Grubišić Vatroslav

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Grubišić Vatroslav

Rođen:

  • 17. siječnja 1933. u Solinu

E-mail adrese:

Grubišić Vatroslav

Dopisni članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti u mirovini

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za tehničke znanosti (29.05.2008. – …)

Životopis

Vatroslav Vicko Grubišić rođen je u Solinu 17. siječnja 1933. Diplomirao je na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1970. na Tehničkoj visokoj školi (Technische Hohschule) u Münchenu. Od 1961. znanstveni je suradnik na Fraunhoferovu institutu za pogonsku čvrstoću u Darmstadtu. Od 1978. do 1986. imenovani je zastupnik direktora Frauenhoferova instituta u Darmstadtu, a sve do 1996., kada je umirovljen, vodi Odjel za analizu naprezanja i proračune čvrstoće.

Danas je neovisni konzultant biroa Technical Consulting u Georgenhausenu, kojega je i direktor, a i nadalje je vanjski savjetnik Fraunhoferova instituta u Darmstadtu. Bavi se istraživanjima čvrstoće materijala i pouzdanosti konstrukcija u realnim uvjetima opterećenja s posebnim osvrtom na čvrstoću kod niskocikličkog višeaksijalnog opterećenja. Za ispitivanje pogonske čvrstoće strojnih elemenata razvio je više metoda i odgovarajućih uređaja.

Godine 1986. primio je  Fraunhoferovu nagradu (Joseph-von-Fraunhofer-Preis) za izuzetni znanstveni doprinos pri rješavanju tehničkih problema, posebno za postupak i uređaj za dokazivanje vijeka trajanja elemenata mehaničkih konstrukcija, koji se danas koristi po cijelome svijetu. Prijavio je samostalno ili sa suradnicima 17 patenata (posljednji 2007. godine) vezanih uz metode i nove uređaje za ispitivanje vozila i letjelica, simulaciju njihova opterećenja te za ispitivanje dinamičke izdržljivosti do loma.

Savjetnik je niza svjetski poznatih tvrtki pri projektiranju cestovnih i tračničkih vozila te energetskih vodnih i nuklearnih postrojenja. Inicirao je i vodio niz međunarodnih projekata Europske zajednice, kao što su EU-Brite, EU-Copernicus i drugi.

Autor je više od 180 znanstvenih radova i priloga u knjigama te preko 1000 razvojnih projekata, ekspertiza i sl. Stalni je gostujući profesor na Kineskom tehnološkom sveučilištu Hefei (China University of Technology Hefei).

Redoviti je profesor u naslovnom zvanju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, gdje je odgojio više mladih stručnjaka i uveo pogonsku čvrstoću kao zasebnu disciplinu. Kao projektni stručnjak Svjetske banke (Project Specialist of World Bank) sudjeluje u razvoju Tehnološkog sveučilišta Jilin (Jilin University of Technology) u Kini. Blisko surađuje s tehničkim sveučilištima u Braunschweigu, Darmstadtu, Münchenu, Mariboru i Ljubljani, posebno u postupcima vezanima uz doktorate znanosti. Uvaženi je član njemačkog stručnog saveza VDI – GESA, gdje obavlja najviše rukovodeće dužnosti. Organizirao je i vodio niz internacionalnih seminara i održao više od 200 pozvanih predavanja u Europi, SAD-u, Južnoj Americi i Kini.

Godine 2008. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.