Ivezić Željko

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Ivezić Željko

Datum rođenja:

  • 1965

Mjesto rođenja:

  • Sarajevo

E-mail adrese:

Ivezić Željko

Dopisni članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti (1995. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (16.11.2020. – …)

Životopis

Željko Ivezić rođen je 1965. u Sarajevu. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao je 1990. strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te 1991. fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, oba studija  summa cum laude. Doktorat fizike stekao je na University of Kentucky u Lexingtonu 1995., iz područja prijenosa toplinskog zračenja i teorijske infracrvene astronomije. Nakon kraćeg postdoktorskog perioda, odlazi 1997. godine na Princeton University gdje radi na Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Tijekom sedam godina provedenih u Princetonu njegovi znanstveni interesi pomiču se prema optičkoj astronomiji i primjeni statističkih metoda, s vrlo produktivnim korištenjem SDSS podataka. Godine 2004. Ivezić odlazi u Seattle prihvativši docenturu iz astronomije u Department of Astronomy, University of Washington, gdje je promoviran 2006. godine u izvanrednog profesora, te 2008. godine u redovitog profesora u trajnom zvanju.

Prema bibliografskoj bazi NASA Astrophysics Data System, krajem 2020. godine njegove su publikacije ukupno citirane preko 91,000 puta, s H-indeksom 134. Glavni je autor udžbenika “Statistics, Data Mining and Machine Learning in Astronomy”. Ivezićeva istraživanja u astronomiji i astrofizici zahvaćaju  široko područje i uključuju proučavanja asteroida u našem Sunčevom sustavu, zvijezda, strukturu naše galaksije Mliječni Put, kao i svojstva galaksija i kvazara. Zajednička im je potka primjena statističkih “data mining” i “machine learning” metoda na modernim ogromnim astronomskih bazama podataka. Neki od njegovih najzapaženijih doprinosa su otkrića substrukture Mliječnog Puta, bimodalitet boja galaksija, jake korelacije između dinamičkih obilježja asteroida i njihovih površinskih kemijskih svojstava, a također i razvoj fotometrijskih metoda za procjenu udaljenosti i kemijske građe zvijezda, te razvoj modela za interpretaciju emisije u infracrvenom dijelu spektra i optičke promjenljivosti kvazara. Trenutno su Ivezićevi interesi fokusirani na izgradnju Vera Rubin Opservatorija u Čileu i pokretanje projekta Legacy Survey of Space and Time (LSST). Obavlja dužnosti zamjenika glavnog direktora za izgradnju Rubin Opservatorija, te znanstvenog direktora za LSST. Željko Ivezić član je American Astronomical Society, American Physical Society, Astronomical Society of Pacific, International Astronomical Union, Hrvatskog astronomskog društva i Hrvatskog fizikalnog društva, te od 2020. dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Bibliografija

Popis radova