Gligo Nikša, akademik

Preminuli članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Gligo Nikša

Rođen:

 • 6. travnja 1946. u Splitu

Preminuo:

 • 10. veljače 2024. u Zagrebu

Gligo Nikša, akademik

Preminuli članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (11.07.2017. – 10. veljače 2024.)
 • pročelnik – Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za muzikologiju (1998. – 2004.)
 • redoviti profesor – Muzička akademija u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (18.05.2006. – 10. veljače 2024.)
 • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (03.12.1992. – 18.05.2006.)

Životopis

 Školovanje

 • 1964. matura na Klasičnoj gimnaziji “Natko Nodilo” i na Srednjoj glazbenoj školi “Josip Hatze” u Splitu
 • 1969. diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kom­parativna književnost i  engl. jezik i književnost)
 • 1973. diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (muzikologija)
 • 1981. magisterij iz muzikologije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (Razvojni konti­nuitet u skladateljskom opusu Natka Devčića. Prilog istraživanju kontinuiteta u posli­jeratnom razvoju hrvatske glazbe)
 • 1984. doktorat iz muzikologije na Filozofskom fakultetu Sveučiliš­ta u Ljubljani (Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske os­nove i kriteriji vrednovanja)

Usavršavanje

 • 1972./1973. Odjel za muzikologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Kölnu (stipendija DAAD-a)
 • 1976. Salzburg (Salzburg Seminar in American Studies: American 20th Century Music)
 • 1979. jednomjesečno studijsko putovanje po SAD (poziv State Departmenta)
 • 1983./1984. Zapadni Berlin (stipendija DAAD-a: znanstveni program)
 • 1985./1986. Freiburg i.B. (stipendija Zaklade Alexander von Humboldt)
 • 1993./1994. Freiburg i.B. (stipendija Zaklade Alexander von Humboldt za istraživanje na Pojmov­nom vodiču kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova u okviru pro­jekta Hrvatska glazbena terminologija)

Zaposlenja i funkcije

 • 1969.-1986. upravitelj Muzičkog salona Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
 • 1973.-1991.; 2002. -… na raznim funkcijama u Muzičkom biennalu Zagreb, međunarodnom festivalu suvre­mene glazbe
 • 1981.-1985. honorarni asistent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1986. honorarni docent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1986. gostujući predavač (Lehrbeauftragter) u zimskom semestru 1985/86. pri Muzik­ološkom seminaru Sveučilišta “Albert Ludwig” u Freiburgu i.B.; kolegij: Über das Analysieren Neuer Musik: einige Möglichkeiten
 • 1986.-1992. stalni docent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicis­tiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1991. pročelnik Odjela za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989.-1990. član uredništa časopisa Zvuk
 • 1989.-1994. član Izvršnog odbora Europske konferencije promotora Nove glazbe (ECPNM)
 • 1991.-1993. prodekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1998. stalni izv. profesor na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1994. član Upravnog odbora Hrvatskog društva skladatelja
 • 1992.- 1998. član Upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva
 • 1992. -2006. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • 1992.-… član uredništva časopisa International Review of Aesthetics and Sociology of Music
 • 1992.-1996. član uredništva časopisa Arti musices
 • 1993.-… član uredničkog savjeta časopisa MusikTexte. Zeitschrift fuer Neue Musik u Kölnu
 • 1993.-1996. voditelj Zavoda za povijest hrvatske glazbe HAZU
 • 1994.-… član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS)
 • 1994.-1996. podpredsjednik Sekcije za semiotiku pri Hrvatskom udruženju za društvene i humanis­tičke­ znanosti
 • 1995.-1998. voditelj (zajedno s V. Bitiem, N. Ivićem, H. Turkovićem i J. Užarevićem) znanstvenoistraživačke radionice Znakovi povi­jesti u Hrvatskoj pri Hrvat­skom semiotičkom društvu
 • 1996.-1999. član Središnjeg odbora Hrvatskog semiotičkog društva
 • 1996.-2001. nastavnik na poslijediplomskom studiju iz informacijskih znanosti na Fakultetu organi­zacije i informatike Sveučilišta u Za­grebu u Varaždinu; usmjerenje: multimedijski sustavi; kolegij: digitalni zvuk u multimedijima
 • 1997.-… suradnik u New Grove’s Dictionary of Music and Musicians (Ldn, Vel. Britanija)
 • 1998.-2003. stalni red. profesor na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-… gostujući profesor na Odjelu za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 • 1998.-… suradnik u glazbenoj enciklopediji Musik in Geschichte und Gegenwart  (Kassel, Njemačka)
 • 1998.-2004. suradnik Hrvatske enciklopedije
 • 1998.-2004. član Odbora za međunarodnu suradnju HAZU
 • 1998.-2004. pročelnik Odjela za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2001. član Upravnog odbora Kluba hrvatskih humboldtovaca
 • 2001.-2003. član Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture RH
 • 2002.-… član uredništva sarajevskoga časopisa Muzika
 • 2002.-2003. član odbora Nagrade Vladimir Nazor
 • 2003.-… pridruženi član Muzikološkog društva BiH
 • 2003.-2004. predsjednik Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture RH
 • 2003.-… stalni red. profesor (izbor u trajno zvanje) na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-… nastavnik na poslijediplomskome studiju na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • 2006.-… redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2011.-2018. član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nagrade i priznanja

 • 1969. Nagrada SKOJ-a za glazbenu kritiku
 • 1985. Nagrada “Josip Andreis” Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Varijacije razvojnog  kontinuiteta: skladatelj Natko Devčić
 • 1987. Nagrada “Josip Andreis” Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske osnove i kriteriji vrednovanja
 • 1992. Orden viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskog Ministarstva kulture
 • 1994. Hrvatska diskografska nagrada Porin za komentar uz CD Zagreb 900, produkcija: Jazzette,
 • 1997. Godišnja državna nagrada za znanost, područje: humanističke znanosti, za Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova
  Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića
 • 2000. Nagrada Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma za humanističke znanosti (knjiga Zvuk – znak – glazba. Rasprave oko glazbene semiografije)
  Nagrada “Josip Andreis” Hrvatskog društva skladatelja za knjigu Zvuk – znak – glazba. Rasprave oko glazbene semiografije
 • 2006. Plaketa Muzičke akademije u Sarajevu za uspješan doprinos razvoju Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini (povodom 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu)
 • 2006. počasni član Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara
 • 2015. – Diskografska nagrada Porin za životno djelo

Bibliografija

ZNANSTVENI RADOVI

Knjige

 • Vrijeme glazbe, Zagreb: Studentski centar, 1977, 111 stranica
 • Varijacije razvojnog kontinuiteta: Skladatelj Natko Devčić, Zagreb: MIC KDZ, 1985, 208 stranica (s tablicama i notnim primjerima)
 • Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja, Zagreb: MIC KDZ, 1987, 285 stranica (s tabli­cama i notnim primjerima)
 • Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova, Zagreb: MIC KDZ – MH, 1996, XXXV + 377 stranica (s ilustracijama i notnim primjerima)
 • Zvuk – znak – glazba. Rasprave oko glazbene semiografije. Zagreb: MIC KDZ, 1999, 248 stranica s primjerima

Prinosi u časopisima i zbornicima

 • Perspektive glazbenog smisla, Pitanja, 1970, 9, str. 736-767
 • Prostor i pokret u imanenciji glazbe, Zvuk, 1971, 111-112, str. 46-58
 • Milko Kelemen: “Passionato” für Flöte und gemischten Chor. Voraussetzungen für eine mögliche Analyse, Zeitschrift für Musiktheorie, 6, 1975, 2, str. 71-75
 • Odnos “angažmana” i “sredine”: hrvatski skladatelj Silvio Foretić, Zbornik III. programa Radio Zagreba, 1979, 3, str. 413-422
 • Razvojni kontinuitet u skladateljskom opusu Branimira Sakača. Prilog istraživanju kontinuiteta u poslijeratnom razvoju hrvatske glazbe, I. dio: Zvuk, 1979, 3, str. 33-49; II. dio: Zvuk, 1979, 4, str. 33-46; III. dio: Zvuk, 1980, 1, str. 17-27
 • Vokalnost u opusu Natka Devčića, I. dio: AM, 11, 1980, 2, str. 33-46.; II. dio: AM, 12, 1981, 1-2, str. 2-26
 • Kulturna funkcija nosilaca zvuka – okvir za teze pro et contra; Diskografija u Hrvatskoj – ozbiljna glazba, u: FRANIČEVIĆ, N. – BOŠNJAKOVIĆ, M. (ur.), Diskografija u Hrvatskoj (= Studije i dokumenti, X.), Zagreb: Zavod za kulturu Hrvatske, 1984, str. 43-50
 • Glazbenost Nove glazbe 20. stoljeća, Muzikološki zbornik (Ljubljana), 21, 1984, str. 75-100
 • Suvremeno hrvatsko pjesništvo i njegova glazba, AM, 15, 1984, 2, str. 133-169
 • Fenomen “povratka” kao stanje skladateljske svijesti u aktualnom trenutku hrvatske Nove glazbe, Muzička kultura, 4, 1986, 1-3, str. 4-10
 • Družbenopolitične implikacije eksperimentalne glazbe 20. stoletja, u: KREFT, L. (ur.), Umetnost ob koncu tisočletja, Ljubljana: Komunist, 1986, str. 66-84
 • Was für ein Werk stellt “A Collection of Rocks” von John Cage dar? Ein Beitrag zur Werkdetermination in der experimentellen Musik, referat na simpoziju Grenzen der Gattungen – Entgrenzungen der Gattungen, Graz, 25. i 26. listopada 1985; obj. u: KOLLERITSCH, O. (Hrsg.), Entgrenzungen der Gattungen (= Studien zur Wertungsforschung, Bd. 18.), Wien – Graz: UE, 1989, str. 83-103
 • Schrift ist Musik? Ein Beitrag zur Aktualisierung eines nur anscheinend veralteten Widerspruchs, I. dio: IRASM, 18, 1987, 1, str. 145-162; II. dio: IRASM, 19,1988, 1, str. 75-115
 • “Structure, un des mots de notre epoque.” – Die Komponistentheorie als notwendiger Beitrag zum Verständnis der Neuen Musik, referat na simpoziju Verbalisierung und Sinngehalt. Über neue sematische Tendenzen im Denken über Musik, Graz, 23. do 25. listopada 1987; obj. u: KOLLERITSCH, O. (Hrsg.), Verbalisierung und Sinngehalt. Über semantische Tendenzen in und über Musik heute (= Studien zur Wertungsforschung, Bd. 21), Wien – Graz, 1989, str. 83-103
 • O “avangardnosti” “nacionalnih škola” u glazbi prve polovine 20. stoljeća. Pokušaj određenja mjesta Krste Odaka u hrvatskoj glazbenoj kulturi, referat na simpoziju o K. Odaku, Zagreb, 20-22. listopada 1988, obj. u: SEDAK, E. (ur.), Krsto Odak. Život i djelo, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo – Hrvatski glazbeni zavod, 1997, str. 93-111
 • O nekim aspektima interpretacijskog rizika. Neke odlike glazbeničkog habitusa I. Pogorelića, konkretnim povodom, Zbornik III. programa Radio Zagreba, 1988, 21-22, str. 400-410
 • Die musikalische Avantgarde als ahistorische Utopie: die gescheiterten Implikationen der experimentellen Musik, AMl, 61, 1989, 2, str. 217-237
 • Nova glazba u postmodernom dobu? Doprinos produbljenju jedne moderne kontroverze, Muzikološki zbornik (Ljubljana), 26, 1989, str. 29-39
 • Luigi Nono – ein kämpfender Musiker, referat na simpoziju Die Musik Luigi Nonos, Graz, 5. do 7. listopada 1990; obj. u: KOLLERITSCH, O. (Hrsg.), Die Musik Luigi Nonos (= Studien zur Wertungsforschung, Bd. 24), Wien – Graz: UE, 1991, str. 91-114
 • On Semiographic Problems in the 20th Century Musik, u: BERNARD, Jeff (ed.), Semiotics of Culture in Eastern Central Europe and East Europe (obj. u pripremi)
 • Hrvatska glazbena terminologija. Prolegomena jednom istraživačkom projektu, AM, 23, 1992, 1, str. 34-46
 • Über die Wissenschaftlichkeit der Musikwissenschaft: die Analyse als ihre Gewährleistung, IRASM, 23, 1992, 2, str. 189-206
 • Atonalitet (ogledna pojmovna monografija u projektu Hrvatska glazbena terminologija), AM, 23, 1992, 1, str. 101-112
 • Integration vs. Assimilation: European “Musics” Do Exist!, prinos u radionici European Music: Fact Or Fiction, III. konferencija Međunarodnog društva za proučavanje europskih ideja (ISSEI), Aalborg (Danska), 24. do 29. kolovoza 1992, obj. u: History of European Ideas. Official Journal of the ISSEI, 20, 1995, 1-3, str. 477-481
 • DEVČIĆ, Natko, u: MACAN, T. (ur.), Hrvatski biografski leksikon, III, Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1993, str. 345-348
 • Text als Musik – Text als Literatur? Ansätze zu einer musikalischen “Intertextualität”, referat na međunarodnom kongresu Društva za istraživanje glazbe (Gesellschaft für Musikforschung), Freiburg i.B., 27. rujna do 1. listopada 1993; obj. u DANUSER, H. – PLEBUCH, T. (ur.), Musik als Text. Bericht über den Internationalen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung, Freiburg i.B. 1993, Kassel: Bärenreiter, 1998, str. 11-14
 • Agregat, pojmovna monografija (projekt: Hrvatska glazbena terminologija), AM, 26, 1995, 1, str. 119-129
 • Matačićeve interpretacije hrvatske glazbe. Prilog istraživanju fiziognomije interpreta s obzirom na interpretaciju nestereotipnih modela, u: SEDAK, E. (ur.), Matačić, Zagreb: Fond Lovro & Lilly Matačić – AGM, 1996, str. 233-238
 • Graphic Notation/Musical Graphics: the Non-notational Sign Systems in the New Music and Its Multimedial, Intermedial, Extended-Medial, and Mixed-Medial Character, referat na simpoziju Semiotics of the Media, Kassel, 20. do 23. ožujka 1995, obj. u: NÖTH, W. (ed.), Semiotics of the Media. State of the Art, Projects, and Perspectives, Bln – NY: Mouton de Gruyter, 1997, str. 741-754
 • Die Zeit als ein beitragendes Element zur Werkdetermination in der Neuen Musik. Ansatz zu einem Aspekt der musikalischen Chronemik, referat na 7. međunarodnom kongresu Njemačkog društva za semiotiku (Deutsche Gesellschaft für Semiotik), Tübingen, 4. do 7. listopada 1993; obj. u proširenoj verziji u IRASM, 28, 1997, 1, str. 19-36
 • Avangarda – ideologija – ekstemporacija. Ekstempore Silvija Bombardellija 23 godine poslije, referat na simpoziju Između moderne i avangarde. Hrvatska glazba 1910-1960, Zagreb, 13. i 14. prosinca 1996, obj. u zborniku simpozija pod istim naslovom (ur. Eva Sedak), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2004, str. 85-90
 • Ein Mittel zur Kontrolle des Prozesses der musikalischen Semiose in einem non-verbalen Zeichensystem: Reiner Wehingers Hörpartitur zu Ligetis Artikulation, Semiotische Berichte, 21, 1997, 2, str. 109-122
 • Glazba kao tekst. O nekim dodirima i mimoilaženjima teorije jezika, znanosti o književnosti i znanosti o glazbi, u: KATALINIĆ, V. – BLAŽEKOVIĆ, Z. (ur.), Glazba, riječi i slike. Svečani zbornik za Koraljku Kos, Zagreb. Hrvatsko muzikološko društvo, 1999, str. 375-393
 • Zašto volimo “Simfonijsko kolo”? Prinos istraživanju artikulacije nacionalnog kolorita preko idioma koji se temelje na folkloru, u: ČAVLOVIĆ, I. (ur.), I. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 29-30.10.1998 – Zbornik radova, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 1999, str. 82-94; na engl.: Why Do We Like Symphonic Kolo? National Coloring and Its Articulation Through Folklore-based Idioms, The World of Music, 40, 1998, 3, str. 99-111
 • Musical Notation – Graphic Notation – Musical Graphics: The Degrees of Notationality in Referential Frame of Notational System and New Relations between Composing, Performing and Listening in New Music, referat na simpoziju Multimedija i zvuk u sklopu manifestacije Media-scape 7 i XX. Muzičkog biennala Zagreb, 19. i 20. travnja 1999. godine (obj. u pripremi)
 • The Performer as Composer’s Double: the “Otherness” of Authorship in Aleatory Music, referat na 7. međunarodnom kongresu Međunarodnog udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS) na temu Sign Processes in Complex Systems, Dresden, 3-6. listopada 1999 (obj. u pripremi)
 • Neki problemi hrvatskog glazbenog nazivlja, Theoria, 1, 1999, 1, str. 11-14
 • Između suvremenosti i avangarde. Muzički biennale Zagreb, međunarodni festival suvremene glazbe, i profiliranje nove hrvatske glazbe, u: KRPAN, E. (ur.), Muzički biennale Zagreb. Međunarodni festival suvremene glazbe 1961 – 2001, Zagreb: Hrvatsko društvo skladatelja, 2000, str. 20-40
 • Klang – Zeichen – Wert. Die musikalische Semiotik und ästhetische Wertung, referat na 14. međunarodnom kongresu za estetiku na temu Estetika kao filozofija, Ljubljana, 1. do 5. rujna 1998, obj. u IRASM, 31, 2000, 2, str. 185-202
 • Historija – povijest – slušanje/izvođenje, Theoria, 2, 2000, 2, str. 11-13
 • O glazbenom (neo)nacionalizmu još jednom: Stravinski kao glazbeni nacionalist. Bilješke uz čitanje Taruskinovog “životopisa” Stravinskievih djela od Mavre, u: ČAVLOVIĆ, I. (ur.), II. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 27-28.10. 2000 – Zbornik radova, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, 2001, str. 44-56
 • Social and/or Educational Aspects of Pierre Schaeffer’s musique concrète. On the Utopian Fate of Music as a Project, referat na međunarodnom kolokviju Zeichen, Musik, Gesellschaft, Beč, 12. do 14. ožujka 1999; obj. u European Journal for Semiotic Studies, 14, 2002, 1-2, str. 149-163
 • Divota arhivske prašine (esej kao skica za studiju), obj. u Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću (ur. E. Stipčević), Šibenik: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 2002, str. 11-28
 • Pisanje povijesti kao pisanje pripovijesti: spas u književnosti u bijegu od znanosti?, Muzika (Sarajevo), 6, 2002, 2, str. 64-75
 • Ciklična forma (u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 5, 2003, 5, str. 35-36
 • Musicology: Doubts about its Subject(s) and its Pedagogical Function(s). Some Deeply Personal Remarks, referat na simpoziju Musicology as a National Discipline in the European and Global Integrational Processes povod 40. godišnjice Odsjeka za muzikologiju na Filozofskome fakultetu u Ljubljani i 10. godišnjice osnutka Slovenskog muzikološkog društva, Ljubljana, 5. studenoga 2002, Muzikološki zbornik (Ljubljana), 39, 2003, 1-2, str. 25-29
 • “Strano” i “domaće”: o problemu asimilacije stranoga nazivlja u hrvatsku glazbenu terminologiju (u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 6, 2004, 6, str. 34-35
 • Red iz prožimanja strukturnih i psiholoških akcija (uz glazbu Rubena Radice), Bašćinski glasi. Južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak, 8, 2004, str. 23-30
 • Pluralism of Styles and Techniques. Croatian Contemporary Music: An Insight, World New Music Magazine, 2005, 15 (travanj), str. 19-32
 • What is Music? Some Contemporary Views on an Old Terminological Dilemma, u: ČAVLOVIĆ, I. (ed.), 4th International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30. 2004 – Collection of Papers, Sarajevo: Musicological society of FBiH – Academy of Music Sarajev, 2005, str. 11-19
 • Puhači – duhači, puhački – duhački, puhaći – duhaći… ? (u suradnji s Josipom Silićem u rubrici “Terminološke dileme”), Theoria, 7, 2005, 7, str. 25
 • Izvođač kao skladateljev dvojnik. O drugosti autorstva u aleatoričkoj i nedeterminiranoj glazbi, Rad HAZU 455 (Muzikologija, knjiga VII), Zagreb: HAZU, 2005, str. 203-218
 • Zašto je Mozart vječan?, Republika, 62, 2006, 1, str. 58-64
 • Odnos prema tekstu (u okviru projekta Plavi jahač u Klubu Hrvatskoga glazbenog zavoda), Zagreb: HGZ, 2005/2006.
 • Forma i/ili vrsta i/ili žanr? (u rubrici “Terminološke dileme”) Theoria, 8, 2006, 8, str. 29-31
 • Aporije hrvatske glazbene avangarde, u: MAKOVIĆ, Z. – MEDIĆ, A. (ur.), Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti (katalog izložbe), Zagreb: Klovićevi dvori, 2007, str. 231-241
 • Dilema nema? O skrivanju iza strukovnoga autoriteta (u rubrici “Terminološke dileme”) Theoria, 9, 2007, 9, str. 14-15

STRUČNI RADOVI

 • Skladba i njena realizacija, Telegram, br. 428 od 12. srpnja 1968, str. 14-18
 • Relativizam vrijednosti i kritičarsko vrednovanje, Razlog, 1967, 52-53, str. 58-74
 • Glazbena kritika – kuda i kako?, Kritika, 1968, 3, str. 320-325
 • Suvremena glazba – ključ novog humanizma?, Kultura, 1969, 5-6, str. 94-106
 • Potrebitost jednog etabliranja. Što nam danas znače iskustva poljske avangarde?, Kolo, 1970, 9, str. 1086-1099
 • Hrvatska stara glazba (Motovunjanin, Bosanac, Cechini, Jelić, Lukačić), komentar uz diskograf­sko izdanje LSY-63024, Zagreb: Jugoton (Fonoars), 1972
 •  The Position of the “New Art” In the So-Called “Small Cultural Surroundings”. An Example: the New Mu­sic In Croatia After 1950, referat na simpoziju The Arts Towards the Year of 2000, Is­tanbul, 24. do 28. listopada 1977, obj. u ÇUBUK, M. (ed.), The Arts Towards the Year of 2000, Istanbul: The State Acad­emy of Fine Arts, 1977, nepag.
 • Boris Papandopulo: Muka gospodina našeg Isukrsta, oratorij za sole muški zbor i orkestar, komentar uz diskografsko izdanje LSY-69017/18 FA/Stereo, Zagreb: Jugoton, 1978.
 • Struktura – akcija – vrijeme – konstanta. Neke napomene uz Radičinu Barocchianu, referat na među­narodnom simpoziju Skladateljske sinteze osamdesetih godina, Muzički biennale Zagreb, 22. do 24. trav­nja 1985, obj. u: SEDAK, E. (ur.), Skladateljske sinteze osamdesetih godina, Zagreb: MBZ – MIC KDZ, 1986, str. 39-42
 • Nova glazba danas zna što je u njoj (bilo?) Novo – znamo li to mi?, Muzička kultura, 5, 1987, 1, str. 30
 • The Impact of John Cage On European Culture, prilog na okruglom stolu na istu temu u okviru simpozija John Cage at Wesleyan, Wesleyan University, Middletown, CT, 22. do 27. veljače 1988, neobj.
 • Music & Graphic. Organ Improvisations. Hommage à Cage, Haubenstock-Ramati, Ligeti, Mat­sushita, Vetter, komentar za CD s improvizacijama Z. Szathmarya, WERGO Schallplat­ten, Mainz, WER 60119-50, 1988.
 • Neka leti Ariel! Pismo Branimiru Sakaču, privatno. Zvuk, 1989, 1, str. 7-12
 • Les recherches musicologiques en Croatie, referat na simpoziju La Recherche musicale en Europe, Gif-sur-Yvette (Francuska), 11. do 13. svibnja 1992, obj. u zborniku simpozija, Paris: SACEM-UNESCO, 1993., str. 20-21
 • Paradoxien; oder: Warum habe ich mich entschieden, nicht mehr über John Cage zu schreiben, Musik­texte, 1992, 46-47, str. 119-120
 • Die kroatische Klaviermusik aus dem 18. und 19. Jahrhundert, komentar u programu kon­certa Vladimira Krpana, Frank­furter Hof, Mainz, 13. siječnja 1993.
 • Z in “MBZ” is for Zagreb! Zagreb as the Centre of Contemporary Music, obj. u: VUKIĆ, F. (ur.), Modern Zagreb (katalog festivala New Europe, Kopenhagen, 1993), Zagreb: Hrvatski in­stitut za ples i pokret, 1993, str. 80-85
 • Die Ausbildung der Musikwissenschaftler in Zagreb, referat na simpoziju Musikerziehung als kultureller Indikator in Wien und in mitteleuropäischen Zentren 1850-1930 und heute, Beč, 19. do 21. listopada 1994, obj. u: Grenzloses šsterreich. Workshops 1994., Wien: Bun­desmi­niste­rium für Wissenschaft, For­schung und Kunst, 1995, str. 83-84
 • Boulez, Pierre (1925-). Granice Nove glazbe, u: VINCE, R. (ur.), Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća, Zagreb: Hrvatski radio, 1994, str. 86-90
 • Cage, John (1912-1992). Glazbene igre bez namjere, u: VINCE, R. (ur.), Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća, Zagreb: Hrvatski radio, 1994, str. 108-111
 • Muzikologija kao paraznanost? Dokazi o suvišnosti znanstvene refleksije o današnjoj glazbi, Vi­jenac, 3, 1995., 48, str. 24
 • Devčić, Natko; Foretić, Silvio; Jezovšek, Janko; u: VUJIĆ, A. (ur.), Hrvatski leksikon, I (A-K), Zagreb: Naklada Leksikon, 1996, str. 245, 356, 545; Muzički biennale Zagreb (MBZ); Sakač, Branimir; Suvre­mena umjetnost – glazba; Ulrich, Boris; u: VUJIĆ, A. (ur.), Hrvatski leksikon, II (L-Ž), Zagreb: Naklada Leksikon, 1997, str. 145-146, 396, 500-501, 605
 • Esej nakon rječnika. In memoriam: za Natka Devčića. Vijenac, 5, 1997, 97, str. 7
 • Umro je profesor! In memoriam Natko Devčić (1914-1997), Cantus, 93, 1997 (listopad), str. 18-19
 • Natko Devčić – In memoriam, u: BEZIĆ, J. (ur.), Natko Devčić 1914.-1997. Spomenica posvećena pre­minulom akademiku Natku Devčiću, redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Spo­menica preminulim akademicima, sv. 86), Zagreb: HAZU, 1999, str. 9-23
 • Glazba opterećena neprimjerenim joj zadacima? (Olivier Messiaen), u: KRPAN, E. (ur.), 20. Muzički bi­ennale Zagreb, međunarodni festival suvremene glazbe (katalog), Zagreb: HDS – MBZ, 1999, str. 285-287
 • Nakon sabranih sjećanja. Primožu Ramovšu u spomen, Muzikološki zbornik (Ljubljana), XXXV, 1999, str. 5-10
 • Etnophonia, komentar za CD Ethnophonia. Ratko Vojtek & Cubismo percussion section, Croatia Records, CD 5243496, 1999, nepag.
 • Stanko Horvat 1930-2000, komentar u programskoj brošuri za autorski koncert Stanka Horvata u povodu 70. rođendana skladatelja i njegova primanja u redovito članstvo HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hrvatsko društvo skladatelja – Koncertna direkcija Zagreb, 11. ožujka 2000, nepag.
 • Tko je Esther Meynell?, pogovor hrvatskom izdanju Malog ljetopisa Anne Magdalene Bach, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2000, str. 90-91
 • Primož Ramovš (1921-1999), Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1999. (knj. 103), Zagreb: HAZU, 2000, str. 391-392
 • Komentar za CD Kaskade Zagrebačkog kvarteta saksofona, Croatia Records, CD 5362173, 2000, nepag.
 • Ruben Radica 1931-2001, komentar u programskoj brošuri za autorski koncert Rubena Radice u povodu 70. rođendana skladatelja i njegova primanja u redovito članstvo HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Koncertna direkcija Zagreb – Hrvatsko društvo skladatelja, 5. lipnja 2001, nepag.
 • Komentar za CD Silvio Foretić: Valse macabreCantus, CD 988 984 957 92, 2001, str. 4-8
 • Komentar u programskoj brošuri za autorski koncert Anđelka Klobučara u povodu 70. rođendana skladatatelja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Koncertna direkcija Zagreb – Hrvatsko društvo skladatelja, 14. prosinca 2001, str. 6-8
 • Komentar za CD Zagrebački duo kontrabasista, Tutico Classic, 2001, nepag.
 • Glazba iz prava na snove (zabilješke uz Sanjače Mladena Tarbuka), Cantus, 114, 2002 (svibanj), str. 36-37
 • Zagrebačka saksofonistička škola, tekst u programskoj knjižici koncerta 25 godina saksofona na Muzičkoj akademiji, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, 5. listopada 2002, nepag.
 • The Music Biennale Zagreb, tekst u brošuri uz CD-ROM Exat 51 & New Tendencies. Avant-garde and International Events in Croatian Art in the 1950s and 1960s, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 2002, str. 143-144
 • Mnoga lica interpretacije, Cantus, 117/118, 2002 (prosinac), str. 63-64
 • “Obrazom uz obraz” Juana Trigosa: posljedice spajanja nespojivog”, Cantus, 120, 2003 (travanj), str. 25-26
 • Duhovnost kao izvor zaokružene fragmentarnosti. Zabilješke uz Ordinarium missae, latinsku misu za mješoviti zbor i deset instrumenata (1967-1995) Silvia Foretića, Cantus, 121, 2003 (lipanj), str. 36-38
 • Cantus u Visu, Cantus, 122, 2003 (rujan), str. 17-19
 • Zagreb kao centar suvremene glazbe, u: VUKIĆ, F. (ur.), Modernost i grad, Zagreb: AGM – Zagreb Film Festival, 2003, str. 246-267
 • Komentar za CD s glazbom Mladena Tarbuka u seriji Hrvatski suvremeni skladateljiCantus, CD 988 984 9531 2, 2003, str. 4-20
 • Komentar za CD s glazbom Igora Kuljerića u seriji Hrvatski suvremeni skladateljiCantus, CD 988 984 9630 2, 2003, str. 3-10
 • Tradicija koja obvezuje budućnost. 40. međunarodna glazbena tribina u Puli, 5. do 8. studenoga 2003, Cantus, 124, 2003 (prosinac), str. 24-27
 • Avangarda kao nostalgija. Jugoslavenska glazbena avangarda od 1918. do 1991. s motrišta Mirjane Veselinović-Hofman, Cantus, 125, 2004 (veljača), str. 70-73
 • Komentar za CD s glazbom Stanka Horvata u seriji Hrvatski suvremeni skladateljiCantus, CD 989 052 0191 2, 2004, str. 4-13
 • Samotnjak iz “srednje struje”? Uz 90. godišnjicu rođenja skladatelja Natka Devčića, Cantus, 129, 2004 (studeni), str. 19-21
 • Komentar za CD Trianglemetre – Futurisia II Antuna Tonija Blažinovića, Arion 0401, 2004, str. 1
 • Grafička notacija → glazbena grafika, uvodni tekst u katalogu izložbe Tuned Graphics (autori: Nikša Gligo, Heiko Daxl, Ingeborg Fülepp), Galerija Rigo, Novigrad – Cittanova, 17. do 24. lipnja 2005, Novigrad: Pučko otvoreno učilište Novigrad – Cittanova, 2005, nepag.
 • Nemogućnost usustavljenja, u: Meštrović, Matko (ur.), Ako je škola život… Mišljenje obrazovnih djelatnika o stanju u hrvatskom školstvu, Zagreb: Ekonomski institut Zagreb, 2005, str. 44-49
 • Komentar za CD s glazbom Srđana Dedića u seriji Hrvatskisuvremeniskladatelji, HDS – Cantus, CD 989 052 0610 2, Zagreb, 2006, str. 3-13
 • Predstavljamo članove Društva. Dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, počasni član Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (u suradnji s Tihomirom Petrovićem), Theoria, 9, 2007, 9, str. 39-42
 • Deset godina bez Natka. Natku Devčiću in memoriam, Cantus, 146, 2007 (rujan), str. 8
 • Komentar za CD Ivan Brkanović – Zoro moja, ne svići mi rano. Zborske skladbe 1932.-1943., HDS – Cantus CD 989 052 07262, Zagreb, 2007, str. 5-12

PRIJEVODI

 • Humpert, H.U., 40 Jahre elektronischer Musik. Anthologie (1948-1988) (40 godina elek­tro­fonske glazbe. Antologija…), u: Humpert, H.U. – Radovanović, V., 40 godina elektro­fonske glazbe, Zagreb: MBZ – MIC KDZ, 1989, str. 15-89
 • Adorno, Th. W., On the Problem of Musical Analysis (O problemu glazbene analize), Zvuk (Zagreb), 1989, 3, str. 29-40
 • Eggebrecht, H. H., Zur Methode der musikalischen Analyse (O metodi glazbene analize), Muzika (Sara­jevo), 3, 1999, 4, str. 25-44
 • Barthes, R., Musica practica, Theoria, 4, 2002, 4, str. 21-22
 • Eggebrecht, H. H., Rezeption [der Kunst der Fuge] (Recepcija [Umijeća fuge]), Theoria, 5, 2003, 5, str. 28-31
 • Rosen, Ch., Arnold Schoenberg (Arnold Schönberg), Zagreb: Matica hrvatska, 2003.
 • Eggebrecht, H. H., Bachs “Kunst der Fuge”. Erscheinung und Deutung (Bachovo “Umijeće fuge”. Pojava i tumačenje), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2005.
 • Danuser, H., Die Musik des 20. Jahrhunderts (Glazba 20. stoljeća), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2007.

RECENZIJE

 • Recenzija knjige: Floros, Constantin, Musik als Botschaft, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1989, IRASM, 23, 1992, 1, str. 101-102
 • Recenzija knjige: Music and Text: Critical Inquiries (ed. by S.P. Scher), Cambridge: Cambridge University Press, 1992, IRASM, 23, 1992, 1, str. 102-105
 • Recenzija knjige: Nicholls, David, American Experimental Music, 1890-1940, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, IRASM, 23, 1992, 1, str. 105-106
 • Recenzija knjige: Balaban, Mira – Ebcioglu, Kemal – Laske, Otto (eds.), Understanding Music with AI: Perspectives on Music Cognition, Cambridge, Mass. – Menlo Park – London: The AAAI Press – The MIT Press, 1992, IRASM, 24, 1993, 2, str. 184-185
 • Recenzija knjige: Eggebrecht, H. H. (Hrsg.), Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 22. Auslieferung, Sommer 1994: MASSOW, A. v., Absolute Musik, MASSOW, A. v., Autonome Musik, SCHIMA, C., Estampie, MASSOW, A. v., Funktionale Musik, SCHMUSCH, R., Klangfarbenmelodie, BANDUR, M., Neoklassizismus, BEICHE, M., PolytonalitätIRASM, 26, 1995, 2, str. 260-262
 • Izdavačka recenzija članka Mirjane Paladin Ciklus emisija Hrvatskog radija: ZA VAŠU NAJBOLJU STE­REO DISKOTEKU – uspio primjer medijske selektivne pozornosti, recepcije i retencije – za časopis Medi­jska istraživanja, 1996.
 • Recenzija knjige: Tarasti, Eero (ed.), Musical Signification. Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music (= Approaches to Semiotics, 121, ed. by Thomas A. Sebeok, Roland Posner and Alain Rey), Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1995, IRASM, 28, 1997, 1, str. 124-129
 • Izdavačka recenzija knjige: Svanibor Pettan (ur.): Music, Politics, and War: Views from Croatia, Zagreb: Zavod za etnologiju i istraživanje folklora, 1998.
 • Izdavačka recenzija udžbenika za glazbenu umjetnost u IV. razredu gimnazije Nataše Perak-Lovričević, Ljiljane Ščedrov I Ružice Ambruš-Kiš pod naslovom Glazbeni susreti 4. vrste, Zagreb: Profil, 1999.
 • Izdavačka recenzija članka Michaela Webera: The “Nockalm Quintett” as a Representative of Folkloristic Music in Austria za časopis Narodna umjetnost, 1999.
 • Recenzija CD-a: Béla Bartók: 1. i 2. sonata za violinu i klavir (Sz 75 i 76); Kontrasti (Sz 111); György Pauk, violina, Jenő Jandó, klavir, Kálmán Berkes, klarinet; NAXOS 8.550749, DDD, 1994, trajanje: 75’04”, WAM, I, 1999, 1, str. 48
 • Recenzija CD-a: Maurice Ravel: Daphnis i Chloé (integralna verzija); Bostonski simfonijski orkestar i New England Conservatory and Alumni Chorus (zborovođa: Robert Shaw), dirigent: Charles Munch; RCA Victor (Living Stereo)/BMG 09026 61846 2, ADD, 1993 (reedicija iz 1955), trajanje: 54’27”, WAM, I, 1999, 1, str. 57
 • Recenzija CD-a: Mauricio Kagel: Music for Renaissance Instruments (Collegium instrumentale, dirigent: Mauricio Kagel) 1898 (ad hoc ansambl od 11 solista, dirigenti: Silvio Foretić i Mauricio Kagel), DGG 459 570-2 (1998. godina), WAM, I, 1999, 1, str. 51-53
 • Recenzija CD-a: Karol Szymanowski: Stabat Mater, op. 53; Veni Creator, op. 57; Litanija Djevici Mariji, op. 59; Demeter, op. 37b; Penthesilea. op. 18; razni vokalni solisti, Poljski državni filharmonijski zbor i orkestar (Katowice), dirigent: Karol Struja; NAXOS 8.553687, DDD, 1996, trajanje: 62’22, WAM, I, 1999, 1, str. 57-58
 • U čemu se sve modeliraju povijest i kultura? (rec. zbornika Modellierung von Geschichte und Kul­tur/Modelling History and Culture, ur. J. Bernard, P. Grzybek, G. Withalm, Beč: ÖGS, 2000), Vijenac, 8, 164 (15. lipnja 2000), str. 14
 • Recenzija CD-a: John Cage: Music for EightFiveAriaString Quartet in Four Parts, Salome Kammer, ansambl Avantgarde, Lajpciški gudački kvartet, Enogard, MDG Scene 613 0784, WAM, II, 2000, 5, str. 61
 • Recenzija knjige: Buckland, Sidney – Chimènes, Myriam (eds.), Francis Poulenc. Music, Art and Literature, Aldershot – Brookfield USA – Singapore – Sydney: Ashgate Publishing Ltd., IRASM, 31, 2000, 1, str. 95-97; AM, 30, 1999, 1, str. 241-243
 • Recenzija knjige: Berger, Karol, A Theory of Art, NY – Oxford: OUP, 2000, IRASM, 31, 2000, 2, str. 203-206
 • Recenzija knjige: Dale, Catherine, Schoenberg’s Chamber Symphonies: the Crystallization and Rediscovery of a Style, Aldershot etc.: Ashgate, 2000, IRASM, 31, 2000, 2, str. 209-213; AM, 32, 2001, 1, str. 138-142
 • Postmoderni jazz kao dezideologizirana revolucija. CD Avanti! Giovanni Mirabassi, Piano solo, Sketch Studio (SKE 333015), Pariz, 2001, Vijenac, IX, 185 (5. travnja 2001), str. 30
 • Recenzija CD-ROMa: Schlüter, Bettina, HugoDistler‘. Musikwissenschaftliche Untersuchungen in sys­temtheoretischer Perspektivierung (= Monolithographien I, CD-ROM), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000, AM, 32, 2001, 1, str. 142-145; IRASM, 33, 2002, 2, str. 203-207
 • Recenzija knjige: Emmerson, Simon (ed.), Music, Electronic Media and Culture, Aldershot – Burlington, Vt: Ashgate Publishing Company, 2000, AM, 32, 2001, str. 147-152; IRASM, 33, 2002, 2, str. 207-212
 • Recenzija knjige: Beyer, Anders, The Voice of Music. Conversations with Composers of Our Time, Aldershot – Burlington, Vt: Ashgate Publishing Company, 2000, AM, 32, 2001, 1, str. 145-147; IRASM, 33, 2002, 2, str. 201-203
 • Recenzija knjige: Zon, Bennett, Music and Metaphor in Nineteenth-Century British Musicology, Aldershot etc: Ashgate, 2000, AM, 32, 2001, 2, str. 281-285; IRASM, 33, 2002, 2, str. 197-201
 • Recenzija knjige: Etter, Brian K., From Classicism to Modernism. Western Musical Culture and the Metaphysics of Order, Aldershot etc: Ashgate, 2001, AM, 32, 2001, 2, str. 285-288; IRASM, 33, 2002, 1, str. 116-120
 • Recenzija knjige: Riethmüller, Albrecht (Hrsg.), Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Stutt­gart: Franz Steiner Verlag,dreissigste Auslieferung, Sommer 2000: Misch, Imke, Minimal music; Bandur, Markus, Musica poetica; Hentschel, Frank, Sonus, Beiche, Michael, Trias, DreiklangIRASM, 33, 2002, 1, str. 113-116
 • Recenzija knjige: Misch, Imke – Bandur, Markus (Hrsg.), Karlheinz Stockhausen bei den Internationalen Ferienkurse in Darmstadt 1951-1996Dissonanz, # 80 (April 2003), str. 44-45; IRASM, 34, 2003, 1, str. 93-95
 • Recenzija knjige: Barbo, Matjaž, Pro musica viva. Prispevek k slovenski moderni po II. svetovnoj vojni, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001, AM, 33, 2002, 2, str. 261-262
 • Recenzija knjige: Nicholls, David (ed.), The Cambridge Companion to John Cage, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, IRASM, 34, 2003, 1, str. 71-79
 • Recenzija knjige: Nauck, Gisela, Dieter Schnebel. Lesegänge durch Leben und Werk, Mainz: Schott, 2001, IRASM, 34, 2003, 1, str. 88-93
 • Recenzija knjige: Clayton, Martin – Herbert, Trevor – Middleton, Richard (eds.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York – London: Routledge, 2003, ISBN 0-415-93845-7, Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft (www.fzmw.de), 7, 2004, str. 93-104; IRASM, 35, 2004, 1, str. 104-117
 • “Moći jezika”; recenzija knjige Bačić, Marcel, Carmina figurata. Likovno čitanje muzike, Zagreb: Horetzky, 2004, Cantus, 131, 2005 (ožujak), str. 56
 • “Vrijedan poticaj oslobađanju dječje kreativnosti”; recenzija knjige Happ, Elvira i Renato SkočizvukGlazbom i pokretom do cjelovite ličnosti, Zagreb: NAJ-DOMUS – Happah, 2004, Cantus, 131, 2005 (ožujak), str. 58-59
 • Recenzija knjige: Katharine Norman, Sounding Art. Eight Literary Excursions through Electronic Music, Aldershot – Burlington, Vt: Ashgate Publishing Company, 2004, ISBN 0 7546 0426 8 (with CD), IRASM, 36, 2005, 2, str. 301-303
 • Recenzija knjige: Michael Custodis: Die soziale Isolation der neuen Musik. Zum Kölner Musikleben nach 1945 (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Bd. 54), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004, ISBN 3-515-08375-8, IRASM, 36, 2005, 2, str. 303-305
 • Recenzija knjige: Rafferty, Pauline – Hidderley, Rob, Indexing Multimedia and Creative Works. The Problems of Meaning and Interpretation, Aldershot – Burlington (VT): Ashgate Publishing, 2005, ISBN 0 7546 3254 7, IRASM, 36, 2005, 2, str. 313-315
 • Recenzija tematskoga časopisa: Franklin, Paul B. (ed.), Étant donné Marcel Duchamp 6 (2005): Marcel Duchamp & John Cage, Paris: Association pour l’Étude de Marcel Duchamp, 2005, Music in the Arts. International Journal for Music Iconography, 30, 2005, 1-2, str. 229-230
 • Recenzija knjige: Mungen, Anno, “BilderMusik”. Panoramen, Tableaux vivants und Lichtbilder als multimediale Darstellungsformen in Theater- und Musikaufführungen vom 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert (zwei Bänder), Remscheid: Gardez! Verlag, 2006, Music in the Arts. International Journal for Music Iconography, 32, 2007, 1-2, str. 225-227
 • Recenzija knjige: Theophil Antonicek – Gernot Gruber (Hrsg.), Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft damals und heute. Internationales Symposion (1998) zum Jubiläum des Institutsgründung and der Universität Wien vor 100 Jahren, Tutzing: Schneider, 2005, IRASM, 38, 2007, 2, str. 243-249
 • Recenzija knjige: Heile, Björn, The Music of Mauricio Kagel, Hampshire and Burlington: Ashgate, 2006 (ISBN-10: 0-7546-3523-6; ISBN-13: 978-07546-3523-9), IRASM, 39, 2007, 2, str. 261-265
 • Recenzija knjige: Matjaž Barbo: Izbrana poglavja iz estetike glasbe, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani – Oddelek za muzikologijo, Ljubljana 2007, 117 str., ISBN-10 961-237-186-5 + ISBN-13 978-961-237-186-9, Arti musices, 38, 2007, 2, str. 274-277

REDAKTORSKI POSLOVI

 • Petrović, T., Nauk o glazbi, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2005 (savjetnik za stručno nazivlje)
 • Michels, U., Atlas glazbe 2: povijest glazbe od baroka do danas (prijevod s njem. D. Puhovski), Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2006 (stručna redakcija)
 •  Petrović, T., Nauk o kontrapunktu, Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2006 (savjetnik za stručno nazivlje)
 • Kunze, S., Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija u g-molu, KV 550 (prijevod s njem. i obrada B. Ivanković), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2006 (redaktor i urednik za stručno nazivlje)
 • Prautzsch, L., Ovime stupam pred Prijestolje tvoje. Figure i simboli u posljednjim djelima Johanna Sebeastiana Bacha (prijevod s njem. Irena Horvatić Čajko), Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2007 (redaktor i urednik za stručno nazivlje)