Damjanov Ivan

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti
Damjanov Ivan

Datum rođenja:

  • 1941

Mjesto rođenja:

  • Subotica

E-mail adrese:

Damjanov Ivan

Dopisni članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za prirodne znanosti (03.12.1992. – …)

Životopis

Ivan Damjanov, hrvatski liječnik, rođen je 31. ožujka 1941. u Subotici. Završivši 1964. studij medicine u Zagrebu i poslijediplomski studij iz eksperimentalne biologije, radio je od 1966. do 1974. kao asistent te docent Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju zagrebačkog Medicinskog fakulteta. Godine 1974. otišao je u SAD, gdje je do 1977. bio sveučilišni profesor u Farmingtonu (Connecticut), a potom u Philadelphiji i Kansas Cityju. Bio je i gostujući profesor na sveučilištima u Zagrebu i Splitu. Bavi se razvojnom biologijom proučavajući diferencijaciju i rast embrionalnih i malignih stanica te istražujući teratogenezu kao i ultrastrukturu i imunohistokemiju teratoma i teratokarcinoma. Autor je više od 300 radova u vodećim svjetskim časopisima. Za dopisnog člana HAZU izabran je 1992.