Hraste Marin, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Hraste Marin

Datum rođenja:

 • 24.09.1938.

Mjesto rođenja:

 • Sisak

Preminuo:

 • 1. srpnja 2023. u Zagrebu

Hraste Marin, akademik

Preminuli članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za istraživanje korozije i desalinaciju u Dubrovniku (25.01.2017. – 01.07.2023.)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj (2006. – 2019.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (18.05.2006. – 01.07.2023.)
 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (28.05.1998. – 18.05.2006.)

Životopis

Školovanje

 • 1957. Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu
 • 1962. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u
 • 1969. Magistrirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1972. Doktorirao na Sveučilište u Zagrebu. Disertacija “Studij raspodjele veličina čestica s posebnim osvrtom na mehaničke osobine cementnog kamena” (Mentor: A. Bezjak)

Znanstvena usavršavanja

 • IASTE-Boots Pure Drug Co., Nottingham, UK
 • DAAD-Kali Chemie AG, Hannover, Njemačka

Radna mjesta

 • 1962-1970. Tehnološki fakultet, asistent1
 • 1970-1976. Tehnološki fakultet, docent
 • 1976-1982. Tehnološki fakultet, izvanredni profesor
 • 1982-1991. Tehnološki fakultet, redoviti profesor
 • 1991 – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, redoviti profesor
 • 1977-1979. Tehnološki fakultet, prodekan
 • 1993-1997. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dekan

Studijski boravci

 • TU Dresden, Sektion Verfahrenstecnik, Njemačka (višekratno)
 • NRC Canada, Ottawa, Kanada- gostujući znanstvenik

Nastava

Dodiplomska, redovni studij

 • Mehaničke operacije
 • Prijenos tvari i energije
 • Mehaničko procesno inženjerstvo

Poslijediplomska

 • Fenomeni prijenosa/Prijenos tvari i energije
 • Inženjerstvo disperznih sustava
 • Mehanički separacijski procesi
 • Procesno inženjerstvo

Znanstveni rad

Inženjerstvo disperznih sustava, prvenstveno pretvorbe uzrokovane mehaničkim djelovanjem. Istraživanje vladanje grubodisperznih sustava u procesima nastajanja, kontaktiranja i separacije, problemi karakterizacije sustava, te analiza značaja granulometrijskog stanja za definiranje radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje, filtriranje itd.

Članstvo

Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1998. Redoviti član od 2006..
Član je osnivač Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
Predstavnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo.

Odlikovanja i nagrade:

Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i dobitnik nagrade “Fran Bošnjaković”.


Bibliografija

KNJIGE

 1. M. Hraste: Mehaničke operacije/ Inženjerstvo disperznih sustava, Sveučilišna naklada, Zagreb 1990.
 2. M. Hraste: Mehaničko procesno inženjerstvo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Hinus Zagreb 2003.

RADOVI U ČASOPISIMA

A/ Indeksirani

 1. M. Hraste and A. Bezjak: A new approach to the study of the influence of cement fineness on the strength of cement mortars, Cem. Concr. Res. 4, 915 ( 1974 )
 2. S. Suzanić und M. Hraste: Einfluss von Tuffsteinzusatz auf die Klinker Mahlbarkeit und  Zementmoertelfestigkeit, Zement-Kalk-Gips 31, 5o6 ( 1979 )
 3. A. Glasnović and M. Hraste: The grinding equation in the investigation of coarse dispersing system of cement, Cem. Concr. Res. 12, 415 ( 1982 )
 4. M. Hraste and K. Vidović: Asbestos particle characteristics important for the filter cake formation, Part. Charact. 3, 40 ( 1986 )
 5. F. Gregurić, M. Hraste und E. Heidenreich: Ergebnisse der Zerkleinerung von erweichenden Stoffen, Chem. Techn. 40, 113 ( 1988 )
 6. B. Lovreček, M. Hraste and K. Vidović: Influence of surface charge on the separation properties of fibrous material,  Mechanical separation and particle technology  11, 4 ( 1988 )
 7. N. Gambioroža, M. Hraste and J. Mencer: Rheology of polyurethane composite propellent and properties of filler particle system, New Polymeric Mater. 4, 13 (1993)
 8. T.Dragičević and M.Hraste: Particle size distribution of silica produced by neutralization of fluosilicic acid, Chem.Biochem.Eng.,Q., 7, 89 (1993)
 9. T. Dragičević and M. Hraste: Surface area of silica produced by neutralization of fluosilicicacid, Chem.Biochem.Eng.Q.8, 141 (1994)
 10. M. Hraste and M. Husnjak, Suspensioin correlation in the range of criticalal particle/ vessel diameter ratio, Chem. Bichem. Eng. Q. 9(1995)
 11. Z. Knežević, D. Gosak, M. Hraste and I. Jalšenjak: Fluid-bed microencapsulation, J. Microencapsulation, 15, 237 (1998)
 12. K. Vidović, B. Lovreček and M. Hraste: Influence of surface charge on sedimentation and filtration behaviour of fibrous material, Chem. Biochem. Eng. Q. 10, 33 (1996)
 13. G. Matijašić, K. Žižek, M. Hraste: Dolomite grinding behavior in laboratory ball mill, Industrial Ceramics, 27, 95 (2007)
 14. Z. Knezevic Z., D. Gosak , M. Hraste , D. Rausl D. and M. Zuhirul I.Khan,.Application of Hot-Melt Coating Process for Designing a Lipid Based Controlled Release Drug Delivery System for Highly Soluble Drugs, Chemical & Pharmaceutical Bulletin,   57,  464 (2009)
 15. K. Žižek, M. Hraste. Z. Gomzi: High-shear vs. Fluid-bed Granulation Process of Dolomite: Process modelling, Chem. Biochem. Eng. Q. 25 (1) 1 (2011)
 16. K., Žižek, M.  Hraste and Z., Gomzi, High shear granulation of dolomite – I: Effect of shear regime on process kinetics, Chemical Engineering Research and Design, 91 (1) 70 (2013)
 17. K., Žižek, M.  Hraste and Z., Gomzi, High shear granulation of dolomite – II: Effect of amount of binder liquid on process kinetics”, Chemical Engineering Research and Design, 92 (5) 1091  (2014)

B/ Ostali

 1. M. Hraste: Određivanje veličine i raspodjele čestica, Cement 11, 181 ( 1967 )
 2. M. Hraste: Prikazivanje raspodjele veličina čestica, Cement 13, 169 ( 1969 )
 3. A. Bezjak i M. Hraste: Utjecaj granulometrijskog sastava, prikazanog Rosin -Rammlerovom funkcijom raspodjele, na čvrstoću cementnog kamena, Kem. Ind. 19, 287 ( 1970 )
 4. M. Hraste: Mogućnost definiranja finoće cementa pomoću specifične površine, Cement 17, 132 ( 1973/74 )
 5. M. Hraste: Utjecaj vremena sitnjenja na stanje disperznog sustava cementa, Kem. Ind. 23, 915 ( 1974 )
 6. A. Glasnović i M. Hraste: Mogućnost korištenja osnovnih parametara opće jednadžbe meljave kao pokazatelja uvjeta rada mlina, Kem. Ind. 24, 107 ( 1975 )
 7. J. Herak i M. Hraste: Analiza hidrodinamičkih uvjeta kod pneumatskog transporta mljevenog kamena, Kem. Ind. 26, 455 ( 1977 )
 8. J. Herak i M. Hraste: Utjecaj dijelova opreme na brzinu transportiranog materijala, Kem. Ind. 26, 625 ( 1977 )
 9. M. Hraste i Z. Nuber: Prilog proučavanja aglomeriranja kvrcnog pijeska u područjima koja ne obuhvaćaju nukleaciju, Kem. Ind. 28, 407 ( 1979 )
 10. Z. Nuber i M. Hraste: Izbor metode pogodne za određivanje raspodjele veličina aglomerata, Kem. Ind. 33, 647 ( 1984 )
 11. T. Dragičević I M. Hraste: O sljepljivanju granuliranog KAN-a proizvedenog  priliranjem, Kem. Ind. 33, 191 ( 1984 )
 12. K. Vidović i M. Hraste: Utjecaj svojstava suspenzije na specifični otpor filtarskog kolača, Kem. Ind. 34, 63 ( 1985 )
 13. M. Hraste i Z. Nuber: Aglomeriranje polidisperznih materijala, Kem. Ind. 34, 735 (1985 )
 14. A. Glasnović, M. Hraste, N. Kamenić, K. Popović i V. Ukrajinčik: Utjecaj vapnenca na mljevenje PC klinkera  i svojstva cementnog morta Tehnika – Naše građevinarstvo 4o, 714 ( 1986 )
 15. M. Hraste, A. Glasnović i Z. Špirić: Prilog analizi odnosa između specifične površine i raspodjele veličina čestica, Kem. Ind. 36, 239 (1987 )
 16. M. Popadić, A. Glasnović i M. Hraste: Izbor kriterija za utvrđivanje optimalne  optimalne količine pomoćnih sredstava za filtraciju, Prehrambeno – tehnološka i biotehnološka revija 27, 195 ( 1989
 17. M. Hraste: Suspendiranje čvrstih čestica u miješalici, Kem. Ind. 38, 1 ( 1989 ) – Inter. Chem. Eng.
 18. M. Hraste: Funkcije raspodjele veličina čestica; Izbor i uspješnost primjene, Kem. Ind. 41, 49 ( 1992 )
 19. M. Hraste: Prisjećanje na početke kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj, Kem. Ind. 47, 455 (1998)
 20. A. Glasnović, M. Hraste, G. Matijašić i S. Osmak: Utjecaj raspodjele veličina suspendiranih čestica na svojstva dubinskog filtra, Kem. Ind. 49, 511 (2000)
 21. M. Hraste: Kemijsko inženjerstvo – izazovi u istraživanjima i trendovi u nastavi, Kem. Ind. 50, 21 (2001)
 22. M. Hraste: Stranice Kemije u industriji – zrcalo razvoja kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj, Kem. Ind. 51, 110 (2002)
 23. M Hraste: Razdoblja značajna za razvoj kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj, Kem. Ind. 56, 495 (2007)

RADOVI U KNJIGAMA I ZBORNICIMA

C/ Međunarodna recenzija

 1. J. R. Wynnyckyj, C. E. Capes and M. Hraste: Strength of capillary state agglomerate, Agglomeration, O. Molerus and W. Hufnagel ( eds. ), VDI, Nuerenberg 1981, 2
 2. A. Glasnović und M. Hraste: Zur Vergleich granulometrischer Analysenmethoden am Beispiel der Zement Analyse, Ber. 2. Fachtagung Granulometrie, E. Heidenreich (ed.), Kammerder Technik Dresden 1981.
 3. M. Hraste und Z. Nuber: Auswahl Zweckmaessiger Methoden fuer die Groesseen Messung von Agglomeraten, Ber. 4. Fachtagung Granulometrie, E. Heidenreich (ed.), Kammer der Technik Dresden, 1985, 5; Chem. Techn. 37, 441 ( 1985 )
 4. M. Hraste and Z. Nuber: Degree of feed material dispersion and agglomerate  properties, Agglomeration, C. E. Capes ( ed. ), AIME, Toronto, 1985, 659
 5. M. Hraste, B. Lovreček and K. Vidović: The role of surface charge on the filtrability of asbestos fibers, Preprints 1. World congress particle technology, K. Leschonski ( ed. ), Partec, Nuerenberg, l986. Part IV, 255
 6. M. Hraste and A. Glasnović: Agitation of polydisperse solid suspension, Poronal, L. G. Nagy (ed.), Eloadasai, Balatonfured, 1986, 261
 7. M. Popadić, A. Glasnović, B. Tripalo, M. Hraste and E. Bauman: Our experience in filter – aid dispersion property selection, Proc. 4. Mediteranean congress of chemical engineering, Sociedad espanola de quimica industrial, Barcelona, 1987, Vol.II, 355
 8. M. Hraste, S. Osmak and D. Šenija: Suspension of poydisperse solid particles in agitated vessel, Poronal, L. G. Nagy ( ed. ), Eloasdasai, Szeged, 1989, 143
 9. M. Hraste and K. Vidović: Suspension properties and filter cake resistance of some fibrous material, Proc. 5. World filtration congress, C. Eyraud ( ed. ), Societe francaise de filtration, Nice, 1990, Vol.III, 161
 10. M. Hraste and Z. Špirić: Rhelogical and dispersion properties of thixotropic suspensions, Proc. 5. Mediteranean congress of chemical engineering, Sociedad espanola de quimica indistrial, Barcelona, 1990, Vol.I, 4o
 11. N. Gambiroža and M. Hraste: Relative viscosity estimation of composite material, Ibid, 42
 12. N. Gambiroža and M. Hraste: Dispersion state of ammonium perchlorate and dynamic mechanical properties of polymer composite, Proc. 4. World congress of chemical engineering, D. Behrens ( ed. ), DECHEMA, Karlsruhe, 1991, Vol.I,4.12
 13. J. Latas, Z. Grozdek, M. Ćorić i M. Hraste: Problemi uvečanja u procesu filtracije, Separacijski procesi v heterogenih sistemih, Slovensko kemijsko društvo, P. Glavič(ed), Maribor 1992, 24
 14. M.Hraste, M.Husnjak: Suspending solid particles in agitated vessel, Proc. 6. Mediteranean Congress of Chemical Engineering, Sociedad espanola de quimica industrial, Barcelona, 1993,
 15. Z. Špirić and M. Hraste: Mercury removal from natural gas-Process modification by change of gas flow direction, 1. European congress on chemical engineering, The European Federation of ChemicalEngineering and The Italian Association of Chemical Engineering AIDIC, G. Poli ( ed. ), Florence 1997, Vol. III, 2345
 16. S. Primer, D. Gosak and M. Hraste: Size distribution predicting for well-grinded particles, 1. European congress on chemical engineering, The European Federation of Chemical Engineering and The Italian Association of Chemical Engineering AIDIC, G. Poli ( ed. ), Florence 1997, Supplement, 3093
 17. Z. Knežević, J. Joachim, M. Hraste and I. Jalšenjak: Hot melt coating for pharmaceutical products, 8th International symposium on solid dosage forms, Heidelberg 1998.
 18. Z. Špirić and M. Hraste: Mercury saturation profile across the sulfur impregneted activeted carbon bed, Mercury contaminated sites: Characterization, risk assessment and remediation, R. Ebinghaus, R.R. Turner, D. Lacerda, O. Vasiliev and W. Salomons ( ed ), Springer Envoronmetal Science, Springer Verlag Heidelberg 1999, 409 – 417
 19. G. Matijašić, K. Žižek, M. Hraste: Prediction of product particle size distribution using batch grindinging equation, 6th European Congressof Chemical Engineering, Copenhagen  2007
 20. Žižek K., Hraste M., Gomzi Z.: High-shear granulation of dolomite, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prag 2008, str. 1-12
 21. K. Žižek, M. Hraste, Z. Gomzi, Fluid-bed granulation of dolomite, Chemical Engineering Transactions, 17, 801-806, ICheaP-9, The ninth International Conference on Chemical and Process Engineering, Rome, Italia (2009)

D/ Domaća recenzija

 1. A. Glasnović, Z. Nuber i M. Hraste: Analitički izrazi pogodni za izračavanje stanja grubodisperznih sistema, Zbornik radova II. jugoslavenskog simpozija o hemijskom inženjerstvu, Beograd, 1980, 189
 2. M. Hraste i A. Glasnović: Izračavanje granulometrijskog sastava cementa  transformiranom RRSB-funkcijom, Zbornik referatov XII posvetovanja o sodobnih dosežbih v proizvodnji cementa in azbest cementa, Rogaška Slatina, 1986, 81
 3. M. Hraste i A. Glasnović: Suspendiranje čvrstih čestica različitih stupnjeva, disperznosti, Zbornik radova II. jugoslavenskog kongresa za hemijsko inženjerstvo i procesnu tehniku, Dubrovnik, 1987, 88
 4. J. Božičević, Z. Gomzi i M. Hraste: Kemijsko inženjerstvo u razvoju tehnologije, Susret generacija, Zagreb 1990.,125
 5. M. Hraste: Rikard Podhorsky, utemeljitelj kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj, Rikard Podhorsky,  Hinus Zagreb 2002.(Edicija Istaknuti profesori), str. 5-18, ISBN 953-6470-13-6
 6. M. Hraste: Trends in Chemical Engineering Education, Annu. Croat. Acad. Eng., Zagreb 2004, str. 43-48, ISSN 1332-3482
 7. M. Hraste: O razvoju kemijskog inženjerstva, Tehnika u Hrvatskoj, Matica Hrvatska, Zagreb 2004, str.105-111, ISBN 953-150-701-5
 8. M. Hraste: Znanje i društveni izazovi, Znanje-temelj konkurentnosti i razvoja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, (ur. J. Barbić),  Zagreb 2011., str. 17-22

PRIKAZI

 1. M. Hraste: Prof.dr.sc. Rikard Podhorsky, nekrolog, Tehničke znanosti 2, 2(1995)
 2. M. Hraste: Prof.dr.sc. Rikard Podhorsky, nekrolog,Kem. Ind. 44 (1995)

RAD NA POPULARIZACIJI STRUKE

 1. M. Hraste: Filtracija, Tehnička enciklopedija 5, Leksikografski zavod, Zagreb 1976.,398
 2. M. Hraste: Kako osuvremeniti nastavu na tehničkim visokim učilištima: teze za  raspravu, Nastava i organizacija nastave na tehničkim visokim učilištima, KoREMA Zagreb 1994, 14
 3. M.Hraste: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije: Pogled u budućnost, Polimeri 15, 110 (1994)
 4. M. Hraste: Chemical Engineering, Scientific research in Croatia, Zagreb 1995, 136 ISBN 953-96361-2-4
 5. M. Hraste: Kemijsko inženjerstvo, Znanost u Hrvata, Katalog izložbe II, Zagreb 1996.
 6. M. Hraste: Centrifugiranje, Hrvatska opća enciklopedija 2, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2000.
 7. M. Hraste: Drobljenje, Hrvatska opća enciklopedija 3, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2003.
 8. M. Hraste: Kemijsko inženjerstvo, Hrvatska opća enciklopedija 5, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2003.
 9. M. Hraste: Klasiranje,  Hrvatska opća enciklopedija 5, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2003.
 10. M. Hraste: Miješanje, Hrvatska opća enciklopedija 7, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2005.
 11. M. Hraste: Mljevenje, Hrvatska opća enciklopedija 7, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2005.
 12. M. Hraste: Okrupnjavanje, Hrvatska opća enciklopedija 8, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2006.
 13. M. Hraste: Podhorsky, Rikard, Hrvatska opća enciklopedija 8, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2006.
 14. M. Hraste: Pročišćavanje, Hrvatska opća enciklopedija 8, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2006.
 15. M. Hraste: Tehnički leksikon , Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb 2008. (74 natuknice)
 16. L. Budin, T. Filetin, M. Hraste i I. Lovrek, Elementi za izgradnju hrvatskog inovacijskog sustava u Smjernicama za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti tehnologije, Inovacijama do konkurentnosti, Udruga inovatora Hrvatske, Zagreb 2012., 66 – 79