Heger Juričan Henrik

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti
Heger Juričan Henrik

Datum rođenja:

  • 1940

Mjesto rođenja:

  • Maribor

E-mail adrese:

Heger Juričan Henrik

Dopisni članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • redoviti profesor u mirovini

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za filološke znanosti (03.12.1992. – …)

Životopis

Henrik Heger Juričan, hrvatski i francuski filolog, rođen je 26. studenog 1940. u Mariboru. Doktorirao je romanistiku na Sveučilištu u Bonnu 1965., a od 1966. radio je kao lektor starofrancuskoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Bochumu. Od 1969. do umirovljenja 2005. na pariškoj Sorboni predavao je francusku književnost srednjeg vijeka, kao znanstveni asistent, potom kao viši asistent, docent i izvanredni profesor.
Od 1981. do 1991. vodio je na volonterskoj osnovi sorbonski Međudisciplinarni program hrvatskih studija kojem je postavio metodološke i institucionalne temelje.

Autor je tiskovina koje se odnose na dvostruko polje njegove znanstvene djelatnosti, među kojima su:
– disertacija o pojmu melankolije u francuskoj lirici kasnog srednjeg vijeka i radovi o francuskom pjesniku 14. stojeća Eustache Deschamps,
– o poetičkim vrstama balade i kraljevske pjesme, o metodologiji hrvatske kulturne povijesti, o problematici  europeizama u hrvatskom jeziku,
– o kulturi ranog srednjeg vijeka između Jadrana i panonske nizine, o srednjovjekovnom učenjaku Jurju Slovincu,
– o francuskoj recepciji Marka Marulića u 16. stoljeću,
– o pobuni Hrvata 1943. u Villefranche-de-Rouergueu,
– o pjesniku u egzilu Vinku Nikoliću.

Od 1991. do 1992. obnašao je dužnost opunomoćenog predstavnika Republike Hrvatske u Francuskoj i voditelja Inozemnog ureda RH u Parizu, a 2004. bio je imenovan opunomoćenim ministrom u počasnoj savjetničkoj službi, postavljenom na godinu dana u Stalnu misiju RH pri UNESCO-u. Odlikovan je 1995. redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića i 1996. redom Hrvatskog pletera.

Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1992.