Tito, BREŠIĆ, Vinko, BRITVIĆ, Drago, ĆORIĆ, Šito, Šimun, ČAVKA, Ante, DEDIĆ, Arsen, DEKANOVIĆ, Ivo, DIANA, Srećko, DOMOVIĆ, Tomislav, FIŠER, Ernest, GANZA, Mate, GOLUB, Ivan, HORVATIĆ, Dubravko, JANJATOVIĆ, Đorđe, KANIŽAJ, Pajo, KNJEŽEVIĆ, Željko, LETINIĆ, Velimir, Stojan, MACHIEDO, Mladen, MAJETIĆ, Alojz, MARTIĆ, Nikola, MARTIĆ, Nikola, MIHALIĆ, Slavko, MILIČEVIĆ, Nikola, NARDELLI, Mario, NOVAKOVIĆ, Anđelko, ORAIĆOVÁ (ORAIĆ) TOLIĆOVÁ (TOLIĆ), Dubravka, PEAKIĆOVÁ (PEAKIĆ) MIKULJANOVÁ (MIKULJAN), Marija.  PEŠORDA, Mile, PETRAK, Nikica, PETRIČEVIĆOVÁ (PETRIČEVIĆ), OCS, Anka – str. Marija, SABOL, Željko, SIRNIK, Damir, SLAVIČEK, Milivoj, STAHULJAKOVÁ (STAHULJAK), Višnja, STAMAĆ, Ante, ŠEGO, Krešo, ŠKUNCOVÁ   (ŠKUNCA), Adrijana, ŠOLJAN, Antun, TADIJANOVIĆ, Dragutin, TOLJ, Ivan, UJEVIĆ, Tin, VRANJEŠ, Mladen Antun, VUKOVIĆOVÁ (VUKOVIĆ), Milana, ZIDIĆ, Igor, ZUPIČIĆ, Sergio Preveli Marián Kováčik i Ján Jankovič . Bratislava: Smena 1995.  Jankovič.  Bratislava:    Juga 1997. 92 str.

Književni prijevodi drama

 1. GRGIĆ, Milan: Malé námestie (Mali trg). Bratislava: LITA 1969. 57 str.
 2. HADŽIĆ, Fadil: Telefónny zoznam (Telefonski imenik). Bratislava: LITA 1970. 48 str.
 3. PAVELKIĆ, Rade: Klauni, Slnečné pehy (Klaunovi, Sunčeve pege). Bratislava: LITA 1970.  69 str.
 4. ROKSANDIĆ, Dušan: Vtáci bez kŕdľa (Ptice bez jata). Bratislava: LITA 1970. 56 str.
 5. KUŠAN, Ivan: Čaruga (Čaruga). Bratislava: LITA 1984. 63 str.
 6. BEGOVIĆ, Milan: Bez tretieho (Bez trećega). Bratislava: LITA 1985. 62 str.
 7. GRGIĆ, Milan: Prebuď sa, Katarína (Probudi se, Kato). Bratislava: LITA 1986. 72 str.
 8. ĐUROVIĆ, Majo: Loď so zelenou bradou (Brod sa zelenom bradom). Stihove prepjevao Jozef  Mokoš. Bratislava: LITA 1988. 29 str.
 9. VOJNOVIĆ, Ivo: Smrť matky Jugovićov (Smrt majke Jugovića). Stihove prepjevao Ivan Mojík. Bratislava: LITA 1984. 66 str.
 10. GRGIĆ, Milan: Prebuď sa, Katarína (Probudi se Kato). Bratislava: LITA 1991. 72 str.
 11. GAVRAN, Miro: Drámy a komédie (Keď umiera herec – Kad umire glumac, Lásky Georgea Washingtona – Ljubavi Georgea Washingtona, Shakespeare a Alžbeta – Shakespeare i Elizabeta, Muž mojej ženy – Suprug  moje žene, Otelo zo Susaku – Otelo sa Suska, Hľadá sa nový manžel – Traži se novi suprug, Pacient doktora Freuda – Pacijent doktora Freuda). Bratislava: Vydavateľstvo a agentúra Jána Jankoviča, 2000. 211 str.
 12. GAVRAN, Miro: Drámy a komédie II. (Kreontova Antigona – Kreontova Antigona, Noc bohov – Noć bogova, Čechov dal Tolstému vale –  Čehov je rekao Tolstoju zbogom, Všetko o ženách – Sve o ženama, Zabudni na Hollywood – Zaboravi Hollywood, Ako zabiť prezidenta – Kako ubiti predsjednika)  Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča i Divadelný ústav, 2003. 184 str.
 13. GAVRAN, Miro: Drámy a komédie III. . Doslov: Michal Babiak. (Nora dnes – Nora danas, Všetko o mužoch – Sve o muškarcima,  Smiať sa zakázané – Smijanje zabranjeno, Ako zabiť prezidenta – Kako ubiti predsjednika).  Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 2007,s. 174.
 14. GAVRAN, Miro: Tajomstvo Gréty Garbo  (Tajna Grete Garbo). Trnava:  Divadlo Jána Palárika Premiéra 13. 12.  2008.
 15. GRGIĆ, Milan: Prebuď sa, Katarína (Prebuď sa, Katarína – Probudi se, Kato, Malé námestie,  Mali trg,  Ján – Jana; Božo – Božena,   Milujem Ňafra – Volim Njafra, Polievočka – Juhica, Strana lásky – Stranka ljubavi).   Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 2008, str. 307.

Književni prijevodi stručne literature

 1. KRITICI o kritike. Zborník. Bratislava: LITA 1971. 64 str.
 2.  TUĐMAN, Franjo: Dejinný údel národov (Povijesna sudbina naroda). Bratislava: Veda 2000, 463 str. (Zajedno s Alicom Kulihovom, Zorom Siráckom i Petrom Ťažkým)
 3. NIKČEVIĆOVÁ, Sanja: Nová európska dráma, alebo veľký podvod (Nova europska drama ili velika obmana).  Pogovor Miloš  Mistrík.  Bratislava: Vydavateľstvo Jána Jankoviča 2007, str. 152.

Kazlišne, televizijske i radijske inscenacije prijevoda

 1. SLAMNING, Ivan: Florentské capricco (Fjorentinski  kapričo). Bratislava: Čs. rozhlas 1965.
 2. KRSTIĆ, Uglješa: Každý všedný deň. Bratislava: Čs. rozhlas 1967.
 3. KANIŽAJ, Pajo: Chlapec v krajine neviem. Bratislava: Čs. rozhlas 1967.
 4. KANIŽAJ, Pajo: Minica. Bratislava: Čs. rozhlas 1969.
 5. GRGIĆ, Milan: Malé námestie (Mal trg). Nitra: Krajové divadlo 1970.
 6. KANIŽAJ, Pajo: Vojna mečíkov a gladiol. Bratislava: Čs. rozhlas 1970.
 7. ĐURĐEVIĆ, Miodrag:  Nezaľúbený  pár (Nezaljubljeni par). Bratislava: Čs. rozhlas 1971.
 8. HORKIĆ, Dragutin: Začadené príhody (Čađave zgode). Bratislava: Čs. rozhlas 1972.
 9. BAJSIĆ, Zvonimir: Hľa, ako krásne sa začína deň (Gle kako lijepo počinje dan). Bratislava: Čs. rozhlas 1975.
 10. DRŽIĆ, Marin:  Maroje (Dundo Maroje). Bratislava: Nová scéna 1975.
 11. ŠNAJDER, Slobodan: Boreas (Boreas). Bratislava: Čs. rozhlas 1975.
 12. RAŠKUC, Stanislav: Dvere na 78 obrátok (Vrata na 78 obrtljaja). Bratislava: Čs. rozhlas 1978.
 13. GRGIĆ, Milan: Prebuď sa, Katarína (Probudi se, Kato). Bratislava: Nová scéna 1986.
 14. KUŠAN, Ivan: Čaruga (Čaruga).  Zvolen: Divadlo J. G. Tajovského, 1987.
 15. GRGIĆ, Milan: Strana lásky  (Stranka ljubavi). Trnava: Trnavské divadlo, 1991.
 16. GRGIĆ, Milan: Milujem Ňafra (Volim Ňafra).  Trnava: Trnavské divadlo 1993.
 17. GRGIĆ, Milan: Prebuď sa, Katarína (Probudi se  Kato). Žilina: Mestské divadlo 1994.
 18. GRGIĆ, Milan: Traja v polievke (Juhica). Bratislava: WEST 1996.
 19. GRGIĆ, Milan: Polievočka. (Juhica).  TV. Markíza. Bratislava 1997.
 20. GRGIĆ, Milan: Jano-Jana (Božo-Božena). Divadlo West  Bratislava 1998.
 21. GRGIĆ, Milan: Prebuď sa, Katarína (Probudi se Kato). Zvolen: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského,  premijera 21. 1. 2001.
 22. GRGIĆ, Milan: Malé námestie (Mali trg). Prešov: Divadlo Jonáša Záborského, 2001.
 23. GAVRAN, Miro: Lásky Georga Washingtona (Ljubavi Georgea Washingtona). Zvolen:  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského,  premiéra 19. 1. 2001.
 24. GAVRAN, Miro: Lásky Georgea Washingtona (Ljubavi Georgea Washingtona). Banská Bystrica:  Akadémia umení.  Fakulta dramatických umení, 2001
 25. GRGIĆ, Milan: Malé námestie (Mali trg). Prešov: Divadlo Jonáša Záborského, 2001.
 26. GAVRAN Miro: Všetko o ženách (Sve o ženama). Košice:  Štátne divadlo  Košice 2002.
 27. GAVRAN, Miro: Muž mojej ženy  (Suprug moje žene). Prešov: Divadlo Jonáša Záborského 2002.
 28. GAVRAN, Miro: Lásky Georgea Washingtona  (Ljubavi Georgea Washingtona). Bratislava:  V divadlo V Klub 2002.
 29. GAVRAN, Miro: Hľadá sa nový manžel (Traži se novi suprug).  Banská Bystrica: Akadémia umení. Fakulta dramatických umení 2002.
 30. BAUER, Ludwig: Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu (Angela prodaje dušu Bogu). Bratislava: Divadlo Korzo  Astorka ´90. Premiéra  2003.
 31. GAVRAN, Miro: Noc  bohov (Noć bogova). Trnava.  Divadlo Jána Palárika  2003.
 32. GAVRAN, Miro: Všetko o ženách (Sve o ženama). Trnava: Divadlo Jána Palárika, 2003.
 33. GAVRAN, Miro: Zabudni na Hollywood  (Zaboravi Hollywood). Martin: Slovenské komorné divadlo, 2004.
 34. GAVRAN, Miro: Všetko o ženách  (Sve o ženama).  Trenčín: Trenčianske hradné divadlo,  2004.
 35. GAVRAN, Miro: Hľadá sa nový manžel (Traži se novi suprug). Bratislava:  WEST, 2006
 36. GAVRAN, Miro: Keď umiera herec (Kad umire glumac). Prešov: Divadlo  Jonáša             Záborského Premiéra: 2.  6.   2006. Bratislava: Divadlo Astorka Korzo Bratislava. 4. 6. 2006.
 37. GAVRAN, Miro: Všetko o mužoch (Sve o muškarcima). Trnava: Divadlo Jána Palárika, 2006.
 38. GAVRAN, Miro: Všetko o mužoch (Sve o muškarcima).  Košice: Štátne divadlo Košice,  2006.
 39. GAVRAN, Miro: Tajomstvo Gréty Garbo (Tajna Grete Garbo). Trnava:  Divadlo Jána   Palárika, 2008
 40. GAVRAN, Miro: Všetko o ženách. (Sve o ženama) Spišská nová Ves: Spišské divadlo, 2009.
 41. GAVRAN, Miro: Všetko o mužoch (Sve o muškarcima). Spišská nová Ves: Spišské Divadlo, 2009.
 42. GAVRAN, Miro Pandorina skrinka (Pandorina kutija). Svjetska praizvedba drame. Divadlo Jána Palárika Trnava, Trnava 16. 10. 2010

Umjetnički prijevodi u rukopisima

 1. BAUER: Ludwig:  Partitúra pre čarovnú flautu ( Partitura za čarobnu frulu). Drama.
 2. BAUER: Čarodejnica Líza Heinburská (Vještica Liza Heinburška). Drama.
 3. BILOPAVLOVIĆ, Tito: Pávik (Paunaš). Knjiga za djecu
 4. BREŠAN, Ivan: Hydrocentrála v Suchej doline (Hidrocentral u suhom dolu). Drama.
 5. BREŠAN, Ivan: Hnida (Gnjida) .  Drama.
 6. BREŠAN, Ivan: Nihilista u Veľkej Mláky (Nihilist iz Vele Mlake). Drama.
 7. FIŠER, Đorđe: Noc pre Máriu (Noć za Mariju). Drama.
 8. GAVRAN, Miro: Babylon (Babilon).  Drama.
 9. GOTOVAC, Vladimir: Prechádzka (Šetnja). Drama za radio.
 10. GRGIĆ, Milan: Chlpatý život (Dlakav život). Drama.
 11. GRGIĆ, Milan: Jimmy odchádza (Džimi odlazi). Drama.
 12. GRGIĆ, Milan: Jalta, Jalta (Jalta, Jalta). Mjuzikl.
 13. HADŽIĆ, Fadil: Hrebeň (Češalj). Drama.
 14. HORKIĆ, Dragutin: Safari s lupou (Safari sa povećalom). Pripovijetke za djecu.
 15. KANIŽAJ, Pajo: Keď som bol dospelý (Kad sam bio odrastao).  Pripovijetke za djecu.
 16. KANIŽAJ, Pajo: Potkany a ľudia (Repata opsada). Drama.
 17. KANIŽAJ, Pajo: Poplach v lese (Uzbuna u šumi). Drama.
 18. KAŠTELANOVÁ (KAŠTELAN), Lada: Posledné ohnivko (Zadnja karika). Drama.
 19. KUZMANOVIĆ, Vojislav: Snenie.  Radio-drama.
 20. MATIŠIĆ, Ante: Anjeli Babylonu (Anđeli Babilona).  Drama.
 21. NEMČIĆ-GOSTOVINSKI, Antun: Kvas bez chleba (Kvas bez kruha). Drama.
 22. ROG, Suzana: Pani (Gospođa). Roman.
 23. ROG, Suzana: Sex na žúre (Ševa na žuru). Roman.
 24. STAHULJAK, Višnja. Červené dáždniky (Crveni skorjenci). Lutkaraska drama.
 25. ŠOVAGOVIĆ, Filip: Vtáčiky (Ptičice). Drama.
 26. ŠNAJDER, Slobodan: Chorvátsky Faust (Hrvatski Faust). Drama.
 27. ZAGORKA, Marija Jurić: Gričská čarodejnica (Grička vještica). Drama.

Natuknica JÁN JANKOVIČ u enciklopedijama i rječnicima

 1. BORČÁNY, Jozef: Literárnym Považím. Žilina: Sciente medica, Žilina 1994, str. 34.
 2. ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA VI. Bratislava: Veda 1982, str. 720.
 3. ENCYKLOPÉDIA DRAMATICKÝCH UMENÍ SLOVENSKA I. Bratislava: Veda 1987, str. 532.
 4. KTO JE KTO V SAV. Bratislava: Veda 2000, str. 67.
 5. KTO JE KTO V SAV. Bratislava:  Veda  2004,  str. 95.
 6. KTO JE KTO V SAV. Bratislava:  Veda  2008,  str. 101.
 7. MIŠÁK, Peter: Malý slovník slovenských spisovateľov. Žilina: Knižné centrum, str. 20
 8. PAULIČKA, Ivan: Všeobecný encyklopedický slovník G-L, Praha: Ottovo Nakladatelství, 2002, str. 426.
 9. PREKLADATELIA DETSKEJ KNIHY. Svidník:  Podduklianska knižnica vo Svidníku, 2000, str. 14-15
 10. SÁDECKÝ, Gejza: Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia, Ametyst 2004, str. 48-49.
 11. SLOVNÍK PREKLADATEĽOV S BIBLIOGRAFIOU PREKLADOV  Z MACEDÓNČINY,  SRBČINY, CHORVÁTČINY  A SLOVINČINY, Bratislava:  Veda – Juga, 2005, str. 91- 92.
 12. SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 20. STOROČIA. Martin: Matica Slovenská 2001, str. 191.
 13. ZOZNAM PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY. Bratislava: Nova 1997, str.   54-55.
 14. DOROVSKI, Ivan, CRVENKOVSKA, Emilija: Leksikon na stranski makedonisti. Skopje: Univerzitet  Sv. Kirili i Metodij, 2008, str. 40.
 15. XXX HRVATSKA KNJIŽEVNA ENCIKLOPEDIJA.Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010,  2 Gl-Ma, str. 199.
 16. XXX  ENCYKLOPÉDIA BELIANA.