Grübel Rainer

Dopisni članovi VI. Razred za književnost
Grübel Rainer

Datum rođenja:

  • 1942

Mjesto rođenja:

  • Leipzig

E-mail adrese:

Grübel Rainer

Dopisni članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • professor emeritus

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za književnost (15.05.2014. – …)

Životopis

Rainer Grübel, profesor emeritus slavenskih jezika i književnosti, rođen je 26. prosinca 1942. u Leipzigu. Šezdesetih godina 20. stoljeća studirao je slavistiku, germanistiku i filozofiju na sveučilištima u Göttingenu, Frankfurtu na Majni i nekadašnjem Lenjingradu. Disertaciju o ruskom konstruktivizmu pod vodstvom  prof. dr. Reinharda Lauera obranio je 1976. na Sveučilištu u Göttingenu. Već se tih godina posvetio proučavanju znamenitih utemeljitelja književnoznanstvenog modeliranja Mihaila Bahtina i Jurija Lotmana, te je njihova glavna djela preveo na njemački, objavivši ih u najuglednijim nakladničkim kućama (Suhrkamp). U razdoblju 1976. – 1979. znanstveni je suradnik, a zatim i redoviti profesor na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta u Utrechtu, gdje s nizozemskim kolegama radi na širenju spoznaja o tada modernim strukturalističkim i semiotičkim metodama proučavanja jezika i književnosti. U krugu nizozemskih slavista intenzivno radi na komparativnom proučavanju književnosti moderne u slavenskim zemljama. Godine 1980. postaje profesorom ruske znanosti o književnosti na Sveučilištu u Oldenburgu, predstojnikom cijele slavistike, obavljajući povremeno i funkciju dekana fakulteta. Redovitim profesorom Sveučilišta u Oldenburgu te predstojnikom Odsjeka za slavensku filologiju ostao je do umirovljenja 2007. godine.  Kao profesor u Oldenburgu posebno se zauzimao za ravnopravan udio hrvatske filologije i znanosti o književnosti u svjetskoj filologiji i znanosti, te je kolegij hrvatskoga jezika (pod tim nazivom) osnovao još davne 1989. godine. Taj se kolegij održao do dana današnjega. Često je gostovao u Zagrebu, bilo kao profesor, bilo kao sudionik Zagrebačkih književnih razgovora i kao član znamenite međunarodne i hrvatske skupine slavista okupljene oko Pojmovnika ruske avangarde. Rainer Grübel objavio je mnoštvo znanstvenih knjiga i posebnih radova: 7 monografskih knjiga, 12 skupnih knjiga namijenjenih ponajprije sveučilišnoj propedeutici te velik broj članaka posebne spoznajne i metodološke namjene. Tridesetak njegovih radova posvećeno je, u cjelini ili passim, i hrvatskim piscima (Krleža, Marinković, Škreb, V. Parun, Zidić i mnogi drugi).

Godina 2014. izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Bibliografija